2010-12-29 John Abd-El-Malek <jam@chromium.org>
[WebKit.git] / WebKit / chromium / WebKit.gyp
index 17ab2548759e41803a43ab455f95fbc8ffe23eb2..39d46f64624a761de80f2d398bd5d2c3082dcc37 100644 (file)
                 'public/WebAttribute.h',
                 'public/WebAudioBus.h',
                 'public/WebAudioDevice.h',
+                'public/WebAutoFillClient.h',
                 'public/WebBindings.h',
                 'public/WebBlobData.h',
                 'public/WebBlobRegistry.h',