[GTK] Generate API documentation for GObject DOM bindings
[WebKit-https.git] / Source / WebCore / bindings / gobject / GNUmakefile.am
1 webkitgtk_gdom_built_sources += \
2         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMAttr.cpp \
3         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMAttrPrivate.h \
4         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMBarProp.cpp \
5         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMBarPropPrivate.h \
6         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMBatteryManager.cpp \
7         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMBatteryManagerPrivate.h \
8         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMBlob.cpp \
9         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMBlobPrivate.h \
10         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCDATASection.cpp \
11         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCDATASectionPrivate.h \
12         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCharacterData.cpp \
13         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCharacterDataPrivate.h \
14         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMComment.cpp \
15         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCommentPrivate.h \
16         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMConsole.cpp \
17         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMConsolePrivate.h \
18         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSRule.cpp \
19         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSRuleList.cpp \
20         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSRuleListPrivate.h \
21         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSRulePrivate.h \
22         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSStyleDeclaration.cpp \
23         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSStyleDeclarationPrivate.h \
24         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSStyleSheet.cpp \
25         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSStyleSheetPrivate.h \
26         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSValue.cpp \
27         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSValuePrivate.h \
28         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDatabase.cpp \
29         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDatabasePrivate.h \
30         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDocument.cpp \
31         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDocumentFragment.cpp \
32         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDocumentFragmentPrivate.h \
33         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDocumentPrivate.h \
34         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDocumentType.cpp \
35         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDocumentTypePrivate.h \
36         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMApplicationCache.cpp \
37         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMApplicationCachePrivate.h \
38         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMImplementation.cpp \
39         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMImplementationPrivate.h \
40         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMMimeTypeArray.cpp \
41         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMMimeTypeArrayPrivate.h \
42         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMMimeType.cpp \
43         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMMimeTypePrivate.h \
44         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMNamedFlowCollection.cpp \
45         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMPluginArray.cpp \
46         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMPluginArrayPrivate.h \
47         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMPlugin.cpp \
48         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMPluginPrivate.h \
49         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMSecurityPolicy.cpp \
50         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMSecurityPolicyPrivate.h \
51         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMSelection.cpp \
52         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMSelectionPrivate.h \
53         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMStringList.cpp \
54         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMStringListPrivate.h \
55         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMStringMap.cpp \
56         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMStringMapPrivate.h \
57         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMSettableTokenList.cpp \
58         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMSettableTokenListPrivate.h \
59         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMTokenList.cpp \
60         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMTokenListPrivate.h \
61         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMWindow.cpp \
62         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMWindowCSS.cpp \
63         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMWindowCSSPrivate.h \
64         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMWindowPrivate.h \
65         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMElement.cpp \
66         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMElementPrivate.h \
67         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMEntityReference.cpp \
68         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMEntityReferencePrivate.h \
69         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMEvent.cpp \
70         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMEventPrivate.h \
71         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMEventTargetPrivate.h \
72         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMFile.cpp \
73         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMFileList.cpp \
74         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMFileListPrivate.h \
75         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMFilePrivate.h \
76         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMGamepad.cpp \
77         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMGamepadList.cpp \
78         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMGamepadListPrivate.h \
79         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMGamepadPrivate.h \
80         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMGeolocation.cpp \
81         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMGeolocationPrivate.h \
82         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHistory.cpp \
83         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHistoryPrivate.h \
84         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAnchorElement.cpp \
85         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAnchorElementPrivate.h \
86         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAppletElement.cpp \
87         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAppletElementPrivate.h \
88         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAreaElement.cpp \
89         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAreaElementPrivate.h \
90         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBaseElement.cpp \
91         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBaseElementPrivate.h \
92         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBaseFontElement.cpp \
93         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBaseFontElementPrivate.h \
94         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBodyElement.cpp \
95         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBodyElementPrivate.h \
96         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBRElement.cpp \
97         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBRElementPrivate.h \
98         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLButtonElement.cpp \
99         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLButtonElementPrivate.h \
100         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLCanvasElement.cpp \
101         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLCanvasElementPrivate.h \
102         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLCollection.cpp \
103         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLCollectionPrivate.h \
104         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDetailsElement.cpp \
105         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDetailsElementPrivate.h \
106         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDirectoryElement.cpp \
107         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDirectoryElementPrivate.h \
108         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDivElement.cpp \
109         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDivElementPrivate.h \
110         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDListElement.cpp \
111         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDListElementPrivate.h \
112         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDocument.cpp \
113         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDocumentPrivate.h \
114         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLElement.cpp \
115         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLElementPrivate.h \
116         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLEmbedElement.cpp \
117         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLEmbedElementPrivate.h \
118         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFieldSetElement.cpp \
119         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFieldSetElementPrivate.h \
120         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFontElement.cpp \
121         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFontElementPrivate.h \
122         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFormElement.cpp \
123         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFormElementPrivate.h \
124         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFrameElement.cpp \
125         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFrameElementPrivate.h \
126         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFrameSetElement.cpp \
127         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFrameSetElementPrivate.h \
128         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHeadElement.cpp \
129         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHeadElementPrivate.h \
130         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHeadingElement.cpp \
131         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHeadingElementPrivate.h \
132         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHRElement.cpp \
133         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHRElementPrivate.h \
134         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHtmlElement.cpp \
135         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHtmlElementPrivate.h \
136         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLIFrameElement.cpp \
137         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLIFrameElementPrivate.h \
138         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLImageElement.cpp \
139         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLImageElementPrivate.h \
140         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLInputElement.cpp \
141         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLInputElementPrivate.h \
142         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLKeygenElement.cpp \
143         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLKeygenElementPrivate.h \
144         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLabelElement.cpp \
145         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLabelElementPrivate.h \
146         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLegendElement.cpp \
147         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLegendElementPrivate.h \
148         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLIElement.cpp \
149         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLIElementPrivate.h \
150         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLinkElement.cpp \
151         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLinkElementPrivate.h \
152         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMapElement.cpp \
153         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMapElementPrivate.h \
154         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMarqueeElement.cpp \
155         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMarqueeElementPrivate.h \
156         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMediaElement.cpp \
157         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMediaElementPrivate.h \
158         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMenuElement.cpp \
159         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMenuElementPrivate.h \
160         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMetaElement.cpp \
161         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMetaElementPrivate.h \
162         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLModElement.cpp \
163         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLModElementPrivate.h \
164         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLObjectElement.cpp \
165         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLObjectElementPrivate.h \
166         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOListElement.cpp \
167         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOListElementPrivate.h \
168         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOptGroupElement.cpp \
169         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOptGroupElementPrivate.h \
170         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOptionElement.cpp \
171         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOptionElementPrivate.h \
172         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOptionsCollection.cpp \
173         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOptionsCollectionPrivate.h \
174         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLParagraphElement.cpp \
175         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLParagraphElementPrivate.h \
176         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLParamElement.cpp \
177         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLParamElementPrivate.h \
178         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLPreElement.cpp \
179         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLPreElementPrivate.h \
180         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLQuoteElement.cpp \
181         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLQuoteElementPrivate.h \
182         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLScriptElement.cpp \
183         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLScriptElementPrivate.h \
184         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLSelectElement.cpp \
185         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLSelectElementPrivate.h \
186         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLStyleElement.cpp \
187         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLStyleElementPrivate.h \
188         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableCaptionElement.cpp \
189         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableCaptionElementPrivate.h \
190         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableCellElement.cpp \
191         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableCellElementPrivate.h \
192         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableColElement.cpp \
193         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableColElementPrivate.h \
194         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableElement.cpp \
195         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableElementPrivate.h \
196         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableRowElement.cpp \
197         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableRowElementPrivate.h \
198         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableSectionElement.cpp \
199         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableSectionElementPrivate.h \
200         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTextAreaElement.cpp \
201         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTextAreaElementPrivate.h \
202         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTitleElement.cpp \
203         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTitleElementPrivate.h \
204         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLUListElement.cpp \
205         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLUListElementPrivate.h \
206         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMKeyboardEvent.cpp \
207         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMKeyboardEventPrivate.h \
208         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMLocation.cpp \
209         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMLocationPrivate.h \
210         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMediaError.cpp \
211         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMediaErrorPrivate.h \
212         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMediaList.cpp \
213         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMediaListPrivate.h \
214         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMediaQueryList.cpp \
215         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMediaQueryListPrivate.h \
216         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMessagePort.cpp \
217         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMessagePortPrivate.h \
218         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMouseEvent.cpp \
219         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMouseEventPrivate.h \
220         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNamedNodeMap.cpp \
221         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNamedNodeMapPrivate.h \
222         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNavigator.cpp \
223         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNavigatorPrivate.h \
224         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNode.cpp \
225         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNodeFilter.cpp \
226         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNodeFilterPrivate.h \
227         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNodeIterator.cpp \
228         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNodeIteratorPrivate.h \
229         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNodeList.cpp \
230         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNodeListPrivate.h \
231         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNodePrivate.h \
232         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformance.cpp \
233         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformanceEntry.cpp \
234         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformanceEntryList.cpp \
235         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformanceEntryPrivate.h \
236         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformancePrivate.h \
237         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformanceNavigation.cpp \
238         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformanceNavigationPrivate.h \
239         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformanceTiming.cpp \
240         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformanceTimingPrivate.h \
241         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMProcessingInstruction.cpp \
242         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMProcessingInstructionPrivate.h \
243         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMRange.cpp \
244         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMRangePrivate.h \
245         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMScreen.cpp \
246         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMScreenPrivate.h \
247         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMShadowRoot.cpp \
248         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMShadowRootPrivate.h \
249         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStorage.cpp \
250         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStorageInfo.cpp \
251         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStorageInfoPrivate.h \
252         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStoragePrivate.h \
253         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStorageQuota.cpp \
254         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStorageQuotaPrivate.h \
255         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStyleMedia.cpp \
256         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStyleMediaPrivate.h \
257         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStyleSheet.cpp \
258         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStyleSheetList.cpp \
259         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStyleSheetListPrivate.h \
260         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStyleSheetPrivate.h \
261         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMText.cpp \
262         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextPrivate.h \
263         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTimeRanges.cpp \
264         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTimeRangesPrivate.h \
265         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTreeWalker.cpp \
266         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTreeWalkerPrivate.h \
267         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMUIEvent.cpp \
268         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMUIEventPrivate.h \
269         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMValidityState.cpp \
270         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMValidityStatePrivate.h \
271         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMWebKitPoint.cpp \
272         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMWebKitPointPrivate.h \
273         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMWebKitNamedFlow.cpp \
274         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMWheelEvent.cpp \
275         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMWheelEventPrivate.h \
276         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMXPathExpression.cpp \
277         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMXPathExpressionPrivate.h \
278         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMXPathNSResolver.cpp \
279         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMXPathNSResolverPrivate.h \
280         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMXPathResult.cpp \
281         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMXPathResultPrivate.h
282
283 webkitgtk_gdom_built_h_api += \
284         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMBatteryManager.h \
285         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSRule.h \
286         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSRuleList.h \
287         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSStyleDeclaration.h \
288         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSStyleSheet.h \
289         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCSSValue.h \
290         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMediaList.h \
291         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMediaQueryList.h \
292         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStyleMedia.h \
293         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStyleSheet.h \
294         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStyleSheetList.h \
295         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMAttr.h \
296         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCDATASection.h \
297         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCharacterData.h \
298         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMComment.h \
299         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDocument.h \
300         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDocumentFragment.h \
301         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDocumentType.h \
302         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMImplementation.h \
303         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMNamedFlowCollection.h \
304         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMSettableTokenList.h \
305         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMSecurityPolicy.h \
306         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMStringList.h \
307         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMStringMap.h \
308         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMTokenList.h \
309         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMElement.h \
310         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMEntityReference.h \
311         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMEvent.h \
312         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMKeyboardEvent.h \
313         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMessagePort.h \
314         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMouseEvent.h \
315         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNamedNodeMap.h \
316         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNode.h \
317         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNodeFilter.h \
318         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNodeIterator.h \
319         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNodeList.h \
320         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMProcessingInstruction.h \
321         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMRange.h \
322         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMText.h \
323         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTreeWalker.h \
324         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMUIEvent.h \
325         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMBlob.h \
326         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMFile.h \
327         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMFileList.h \
328         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMGamepad.h \
329         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMGamepadList.h \
330         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMGeolocation.h \
331         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAnchorElement.h \
332         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAppletElement.h \
333         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAreaElement.h \
334         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBaseElement.h \
335         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBaseFontElement.h \
336         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBodyElement.h \
337         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLBRElement.h \
338         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLButtonElement.h \
339         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLCanvasElement.h \
340         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLCollection.h \
341         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDirectoryElement.h \
342         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDivElement.h \
343         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDListElement.h \
344         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDocument.h \
345         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLDetailsElement.h \
346         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLElement.h \
347         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLEmbedElement.h \
348         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFieldSetElement.h \
349         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFontElement.h \
350         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFormElement.h \
351         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFrameElement.h \
352         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLFrameSetElement.h \
353         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHeadElement.h \
354         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHeadingElement.h \
355         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHRElement.h \
356         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLHtmlElement.h \
357         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLIFrameElement.h \
358         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLImageElement.h \
359         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLInputElement.h \
360         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLKeygenElement.h \
361         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLabelElement.h \
362         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLegendElement.h \
363         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLIElement.h \
364         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLLinkElement.h \
365         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMapElement.h \
366         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMarqueeElement.h \
367         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMediaElement.h \
368         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMenuElement.h \
369         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLMetaElement.h \
370         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLModElement.h \
371         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLObjectElement.h \
372         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOListElement.h \
373         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOptGroupElement.h \
374         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOptionElement.h \
375         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLOptionsCollection.h \
376         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLParagraphElement.h \
377         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLParamElement.h \
378         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLPreElement.h \
379         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLQuoteElement.h \
380         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLScriptElement.h \
381         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLSelectElement.h \
382         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLStyleElement.h \
383         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableElement.h \
384         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableCaptionElement.h \
385         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableColElement.h \
386         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableSectionElement.h \
387         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableCellElement.h \
388         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTextAreaElement.h \
389         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTitleElement.h \
390         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLTableRowElement.h \
391         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLUListElement.h \
392         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMMediaError.h \
393         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTimeRanges.h \
394         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMValidityState.h \
395         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMApplicationCache.h \
396         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMBarProp.h \
397         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMConsole.h \
398         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCustom.h \
399         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMWindowCSS.h \
400         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMWindow.h \
401         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMSelection.h \
402         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMEventTarget.h \
403         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHistory.h \
404         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMLocation.h \
405         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMObject.h \
406         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMNavigator.h \
407         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMScreen.h \
408         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMShadowRoot.h \
409         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMWebKitPoint.h \
410         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMWebKitNamedFlow.h \
411         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMMimeType.h \
412         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMMimeTypeArray.h \
413         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMPlugin.h \
414         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDOMPluginArray.h \
415         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMDatabase.h \
416         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStorage.h \
417         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStorageInfo.h \
418         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMStorageQuota.h \
419         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMXPathExpression.h \
420         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMXPathNSResolver.h \
421         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMXPathResult.h \
422         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformance.h \
423         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformanceEntry.h \
424         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformanceEntryList.h \
425         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformanceNavigation.h \
426         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMPerformanceTiming.h \
427         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMWheelEvent.h \
428         DerivedSources/webkitdom/webkitdom.h \
429         DerivedSources/webkitdom/webkitdomdefines.h
430
431 if ENABLE_VIDEO
432 webkitgtk_gdom_built_h_api += \
433         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMAudioTrack.h \
434         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMAudioTrackList.h \
435         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAudioElement.h \
436         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLVideoElement.h \
437         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrack.h \
438         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrackList.h \
439         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrackCue.h \
440         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrackCueList.h \
441         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTrackEvent.h \
442         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMVideoTrack.h \
443         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMVideoTrackList.h
444 webkitgtk_gdom_built_sources += \
445         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAudioElement.cpp \
446         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLAudioElementPrivate.h \
447         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLVideoElement.cpp \
448         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMHTMLVideoElementPrivate.h \
449         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMAudioTrack.cpp \
450         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMAudioTrackList.cpp \
451         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrack.cpp \
452         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrackPrivate.h \
453         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrackList.cpp \
454         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrackListPrivate.h \
455         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrackCue.cpp \
456         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrackCuePrivate.h \
457         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrackCueList.cpp \
458         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTextTrackCueListPrivate.h \
459         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMVideoTrack.cpp \
460         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMVideoTrackList.cpp \
461         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTrackEvent.cpp \
462         DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMTrackEventPrivate.h
463 endif
464
465 BUILT_SOURCES += \
466         $(webkitgtk_gdom_built_h_api) \
467         $(webkitgtk_gdom_built_sources)
468
469 gdom_class_list := $(subst WebKitDOM,, $(filter-out %Private, $(basename $(notdir $(webkitgtk_gdom_built_sources)))))
470 gdom_class_list += Custom EventTarget Object
471 DerivedSources/webkitdom/webkitdom.h: $(WebCore)/bindings/scripts/gobject-generate-headers.pl $(WebCore)/bindings/gobject/GNUmakefile.am
472         $(AM_V_GEN)echo $(gdom_class_list) | $(PERL) $< gdom > $@
473
474 DerivedSources/webkitdom/webkitdomdefines.h: $(WebCore)/bindings/scripts/gobject-generate-headers.pl $(WebCore)/bindings/gobject/GNUmakefile.am
475         $(AM_V_GEN)echo $(gdom_class_list) | $(PERL) $< defines > $@
476
477 noinst_DATA += DerivedSources/webkitdom/webkitdom.symbols
478 gdom_symbol_files += $(patsubst %.h,%.symbols, $(filter DerivedSources/webkitdom/WebKitDOM%.h, $(webkitgtk_gdom_built_h_api)))
479
480 $(top_builddir)/DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMObject.symbols: $(WebCore)/bindings/gobject/WebKitDOMObject.symbols
481         $(AM_V_GEN)cp -f $< $@
482
483 $(top_builddir)/DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMEventTarget.symbols: $(WebCore)/bindings/gobject/WebKitDOMEventTarget.symbols
484         $(AM_V_GEN)cp -f $< $@
485
486 $(top_builddir)/DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCustom.symbols: $(WebCore)/bindings/gobject/WebKitDOMCustom.symbols
487         $(AM_V_GEN)cp -f $< $@
488
489 DerivedSources/webkitdom/WebKitDOM%.symbols: DerivedSources/webkitdom/WebKitDOM%.h
490         @true
491
492 DerivedSources/webkitdom/webkitdom.symbols: $(gdom_symbol_files) $(WebCore)/bindings/gobject/webkitdom.symbols $(WebCore)/bindings/scripts/gobject-run-api-break-test
493         $(AM_V_GEN)cat $(gdom_symbol_files) > gdom-gen-symbols \
494         && $(PYTHON) $(WebCore)/bindings/scripts/gobject-run-api-break-test $(WebCore)/bindings/gobject/webkitdom.symbols gdom-gen-symbols \
495         && (cmp -s gdom-gen-symbols $@ || cp gdom-gen-symbols $@) \
496         && rm -f gdom-gen-symbols
497
498 EXTRA_DIST += \
499         $(WebCore)/bindings/gobject/WebKitDOMCustom.symbols \
500         $(WebCore)/bindings/gobject/WebKitDOMEventTarget.symbols \
501         $(WebCore)/bindings/gobject/WebKitDOMObject.symbols \
502         $(WebCore)/bindings/gobject/webkitdom.symbols
503
504 CLEAN_FILES = \
505         $(gdom_symbol_files)
506
507 # Because WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMObject.h is static source but is also a distributed header
508 # required by other distributed headers (both static and auto-generated), need to move this to the
509 # DerivedSources/webkitdom directory.  The reason is that we want all header files distributed in the
510 # include/webkit-x.y/webkitdom directory, but do not want to name the WebCore/bindings/gobject directory
511 # "webkitdom", as that's a bit presumptuous for a GTK binding.
512 $(top_builddir)/DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMObject.h: $(WebCore)/bindings/gobject/WebKitDOMObject.h
513         $(AM_V_GEN)cp -f $< $@
514
515 $(top_builddir)/DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMEventTarget.h: $(WebCore)/bindings/gobject/WebKitDOMEventTarget.h
516         $(AM_V_GEN)cp -f $< $@
517
518 $(top_builddir)/DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMEventTargetPrivate.h: $(WebCore)/bindings/gobject/WebKitDOMEventTargetPrivate.h
519         $(AM_V_GEN)cp -f $< $@
520
521 $(top_builddir)/DerivedSources/webkitdom/WebKitDOMCustom.h: $(WebCore)/bindings/gobject/WebKitDOMCustom.h
522         $(AM_V_GEN)cp -f $< $@
523
524 # Filter out SVG and IndexedDB for now
525 gdom_feature_defines := $(filter-out ENABLE_INDEXED_DATABASE=1, $(filter-out ENABLE_SVG%, $(feature_defines))) ENABLE_INDEXED_DATABASE=0
526 DerivedSources/webkitdom/WebKitDOM%.cpp DerivedSources/webkitdom/WebKitDOM%.h DerivedSources/webkitdom/WebKitDOM%Private.h: %.idl $(SCRIPTS_FOR_GENERATE_BINDINGS) $(WebCore)/bindings/scripts/CodeGeneratorGObject.pm $(WebCore)/bindings/gobject/GNUmakefile.am $(supplemental_dependency_file)
527         $(AM_V_GEN)$(PERL) -I$(WebCore)/bindings/scripts $(WebCore)/bindings/scripts/generate-bindings.pl --include $(WebCore)/Modules --include $(WebCore)/dom --include $(WebCore)/html --include $(WebCore)/css --include $(WebCore)/page --include $(WebCore)/fileapi --include $(WebCore)/xml --include $(WebCore)/svg --outputDir "$(GENSOURCES_WEBKITDOM)" --defines "LANGUAGE_GOBJECT=1 $(gdom_feature_defines)" --generator GObject --supplementalDependencyFile $(supplemental_dependency_file) $<
528
529 libwebkitdomincludedir = $(libwebkitgtkincludedir)/webkitdom
530 nodist_libwebkitdominclude_HEADERS = \
531         $(webkitgtk_gdom_built_h_api)
532
533 noinst_LTLIBRARIES += \
534         libGObjectDOMBindings.la
535
536 nodist_libGObjectDOMBindings_la_SOURCES = \
537         $(webkitgtk_gdom_built_sources)
538
539 libGObjectDOMBindings_la_SOURCES = \
540         Source/WebCore/bindings/gobject/ConvertToUTF8String.cpp \
541         Source/WebCore/bindings/gobject/ConvertToUTF8String.h \
542         Source/WebCore/bindings/gobject/DOMObjectCache.cpp \
543         Source/WebCore/bindings/gobject/DOMObjectCache.h \
544         Source/WebCore/bindings/gobject/GObjectEventListener.cpp \
545         Source/WebCore/bindings/gobject/GObjectEventListener.h \
546         Source/WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMCustom.cpp \
547         Source/WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMCustom.h \
548         Source/WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMEventTarget.cpp \
549         Source/WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMEventTarget.h \
550         Source/WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMEventTargetPrivate.h \
551         Source/WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMHTMLPrivate.cpp \
552         Source/WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMHTMLPrivate.h \
553         Source/WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMObject.cpp \
554         Source/WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMObject.h \
555         Source/WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMPrivate.cpp \
556         Source/WebCore/bindings/gobject/WebKitDOMPrivate.h
557
558 libGObjectDOMBindings_la_CXXFLAGS = \
559         -fvisibility-inlines-hidden \
560         $(global_cxxflags)
561
562 libGObjectDOMBindings_la_CFLAGS = \
563         -fvisibility=hidden \
564         $(global_cflags)
565
566 libGObjectDOMBindings_la_CPPFLAGS = \
567         -DBUILDING_WebCore \
568         -DBUILDING_WEBKIT \
569         -I$(WebCore)/bindings \
570         -I$(WebCore)/bindings/gobject \
571         -I$(GENSOURCES_WEBKITDOM) \
572         $(global_cppflags) \
573         $(platform_cppflags) \
574         $(platformgtk_cppflags) \
575         $(webcore_cppflags) \
576         $(webcoregtk_cppflags) \
577         $(javascriptcore_cppflags) \
578         $(CAIRO_CFLAGS) \
579         $(FREETYPE_CFLAGS) \
580         $(GLIB_CFLAGS) \
581         $(LIBSOUP_CFLAGS)