2010-08-09 Shinichiro Hamaji <hamaji@chromium.org>
[WebKit.git] / LayoutTests / platform / chromium / test_expectations.txt
2010-08-09 hamaji@chromium.org2010-08-09 Shinichiro Hamaji <hamaji@chromium.org>
2010-08-09 tkent@chromium.org2010-08-08 Kent Tamura <tkent@chromium.org>
2010-08-08 jamesr@google.com2010-08-08 James Robinson <jamesr@chromium.org>
2010-08-08 jamesr@google.com2010-08-08 James Robinson <jamesr@chromium.org>
2010-08-07 abarth@webkit.org2010-08-06 Alex Nicolaou <anicolao@chromium.org>
2010-08-07 abarth@webkit.org2010-08-06 Alex Nicolaou <anicolao@chromium.org>
2010-08-07 abarth@webkit.org2010-08-06 Alex Nicolaou <anicolao@chromium.org>
2010-08-06 jianli@chromium.orgUpdate chromium test results.
2010-08-05 loislo@chromium.org2010-08-05 Ilya Tikhonovsky <loislo@chromium.org>
2010-08-05 loislo@chromium.org2010-08-05 Ilya Tikhonovsky <loislo@chromium.org>
2010-08-05 jianli@chromium.orgChromium test expectations update.
2010-08-05 jorlow@chromium.org2010-08-05 Satish Sampath <satish@chromium.org>
2010-08-05 jorlow@chromium.org2010-08-05 Jeremy Orlow <jorlow@chromium.org>
2010-08-05 pfeldman@chromium.org2010-08-05 Pavel Feldman <pfeldman@chromium.org>
2010-08-05 jorlow@chromium.org2010-08-05 Satish Sampath <satish@chromium.org>
2010-08-05 pfeldman@chromium.org2010-08-05 Pavel Feldman <pfeldman@chromium.org>
2010-08-05 pfeldman@chromium.org2010-08-05 Pavel Feldman <pfeldman@chromium.org>
2010-08-05 pfeldman@chromium.org2010-08-05 Pavel Feldman <pfeldman@chromium.org>
2010-08-05 atwilson@chromium.orgUnreviewed fix for chromium test expectations.
2010-08-05 atwilson@chromium.orgUnreviewed change to Chromium test expectations to...
2010-08-04 pfeldman@chromium.org2010-08-04 Pavel Feldman <pfeldman@chromium.org>
2010-08-04 pfeldman@chromium.org2010-08-04 Pavel Feldman <pfeldman@chromium.org>
2010-08-04 atwilson@chromium.orgUnreviewed chromium test expectations fixup for origin...
2010-08-04 atwilson@chromium.orgUnreviewed chromium test expectations fixup to fix...
2010-08-04 joepeck@webkit.org2010-08-03 Joseph Pecoraro <joepeck@webkit.org>
2010-08-03 pfeldman@chromium.org2010-08-03 Pavel Feldman <pfeldman@chromium.org>
2010-08-03 pfeldman@chromium.org2010-08-03 Pavel Feldman <pfeldman@chromium.org>
2010-08-03 pfeldman@chromium.org2010-08-02 Pavel Feldman <pfeldman@chromium.org>
2010-08-03 dpranke@chromium.org2010-08-02 Rajiv Makhijani <rajivmakhijani@chromium...
2010-08-03 atwilson@chromium.orgUnreviewed Chromium change to mark keydown-numpad-keys...
2010-08-03 atwilson@chromium.orgUnreviewed text expectations changes for Chromium.
2010-08-02 atwilson@chromium.orgUnreviewed test expectations fixups for chromium.
2010-08-02 atwilson@chromium.orgUnreviewed fix for typo in chromium test_expectations...
2010-08-02 atwilson@chromium.orgUnreviewed test expectations change to mark test as...
2010-08-02 loislo@chromium.org2010-08-02 Ilya Tikhonovsky <loislo@chromium.org>
2010-08-02 loislo@chromium.orgndrey Kosyakov <caseq@chromium.org>
2010-08-02 jorlow@chromium.org2010-08-02 Jeremy Orlow <jorlow@chromium.org>
2010-08-02 tkent@chromium.org2010-08-01 Kent Tamura <tkent@chromium.org>
2010-08-01 atwilson@chromium.orgUnreviewed text expectations change for Chromium.
2010-07-31 atwilson@chromium.orgUnreviewed un-rollback of r64375 so Satish can land...
2010-07-31 atwilson@chromium.orgUnreviewed expectations to mark stretch-to-view-height...
2010-07-31 luiz@webkit.org2010-07-30 Luiz Agostini <luiz.agostini@openbossa...
2010-07-31 atwilson@chromium.orgUnreviewed fix to expectations.
2010-07-31 atwilson@chromium.orgUnreviewed expectations changes.
2010-07-30 atwilson@chromium.orgUnreviewed rollback for r64375 because it broke chromiu...
2010-07-30 commit-queue@webki... 2010-07-30 Satish Sampath <satish@chromium.org>
2010-07-30 atwilson@chromium.orgUnreviewed test expectations fix.
2010-07-30 victorw@chromium.org2010-07-29 Victor Wang <victorw@chromium.org>
2010-07-30 dumi@chromium.orgUnreviewed, re-enabling all storage tests on Windows...
2010-07-29 dumi@chromium.orgUnreviewed, updating Chromium expectations.
2010-07-29 commit-queue@webki... 2010-07-29 Alex Nicolaou <anicolao@chromium.org>
2010-07-29 victorw@chromium.org2010-07-28 Alex Nicolaou <anicolao@chromium.org>
2010-07-29 tkent@chromium.org2010-07-28 Kent Tamura <tkent@chromium.org>
2010-07-28 commit-queue@webki... 2010-07-28 Alex Nicolaou <anicolao@chromium.org>
2010-07-28 victorw@chromium.org2010-07-28 Victor Wang <victorw@chromium.org>
2010-07-28 jamesr@google.com2010-07-28 fsamuel@chromium.org <fsamuel@chromium...
2010-07-28 victorw@chromium.org2010-07-28 Victor Wang <victorw@chromium.org>
2010-07-28 andreip@google.com2010-07-28 Andrei Popescu <andreip@google.com>
2010-07-28 jorlow@chromium.org2010-07-28 Jeremy Orlow <jorlow@chromium.org>
2010-07-27 scherkus@chromium.org2010-07-27 Andrew Scherkus <scherkus@chromium.org>
2010-07-27 victorw@chromium.org2010-07-27 Victor Wang <victorw@chromium.org>
2010-07-27 victorw@chromium.org2010-07-27 Victor Wang <victorw@chromium.org>
2010-07-27 victorw@chromium.org2010-07-27 Victor Wang <victorw@chromium.org>
2010-07-27 tkent@chromium.orgAdd a runtime setting for interactive form validation.
2010-07-27 commit-queue@webki... 2010-07-26 Cosmin Truta <ctruta@chromium.org>
2010-07-26 victorw@chromium.org2010-07-26 Victor Wang <victorw@chromium.org>
2010-07-26 victorw@chromium.org2010-07-26 Simon Fraser <simon.fraser@apple.com>
2010-07-26 victorw@chromium.org2010-07-26 Victor Wang <victorw@chromium.org>
2010-07-26 bulach@chromium.org2010-07-26 Marcus Bulach <bulach@chromium.org>
2010-07-23 senorblanco@chromi... 2010-07-23 Stephen White <senorblanco@chromium.org>
2010-07-23 bulach@chromium.org2010-07-22 Marcus Bulach <bulach@chromium.org>
2010-07-23 hamaji@chromium.org2010-07-22 Shinichiro Hamaji <hamaji@chromium.org>
2010-07-23 johnnyg@google.com2010-07-22 John Gregg <johnnyg@google.com>
2010-07-23 tkent@chromium.org2010-07-22 Kent Tamura <tkent@chromium.org>
2010-07-22 yael.aharon@nokia.com2010-07-22 Yael Aharon <yael.aharon@nokia.com>
2010-07-22 senorblanco@chromi... 2010-07-22 Stephen White <senorblanco@chromium.org>
2010-07-21 tony@chromium.org2010-07-21 Tony Chang <tony@chromium.org>
2010-07-21 tony@chromium.org2010-07-21 Tony Chang <tony@chromium.org>
2010-07-21 yurys@chromium.org2010-07-21 Yury Semikhatsky <yurys@chromium.org>
2010-07-20 senorblanco@chromi... 2010-07-20 Stephen White <senorblanco@chromium.org>
2010-07-20 chang.shu@nokia.com2010-07-20 Chang Shu <chang.shu@nokia.com>
2010-07-20 senorblanco@chromi... 2010-07-20 Stephen White <senorblanco@chromium.org>
2010-07-19 ojan@chromium.org2010-07-19 Ojan Vafai <ojan@chromium.org>
2010-07-19 ojan@chromium.org2010-07-19 Ojan Vafai <ojan@chromium.org>
2010-07-19 ojan@chromium.org2010-07-19 Ojan Vafai <ojan@chromium.org>
2010-07-19 yurys@chromium.org2010-07-19 Yury Semikhatsky <yurys@chromium.org>
2010-07-19 commit-queue@webki... 2010-07-19 Pavel Podivilov <podivilov@chromium.org>
2010-07-18 pfeldman@chromium.org2010-07-18 Pavel Feldman <pfeldman@chromium.org>
2010-07-18 pfeldman@chromium.org2010-07-18 Pavel Feldman <pfeldman@chromium.org>
2010-07-17 johnnyg@google.com2010-07-17 John Gregg <johnnyg@google.com>
2010-07-17 thakis@chromium.org2010-07-16 Nico Weber <thakis@chromium.org>
2010-07-17 tony@chromium.org2010-07-16 Tony Chang <tony@chromium.org>
2010-07-16 ojan@chromium.org2010-07-16 Ojan Vafai <ojan@chromium.org>
2010-07-16 ojan@chromium.org2010-07-16 Ojan Vafai <ojan@chromium.org>
2010-07-16 ojan@chromium.org2010-07-16 Ojan Vafai <ojan@chromium.org>
2010-07-16 yurys@chromium.org2010-07-16 Pavel Podivilov <podivilov@chromium.org>
2010-07-16 commit-queue@webki... 2010-07-16 Cosmin Truta <ctruta@chromium.org>
2010-07-16 hamaji@chromium.org2010-07-16 Shinichiro Hamaji <hamaji@chromium.org>
2010-07-16 hamaji@chromium.org2010-07-15 Shinichiro Hamaji <hamaji@chromium.org>
2010-07-16 ojan@chromium.org2010-07-15 Ojan Vafai <ojan@chromium.org>
next