233d2e56a756365faab609aefce8863793ffe21b
[WebKit-https.git] / Source / WebKit / gtk / po / nb.po
1 # Norwegian bokmål translation of Epiphany
2 # Copyright (C) 2000-2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ola Sverre Bauge <osb@plover.net>, 2000.
4 # Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>, 2000-2011.
5 # Roy-Magne Mo <rmo@sunnmore.net>, 2001.
6 # Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
7 # Øivind Hoel <ohoel@cvs.gnome.org>, 2006.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: webkitgtk 1.7.x\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.webkit.org/\n"
12 "POT-Creation-Date: 2011-11-24 22:02+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2011-12-06 08:21+0100\n"
14 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
15 "Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
16 "Language: nb\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
22 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ChromeClientGtk.cpp:766
23 msgid "Upload File"
24 msgstr "Last opp fil"
25
26 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:62
27 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:214
28 msgid "Input _Methods"
29 msgstr "Inndata_metoder"
30
31 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:79
32 msgid "LRM _Left-to-right mark"
33 msgstr ""
34
35 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:80
36 msgid "RLM _Right-to-left mark"
37 msgstr ""
38
39 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:81
40 msgid "LRE Left-to-right _embedding"
41 msgstr ""
42
43 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:82
44 msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
45 msgstr ""
46
47 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:83
48 msgid "LRO Left-to-right _override"
49 msgstr ""
50
51 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:84
52 msgid "RLO Right-to-left o_verride"
53 msgstr ""
54
55 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:85
56 msgid "PDF _Pop directional formatting"
57 msgstr ""
58
59 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:86
60 msgid "ZWS _Zero width space"
61 msgstr ""
62
63 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:87
64 msgid "ZWJ Zero width _joiner"
65 msgstr ""
66
67 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:88
68 msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
69 msgstr ""
70
71 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:110
72 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:209
73 msgid "_Insert Unicode Control Character"
74 msgstr ""
75
76 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:389
77 msgid "Play"
78 msgstr "spill av"
79
80 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:391
81 msgid "Pause"
82 msgstr "pause"
83
84 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:541
85 msgid "Play / Pause"
86 msgstr "Spill av / pause"
87
88 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:541
89 msgid "Play or pause the media"
90 msgstr "Spill av eller sett medie på pause"
91
92 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:549
93 msgid "Time:"
94 msgstr "Tid:"
95
96 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:576
97 msgid "Exit Fullscreen"
98 msgstr "Avslutt fullskjerm"
99
100 #: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:576
101 msgid "Exit from fullscreen mode"
102 msgstr "Forlat fullskjermmodus"
103
104 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:275
105 msgid "Network Request"
106 msgstr "Nettverksforespørsel"
107
108 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:276
109 msgid "The network request for the URI that should be downloaded"
110 msgstr ""
111
112 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:290
113 msgid "Network Response"
114 msgstr "Nettverkssvar"
115
116 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:291
117 msgid "The network response for the URI that should be downloaded"
118 msgstr ""
119
120 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:305
121 msgid "Destination URI"
122 msgstr "Mål-URI"
123
124 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:306
125 msgid "The destination URI where to save the file"
126 msgstr ""
127
128 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:320
129 msgid "Suggested Filename"
130 msgstr "Foreslått filnavn"
131
132 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:321
133 msgid "The filename suggested as default when saving"
134 msgstr "Filnavn som foreslås som forvalg ved lagring"
135
136 # (ugh)
137 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:338
138 msgid "Progress"
139 msgstr "Fremdrift"
140
141 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:339
142 msgid "Determines the current progress of the download"
143 msgstr ""
144
145 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:352
146 msgid "Status"
147 msgstr "Status"
148
149 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:353
150 msgid "Determines the current status of the download"
151 msgstr "Bestemmer aktiv status for nedlastingen"
152
153 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:368
154 msgid "Current Size"
155 msgstr "Nåværende størrelse"
156
157 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:369
158 msgid "The length of the data already downloaded"
159 msgstr ""
160
161 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:383
162 msgid "Total Size"
163 msgstr "Total størrelse"
164
165 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:384
166 msgid "The total size of the file"
167 msgstr "Total størrelse på filen"
168
169 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:316
170 msgid "Name"
171 msgstr "Navn"
172
173 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:317
174 msgid "The name of the frame"
175 msgstr "Navn på rammen"
176
177 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:323
178 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:144
179 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2765
180 msgid "Title"
181 msgstr "Tittel"
182
183 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:324
184 msgid "The document title of the frame"
185 msgstr ""
186
187 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:330
188 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:176
189 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2779
190 msgid "URI"
191 msgstr "URI"
192
193 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:331
194 msgid "The current URI of the contents displayed by the frame"
195 msgstr ""
196
197 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:362
198 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
199 msgstr ""
200
201 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:363
202 msgid ""
203 "Determines the current policy for the horizontal scrollbar of the frame."
204 msgstr ""
205
206 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:380
207 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
208 msgstr ""
209
210 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:381
211 msgid "Determines the current policy for the vertical scrollbar of the frame."
212 msgstr ""
213
214 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:145
215 #, fuzzy
216 msgid "The title of the history item"
217 msgstr "Sideinformasjon som vises i historikkvisning"
218
219 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:160
220 msgid "Alternate Title"
221 msgstr "Alternativ tittel"
222
223 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:161
224 #, fuzzy
225 msgid "The alternate title of the history item"
226 msgstr "Sideinformasjon som vises i historikkvisning"
227
228 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:177
229 #, fuzzy
230 msgid "The URI of the history item"
231 msgstr "Åpne historikkvinduet"
232
233 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:192
234 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:162
235 msgid "Original URI"
236 msgstr "Opprinnelig URI"
237
238 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:193
239 #, fuzzy
240 msgid "The original URI of the history item"
241 msgstr "Sideinformasjon som vises i historikkvisning"
242
243 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:208
244 #, fuzzy
245 msgid "Last visited Time"
246 msgstr "Oftest besøkt"
247
248 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:209
249 msgid "The time at which the history item was last visited"
250 msgstr ""
251
252 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:273
253 msgid "Web View"
254 msgstr "Nettvisning"
255
256 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:274
257 msgid "The Web View that renders the Web Inspector itself"
258 msgstr ""
259
260 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:287
261 msgid "Inspected URI"
262 msgstr "Inspisert URI"
263
264 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:288
265 msgid "The URI that is currently being inspected"
266 msgstr ""
267
268 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:304
269 msgid "Enable JavaScript profiling"
270 msgstr "Aktiver profilering av JavaScript"
271
272 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:305
273 msgid "Profile the executed JavaScript."
274 msgstr ""
275
276 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:320
277 #, fuzzy
278 msgid "Enable Timeline profiling"
279 msgstr "Aktiver myk rulling"
280
281 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:321
282 msgid "Profile the WebCore instrumentation."
283 msgstr ""
284
285 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:147
286 msgid "Reason"
287 msgstr "Årsak"
288
289 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:148
290 msgid "The reason why this navigation is occurring"
291 msgstr ""
292
293 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:163
294 msgid "The URI that was requested as the target for the navigation"
295 msgstr ""
296
297 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:177
298 msgid "Button"
299 msgstr "Knapp"
300
301 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:178
302 msgid "The button used to click"
303 msgstr ""
304
305 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:193
306 msgid "Modifier state"
307 msgstr ""
308
309 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:194
310 msgid "A bitmask representing the state of the modifier keys"
311 msgstr ""
312
313 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:209
314 msgid "Target frame"
315 msgstr "Målramme"
316
317 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:210
318 msgid "The target frame for the navigation"
319 msgstr ""
320
321 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:220
322 msgid "Default Encoding"
323 msgstr "Forvalgt koding"
324
325 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:221
326 msgid "The default encoding used to display text."
327 msgstr ""
328
329 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:229
330 msgid "Cursive Font Family"
331 msgstr ""
332
333 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:230
334 msgid "The default Cursive font family used to display text."
335 msgstr ""
336
337 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:238
338 msgid "Default Font Family"
339 msgstr "Forvalgt skriftfamilie"
340
341 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:239
342 msgid "The default font family used to display text."
343 msgstr ""
344
345 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:247
346 msgid "Fantasy Font Family"
347 msgstr ""
348
349 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:248
350 msgid "The default Fantasy font family used to display text."
351 msgstr ""
352
353 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:256
354 msgid "Monospace Font Family"
355 msgstr ""
356
357 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:257
358 msgid "The default font family used to display monospace text."
359 msgstr ""
360
361 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:265
362 msgid "Sans Serif Font Family"
363 msgstr ""
364
365 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:266
366 msgid "The default Sans Serif font family used to display text."
367 msgstr ""
368
369 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:274
370 msgid "Serif Font Family"
371 msgstr ""
372
373 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:275
374 msgid "The default Serif font family used to display text."
375 msgstr ""
376
377 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:283
378 msgid "Default Font Size"
379 msgstr "Forvalgt skriftstørrelse"
380
381 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:284
382 msgid "The default font size used to display text."
383 msgstr ""
384
385 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:292
386 msgid "Default Monospace Font Size"
387 msgstr ""
388
389 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:293
390 msgid "The default font size used to display monospace text."
391 msgstr ""
392
393 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:301
394 msgid "Minimum Font Size"
395 msgstr "Minste skriftstørrelse"
396
397 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:302
398 msgid "The minimum font size used to display text."
399 msgstr ""
400
401 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:310
402 #, fuzzy
403 msgid "Minimum Logical Font Size"
404 msgstr "Minste skriftstørrelse"
405
406 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:311
407 msgid "The minimum logical font size used to display text."
408 msgstr ""
409
410 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:330
411 msgid "Enforce 96 DPI"
412 msgstr ""
413
414 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:331
415 msgid "Enforce a resolution of 96 DPI"
416 msgstr ""
417
418 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:339
419 msgid "Auto Load Images"
420 msgstr "Last bilder automatisk"
421
422 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:340
423 msgid "Load images automatically."
424 msgstr "Last bilder automatisk."
425
426 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:348
427 msgid "Auto Shrink Images"
428 msgstr "Krymp bilder automatisk"
429
430 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:349
431 msgid "Automatically shrink standalone images to fit."
432 msgstr ""
433
434 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:357
435 msgid "Print Backgrounds"
436 msgstr "Skriv ut bakgrunn"
437
438 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:358
439 #, fuzzy
440 msgid "Whether background images should be printed."
441 msgstr "Om bakgrunnsbilder skal skrives ut"
442
443 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:366
444 msgid "Enable Scripts"
445 msgstr "Slå på JavaScript"
446
447 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:367
448 msgid "Enable embedded scripting languages."
449 msgstr ""
450
451 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:375
452 msgid "Enable Plugins"
453 msgstr "Aktiver tillegg"
454
455 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:376
456 msgid "Enable embedded plugin objects."
457 msgstr ""
458
459 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:384
460 msgid "Resizable Text Areas"
461 msgstr ""
462
463 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:385
464 msgid "Whether text areas are resizable."
465 msgstr ""
466
467 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:392
468 #, fuzzy
469 msgid "User Stylesheet URI"
470 msgstr "Bruk egendefinert _stilark"
471
472 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:393
473 msgid "The URI of a stylesheet that is applied to every page."
474 msgstr ""
475
476 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:408
477 msgid "Zoom Stepping Value"
478 msgstr ""
479
480 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:409
481 msgid "The value by which the zoom level is changed when zooming in or out."
482 msgstr ""
483
484 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:427
485 msgid "Enable Developer Extras"
486 msgstr ""
487
488 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:428
489 msgid "Enables special extensions that help developers"
490 msgstr ""
491
492 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:448
493 msgid "Enable Private Browsing"
494 msgstr "Slå på privat nettlesing"
495
496 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:449
497 msgid "Enables private browsing mode"
498 msgstr ""
499
500 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:464
501 msgid "Enable Spell Checking"
502 msgstr ""
503
504 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:465
505 msgid "Enables spell checking while typing"
506 msgstr ""
507
508 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:488
509 msgid "Languages to use for spell checking"
510 msgstr ""
511
512 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:489
513 msgid "Comma separated list of languages to use for spell checking"
514 msgstr ""
515
516 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:503
517 #, fuzzy
518 msgid "Enable Caret Browsing"
519 msgstr "Aktiver myk rulling"
520
521 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:504
522 #, fuzzy
523 msgid "Whether to enable accessibility enhanced keyboard navigation"
524 msgstr "Om bakgrunnen skal skrives ut"
525
526 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:519
527 msgid "Enable HTML5 Database"
528 msgstr "Slå på HTML5-database"
529
530 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:520
531 msgid "Whether to enable HTML5 database support"
532 msgstr ""
533
534 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:535
535 msgid "Enable HTML5 Local Storage"
536 msgstr ""
537
538 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:536
539 msgid "Whether to enable HTML5 Local Storage support"
540 msgstr ""
541
542 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:551
543 msgid "Local Storage Database Path"
544 msgstr ""
545
546 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:552
547 msgid "The path to where HTML5 Local Storage databases are stored."
548 msgstr ""
549
550 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:566
551 msgid "Enable XSS Auditor"
552 msgstr ""
553
554 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:567
555 #, fuzzy
556 msgid "Whether to enable the XSS auditor"
557 msgstr "Om bakgrunnen skal skrives ut"
558
559 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:585
560 msgid "Enable Spatial Navigation"
561 msgstr ""
562
563 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:586
564 #, fuzzy
565 msgid "Whether to enable Spatial Navigation"
566 msgstr "Om bakgrunnen skal skrives ut"
567
568 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:604
569 msgid "Enable Frame Flattening"
570 msgstr ""
571
572 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:605
573 #, fuzzy
574 msgid "Whether to enable Frame Flattening"
575 msgstr "Om bakgrunnen skal skrives ut"
576
577 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:622
578 msgid "User Agent"
579 msgstr "Brukeragent"
580
581 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:623
582 msgid "The User-Agent string used by WebKitGtk"
583 msgstr ""
584
585 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:638
586 msgid "JavaScript can open windows automatically"
587 msgstr ""
588
589 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:639
590 msgid "Whether JavaScript can open windows automatically"
591 msgstr ""
592
593 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:653
594 msgid "JavaScript can access Clipboard"
595 msgstr ""
596
597 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:654
598 msgid "Whether JavaScript can access Clipboard"
599 msgstr ""
600
601 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:670
602 msgid "Enable offline web application cache"
603 msgstr ""
604
605 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:671
606 msgid "Whether to enable offline web application cache"
607 msgstr ""
608
609 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:696
610 msgid "Editing behavior"
611 msgstr ""
612
613 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:697
614 msgid "The behavior mode to use in editing mode"
615 msgstr ""
616
617 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:713
618 msgid "Enable universal access from file URIs"
619 msgstr ""
620
621 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:714
622 msgid "Whether to allow universal access from file URIs"
623 msgstr ""
624
625 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:729
626 msgid "Enable DOM paste"
627 msgstr ""
628
629 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:730
630 msgid "Whether to enable DOM paste"
631 msgstr ""
632
633 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:748
634 msgid "Tab key cycles through elements"
635 msgstr ""
636
637 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:749
638 msgid "Whether the tab key cycles through elements on the page."
639 msgstr ""
640
641 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:769
642 msgid "Enable Default Context Menu"
643 msgstr ""
644
645 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:770
646 msgid ""
647 "Enables the handling of right-clicks for the creation of the default context "
648 "menu"
649 msgstr ""
650
651 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:790
652 msgid "Enable Site Specific Quirks"
653 msgstr ""
654
655 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:791
656 msgid "Enables the site-specific compatibility workarounds"
657 msgstr ""
658
659 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:813
660 msgid "Enable page cache"
661 msgstr ""
662
663 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:814
664 msgid "Whether the page cache should be used"
665 msgstr ""
666
667 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:834
668 msgid "Auto Resize Window"
669 msgstr ""
670
671 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:835
672 msgid "Automatically resize the toplevel window when a page requests it"
673 msgstr ""
674
675 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:867
676 msgid "Enable Java Applet"
677 msgstr "Slå på Java-applet"
678
679 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:868
680 msgid "Whether Java Applet support through <applet> should be enabled"
681 msgstr ""
682
683 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:882
684 #, fuzzy
685 msgid "Enable Hyperlink Auditing"
686 msgstr "Aktiver myk rulling"
687
688 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:883
689 msgid "Whether <a ping> should be able to send pings"
690 msgstr ""
691
692 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:891
693 msgid "Enable Fullscreen"
694 msgstr "Slå på fullskjerm"
695
696 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:892
697 msgid "Whether the Mozilla style API should be enabled."
698 msgstr ""
699
700 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:907
701 msgid "Enable WebGL"
702 msgstr "Slå på WebGL"
703
704 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:908
705 #, fuzzy
706 msgid "Whether WebGL content should be rendered"
707 msgstr "Om bakgrunnsbilder skal skrives ut"
708
709 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:923
710 msgid "WebKit prefetches domain names"
711 msgstr ""
712
713 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:924
714 msgid "Whether WebKit prefetches domain names"
715 msgstr ""
716
717 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2766
718 msgid "Returns the @web_view's document title"
719 msgstr ""
720
721 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2780
722 msgid "Returns the current URI of the contents displayed by the @web_view"
723 msgstr ""
724
725 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2793
726 msgid "Copy target list"
727 msgstr ""
728
729 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2794
730 msgid "The list of targets this web view supports for clipboard copying"
731 msgstr ""
732
733 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2807
734 msgid "Paste target list"
735 msgstr "Lim inn mållisten"
736
737 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2808
738 msgid "The list of targets this web view supports for clipboard pasting"
739 msgstr ""
740
741 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2814
742 msgid "Settings"
743 msgstr "Innstillinger"
744
745 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2815
746 msgid "An associated WebKitWebSettings instance"
747 msgstr ""
748
749 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2828
750 msgid "Web Inspector"
751 msgstr "Inspeksjon av nettsider"
752
753 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2829
754 msgid "The associated WebKitWebInspector instance"
755 msgstr ""
756
757 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2842
758 msgid "Viewport Attributes"
759 msgstr ""
760
761 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2843
762 msgid "The associated WebKitViewportAttributes instance"
763 msgstr ""
764
765 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2863
766 msgid "Editable"
767 msgstr "Redigerbar"
768
769 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2864
770 #, fuzzy
771 msgid "Whether content can be modified by the user"
772 msgstr "Bruk koding som spesifisert av dokumentet"
773
774 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2870
775 msgid "Transparent"
776 msgstr "Gjennomsiktig"
777
778 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2871
779 #, fuzzy
780 msgid "Whether content has a transparent background"
781 msgstr "Om bakgrunnen skal skrives ut"
782
783 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2884
784 msgid "Zoom level"
785 msgstr "Zoom-nivå"
786
787 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2885
788 msgid "The level of zoom of the content"
789 msgstr ""
790
791 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2900
792 msgid "Full content zoom"
793 msgstr ""
794
795 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2901
796 msgid "Whether the full content is scaled when zooming"
797 msgstr ""
798
799 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2914
800 msgid "Encoding"
801 msgstr "Koding"
802
803 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2915
804 msgid "The default encoding of the web view"
805 msgstr ""
806
807 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2928
808 msgid "Custom Encoding"
809 msgstr "Egendefinert koding"
810
811 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2929
812 msgid "The custom encoding of the web view"
813 msgstr ""
814
815 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2981
816 msgid "Icon URI"
817 msgstr "URI til ikon"
818
819 #: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2982
820 msgid "The URI for the favicon for the #WebKitWebView."
821 msgstr ""
822
823 #: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:33
824 msgid "Load request cancelled"
825 msgstr ""
826
827 #: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:39
828 msgid "Not allowed to use restricted network port"
829 msgstr ""
830
831 #: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:45
832 msgid "URL cannot be shown"
833 msgstr ""
834
835 #: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:51
836 msgid "Frame load was interrupted"
837 msgstr ""
838
839 #: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:57
840 msgid "Content with the specified MIME type cannot be shown"
841 msgstr ""
842
843 #: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:63
844 msgid "File does not exist"
845 msgstr ""
846
847 #: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:69
848 msgid "Plugin will handle load"
849 msgstr ""
850
851 #: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:81
852 msgid "User cancelled the download"
853 msgstr "Bruker avbrøt nedlastingen"
854
855 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:56
856 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:61
857 msgid "Submit"
858 msgstr "Send inn"
859
860 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:66
861 msgid "Reset"
862 msgstr "Nullstill"
863
864 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:71
865 msgid "Details"
866 msgstr ""
867
868 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:76
869 msgid "This is a searchable index. Enter search keywords: "
870 msgstr ""
871
872 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:81
873 msgid "Choose File"
874 msgstr "Velg fil"
875
876 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:86
877 #, fuzzy
878 msgid "Choose Files"
879 msgstr "Velg fil"
880
881 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:91
882 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:96
883 msgid "(None)"
884 msgstr "(Ingen)"
885
886 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:101
887 msgid "Open Link in New _Window"
888 msgstr "Åpne lenke i nytt _vindu"
889
890 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:106
891 #, fuzzy
892 msgid "_Download Linked File"
893 msgstr "Last ne_d lenke"
894
895 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:111
896 msgid "Copy Link Loc_ation"
897 msgstr ""
898
899 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:116
900 msgid "Open _Image in New Window"
901 msgstr "Åpne b_ilde i nytt vindu"
902
903 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:121
904 msgid "Sa_ve Image As"
905 msgstr "La_gre bilde som"
906
907 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:126
908 msgid "Cop_y Image"
909 msgstr "Kop_ier bilde"
910
911 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:131
912 #, fuzzy
913 msgid "Copy Image _Address"
914 msgstr "Kop_ier bilde"
915
916 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:136
917 msgid "Open _Video in New Window"
918 msgstr "Åpne _video i nytt vindu"
919
920 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:141
921 msgid "Open _Audio in New Window"
922 msgstr "Åpne _lyd i nytt vindu"
923
924 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:146
925 msgid "Cop_y Video Link Location"
926 msgstr ""
927
928 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:151
929 msgid "Cop_y Audio Link Location"
930 msgstr ""
931
932 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:156
933 msgid "_Toggle Media Controls"
934 msgstr ""
935
936 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:161
937 msgid "Toggle Media _Loop Playback"
938 msgstr ""
939
940 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:166
941 msgid "Switch Video to _Fullscreen"
942 msgstr ""
943
944 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:171
945 msgid "_Play"
946 msgstr "S_pill av"
947
948 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:176
949 msgid "_Pause"
950 msgstr "_Pause"
951
952 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:181
953 msgid "_Mute"
954 msgstr "De_mp"
955
956 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:186
957 msgid "Open _Frame in New Window"
958 msgstr "Åpne _ramme i nytt vindu"
959
960 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:237
961 msgid "_Reload"
962 msgstr "_Last om"
963
964 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:254
965 msgid "No Guesses Found"
966 msgstr ""
967
968 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:259
969 msgid "_Ignore Spelling"
970 msgstr ""
971
972 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:264
973 msgid "_Learn Spelling"
974 msgstr ""
975
976 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:269
977 msgid "_Search the Web"
978 msgstr "_Søk på nettet"
979
980 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:274
981 msgid "_Look Up in Dictionary"
982 msgstr ""
983
984 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:279
985 msgid "_Open Link"
986 msgstr "_Åpne lenke"
987
988 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:284
989 msgid "Ignore _Grammar"
990 msgstr ""
991
992 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:289
993 msgid "Spelling and _Grammar"
994 msgstr ""
995
996 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:294
997 msgid "_Show Spelling and Grammar"
998 msgstr ""
999
1000 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:294
1001 msgid "_Hide Spelling and Grammar"
1002 msgstr ""
1003
1004 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:299
1005 msgid "_Check Document Now"
1006 msgstr "_Sjekk dokumentet nå"
1007
1008 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:304
1009 msgid "Check Spelling While _Typing"
1010 msgstr ""
1011
1012 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:309
1013 msgid "Check _Grammar With Spelling"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:314
1017 msgid "_Font"
1018 msgstr "Skri_ft"
1019
1020 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:337
1021 msgid "_Outline"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:342
1025 msgid "Inspect _Element"
1026 msgstr "Inspiser _element"
1027
1028 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:347
1029 msgid "No recent searches"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:352
1033 msgid "Recent searches"
1034 msgstr ""
1035
1036 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:357
1037 msgid "_Clear recent searches"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:362
1041 #, fuzzy
1042 msgid "term"
1043 msgstr "Andre"
1044
1045 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:367
1046 msgid "definition"
1047 msgstr "definisjon"
1048
1049 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:372
1050 msgid "press"
1051 msgstr "trykk"
1052
1053 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:377
1054 msgid "select"
1055 msgstr "velg"
1056
1057 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:382
1058 msgid "activate"
1059 msgstr "slå på"
1060
1061 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:387
1062 msgid "uncheck"
1063 msgstr "fjern avkryssing"
1064
1065 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:392
1066 msgid "check"
1067 msgstr "sjekk"
1068
1069 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:397
1070 msgid "jump"
1071 msgstr "hopp"
1072
1073 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:412
1074 msgid "Missing Plug-in"
1075 msgstr "Mangler tillegg"
1076
1077 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:418
1078 msgid "Plug-in Failure"
1079 msgstr ""
1080
1081 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:424
1082 msgid " files"
1083 msgstr " filer"
1084
1085 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:429
1086 msgid "Unknown"
1087 msgstr "Ukjent"
1088
1089 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:446
1090 msgid "Loading..."
1091 msgstr "Laster..."
1092
1093 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:451
1094 msgid "Live Broadcast"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:457
1098 msgid "audio element controller"
1099 msgstr ""
1100
1101 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:459
1102 msgid "video element controller"
1103 msgstr ""
1104
1105 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:461
1106 msgid "mute"
1107 msgstr "demp"
1108
1109 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:463
1110 msgid "unmute"
1111 msgstr ""
1112
1113 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:465
1114 msgid "play"
1115 msgstr "spill av"
1116
1117 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:467
1118 msgid "pause"
1119 msgstr "pause"
1120
1121 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:469
1122 msgid "movie time"
1123 msgstr ""
1124
1125 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:471
1126 msgid "timeline slider thumb"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:473
1130 msgid "back 30 seconds"
1131 msgstr "tilbake 30 sekunder"
1132
1133 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:475
1134 msgid "return to realtime"
1135 msgstr ""
1136
1137 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:477
1138 msgid "elapsed time"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:479
1142 msgid "remaining time"
1143 msgstr "gjenstående tid"
1144
1145 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:481
1146 msgid "status"
1147 msgstr "status"
1148
1149 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:483
1150 msgid "fullscreen"
1151 msgstr "fullskjerm"
1152
1153 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:485
1154 msgid "fast forward"
1155 msgstr "spol fremover"
1156
1157 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:487
1158 msgid "fast reverse"
1159 msgstr "spol tilbake"
1160
1161 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:489
1162 msgid "show closed captions"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:491
1166 msgid "hide closed captions"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:500
1170 msgid "audio element playback controls and status display"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:502
1174 msgid "video element playback controls and status display"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:504
1178 msgid "mute audio tracks"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:506
1182 msgid "unmute audio tracks"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:508
1186 msgid "begin playback"
1187 msgstr ""
1188
1189 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:510
1190 msgid "pause playback"
1191 msgstr ""
1192
1193 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:512
1194 msgid "movie time scrubber"
1195 msgstr ""
1196
1197 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:514
1198 msgid "movie time scrubber thumb"
1199 msgstr ""
1200
1201 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:516
1202 msgid "seek movie back 30 seconds"
1203 msgstr ""
1204
1205 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:518
1206 msgid "return streaming movie to real time"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:520
1210 msgid "current movie time in seconds"
1211 msgstr ""
1212
1213 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:522
1214 msgid "number of seconds of movie remaining"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:524
1218 msgid "current movie status"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:526
1222 msgid "seek quickly back"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:528
1226 msgid "seek quickly forward"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:530
1230 msgid "Play movie in fullscreen mode"
1231 msgstr "Spill av film i fullskjermmodus"
1232
1233 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:532
1234 msgid "start displaying closed captions"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:534
1238 msgid "stop displaying closed captions"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:543
1242 msgid "indefinite time"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:573
1246 msgid "value missing"
1247 msgstr ""
1248
1249 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:609
1250 msgid "type mismatch"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:632
1254 msgid "pattern mismatch"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:637
1258 msgid "too long"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:642
1262 msgid "range underflow"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:647
1266 msgid "range overflow"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:652
1270 msgid "step mismatch"
1271 msgstr ""