2011-01-17 Yi Shen <yi.4.shen@nokia.com>
[WebKit-https.git] / Source / WebKit / qt / qt_webkit_version.pri
1 QT_WEBKIT_VERSION = 4.9.0
2 QT_WEBKIT_MAJOR_VERSION = 4
3 QT_WEBKIT_MINOR_VERSION = 9
4 QT_WEBKIT_PATCH_VERSION = 0
5 QT_CONFIG += webkit