2007-12-02 Holger Hans Peter Freyther <holger.freyther@trolltech.com>
authorzecke@webkit.org <zecke@webkit.org@268f45cc-cd09-0410-ab3c-d52691b4dbfc>
Mon, 3 Dec 2007 10:33:20 +0000 (10:33 +0000)
committerzecke@webkit.org <zecke@webkit.org@268f45cc-cd09-0410-ab3c-d52691b4dbfc>
Mon, 3 Dec 2007 10:33:20 +0000 (10:33 +0000)
        Rubber stamped by Sam Weinig.

        Fix a typo. It is contains and not containts

        * loader/FrameLoader.cpp:

git-svn-id: https://svn.webkit.org/repository/webkit/trunk@28341 268f45cc-cd09-0410-ab3c-d52691b4dbfc

WebCore/ChangeLog
WebCore/loader/FrameLoader.cpp

index e2eb3f7e6c333cf55def07240b80e3a6a120fb78..466105be6551c9fa11a4f923aeb3184de7b9a556 100644 (file)
@@ -1,3 +1,11 @@
+2007-12-02  Holger Hans Peter Freyther  <holger.freyther@trolltech.com>
+
+        Rubber stamped by Sam Weinig.
+
+        Fix a typo. It is contains and not containts
+
+        * loader/FrameLoader.cpp:
+
 2007-12-03  Alp Toker  <alp@atoker.com>
 
         Add another missing DEPENDPATH.
 2007-12-03  Alp Toker  <alp@atoker.com>
 
         Add another missing DEPENDPATH.
index 4768fec9724c94c84eb2560dc7aadb3fe39f5357..a615cec4ed0142ad6c59210719bdc4408a346dcb 100644 (file)
@@ -4613,7 +4613,7 @@ void FrameLoader::registerURLSchemeAsLocal(const String& scheme)
 
 bool FrameLoader::shouldTreatURLAsLocal(const String& url)
 {
 
 bool FrameLoader::shouldTreatURLAsLocal(const String& url)
 {
-    // This avoids an allocation of another String and the HashSet containts()
+    // This avoids an allocation of another String and the HashSet contains()
     // call for the file: and http: schemes.
     if (url.length() >= 5) {
         const UChar* s = url.characters();
     // call for the file: and http: schemes.
     if (url.length() >= 5) {
         const UChar* s = url.characters();