RadioNodeList support in HTMLFormElement::elements
[WebKit-https.git] / Source / WebCore / CMakeLists.txt
1 SET(WebCore_INCLUDE_DIRECTORIES
2     "${WEBCORE_DIR}"
3     "${WEBCORE_DIR}/Modules/filesystem"
4     "${WEBCORE_DIR}/Modules/geolocation"
5     "${WEBCORE_DIR}/Modules/indexeddb"
6     "${WEBCORE_DIR}/Modules/webaudio"
7     "${WEBCORE_DIR}/Modules/webdatabase"
8     "${WEBCORE_DIR}/Modules/websockets"
9     "${WEBCORE_DIR}/accessibility"
10     "${WEBCORE_DIR}/bindings"
11     "${WEBCORE_DIR}/bindings/generic"
12     "${WEBCORE_DIR}/bridge"
13     "${WEBCORE_DIR}/bridge/c"
14     "${WEBCORE_DIR}/css"
15     "${WEBCORE_DIR}/dom"
16     "${WEBCORE_DIR}/dom/default"
17     "${WEBCORE_DIR}/editing"
18     "${WEBCORE_DIR}/fileapi"
19     "${WEBCORE_DIR}/history"
20     "${WEBCORE_DIR}/html"
21     "${WEBCORE_DIR}/html/canvas"
22     "${WEBCORE_DIR}/html/parser"
23     "${WEBCORE_DIR}/html/shadow"
24     "${WEBCORE_DIR}/html/track"
25     "${WEBCORE_DIR}/inspector"
26     "${WEBCORE_DIR}/loader"
27     "${WEBCORE_DIR}/loader/appcache"
28     "${WEBCORE_DIR}/loader/archive"
29     "${WEBCORE_DIR}/loader/archive/mhtml"
30     "${WEBCORE_DIR}/loader/cache"
31     "${WEBCORE_DIR}/loader/icon"
32     "${WEBCORE_DIR}/mathml"
33     "${WEBCORE_DIR}/notifications"
34     "${WEBCORE_DIR}/page"
35     "${WEBCORE_DIR}/page/animation"
36     "${WEBCORE_DIR}/page/scrolling"
37     "${WEBCORE_DIR}/platform"
38     "${WEBCORE_DIR}/platform/animation"
39     "${WEBCORE_DIR}/platform/audio"
40     "${WEBCORE_DIR}/platform/graphics"
41     "${WEBCORE_DIR}/platform/graphics/filters"
42     "${WEBCORE_DIR}/platform/graphics/filters/arm"
43     "${WEBCORE_DIR}/platform/graphics/transforms"
44     "${WEBCORE_DIR}/platform/image-decoders"
45     "${WEBCORE_DIR}/platform/image-decoders/bmp"
46     "${WEBCORE_DIR}/platform/image-decoders/gif"
47     "${WEBCORE_DIR}/platform/image-decoders/ico"
48     "${WEBCORE_DIR}/platform/image-decoders/jpeg"
49     "${WEBCORE_DIR}/platform/image-decoders/png"
50     "${WEBCORE_DIR}/platform/image-decoders/webp"
51     "${WEBCORE_DIR}/platform/leveldb"
52     "${WEBCORE_DIR}/platform/mock"
53     "${WEBCORE_DIR}/platform/network"
54     "${WEBCORE_DIR}/platform/sql"
55     "${WEBCORE_DIR}/platform/text"
56     "${WEBCORE_DIR}/platform/text/transcoder"
57     "${WEBCORE_DIR}/plugins"
58     "${WEBCORE_DIR}/rendering"
59     "${WEBCORE_DIR}/rendering/mathml"
60     "${WEBCORE_DIR}/rendering/style"
61     "${WEBCORE_DIR}/rendering/svg"
62     "${WEBCORE_DIR}/storage"
63     "${WEBCORE_DIR}/svg"
64     "${WEBCORE_DIR}/svg/animation"
65     "${WEBCORE_DIR}/svg/graphics"
66     "${WEBCORE_DIR}/svg/graphics/filters"
67     "${WEBCORE_DIR}/svg/properties"
68     "${WEBCORE_DIR}/websockets"
69     "${WEBCORE_DIR}/workers"
70     "${WEBCORE_DIR}/xml"
71     "${WEBCORE_DIR}/xml/parser"
72     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}"
73     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/ForwardingHeaders"
74     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/API"
75     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/assembler"
76     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/bytecode"
77     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/bytecompiler"
78     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/dfg"
79     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/heap"
80     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/debugger"
81     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/interpreter"
82     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/jit"
83     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/llint"
84     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/parser"
85     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/profiler"
86     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/runtime"
87     "${JAVASCRIPTCORE_DIR}/yarr"
88     "${WTF_DIR}"
89     "${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}"
90     "${CMAKE_SOURCE_DIR}/Source"
91     "${CMAKE_BINARY_DIR}"
92 )
93
94 SET(WebCore_IDL_INCLUDES
95     Modules/filesystem
96     Modules/geolocation
97     Modules/indexeddb
98     Modules/webaudio
99     Modules/webdatabase
100     Modules/websockets
101     bindings/generic
102     css
103     dom
104     fileapi
105     html
106     html/canvas
107     inspector
108     loader/appcache
109     page
110     plugins
111     storage
112     svg
113     workers
114     xml
115 )
116
117 SET(WebCore_IDL_FILES
118     Modules/geolocation/Geolocation.idl
119     Modules/geolocation/Geoposition.idl
120     Modules/geolocation/NavigatorGeolocation.idl
121     Modules/geolocation/PositionCallback.idl
122     Modules/geolocation/PositionError.idl
123     Modules/geolocation/PositionErrorCallback.idl
124
125     Modules/webaudio/AudioBuffer.idl
126     Modules/webaudio/AudioBufferSourceNode.idl
127     Modules/webaudio/AudioChannelSplitter.idl
128     Modules/webaudio/AudioChannelMerger.idl
129     Modules/webaudio/AudioContext.idl
130     Modules/webaudio/AudioDestinationNode.idl
131     Modules/webaudio/AudioGain.idl
132     Modules/webaudio/AudioGainNode.idl
133     Modules/webaudio/AudioListener.idl
134     Modules/webaudio/AudioNode.idl
135     Modules/webaudio/AudioPannerNode.idl
136     Modules/webaudio/AudioParam.idl
137     Modules/webaudio/AudioProcessingEvent.idl
138     Modules/webaudio/AudioSourceNode.idl
139     Modules/webaudio/ConvolverNode.idl
140     Modules/webaudio/DOMWindowWebAudio.idl
141     Modules/webaudio/DelayNode.idl
142     Modules/webaudio/JavaScriptAudioNode.idl
143     Modules/webaudio/RealtimeAnalyserNode.idl
144
145     Modules/websockets/CloseEvent.idl
146     Modules/websockets/DOMWindowWebSocket.idl
147     Modules/websockets/WorkerContextWebSocket.idl
148
149     css/Counter.idl
150     css/CSSCharsetRule.idl
151     css/CSSFontFaceRule.idl
152     css/CSSImportRule.idl
153     css/CSSMediaRule.idl
154     css/CSSPageRule.idl
155     css/CSSPrimitiveValue.idl
156     css/CSSRule.idl
157     css/CSSRuleList.idl
158     css/CSSStyleDeclaration.idl
159     css/CSSStyleRule.idl
160     css/CSSStyleSheet.idl
161     css/CSSValue.idl
162     css/CSSValueList.idl
163     css/MediaList.idl
164     css/MediaQueryList.idl
165     css/Rect.idl
166     css/RGBColor.idl
167     css/StyleMedia.idl
168     css/StyleSheet.idl
169     css/StyleSheetList.idl
170     css/WebKitCSSFilterValue.idl
171     css/WebKitCSSKeyframeRule.idl
172     css/WebKitCSSKeyframesRule.idl
173     css/WebKitCSSMatrix.idl
174     css/WebKitCSSRegionRule.idl
175     css/WebKitCSSTransformValue.idl
176
177     dom/Attr.idl
178     dom/BeforeLoadEvent.idl
179     dom/CDATASection.idl
180     dom/CharacterData.idl
181     dom/ClientRect.idl
182     dom/ClientRectList.idl
183     dom/Clipboard.idl
184     dom/Comment.idl
185     dom/CompositionEvent.idl
186     dom/CustomEvent.idl
187     dom/DataTransferItemList.idl
188     dom/DeviceMotionEvent.idl
189     dom/DeviceOrientationEvent.idl
190     dom/DocumentFragment.idl
191     dom/Document.idl
192     dom/DocumentType.idl
193     dom/DOMCoreException.idl
194     dom/DOMImplementation.idl
195     dom/DOMStringList.idl
196     dom/DOMStringMap.idl
197     dom/Element.idl
198     dom/Entity.idl
199     dom/EntityReference.idl
200     dom/ErrorEvent.idl
201     dom/EventException.idl
202     dom/Event.idl
203     dom/HashChangeEvent.idl
204     dom/KeyboardEvent.idl
205     dom/MessageChannel.idl
206     dom/MessageEvent.idl
207     dom/MessagePort.idl
208     dom/MouseEvent.idl
209     dom/MutationCallback.idl
210     dom/MutationEvent.idl
211     dom/MutationRecord.idl
212     dom/NamedNodeMap.idl
213     dom/NodeFilter.idl
214     dom/Node.idl
215     dom/NodeIterator.idl
216     dom/NodeList.idl
217     dom/Notation.idl
218     dom/OverflowEvent.idl
219     dom/PageTransitionEvent.idl
220     dom/PopStateEvent.idl
221     dom/ProcessingInstruction.idl
222     dom/ProgressEvent.idl
223     dom/RangeException.idl
224     dom/Range.idl
225     dom/ShadowRoot.idl
226     dom/TextEvent.idl
227     dom/Text.idl
228     dom/TouchEvent.idl
229     dom/Touch.idl
230     dom/TouchList.idl
231     dom/TreeWalker.idl
232     dom/UIEvent.idl
233     dom/WebKitAnimationEvent.idl
234     dom/WebKitMutationObserver.idl
235     dom/WebKitNamedFlow.idl
236     dom/WebKitTransitionEvent.idl
237     dom/WheelEvent.idl
238
239     fileapi/Blob.idl
240     fileapi/FileError.idl
241     fileapi/File.idl
242     fileapi/FileList.idl
243     fileapi/FileReader.idl
244     fileapi/WebKitBlobBuilder.idl
245
246     html/DOMFormData.idl
247     html/DOMSettableTokenList.idl
248     html/DOMTokenList.idl
249     html/DOMURL.idl
250     html/HTMLAllCollection.idl
251     html/HTMLAnchorElement.idl
252     html/HTMLAppletElement.idl
253     html/HTMLAreaElement.idl
254     html/HTMLAudioElement.idl
255     html/HTMLBaseElement.idl
256     html/HTMLBaseFontElement.idl
257     html/HTMLBodyElement.idl
258     html/HTMLBRElement.idl
259     html/HTMLButtonElement.idl
260     html/HTMLCanvasElement.idl
261     html/HTMLCollection.idl
262     html/HTMLDataListElement.idl
263     html/HTMLDetailsElement.idl
264     html/HTMLDirectoryElement.idl
265     html/HTMLDivElement.idl
266     html/HTMLDListElement.idl
267     html/HTMLDocument.idl
268     html/HTMLElement.idl
269     html/HTMLEmbedElement.idl
270     html/HTMLFieldSetElement.idl
271     html/HTMLFontElement.idl
272     html/HTMLFormElement.idl
273     html/HTMLFrameElement.idl
274     html/HTMLFrameSetElement.idl
275     html/HTMLHeadElement.idl
276     html/HTMLHeadingElement.idl
277     html/HTMLHRElement.idl
278     html/HTMLHtmlElement.idl
279     html/HTMLIFrameElement.idl
280     html/HTMLImageElement.idl
281     html/HTMLInputElement.idl
282     html/HTMLKeygenElement.idl
283     html/HTMLLabelElement.idl
284     html/HTMLLegendElement.idl
285     html/HTMLLIElement.idl
286     html/HTMLLinkElement.idl
287     html/HTMLMapElement.idl
288     html/HTMLMarqueeElement.idl
289     html/HTMLMediaElement.idl
290     html/HTMLMenuElement.idl
291     html/HTMLMetaElement.idl
292     html/HTMLMeterElement.idl
293     html/HTMLModElement.idl
294     html/HTMLObjectElement.idl
295     html/HTMLOListElement.idl
296     html/HTMLOptGroupElement.idl
297     html/HTMLOptionElement.idl
298     html/HTMLOptionsCollection.idl
299     html/HTMLOutputElement.idl
300     html/HTMLParagraphElement.idl
301     html/HTMLParamElement.idl
302     html/HTMLPreElement.idl
303     html/HTMLProgressElement.idl
304     html/HTMLPropertiesCollection.idl
305     html/HTMLQuoteElement.idl
306     html/HTMLScriptElement.idl
307     html/HTMLSelectElement.idl
308     html/HTMLSourceElement.idl
309     html/HTMLSpanElement.idl
310     html/HTMLStyleElement.idl
311     html/HTMLTableCaptionElement.idl
312     html/HTMLTableCellElement.idl
313     html/HTMLTableColElement.idl
314     html/HTMLTableElement.idl
315     html/HTMLTableRowElement.idl
316     html/HTMLTableSectionElement.idl
317     html/HTMLTextAreaElement.idl
318     html/HTMLTitleElement.idl
319     html/HTMLTrackElement.idl
320     html/HTMLUListElement.idl
321     html/HTMLUnknownElement.idl
322     html/HTMLVideoElement.idl
323     html/ImageData.idl
324     html/MediaController.idl
325     html/MediaError.idl
326     html/RadioNodeList.idl
327     html/TextMetrics.idl
328     html/TimeRanges.idl
329     html/ValidityState.idl
330     html/VoidCallback.idl
331
332     html/canvas/ArrayBuffer.idl
333     html/canvas/ArrayBufferView.idl
334     html/canvas/CanvasGradient.idl
335     html/canvas/CanvasPattern.idl
336     html/canvas/CanvasRenderingContext2D.idl
337     html/canvas/CanvasRenderingContext.idl
338     html/canvas/DataView.idl
339     html/canvas/Float32Array.idl
340     html/canvas/Float64Array.idl
341     html/canvas/Int16Array.idl
342     html/canvas/Int32Array.idl
343     html/canvas/Int8Array.idl
344     html/canvas/Uint16Array.idl
345     html/canvas/Uint32Array.idl
346     html/canvas/Uint8Array.idl
347     html/canvas/Uint8ClampedArray.idl
348
349     html/shadow/HTMLContentElement.idl
350     html/shadow/HTMLShadowElement.idl
351
352     html/track/TextTrack.idl
353     html/track/TextTrackCue.idl
354     html/track/TextTrackCueList.idl
355     html/track/TextTrackList.idl
356     html/track/TrackEvent.idl
357
358     inspector/InjectedScriptHost.idl
359     inspector/InspectorFrontendHost.idl
360     inspector/JavaScriptCallFrame.idl
361     inspector/ScriptProfile.idl
362     inspector/ScriptProfileNode.idl
363
364     loader/appcache/DOMApplicationCache.idl
365
366     page/BarInfo.idl
367     page/Console.idl
368     page/Coordinates.idl
369     page/Crypto.idl
370     page/DOMSelection.idl
371     page/DOMWindow.idl
372     page/EventSource.idl
373     page/History.idl
374     page/Location.idl
375     page/MemoryInfo.idl
376     page/Navigator.idl
377     page/Performance.idl
378     page/PerformanceNavigation.idl
379     page/PerformanceTiming.idl
380     page/Screen.idl
381     page/SpeechInputEvent.idl
382     page/SpeechInputResult.idl
383     page/SpeechInputResultList.idl
384     page/WebKitAnimation.idl
385     page/WebKitAnimationList.idl
386     page/WebKitPoint.idl
387
388     plugins/DOMMimeType.idl
389     plugins/DOMMimeTypeArray.idl
390     plugins/DOMPlugin.idl
391     plugins/DOMPluginArray.idl
392
393     storage/Storage.idl
394     storage/StorageEvent.idl
395     storage/StorageInfo.idl
396     storage/StorageInfoErrorCallback.idl
397     storage/StorageInfoQuotaCallback.idl
398     storage/StorageInfoUsageCallback.idl
399
400     xml/DOMParser.idl
401     xml/XMLHttpRequest.idl
402     xml/XMLHttpRequestException.idl
403     xml/XMLHttpRequestProgressEvent.idl
404     xml/XMLHttpRequestUpload.idl
405     xml/XMLSerializer.idl
406     xml/XPathEvaluator.idl
407     xml/XPathException.idl
408     xml/XPathExpression.idl
409     xml/XPathNSResolver.idl
410     xml/XPathResult.idl
411     xml/XSLTProcessor.idl
412 )
413
414 SET(WebCore_SOURCES
415     Modules/geolocation/Geolocation.cpp
416     Modules/geolocation/GeolocationController.cpp
417     Modules/geolocation/NavigatorGeolocation.cpp
418
419     accessibility/AXObjectCache.cpp
420     accessibility/AccessibilityARIAGrid.cpp
421     accessibility/AccessibilityARIAGridCell.cpp
422     accessibility/AccessibilityARIAGridRow.cpp
423     accessibility/AccessibilityImageMapLink.cpp
424     accessibility/AccessibilityList.cpp
425     accessibility/AccessibilityListBox.cpp
426     accessibility/AccessibilityListBoxOption.cpp
427     accessibility/AccessibilityMediaControls.cpp
428     accessibility/AccessibilityMenuList.cpp
429     accessibility/AccessibilityMenuListOption.cpp
430     accessibility/AccessibilityMenuListPopup.cpp
431     accessibility/AccessibilityMockObject.cpp
432     accessibility/AccessibilityObject.cpp
433     accessibility/AccessibilityRenderObject.cpp
434     accessibility/AccessibilityScrollbar.cpp
435     accessibility/AccessibilityScrollView.cpp
436     accessibility/AccessibilitySpinButton.cpp
437     accessibility/AccessibilitySlider.cpp
438     accessibility/AccessibilityTable.cpp
439     accessibility/AccessibilityTableCell.cpp
440     accessibility/AccessibilityTableColumn.cpp
441     accessibility/AccessibilityTableHeaderContainer.cpp
442     accessibility/AccessibilityTableRow.cpp
443
444     bindings/ScriptControllerBase.cpp
445
446     bindings/generic/ActiveDOMCallback.cpp
447     bindings/generic/RuntimeEnabledFeatures.cpp
448
449     css/CSSAspectRatioValue.cpp
450     css/CSSBorderImage.cpp
451     css/CSSBorderImageSliceValue.cpp
452     css/CSSCalculationValue.cpp
453     css/CSSCanvasValue.cpp
454     css/CSSCharsetRule.cpp
455     css/CSSComputedStyleDeclaration.cpp
456     css/CSSCrossfadeValue.cpp
457     css/CSSCursorImageValue.cpp
458     css/CSSFontFace.cpp
459     css/CSSFontFaceRule.cpp
460     css/CSSFontFaceSource.cpp
461     css/CSSFontFaceSrcValue.cpp
462     css/CSSFontSelector.cpp
463     css/CSSFunctionValue.cpp
464     css/CSSGradientValue.cpp
465     css/CSSImageGeneratorValue.cpp
466     css/CSSImageValue.cpp
467     css/CSSImportRule.cpp
468     css/CSSInheritedValue.cpp
469     css/CSSInitialValue.cpp
470     css/CSSLineBoxContainValue.cpp
471     css/CSSMediaRule.cpp
472     css/CSSOMUtils.cpp
473     css/CSSPageRule.cpp
474     css/CSSParser.cpp
475     css/CSSParserValues.cpp
476     css/CSSPrimitiveValue.cpp
477     css/CSSProperty.cpp
478     css/CSSPropertySourceData.cpp
479     css/CSSReflectValue.cpp
480     css/CSSRule.cpp
481     css/CSSRuleList.cpp
482     css/CSSSegmentedFontFace.cpp
483     css/CSSSelector.cpp
484     css/CSSSelectorList.cpp
485     css/CSSStyleApplyProperty.cpp
486     css/CSSStyleDeclaration.cpp
487     css/CSSStyleRule.cpp
488     css/CSSStyleSelector.cpp
489     css/CSSStyleSheet.cpp
490     css/CSSTimingFunctionValue.cpp
491     css/CSSUnicodeRangeValue.cpp
492     css/CSSValue.cpp
493     css/CSSValueList.cpp
494     css/CSSValuePool.cpp
495     css/CSSWrapShapes.cpp
496     css/FontFeatureValue.cpp
497     css/FontValue.cpp
498     css/LengthFunctions.cpp
499     css/MediaFeatureNames.cpp
500     css/MediaList.cpp
501     css/MediaQuery.cpp
502     css/MediaQueryEvaluator.cpp
503     css/MediaQueryExp.cpp
504     css/MediaQueryList.cpp
505     css/MediaQueryListListener.cpp
506     css/MediaQueryMatcher.cpp
507     css/PropertySetCSSStyleDeclaration.cpp
508     css/RGBColor.cpp
509     css/SelectorChecker.cpp
510     css/ShadowValue.cpp
511     css/StyleMedia.cpp
512     css/StylePropertySet.cpp
513     css/StylePropertyShorthand.cpp
514     css/StyleRule.cpp
515     css/StyleSheet.cpp
516     css/StyleSheetList.cpp
517     css/WebKitCSSFilterValue.cpp
518     css/WebKitCSSKeyframeRule.cpp
519     css/WebKitCSSKeyframesRule.cpp
520     css/WebKitCSSMatrix.cpp
521     css/WebKitCSSRegionRule.cpp
522     css/WebKitCSSTransformValue.cpp
523
524     dom/ActiveDOMObject.cpp
525     dom/Attr.cpp
526     dom/BeforeTextInsertedEvent.cpp
527     dom/BeforeUnloadEvent.cpp
528     dom/CDATASection.cpp
529     dom/CharacterData.cpp
530     dom/CheckedRadioButtons.cpp
531     dom/ChildListMutationScope.cpp
532     dom/ChildNodeList.cpp
533     dom/ClassNodeList.cpp
534     dom/ClientRect.cpp
535     dom/ClientRectList.cpp
536     dom/Clipboard.cpp
537     dom/ClipboardEvent.cpp
538     dom/Comment.cpp
539     dom/ComposedShadowTreeWalker.cpp
540     dom/CompositionEvent.cpp
541     dom/ContainerNode.cpp
542     dom/ContainerNodeAlgorithms.cpp
543     dom/ContextDestructionObserver.cpp
544     dom/CustomEvent.cpp
545     dom/DatasetDOMStringMap.cpp
546     dom/DecodedDataDocumentParser.cpp
547     dom/DeviceMotionController.cpp
548     dom/DeviceMotionData.cpp
549     dom/DeviceMotionEvent.cpp
550     dom/DeviceOrientation.cpp
551     dom/DeviceOrientationController.cpp
552     dom/DeviceOrientationEvent.cpp
553     dom/Document.cpp
554     dom/DocumentMarkerController.cpp
555     dom/DocumentMarker.cpp
556     dom/DocumentEventQueue.cpp
557     dom/DocumentFragment.cpp
558     dom/DocumentParser.cpp
559     dom/DocumentOrderedMap.cpp
560     dom/DocumentType.cpp
561     dom/DOMCoreException.cpp
562     dom/DOMImplementation.cpp
563     dom/DOMStringList.cpp
564     dom/DOMStringMap.cpp
565     dom/DynamicNodeList.cpp
566     dom/EditingText.cpp
567     dom/Element.cpp
568     dom/ElementAttributeData.cpp
569     dom/EntityReference.cpp
570     dom/ErrorEvent.cpp
571     dom/Event.cpp
572     dom/EventContext.cpp
573     dom/EventDispatchMediator.cpp
574     dom/EventDispatcher.cpp
575     dom/EventException.cpp
576     dom/EventListenerMap.cpp
577     dom/EventNames.cpp
578     dom/EventTarget.cpp
579     dom/ExceptionBase.cpp
580     dom/ExceptionCodePlaceholder.cpp
581     dom/GenericEventQueue.cpp
582     dom/IconURL.cpp
583     dom/KeyboardEvent.cpp
584     dom/MessageChannel.cpp
585     dom/MessageEvent.cpp
586     dom/MessagePortChannel.cpp
587     dom/MessagePort.cpp
588     dom/MicroDataItemList.cpp
589     dom/MouseEvent.cpp
590     dom/MouseRelatedEvent.cpp
591     dom/MutationEvent.cpp
592     dom/MutationObserverInterestGroup.cpp
593     dom/MutationObserverRegistration.cpp
594     dom/MutationRecord.cpp
595     dom/NamedNodeMap.cpp
596     dom/NameNodeList.cpp
597     dom/Node.cpp
598     dom/NodeFilterCondition.cpp
599     dom/NodeFilter.cpp
600     dom/NodeIterator.cpp
601     dom/NodeRenderingContext.cpp
602     dom/Notation.cpp
603     dom/OverflowEvent.cpp
604     dom/PageTransitionEvent.cpp
605     dom/PendingScript.cpp
606     dom/PopStateEvent.cpp
607     dom/Position.cpp
608     dom/PositionIterator.cpp
609     dom/ProcessingInstruction.cpp
610     dom/ProgressEvent.cpp
611     dom/QualifiedName.cpp
612     dom/Range.cpp
613     dom/RangeException.cpp
614     dom/RegisteredEventListener.cpp
615     dom/ScopedEventQueue.cpp
616     dom/ScriptableDocumentParser.cpp
617     dom/ScriptElement.cpp
618     dom/ScriptExecutionContext.cpp
619     dom/ScriptRunner.cpp
620     dom/SecurityContext.cpp
621     dom/SelectorQuery.cpp
622     dom/ShadowRoot.cpp
623     dom/ShadowTree.cpp
624     dom/SpaceSplitString.cpp
625     dom/StaticHashSetNodeList.cpp
626     dom/StaticNodeList.cpp
627     dom/StyledElement.cpp
628     dom/StyleElement.cpp
629     dom/TagNodeList.cpp
630     dom/Text.cpp
631     dom/TextEvent.cpp
632     dom/Touch.cpp
633     dom/TouchEvent.cpp
634     dom/TouchList.cpp
635     dom/TransformSourceLibxslt.cpp
636     dom/Traversal.cpp
637     dom/TreeScope.cpp
638     dom/TreeScopeAdjuster.cpp
639     dom/TreeScopeAdopter.cpp
640     dom/TreeWalker.cpp
641     dom/UIEvent.cpp
642     dom/UIEventWithKeyState.cpp
643     dom/UserGestureIndicator.cpp
644     dom/UserTypingGestureIndicator.cpp
645     dom/ViewportArguments.cpp
646     dom/WebKitAnimationEvent.cpp
647     dom/WebKitMutationObserver.cpp
648     dom/WebKitNamedFlow.cpp
649     dom/WebKitTransitionEvent.cpp
650     dom/WheelEvent.cpp
651     dom/WindowEventContext.cpp
652
653     dom/default/PlatformMessagePortChannel.cpp
654
655     editing/AlternativeTextController.cpp
656     editing/AppendNodeCommand.cpp
657     editing/ApplyBlockElementCommand.cpp
658     editing/ApplyStyleCommand.cpp
659     editing/BreakBlockquoteCommand.cpp
660     editing/CompositeEditCommand.cpp
661     editing/CreateLinkCommand.cpp
662     editing/DeleteButton.cpp
663     editing/DeleteButtonController.cpp
664     editing/DeleteFromTextNodeCommand.cpp
665     editing/DeleteSelectionCommand.cpp
666     editing/DictationAlternative.cpp
667     editing/DictationCommand.cpp
668     editing/EditCommand.cpp
669     editing/EditingStyle.cpp
670     editing/Editor.cpp
671     editing/EditorCommand.cpp
672     editing/FormatBlockCommand.cpp
673     editing/FrameSelection.cpp
674     editing/HTMLInterchange.cpp
675     editing/IndentOutdentCommand.cpp
676     editing/InsertIntoTextNodeCommand.cpp
677     editing/InsertLineBreakCommand.cpp
678     editing/InsertListCommand.cpp
679     editing/InsertNodeBeforeCommand.cpp
680     editing/InsertParagraphSeparatorCommand.cpp
681     editing/InsertTextCommand.cpp
682     editing/MarkupAccumulator.cpp
683     editing/MergeIdenticalElementsCommand.cpp
684     editing/ModifySelectionListLevel.cpp
685     editing/MoveSelectionCommand.cpp
686     editing/RemoveCSSPropertyCommand.cpp
687     editing/RemoveFormatCommand.cpp
688     editing/RemoveNodeCommand.cpp
689     editing/RemoveNodePreservingChildrenCommand.cpp
690     editing/RenderedPosition.cpp
691     editing/ReplaceNodeWithSpanCommand.cpp
692     editing/ReplaceSelectionCommand.cpp
693     editing/SetNodeAttributeCommand.cpp
694     editing/SetSelectionCommand.cpp
695     editing/SimplifyMarkupCommand.cpp
696     editing/SmartReplace.cpp
697     editing/SpellChecker.cpp
698     editing/SpellingCorrectionCommand.cpp
699     editing/SplitElementCommand.cpp
700     editing/SplitTextNodeCommand.cpp
701     editing/SplitTextNodeContainingElementCommand.cpp
702     editing/TextCheckingHelper.cpp
703     editing/TextInsertionBaseCommand.cpp
704     editing/TextIterator.cpp
705     editing/TypingCommand.cpp
706     editing/UnlinkCommand.cpp
707     editing/VisiblePosition.cpp
708     editing/VisibleSelection.cpp
709     editing/WrapContentsInDummySpanCommand.cpp
710     editing/htmlediting.cpp
711     editing/markup.cpp
712     editing/visible_units.cpp
713
714     fileapi/Blob.cpp
715     fileapi/BlobURL.cpp
716     fileapi/File.cpp
717     fileapi/FileException.cpp
718     fileapi/FileList.cpp
719     fileapi/OperationNotAllowedException.cpp
720     fileapi/ThreadableBlobRegistry.cpp
721     fileapi/WebKitBlobBuilder.cpp
722
723     history/BackForwardController.cpp
724     history/BackForwardListImpl.cpp
725     history/CachedFrame.cpp
726     history/CachedPage.cpp
727     history/HistoryItem.cpp
728     history/PageCache.cpp
729
730     html/BaseButtonInputType.cpp
731     html/BaseCheckableInputType.cpp
732     html/BaseClickableWithKeyInputType.cpp
733     html/BaseDateAndTimeInputType.cpp
734     html/BaseTextInputType.cpp
735     html/ButtonInputType.cpp
736     html/CheckboxInputType.cpp
737     html/ClassList.cpp
738     html/ColorInputType.cpp
739     html/DOMFormData.cpp
740     html/DOMSettableTokenList.cpp
741     html/DOMTokenList.cpp
742     html/DOMURL.cpp
743     html/DateInputType.cpp
744     html/DateTimeInputType.cpp
745     html/DateTimeLocalInputType.cpp
746     html/EmailInputType.cpp
747     html/FTPDirectoryDocument.cpp
748     html/FileInputType.cpp
749     html/FormAssociatedElement.cpp
750     html/FormDataList.cpp
751     html/HTMLAllCollection.cpp
752     html/HTMLAnchorElement.cpp
753     html/HTMLAppletElement.cpp
754     html/HTMLAreaElement.cpp
755     html/HTMLBRElement.cpp
756     html/HTMLBaseElement.cpp
757     html/HTMLBaseFontElement.cpp
758     html/HTMLBodyElement.cpp
759     html/HTMLButtonElement.cpp
760     html/HTMLCanvasElement.cpp
761     html/HTMLCollection.cpp
762     html/HTMLDListElement.cpp
763     html/HTMLDataListElement.cpp
764     html/HTMLDetailsElement.cpp
765     html/HTMLDirectoryElement.cpp
766     html/HTMLDivElement.cpp
767     html/HTMLDocument.cpp
768     html/HTMLElement.cpp
769     html/HTMLEmbedElement.cpp
770     html/HTMLFieldSetElement.cpp
771     html/HTMLFontElement.cpp
772     html/HTMLFormCollection.cpp
773     html/HTMLFormControlElement.cpp
774     html/HTMLFormControlElementWithState.cpp
775     html/HTMLFormElement.cpp
776     html/HTMLFrameElement.cpp
777     html/HTMLFrameElementBase.cpp
778     html/HTMLFrameOwnerElement.cpp
779     html/HTMLFrameSetElement.cpp
780     html/HTMLHRElement.cpp
781     html/HTMLHeadElement.cpp
782     html/HTMLHeadingElement.cpp
783     html/HTMLHtmlElement.cpp
784     html/HTMLIFrameElement.cpp
785     html/HTMLImageElement.cpp
786     html/HTMLImageLoader.cpp
787     html/HTMLInputElement.cpp
788     html/HTMLKeygenElement.cpp
789     html/HTMLLIElement.cpp
790     html/HTMLLabelElement.cpp
791     html/HTMLLegendElement.cpp
792     html/HTMLLinkElement.cpp
793     html/HTMLMapElement.cpp
794     html/HTMLMarqueeElement.cpp
795     html/HTMLMenuElement.cpp
796     html/HTMLMetaElement.cpp
797     html/HTMLMeterElement.cpp
798     html/HTMLModElement.cpp
799     html/HTMLNameCollection.cpp
800     html/HTMLOListElement.cpp
801     html/HTMLObjectElement.cpp
802     html/HTMLOptGroupElement.cpp
803     html/HTMLOptionElement.cpp
804     html/HTMLOptionsCollection.cpp
805     html/HTMLOutputElement.cpp
806     html/HTMLParagraphElement.cpp
807     html/HTMLParamElement.cpp
808     html/HTMLParserErrorCodes.cpp
809     html/HTMLPlugInElement.cpp
810     html/HTMLPlugInImageElement.cpp
811     html/HTMLPreElement.cpp
812     html/HTMLProgressElement.cpp
813     html/HTMLPropertiesCollection.cpp
814     html/HTMLQuoteElement.cpp
815     html/HTMLScriptElement.cpp
816     html/HTMLSelectElement.cpp
817     html/HTMLSpanElement.cpp
818     html/HTMLStyleElement.cpp
819     html/HTMLSummaryElement.cpp
820     html/HTMLTableCaptionElement.cpp
821     html/HTMLTableCellElement.cpp
822     html/HTMLTableColElement.cpp
823     html/HTMLTableElement.cpp
824     html/HTMLTablePartElement.cpp
825     html/HTMLTableRowElement.cpp
826     html/HTMLTableRowsCollection.cpp
827     html/HTMLTableSectionElement.cpp
828     html/HTMLTextAreaElement.cpp
829     html/HTMLTextFormControlElement.cpp
830     html/HTMLTitleElement.cpp
831     html/HTMLUListElement.cpp
832     html/HTMLViewSourceDocument.cpp
833     html/HiddenInputType.cpp
834     html/ImageData.cpp
835     html/ImageDocument.cpp
836     html/ImageInputType.cpp
837     html/InputType.cpp
838     html/LabelableElement.cpp
839     html/LabelsNodeList.cpp
840     html/LinkRelAttribute.cpp
841     html/MediaController.cpp
842     html/MediaDocument.cpp
843     html/MicroDataItemValue.cpp
844     html/MonthInputType.cpp
845     html/NumberInputType.cpp
846     html/PasswordInputType.cpp
847     html/PluginDocument.cpp
848     html/RadioInputType.cpp
849     html/RadioNodeList.cpp
850     html/RangeInputType.cpp
851     html/ResetInputType.cpp
852     html/SearchInputType.cpp
853     html/StepRange.cpp
854     html/SubmitInputType.cpp
855     html/TelephoneInputType.cpp
856     html/TextDocument.cpp
857     html/TextFieldInputType.cpp
858     html/TextInputType.cpp
859     html/TimeInputType.cpp
860     html/URLInputType.cpp
861     html/ValidationMessage.cpp
862     html/ValidityState.cpp
863     html/WeekInputType.cpp
864
865     html/canvas/CanvasContextAttributes.cpp
866     html/canvas/CanvasGradient.cpp
867     html/canvas/CanvasPattern.cpp
868     html/canvas/CanvasPixelArray.cpp
869     html/canvas/CanvasRenderingContext.cpp
870     html/canvas/CanvasRenderingContext2D.cpp
871     html/canvas/CanvasStyle.cpp
872     html/canvas/DataView.cpp
873
874     html/parser/CSSPreloadScanner.cpp
875     html/parser/HTMLConstructionSite.cpp
876     html/parser/HTMLDocumentParser.cpp
877     html/parser/HTMLElementStack.cpp
878     html/parser/HTMLEntityParser.cpp
879     html/parser/HTMLEntitySearch.cpp
880     html/parser/HTMLParserIdioms.cpp
881     html/parser/HTMLParserScheduler.cpp
882     html/parser/HTMLFormattingElementList.cpp
883     html/parser/HTMLMetaCharsetParser.cpp
884     html/parser/HTMLPreloadScanner.cpp
885     html/parser/HTMLScriptRunner.cpp
886     html/parser/HTMLSourceTracker.cpp
887     html/parser/HTMLTokenizer.cpp
888     html/parser/HTMLTreeBuilder.cpp
889     html/parser/HTMLViewSourceParser.cpp
890     html/parser/TextDocumentParser.cpp
891     html/parser/TextViewSourceParser.cpp
892     html/parser/XSSAuditor.cpp
893
894     html/shadow/ContentSelectorQuery.cpp
895     html/shadow/DetailsMarkerControl.cpp
896     html/shadow/HTMLContentElement.cpp
897     html/shadow/HTMLContentSelector.cpp
898     html/shadow/HTMLShadowElement.cpp
899     html/shadow/InsertionPoint.cpp
900     html/shadow/MediaControls.cpp
901     html/shadow/MediaControlRootElement.cpp
902     html/shadow/MeterShadowElement.cpp
903     html/shadow/ProgressShadowElement.cpp
904     html/shadow/SliderThumbElement.cpp
905     html/shadow/TextControlInnerElements.cpp
906
907     inspector/ConsoleMessage.cpp
908     inspector/ContentSearchUtils.cpp
909     inspector/DOMEditor.cpp
910     inspector/DOMNodeHighlighter.cpp
911     inspector/DOMPatchSupport.cpp
912     inspector/IdentifiersFactory.cpp
913     inspector/InjectedScript.cpp
914     inspector/InjectedScriptHost.cpp
915     inspector/InjectedScriptManager.cpp
916     inspector/InspectorAgent.cpp
917     inspector/InspectorApplicationCacheAgent.cpp
918     inspector/InspectorBaseAgent.cpp
919     inspector/InspectorPageAgent.cpp
920     inspector/InspectorCSSAgent.cpp
921     inspector/InspectorClient.cpp
922     inspector/InspectorConsoleAgent.cpp
923     inspector/InspectorController.cpp
924     inspector/InspectorCounters.cpp
925     inspector/InspectorDOMAgent.cpp
926     inspector/InspectorDOMDebuggerAgent.cpp
927     inspector/InspectorDOMStorageAgent.cpp
928     inspector/InspectorDOMStorageResource.cpp
929     inspector/InspectorDatabaseAgent.cpp
930     inspector/InspectorDatabaseResource.cpp
931     inspector/InspectorDebuggerAgent.cpp
932     inspector/InspectorFileSystemAgent.cpp
933     inspector/InspectorFrontendClientLocal.cpp
934     inspector/InspectorFrontendHost.cpp
935     inspector/InspectorHistory.cpp
936     inspector/InspectorIndexedDBAgent.cpp
937     inspector/InspectorInstrumentation.cpp
938     inspector/InspectorMemoryAgent.cpp
939     inspector/InspectorProfilerAgent.cpp
940     inspector/InspectorResourceAgent.cpp
941     inspector/InspectorRuntimeAgent.cpp
942     inspector/InspectorState.cpp
943     inspector/InspectorStyleSheet.cpp
944     inspector/InspectorStyleTextEditor.cpp
945     inspector/InspectorTimelineAgent.cpp
946     inspector/InspectorValues.cpp
947     inspector/InspectorWorkerAgent.cpp
948     inspector/InstrumentingAgents.cpp
949     inspector/NetworkResourcesData.cpp
950     inspector/PageConsoleAgent.cpp
951     inspector/PageDebuggerAgent.cpp
952     inspector/PageRuntimeAgent.cpp
953     inspector/ScriptArguments.cpp
954     inspector/ScriptCallFrame.cpp
955     inspector/ScriptCallStack.cpp
956     inspector/TimelineRecordFactory.cpp
957     inspector/WorkerConsoleAgent.cpp
958     inspector/WorkerDebuggerAgent.cpp
959     inspector/WorkerInspectorController.cpp
960     inspector/WorkerRuntimeAgent.cpp
961
962     loader/CrossOriginAccessControl.cpp
963     loader/CrossOriginPreflightResultCache.cpp
964     loader/DocumentLoadTiming.cpp
965     loader/DocumentLoader.cpp
966     loader/DocumentThreadableLoader.cpp
967     loader/DocumentWriter.cpp
968     loader/EmptyClients.cpp
969     loader/FTPDirectoryParser.cpp
970     loader/FormState.cpp
971     loader/FormSubmission.cpp
972     loader/FrameLoader.cpp
973     loader/FrameLoaderStateMachine.cpp
974     loader/HistoryController.cpp
975     loader/ImageLoader.cpp
976     loader/LinkLoader.cpp
977     loader/MainResourceLoader.cpp
978     loader/NavigationAction.cpp
979     loader/NetscapePlugInStreamLoader.cpp
980     loader/PingLoader.cpp
981     loader/PlaceholderDocument.cpp
982     loader/PolicyCallback.cpp
983     loader/PolicyChecker.cpp
984     loader/ProgressTracker.cpp
985     loader/NavigationScheduler.cpp
986     loader/ResourceLoadNotifier.cpp
987     loader/ResourceLoadScheduler.cpp
988     loader/ResourceLoader.cpp
989     loader/SinkDocument.cpp
990     loader/SubframeLoader.cpp
991     loader/SubresourceLoader.cpp
992     loader/TextResourceDecoder.cpp
993     loader/ThreadableLoader.cpp
994
995     loader/appcache/ApplicationCache.cpp
996     loader/appcache/ApplicationCacheGroup.cpp
997     loader/appcache/ApplicationCacheHost.cpp
998     loader/appcache/ApplicationCacheResource.cpp
999     loader/appcache/ApplicationCacheStorage.cpp
1000     loader/appcache/DOMApplicationCache.cpp
1001     loader/appcache/ManifestParser.cpp
1002
1003     loader/archive/Archive.cpp
1004     loader/archive/ArchiveFactory.cpp
1005     loader/archive/ArchiveResource.cpp
1006     loader/archive/ArchiveResourceCollection.cpp
1007
1008     loader/cache/CachedCSSStyleSheet.cpp
1009     loader/cache/CachedFont.cpp
1010     loader/cache/CachedImage.cpp
1011     loader/cache/CachedRawResource.cpp
1012     loader/cache/CachedResource.cpp
1013     loader/cache/CachedResourceHandle.cpp
1014     loader/cache/CachedResourceLoader.cpp
1015     loader/cache/CachedScript.cpp
1016     loader/cache/CachedSVGDocument.cpp
1017     loader/cache/CachedXSLStyleSheet.cpp
1018     loader/cache/MemoryCache.cpp
1019
1020     loader/icon/IconController.cpp
1021     loader/icon/IconDatabase.cpp
1022     loader/icon/IconDatabaseBase.cpp
1023     loader/icon/IconLoader.cpp
1024     loader/icon/IconRecord.cpp
1025     loader/icon/PageURLRecord.cpp
1026
1027     page/BarInfo.cpp
1028     page/Chrome.cpp
1029     page/Console.cpp
1030     page/ContentSecurityPolicy.cpp
1031     page/ContextMenuController.cpp
1032     page/Crypto.cpp
1033     page/DOMSelection.cpp
1034     page/DOMTimer.cpp
1035     page/DOMWindow.cpp
1036     page/DOMWindowProperty.cpp
1037     page/DragController.cpp
1038     page/EventHandler.cpp
1039     page/EventSource.cpp
1040     page/FocusController.cpp
1041     page/Frame.cpp
1042     page/FrameActionScheduler.cpp
1043     page/FrameDestructionObserver.cpp
1044     page/FrameTree.cpp
1045     page/FrameView.cpp
1046     page/GroupSettings.cpp
1047     page/History.cpp
1048     page/Location.cpp
1049     page/MemoryInfo.cpp
1050     page/MouseEventWithHitTestResults.cpp
1051     page/Navigator.cpp
1052     page/NavigatorBase.cpp
1053     page/NavigatorRegisterProtocolHandler.cpp
1054     page/OriginAccessEntry.cpp
1055     page/Page.cpp
1056     page/PageGroup.cpp
1057     page/PageGroupLoadDeferrer.cpp
1058     page/PageSerializer.cpp
1059     page/PageVisibilityState.cpp
1060     page/Performance.cpp
1061     page/PerformanceNavigation.cpp
1062     page/PerformanceTiming.cpp
1063     page/PrintContext.cpp
1064     page/Screen.cpp
1065     page/SecurityOrigin.cpp
1066     page/SecurityPolicy.cpp
1067     page/Settings.cpp
1068     page/SpatialNavigation.cpp
1069     page/SuspendableTimer.cpp
1070     page/UserContentURLPattern.cpp
1071     page/WebKitAnimation.cpp
1072     page/WebKitAnimationList.cpp
1073     page/WindowFeatures.cpp
1074
1075     page/animation/AnimationBase.cpp
1076     page/animation/AnimationController.cpp
1077     page/animation/CompositeAnimation.cpp
1078     page/animation/ImplicitAnimation.cpp
1079     page/animation/KeyframeAnimation.cpp
1080
1081     page/scrolling/ScrollingCoordinator.cpp
1082     page/scrolling/ScrollingCoordinatorNone.cpp
1083
1084     platform/Arena.cpp
1085     platform/CalculationValue.cpp
1086     platform/Clock.cpp
1087     platform/ContextMenu.cpp
1088     platform/ContextMenuItem.cpp
1089     platform/ContentType.cpp
1090     platform/CrossThreadCopier.cpp
1091     platform/DateComponents.cpp
1092     platform/DragData.cpp
1093     platform/DragImage.cpp
1094     platform/FileChooser.cpp
1095     platform/FileIconLoader.cpp
1096     platform/FileSystem.cpp
1097     platform/ClockGeneric.cpp
1098     platform/HistogramSupport.cpp
1099     platform/KURL.cpp
1100     platform/KillRingNone.cpp
1101     platform/Language.cpp
1102     platform/Length.cpp
1103     platform/LinkHash.cpp
1104     platform/Logging.cpp
1105     platform/MemoryUsageSupport.cpp
1106     platform/MIMETypeRegistry.cpp
1107     platform/MemoryPressureHandler.cpp
1108     platform/PlatformEvent.cpp
1109     platform/RunLoop.cpp
1110     platform/RuntimeApplicationChecks.cpp
1111     platform/ScrollAnimator.cpp
1112     platform/ScrollableArea.cpp
1113     platform/Scrollbar.cpp
1114     platform/ScrollbarTheme.cpp
1115     platform/ScrollbarThemeComposite.cpp
1116     platform/ScrollView.cpp
1117     platform/SharedBuffer.cpp
1118     platform/SharedBufferChunkReader.cpp
1119     platform/SchemeRegistry.cpp
1120     platform/StatsCounter.cpp
1121     platform/ThreadGlobalData.cpp
1122     platform/ThreadTimers.cpp
1123     platform/Timer.cpp
1124     platform/UUID.cpp
1125     platform/Widget.cpp
1126
1127     platform/animation/Animation.cpp
1128     platform/animation/AnimationList.cpp
1129
1130     platform/graphics/BitmapImage.cpp
1131     platform/graphics/Color.cpp
1132     platform/graphics/CrossfadeGeneratedImage.cpp
1133     platform/graphics/FloatPoint.cpp
1134     platform/graphics/FloatPoint3D.cpp
1135     platform/graphics/FloatQuad.cpp
1136     platform/graphics/FloatRect.cpp
1137     platform/graphics/FloatSize.cpp
1138     platform/graphics/Font.cpp
1139     platform/graphics/FontCache.cpp
1140     platform/graphics/FontData.cpp
1141     platform/graphics/FontDescription.cpp
1142     platform/graphics/FontFallbackList.cpp
1143     platform/graphics/FontFamily.cpp
1144     platform/graphics/FontFastPath.cpp
1145     platform/graphics/FontFeatureSettings.cpp
1146     platform/graphics/FractionalLayoutRect.cpp
1147     platform/graphics/FractionalLayoutSize.cpp  
1148     platform/graphics/GeneratorGeneratedImage.cpp
1149     platform/graphics/GlyphPageTreeNode.cpp
1150     platform/graphics/Gradient.cpp
1151     platform/graphics/GraphicsContext.cpp
1152     platform/graphics/GraphicsLayer.cpp
1153     platform/graphics/GraphicsTypes.cpp
1154     platform/graphics/Image.cpp
1155     platform/graphics/ImageBuffer.cpp
1156     platform/graphics/ImageOrientation.cpp
1157     platform/graphics/IntRect.cpp
1158     platform/graphics/Path.cpp
1159     platform/graphics/PathTraversalState.cpp
1160     platform/graphics/Pattern.cpp
1161     platform/graphics/Region.cpp
1162     platform/graphics/RoundedRect.cpp
1163     platform/graphics/SegmentedFontData.cpp
1164     platform/graphics/ShadowBlur.cpp
1165     platform/graphics/SimpleFontData.cpp
1166     platform/graphics/StringTruncator.cpp
1167     platform/graphics/SurrogatePairAwareTextIterator.cpp
1168     platform/graphics/TextRun.cpp
1169     platform/graphics/WidthIterator.cpp
1170
1171     platform/graphics/filters/CustomFilterMesh.cpp
1172     platform/graphics/filters/CustomFilterProgram.cpp
1173     platform/graphics/filters/CustomFilterShader.cpp
1174     platform/graphics/filters/DistantLightSource.cpp
1175     platform/graphics/filters/FEBlend.cpp
1176     platform/graphics/filters/FEColorMatrix.cpp
1177     platform/graphics/filters/FEComponentTransfer.cpp
1178     platform/graphics/filters/FEComposite.cpp
1179     platform/graphics/filters/FEConvolveMatrix.cpp
1180     platform/graphics/filters/FECustomFilter.cpp
1181     platform/graphics/filters/FEDiffuseLighting.cpp
1182     platform/graphics/filters/FEDisplacementMap.cpp
1183     platform/graphics/filters/FEDropShadow.cpp
1184     platform/graphics/filters/FEFlood.cpp
1185     platform/graphics/filters/FEGaussianBlur.cpp
1186     platform/graphics/filters/FELighting.cpp
1187     platform/graphics/filters/FEMerge.cpp
1188     platform/graphics/filters/FEMorphology.cpp
1189     platform/graphics/filters/FEOffset.cpp
1190     platform/graphics/filters/FESpecularLighting.cpp
1191     platform/graphics/filters/FETile.cpp
1192     platform/graphics/filters/FETurbulence.cpp
1193     platform/graphics/filters/FilterEffect.cpp
1194     platform/graphics/filters/FilterOperation.cpp
1195     platform/graphics/filters/FilterOperations.cpp
1196     platform/graphics/filters/LightSource.cpp
1197     platform/graphics/filters/PointLightSource.cpp
1198     platform/graphics/filters/SpotLightSource.cpp
1199     platform/graphics/filters/SourceAlpha.cpp
1200     platform/graphics/filters/SourceGraphic.cpp
1201
1202     platform/graphics/filters/arm/FECompositeArithmeticNEON.cpp
1203     platform/graphics/filters/arm/FECompositeArithmeticNEON.h
1204     platform/graphics/filters/arm/FEGaussianBlurNEON.cpp
1205     platform/graphics/filters/arm/FEGaussianBlurNEON.h
1206     platform/graphics/filters/arm/FELightingNEON.cpp
1207     platform/graphics/filters/arm/FELightingNEON.h
1208
1209     platform/graphics/transforms/AffineTransform.cpp
1210     platform/graphics/transforms/Matrix3DTransformOperation.cpp
1211     platform/graphics/transforms/MatrixTransformOperation.cpp
1212     platform/graphics/transforms/PerspectiveTransformOperation.cpp
1213     platform/graphics/transforms/RotateTransformOperation.cpp
1214     platform/graphics/transforms/ScaleTransformOperation.cpp
1215     platform/graphics/transforms/SkewTransformOperation.cpp
1216     platform/graphics/transforms/TransformOperations.cpp
1217     platform/graphics/transforms/TransformationMatrix.cpp
1218     platform/graphics/transforms/TransformState.cpp
1219     platform/graphics/transforms/TranslateTransformOperation.cpp
1220
1221     platform/mock/DeviceOrientationClientMock.cpp
1222     platform/mock/GeolocationClientMock.cpp
1223     platform/mock/ScrollbarThemeMock.cpp
1224
1225     platform/network/AuthenticationChallengeBase.cpp
1226     platform/network/BlobData.cpp
1227     platform/network/BlobRegistryImpl.cpp
1228     platform/network/BlobResourceHandle.cpp
1229     platform/network/Credential.cpp
1230     platform/network/CredentialStorage.cpp
1231     platform/network/ContentTypeParser.cpp
1232     platform/network/DataURL.cpp
1233     platform/network/DNSResolveQueue.cpp
1234     platform/network/FormDataBuilder.cpp
1235     platform/network/FormData.cpp
1236     platform/network/HTTPHeaderMap.cpp
1237     platform/network/HTTPParsers.cpp
1238     platform/network/HTTPRequest.cpp
1239     platform/network/HTTPValidation.cpp
1240     platform/network/MIMEHeader.cpp
1241     platform/network/NetworkStateNotifier.cpp
1242     platform/network/ProtectionSpace.cpp
1243     platform/network/ProxyServer.cpp
1244     platform/network/ResourceErrorBase.cpp
1245     platform/network/ResourceHandle.cpp
1246     platform/network/ResourceLoadTiming.cpp
1247     platform/network/ResourceRequestBase.cpp
1248     platform/network/ResourceResponseBase.cpp
1249     platform/network/SocketStreamHandleBase.cpp
1250
1251     platform/sql/SQLValue.cpp
1252     platform/sql/SQLiteAuthorizer.cpp
1253     platform/sql/SQLiteDatabase.cpp
1254     platform/sql/SQLiteFileSystem.cpp
1255     platform/sql/SQLiteStatement.cpp
1256     platform/sql/SQLiteTransaction.cpp
1257
1258     platform/text/Base64.cpp
1259     platform/text/BidiContext.cpp
1260     platform/text/Hyphenation.cpp
1261     platform/text/LineEnding.cpp
1262     platform/text/LocaleToScriptMappingDefault.cpp
1263     platform/text/LocalizedDateNone.cpp
1264     platform/text/LocalizedNumberNone.cpp
1265     platform/text/QuotedPrintable.cpp
1266     platform/text/RegularExpression.cpp
1267     platform/text/SegmentedString.cpp
1268     platform/text/String.cpp
1269     platform/text/TextBoundaries.cpp
1270     platform/text/TextCodec.cpp
1271     platform/text/TextCodecLatin1.cpp
1272     platform/text/TextCodecUTF16.cpp
1273     platform/text/TextCodecUTF8.cpp
1274     platform/text/TextCodecUserDefined.cpp
1275     platform/text/TextEncoding.cpp
1276     platform/text/TextEncodingRegistry.cpp
1277     platform/text/TextStream.cpp
1278     platform/text/UnicodeRange.cpp
1279
1280     platform/text/transcoder/FontTranscoder.cpp
1281
1282     plugins/DOMMimeTypeArray.cpp
1283     plugins/DOMMimeType.cpp
1284     plugins/DOMPluginArray.cpp
1285     plugins/DOMPlugin.cpp
1286     plugins/PluginData.cpp
1287     plugins/PluginMainThreadScheduler.cpp
1288
1289     rendering/AutoTableLayout.cpp
1290     rendering/BidiRun.cpp
1291     rendering/CounterNode.cpp
1292     rendering/EllipsisBox.cpp
1293     rendering/FilterEffectRenderer.cpp
1294     rendering/FixedTableLayout.cpp
1295     rendering/FlowThreadController.cpp
1296     rendering/HitTestingTransformState.cpp
1297     rendering/HitTestResult.cpp
1298     rendering/InlineBox.cpp
1299     rendering/InlineFlowBox.cpp
1300     rendering/InlineTextBox.cpp
1301     rendering/LayoutState.cpp
1302     rendering/LayoutRepainter.cpp
1303     rendering/RenderApplet.cpp
1304     rendering/RenderArena.cpp
1305     rendering/RenderBR.cpp
1306     rendering/RenderBlock.cpp
1307     rendering/RenderBlockLineLayout.cpp
1308     rendering/RenderBox.cpp
1309     rendering/RenderBoxModelObject.cpp
1310     rendering/RenderButton.cpp
1311     rendering/RenderCombineText.cpp
1312     rendering/RenderCounter.cpp
1313     rendering/RenderDeprecatedFlexibleBox.cpp
1314     rendering/RenderDetailsMarker.cpp
1315     rendering/RenderEmbeddedObject.cpp
1316     rendering/RenderFieldset.cpp
1317     rendering/RenderFileUploadControl.cpp
1318     rendering/RenderFlexibleBox.cpp
1319     rendering/RenderFlowThread.cpp
1320     rendering/RenderFrame.cpp
1321     rendering/RenderFrameBase.cpp
1322     rendering/RenderFrameSet.cpp
1323     rendering/RenderFullScreen.cpp
1324     rendering/RenderHTMLCanvas.cpp
1325     rendering/RenderIFrame.cpp
1326     rendering/RenderImage.cpp
1327     rendering/RenderImageResource.cpp
1328     rendering/RenderImageResourceStyleImage.cpp
1329     rendering/RenderInline.cpp
1330     rendering/RenderLayer.cpp
1331     rendering/RenderLayerBacking.cpp
1332     rendering/RenderLayerCompositor.cpp
1333     rendering/RenderLineBoxList.cpp
1334     rendering/RenderListBox.cpp
1335     rendering/RenderListItem.cpp
1336     rendering/RenderListMarker.cpp
1337     rendering/RenderMarquee.cpp
1338     rendering/RenderMenuList.cpp
1339     rendering/RenderMeter.cpp
1340     rendering/RenderMultiColumnBlock.cpp
1341     rendering/RenderMultiColumnFlowThread.cpp
1342     rendering/RenderMultiColumnSet.cpp
1343     rendering/RenderNamedFlowThread.cpp
1344     rendering/RenderObject.cpp
1345     rendering/RenderObjectChildList.cpp
1346     rendering/RenderPart.cpp
1347     rendering/RenderProgress.cpp
1348     rendering/RenderQuote.cpp
1349     rendering/RenderRegion.cpp
1350     rendering/RenderRegionSet.cpp
1351     rendering/RenderReplaced.cpp
1352     rendering/RenderReplica.cpp
1353     rendering/RenderRuby.cpp
1354     rendering/RenderRubyBase.cpp
1355     rendering/RenderRubyRun.cpp
1356     rendering/RenderRubyText.cpp
1357     rendering/RenderScrollbar.cpp
1358     rendering/RenderScrollbarPart.cpp
1359     rendering/RenderScrollbarTheme.cpp
1360     rendering/RenderSlider.cpp
1361     rendering/RenderTable.cpp
1362     rendering/RenderTableCaption.cpp
1363     rendering/RenderTableCell.cpp
1364     rendering/RenderTableCol.cpp
1365     rendering/RenderTableRow.cpp
1366     rendering/RenderTableSection.cpp
1367     rendering/RenderText.cpp
1368     rendering/RenderTextControl.cpp
1369     rendering/RenderTextControlMultiLine.cpp
1370     rendering/RenderTextControlSingleLine.cpp
1371     rendering/RenderTextFragment.cpp
1372     rendering/RenderTheme.cpp
1373     rendering/RenderTreeAsText.cpp
1374     rendering/RenderView.cpp
1375     rendering/RenderWidget.cpp
1376     rendering/RenderWordBreak.cpp
1377     rendering/RootInlineBox.cpp
1378     rendering/ScrollBehavior.cpp
1379     rendering/break_lines.cpp
1380
1381     rendering/style/ContentData.cpp
1382     rendering/style/CounterDirectives.cpp
1383     rendering/style/FillLayer.cpp
1384     rendering/style/KeyframeList.cpp
1385     rendering/style/NinePieceImage.cpp
1386     rendering/style/QuotesData.cpp
1387     rendering/style/RenderStyle.cpp
1388     rendering/style/ShadowData.cpp
1389     rendering/style/StyleBackgroundData.cpp
1390     rendering/style/StyleBoxData.cpp
1391     rendering/style/StyleCachedImage.cpp
1392     rendering/style/StyleDeprecatedFlexibleBoxData.cpp
1393     rendering/style/StyleFilterData.cpp
1394     rendering/style/StyleFlexibleBoxData.cpp
1395     rendering/style/StyleGeneratedImage.cpp
1396     rendering/style/StyleGridData.cpp
1397     rendering/style/StyleGridItemData.cpp
1398     rendering/style/StyleInheritedData.cpp
1399     rendering/style/StyleMarqueeData.cpp
1400     rendering/style/StyleMultiColData.cpp
1401     rendering/style/StyleRareInheritedData.cpp
1402     rendering/style/StyleRareNonInheritedData.cpp
1403     rendering/style/StyleSurroundData.cpp
1404     rendering/style/StyleTransformData.cpp
1405     rendering/style/StyleVisualData.cpp
1406
1407     storage/StorageTask.cpp
1408     storage/StorageThread.cpp
1409     storage/Storage.cpp
1410     storage/StorageAreaImpl.cpp
1411     storage/StorageAreaSync.cpp
1412     storage/StorageEvent.cpp
1413     storage/StorageEventDispatcher.cpp
1414     storage/StorageInfo.cpp
1415     storage/StorageMap.cpp
1416     storage/StorageNamespace.cpp
1417     storage/StorageNamespaceImpl.cpp
1418     storage/StorageSyncManager.cpp
1419     storage/StorageTracker.cpp
1420
1421     xml/DOMParser.cpp
1422     xml/NativeXPathNSResolver.cpp
1423     xml/XMLErrors.cpp
1424     xml/XMLHttpRequest.cpp
1425     xml/XMLHttpRequestException.cpp
1426     xml/XMLHttpRequestProgressEventThrottle.cpp
1427     xml/XMLHttpRequestUpload.cpp
1428     xml/XMLTreeViewer.cpp
1429     xml/XMLSerializer.cpp
1430     xml/XPathEvaluator.cpp
1431     xml/XPathException.cpp
1432     xml/XPathExpression.cpp
1433     xml/XPathExpressionNode.cpp
1434     xml/XPathFunctions.cpp
1435     xml/XPathNSResolver.cpp
1436     xml/XPathNodeSet.cpp
1437     xml/XPathParser.cpp
1438     xml/XPathPath.cpp
1439     xml/XPathPredicate.cpp
1440     xml/XPathResult.cpp
1441     xml/XPathStep.cpp
1442     xml/XPathUtil.cpp
1443     xml/XPathValue.cpp
1444     xml/XPathVariableReference.cpp
1445     xml/XSLImportRule.cpp
1446     xml/XSLStyleSheetLibxslt.cpp
1447     xml/XSLTExtensions.cpp
1448     xml/XSLTProcessor.cpp
1449     xml/XSLTProcessorLibxslt.cpp
1450     xml/XSLTUnicodeSort.cpp
1451
1452     xml/parser/XMLDocumentParser.cpp
1453     xml/parser/XMLDocumentParserLibxml2.cpp
1454     xml/parser/XMLDocumentParserScope.cpp
1455 )
1456
1457 SET(WebCore_CSS_PROPERTY_NAMES
1458     ${WEBCORE_DIR}/css/CSSPropertyNames.in
1459 )
1460
1461 SET(WebCore_CSS_VALUE_KEYWORDS
1462     ${WEBCORE_DIR}/css/CSSValueKeywords.in
1463 )
1464
1465 SET(WebCore_USER_AGENT_STYLE_SHEETS
1466     ${WEBCORE_DIR}/css/html.css
1467     ${WEBCORE_DIR}/css/fullscreen.css
1468     ${WEBCORE_DIR}/css/mathml.css
1469     ${WEBCORE_DIR}/css/mediaControls.css
1470     ${WEBCORE_DIR}/css/quirks.css
1471     ${WEBCORE_DIR}/css/svg.css
1472     ${WEBCORE_DIR}/css/view-source.css
1473 )
1474
1475 IF (ENABLE_BLOB)
1476     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1477         fileapi/AsyncFileStream.cpp
1478         fileapi/FileReader.cpp
1479         fileapi/FileReaderLoader.cpp
1480         fileapi/FileReaderSync.cpp
1481         fileapi/FileThread.cpp
1482         platform/FileStream.cpp
1483     )
1484
1485     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
1486         fileapi/FileException.idl
1487         fileapi/FileReaderSync.idl
1488         fileapi/OperationNotAllowedException.idl
1489     )
1490 ENDIF ()
1491
1492 IF (ENABLE_SQL_DATABASE)
1493     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1494         Modules/webdatabase/AbstractDatabase.cpp
1495         Modules/webdatabase/ChangeVersionWrapper.cpp
1496         Modules/webdatabase/DOMWindowWebDatabase.cpp
1497         Modules/webdatabase/Database.cpp
1498         Modules/webdatabase/DatabaseAuthorizer.cpp
1499         Modules/webdatabase/DatabaseContext.cpp
1500         Modules/webdatabase/DatabaseSync.cpp
1501         Modules/webdatabase/DatabaseTask.cpp
1502         Modules/webdatabase/DatabaseThread.cpp
1503         Modules/webdatabase/DatabaseTracker.cpp
1504         Modules/webdatabase/OriginQuotaManager.cpp
1505         Modules/webdatabase/OriginUsageRecord.cpp
1506         Modules/webdatabase/SQLException.cpp
1507         Modules/webdatabase/SQLResultSet.cpp
1508         Modules/webdatabase/SQLResultSetRowList.cpp
1509         Modules/webdatabase/SQLStatement.cpp
1510         Modules/webdatabase/SQLStatementSync.cpp
1511         Modules/webdatabase/SQLTransaction.cpp
1512         Modules/webdatabase/SQLTransactionClient.cpp
1513         Modules/webdatabase/SQLTransactionCoordinator.cpp
1514         Modules/webdatabase/SQLTransactionSync.cpp
1515     )
1516
1517     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
1518         Modules/webdatabase/DOMWindowWebDatabase.idl
1519         Modules/webdatabase/Database.idl
1520         Modules/webdatabase/DatabaseCallback.idl
1521         Modules/webdatabase/DatabaseSync.idl
1522         Modules/webdatabase/SQLError.idl
1523         Modules/webdatabase/SQLException.idl
1524         Modules/webdatabase/SQLResultSet.idl
1525         Modules/webdatabase/SQLResultSetRowList.idl
1526         Modules/webdatabase/SQLStatementCallback.idl
1527         Modules/webdatabase/SQLStatementErrorCallback.idl
1528         Modules/webdatabase/SQLTransaction.idl
1529         Modules/webdatabase/SQLTransactionCallback.idl
1530         Modules/webdatabase/SQLTransactionErrorCallback.idl
1531         Modules/webdatabase/SQLTransactionSync.idl
1532         Modules/webdatabase/SQLTransactionSyncCallback.idl
1533     )
1534 ENDIF ()
1535
1536 IF (ENABLE_SQL_DATABASE AND ENABLE_WORKERS)
1537     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1538         Modules/webdatabase/WorkerContextWebDatabase.cpp
1539     )
1540
1541     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
1542         Modules/webdatabase/WorkerContextWebDatabase.idl
1543     )
1544 ENDIF ()
1545
1546 IF (ENABLE_DATA_TRANSFER_ITEMS)
1547     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
1548         dom/DataTransferItem.idl
1549         dom/StringCallback.idl
1550     )
1551     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1552         dom/DataTransferItem.cpp
1553         dom/StringCallback.cpp
1554     )
1555 ENDIF ()
1556
1557 IF (ENABLE_INDEXED_DATABASE)
1558     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1559         Modules/indexeddb/DOMWindowIndexedDatabase.cpp
1560         Modules/indexeddb/IDBAny.cpp
1561         Modules/indexeddb/IDBCursor.cpp
1562         Modules/indexeddb/IDBCursorBackendImpl.cpp
1563         Modules/indexeddb/IDBCursorWithValue.cpp
1564         Modules/indexeddb/IDBDatabase.cpp
1565         Modules/indexeddb/IDBDatabaseBackendImpl.cpp
1566         Modules/indexeddb/IDBDatabaseCallbacksImpl.cpp
1567         Modules/indexeddb/IDBDatabaseException.cpp
1568         Modules/indexeddb/IDBEventDispatcher.cpp
1569         Modules/indexeddb/IDBFactory.cpp
1570         Modules/indexeddb/IDBFactoryBackendImpl.cpp
1571         Modules/indexeddb/IDBFactoryBackendInterface.cpp
1572         Modules/indexeddb/IDBIndex.cpp
1573         Modules/indexeddb/IDBIndexBackendImpl.cpp
1574         Modules/indexeddb/IDBKey.cpp
1575         Modules/indexeddb/IDBKeyRange.cpp
1576         Modules/indexeddb/IDBKeyPath.cpp
1577         Modules/indexeddb/IDBKeyPathBackendImpl.cpp
1578         Modules/indexeddb/IDBObjectStore.cpp
1579         Modules/indexeddb/IDBObjectStoreBackendImpl.cpp
1580         Modules/indexeddb/IDBPendingTransactionMonitor.cpp
1581         Modules/indexeddb/IDBRequest.cpp
1582         Modules/indexeddb/IDBTransaction.cpp
1583         Modules/indexeddb/IDBTransactionBackendImpl.cpp
1584         Modules/indexeddb/IDBTransactionCoordinator.cpp
1585         Modules/indexeddb/IDBVersionChangeEvent.cpp
1586         Modules/indexeddb/IDBVersionChangeRequest.cpp
1587         Modules/indexeddb/PageGroupIndexedDatabase.cpp
1588     )
1589
1590     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
1591         Modules/indexeddb/DOMWindowIndexedDatabase.idl
1592         Modules/indexeddb/IDBAny.idl
1593         Modules/indexeddb/IDBCursor.idl
1594         Modules/indexeddb/IDBCursorWithValue.idl
1595         Modules/indexeddb/IDBDatabase.idl
1596         Modules/indexeddb/IDBDatabaseException.idl
1597         Modules/indexeddb/IDBFactory.idl
1598         Modules/indexeddb/IDBIndex.idl
1599         Modules/indexeddb/IDBKey.idl
1600         Modules/indexeddb/IDBKeyRange.idl
1601         Modules/indexeddb/IDBObjectStore.idl
1602         Modules/indexeddb/IDBRequest.idl
1603         Modules/indexeddb/IDBTransaction.idl
1604         Modules/indexeddb/IDBVersionChangeEvent.idl
1605         Modules/indexeddb/IDBVersionChangeRequest.idl
1606     )
1607 ENDIF ()
1608
1609 IF (ENABLE_INDEXED_DATABASE AND ENABLE_WORKERS)
1610     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1611         Modules/indexeddb/WorkerContextIndexedDatabase.cpp
1612     )
1613
1614     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
1615         Modules/indexeddb/WorkerContextIndexedDatabase.idl
1616     )
1617 ENDIF ()
1618
1619 IF (WTF_USE_LEVELDB)
1620     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1621         Modules/indexeddb/IDBLevelDBBackingStore.cpp
1622         Modules/indexeddb/IDBLevelDBCoding.cpp
1623         platform/leveldb/LevelDBDatabase.cpp
1624         platform/leveldb/LevelDBTransaction.cpp
1625         platform/leveldb/LevelDBWriteBatch.cpp
1626     )
1627 ENDIF ()
1628
1629 IF (ENABLE_MATHML)
1630     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1631         mathml/MathMLElement.cpp
1632         mathml/MathMLInlineContainerElement.cpp
1633         mathml/MathMLMathElement.cpp
1634         mathml/MathMLTextElement.cpp
1635         rendering/mathml/RenderMathMLBlock.cpp
1636         rendering/mathml/RenderMathMLFenced.cpp
1637         rendering/mathml/RenderMathMLFraction.cpp
1638         rendering/mathml/RenderMathMLMath.cpp
1639         rendering/mathml/RenderMathMLOperator.cpp
1640         rendering/mathml/RenderMathMLRoot.cpp
1641         rendering/mathml/RenderMathMLRow.cpp
1642         rendering/mathml/RenderMathMLSquareRoot.cpp
1643         rendering/mathml/RenderMathMLSubSup.cpp
1644         rendering/mathml/RenderMathMLUnderOver.cpp
1645     )
1646 ENDIF ()
1647
1648 IF (ENABLE_NETSCAPE_PLUGIN_API)
1649     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1650         plugins/PluginDebug.cpp
1651         plugins/PluginStream.cpp
1652         plugins/npapi.cpp
1653     )
1654 ENDIF ()
1655
1656 IF (ENABLE_NETWORK_INFO)
1657     LIST(APPEND WebCore_INCLUDE_DIRECTORIES
1658          ${WEBCORE_DIR}/Modules/networkinfo
1659     )
1660
1661     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1662         Modules/networkinfo/NavigatorNetworkInfoConnection.cpp
1663         Modules/networkinfo/NetworkInfo.cpp
1664         Modules/networkinfo/NetworkInfoConnection.cpp
1665         Modules/networkinfo/NetworkInfoController.cpp
1666     )
1667  
1668     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
1669         Modules/networkinfo/NavigatorNetworkInfoConnection.idl
1670         Modules/networkinfo/NetworkInfoConnection.idl
1671     )
1672 ENDIF ()
1673
1674 IF (ENABLE_NOTIFICATIONS)
1675     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1676         notifications/DOMWindowNotifications.cpp
1677         notifications/NotificationCenter.cpp
1678         notifications/NotificationController.cpp
1679         notifications/Notification.cpp
1680         notifications/WorkerContextNotifications.cpp
1681     )
1682
1683     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
1684         notifications/DOMWindowNotifications.idl
1685         notifications/Notification.idl
1686         notifications/NotificationCenter.idl
1687         notifications/WorkerContextNotifications.idl
1688     )
1689 ENDIF ()
1690
1691 if (ENABLE_FILE_SYSTEM)
1692     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1693         Modules/filesystem/DOMFilePath.cpp
1694         Modules/filesystem/DOMFileSystem.cpp
1695         Modules/filesystem/DOMFileSystemBase.cpp
1696         Modules/filesystem/DOMFileSystemSync.cpp
1697         Modules/filesystem/DOMWindowFileSystem.cpp
1698         Modules/filesystem/DirectoryEntry.cpp
1699         Modules/filesystem/DirectoryEntrySync.cpp
1700         Modules/filesystem/DirectoryReader.cpp
1701         Modules/filesystem/DirectoryReaderSync.cpp
1702         Modules/filesystem/Entry.cpp
1703         Modules/filesystem/EntryArray.cpp
1704         Modules/filesystem/EntryArraySync.cpp
1705         Modules/filesystem/EntryBase.cpp
1706         Modules/filesystem/EntrySync.cpp
1707         Modules/filesystem/FileEntry.cpp
1708         Modules/filesystem/FileEntrySync.cpp
1709         Modules/filesystem/FileSystemCallbacks.cpp
1710         Modules/filesystem/FileWriter.cpp
1711         Modules/filesystem/FileWriterBase.cpp
1712         Modules/filesystem/FileWriterSync.cpp
1713         Modules/filesystem/LocalFileSystem.cpp
1714         Modules/filesystem/WorkerContextFileSystem.cpp
1715         platform/AsyncFileSystem.cpp
1716     )
1717     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
1718         Modules/filesystem/DOMWindowFileSystem.idl
1719         Modules/filesystem/DirectoryEntry.idl
1720         Modules/filesystem/DirectoryEntrySync.idl
1721         Modules/filesystem/DirectoryReader.idl
1722         Modules/filesystem/DirectoryReaderSync.idl
1723         Modules/filesystem/DOMFileSystem.idl
1724         Modules/filesystem/DOMFileSystemSync.idl
1725         Modules/filesystem/EntriesCallback.idl
1726         Modules/filesystem/Entry.idl
1727         Modules/filesystem/EntrySync.idl
1728         Modules/filesystem/EntryArray.idl
1729         Modules/filesystem/EntryArraySync.idl
1730         Modules/filesystem/EntryCallback.idl
1731         Modules/filesystem/ErrorCallback.idl
1732         Modules/filesystem/FileCallback.idl
1733         Modules/filesystem/FileEntry.idl
1734         Modules/filesystem/FileEntrySync.idl
1735         Modules/filesystem/FileSystemCallback.idl
1736         Modules/filesystem/FileWriterCallback.idl
1737         Modules/filesystem/FileWriter.idl
1738         Modules/filesystem/FileWriterSync.idl
1739         Modules/filesystem/Metadata.idl
1740         Modules/filesystem/MetadataCallback.idl
1741         Modules/filesystem/WorkerContextFileSystem.idl
1742     )
1743 ENDIF ()
1744
1745 IF (ENABLE_SVG)
1746     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
1747         css/SVGCSSComputedStyleDeclaration.cpp
1748         css/SVGCSSParser.cpp
1749         css/SVGCSSStyleSelector.cpp
1750         platform/graphics/SVGGlyph.cpp
1751         rendering/PointerEventsHitRules.cpp
1752         rendering/style/SVGRenderStyle.cpp
1753         rendering/style/SVGRenderStyleDefs.cpp
1754         rendering/svg/RenderSVGBlock.cpp
1755         rendering/svg/RenderSVGContainer.cpp
1756         rendering/svg/RenderSVGEllipse.cpp
1757         rendering/svg/RenderSVGGradientStop.cpp
1758         rendering/svg/RenderSVGForeignObject.cpp
1759         rendering/svg/RenderSVGHiddenContainer.cpp
1760         rendering/svg/RenderSVGImage.cpp
1761         rendering/svg/RenderSVGInline.cpp
1762         rendering/svg/RenderSVGInlineText.cpp
1763         rendering/svg/RenderSVGModelObject.cpp
1764         rendering/svg/RenderSVGPath.cpp
1765         rendering/svg/RenderSVGRect.cpp
1766         rendering/svg/RenderSVGResource.cpp
1767         rendering/svg/RenderSVGResourceClipper.cpp
1768         rendering/svg/RenderSVGResourceContainer.cpp
1769         rendering/svg/RenderSVGResourceFilter.cpp
1770         rendering/svg/RenderSVGResourceFilterPrimitive.cpp
1771         rendering/svg/RenderSVGResourceGradient.cpp
1772         rendering/svg/RenderSVGResourceLinearGradient.cpp
1773         rendering/svg/RenderSVGResourceMarker.cpp
1774         rendering/svg/RenderSVGResourceMasker.cpp
1775         rendering/svg/RenderSVGResourcePattern.cpp
1776         rendering/svg/RenderSVGResourceRadialGradient.cpp
1777         rendering/svg/RenderSVGResourceSolidColor.cpp
1778         rendering/svg/RenderSVGRoot.cpp
1779         rendering/svg/RenderSVGShape.cpp
1780         rendering/svg/RenderSVGTSpan.cpp
1781         rendering/svg/RenderSVGText.cpp
1782         rendering/svg/RenderSVGTextPath.cpp
1783         rendering/svg/RenderSVGTransformableContainer.cpp
1784         rendering/svg/RenderSVGViewportContainer.cpp
1785         rendering/svg/SVGInlineFlowBox.cpp
1786         rendering/svg/SVGInlineTextBox.cpp
1787         rendering/svg/SVGMarkerLayoutInfo.cpp
1788         rendering/svg/SVGPathData.cpp
1789         rendering/svg/SVGRenderSupport.cpp
1790         rendering/svg/SVGRenderTreeAsText.cpp
1791         rendering/svg/SVGRenderingContext.cpp
1792         rendering/svg/SVGResources.cpp
1793         rendering/svg/SVGResourcesCache.cpp
1794         rendering/svg/SVGResourcesCycleSolver.cpp
1795         rendering/svg/SVGRootInlineBox.cpp
1796         rendering/svg/SVGTextChunk.cpp
1797         rendering/svg/SVGTextChunkBuilder.cpp
1798         rendering/svg/SVGTextLayoutAttributes.cpp
1799         rendering/svg/SVGTextLayoutAttributesBuilder.cpp
1800         rendering/svg/SVGTextLayoutEngine.cpp
1801         rendering/svg/SVGTextLayoutEngineBaseline.cpp
1802         rendering/svg/SVGTextLayoutEngineSpacing.cpp
1803         rendering/svg/SVGTextRunRenderingContext.cpp
1804         rendering/svg/SVGTextMetrics.cpp
1805         rendering/svg/SVGTextMetricsBuilder.cpp
1806         rendering/svg/SVGTextQuery.cpp
1807         svg/ColorDistance.cpp
1808         svg/SVGAElement.cpp
1809         svg/SVGAltGlyphDefElement.cpp
1810         svg/SVGAltGlyphElement.cpp
1811         svg/SVGAltGlyphItemElement.cpp
1812         svg/SVGAngle.cpp
1813         svg/SVGAnimateColorElement.cpp
1814         svg/SVGAnimatedAngle.cpp
1815         svg/SVGAnimatedBoolean.cpp
1816         svg/SVGAnimatedColor.cpp
1817         svg/SVGAnimatedEnumeration.cpp
1818         svg/SVGAnimatedInteger.cpp
1819         svg/SVGAnimatedIntegerOptionalInteger.cpp
1820         svg/SVGAnimatedLength.cpp
1821         svg/SVGAnimatedLengthList.cpp
1822         svg/SVGAnimatedNumber.cpp
1823         svg/SVGAnimatedNumberList.cpp
1824         svg/SVGAnimatedNumberOptionalNumber.cpp
1825         svg/SVGAnimatedPath.cpp
1826         svg/SVGAnimatedPointList.cpp
1827         svg/SVGAnimatedPreserveAspectRatio.cpp
1828         svg/SVGAnimatedRect.cpp
1829         svg/SVGAnimatedString.cpp
1830         svg/SVGAnimatedTransformList.cpp
1831         svg/SVGAnimatedType.cpp
1832         svg/SVGAnimateElement.cpp
1833         svg/SVGAnimateMotionElement.cpp
1834         svg/SVGAnimateTransformElement.cpp
1835         svg/SVGAnimationElement.cpp
1836         svg/SVGCircleElement.cpp
1837         svg/SVGClipPathElement.cpp
1838         svg/SVGColor.cpp
1839         svg/SVGComponentTransferFunctionElement.cpp
1840         svg/SVGCursorElement.cpp
1841         svg/SVGDefsElement.cpp
1842         svg/SVGDescElement.cpp
1843         svg/SVGDocument.cpp
1844         svg/SVGDocumentExtensions.cpp
1845         svg/SVGElement.cpp
1846         svg/SVGElementInstance.cpp
1847         svg/SVGElementInstanceList.cpp
1848         svg/SVGEllipseElement.cpp
1849         svg/SVGException.cpp
1850         svg/SVGExternalResourcesRequired.cpp
1851         svg/SVGFEBlendElement.cpp
1852         svg/SVGFEColorMatrixElement.cpp
1853         svg/SVGFEComponentTransferElement.cpp
1854         svg/SVGFECompositeElement.cpp
1855         svg/SVGFEConvolveMatrixElement.cpp
1856         svg/SVGFEDiffuseLightingElement.cpp
1857         svg/SVGFEDisplacementMapElement.cpp
1858         svg/SVGFEDistantLightElement.cpp
1859         svg/SVGFEDropShadowElement.cpp
1860         svg/SVGFEFloodElement.cpp
1861         svg/SVGFEFuncAElement.cpp
1862         svg/SVGFEFuncBElement.cpp
1863         svg/SVGFEFuncGElement.cpp
1864         svg/SVGFEFuncRElement.cpp
1865         svg/SVGFEGaussianBlurElement.cpp
1866         svg/SVGFEImageElement.cpp
1867         svg/SVGFELightElement.cpp
1868         svg/SVGFEMergeElement.cpp
1869         svg/SVGFEMergeNodeElement.cpp
1870         svg/SVGFEMorphologyElement.cpp
1871         svg/SVGFEOffsetElement.cpp
1872         svg/SVGFEPointLightElement.cpp
1873         svg/SVGFESpecularLightingElement.cpp
1874         svg/SVGFESpotLightElement.cpp
1875         svg/SVGFETileElement.cpp
1876         svg/SVGFETurbulenceElement.cpp
1877         svg/SVGFilterElement.cpp
1878         svg/SVGFilterPrimitiveStandardAttributes.cpp
1879         svg/SVGFitToViewBox.cpp
1880         svg/SVGFontData.cpp
1881         svg/SVGFontElement.cpp
1882         svg/SVGFontFaceElement.cpp
1883         svg/SVGFontFaceFormatElement.cpp
1884         svg/SVGFontFaceNameElement.cpp
1885         svg/SVGFontFaceSrcElement.cpp
1886         svg/SVGFontFaceUriElement.cpp
1887         svg/SVGForeignObjectElement.cpp
1888         svg/SVGGElement.cpp
1889         svg/SVGGlyphElement.cpp
1890         svg/SVGGlyphRefElement.cpp
1891         svg/SVGGradientElement.cpp
1892         svg/SVGHKernElement.cpp
1893         svg/SVGImageElement.cpp
1894         svg/SVGImageLoader.cpp
1895         svg/SVGLangSpace.cpp
1896         svg/SVGLength.cpp
1897         svg/SVGLengthContext.cpp
1898         svg/SVGLengthList.cpp
1899         svg/SVGLineElement.cpp
1900         svg/SVGLinearGradientElement.cpp
1901         svg/SVGLocatable.cpp
1902         svg/SVGMPathElement.cpp
1903         svg/SVGMarkerElement.cpp
1904         svg/SVGMaskElement.cpp
1905         svg/SVGMetadataElement.cpp
1906         svg/SVGMissingGlyphElement.cpp
1907         svg/SVGNumberList.cpp
1908         svg/SVGPaint.cpp
1909         svg/SVGParserUtilities.cpp
1910         svg/SVGPathBlender.cpp
1911         svg/SVGPathBuilder.cpp
1912         svg/SVGPathByteStreamBuilder.cpp
1913         svg/SVGPathByteStreamSource.cpp
1914         svg/SVGPathElement.cpp
1915         svg/SVGPathParser.cpp
1916         svg/SVGPathParserFactory.cpp
1917         svg/SVGPathSegList.cpp
1918         svg/SVGPathSegListBuilder.cpp
1919         svg/SVGPathSegListSource.cpp
1920         svg/SVGPathStringBuilder.cpp
1921         svg/SVGPathStringSource.cpp
1922         svg/SVGPathTraversalStateBuilder.cpp
1923         svg/SVGPatternElement.cpp
1924         svg/SVGPointList.cpp
1925         svg/SVGPolyElement.cpp
1926         svg/SVGPolygonElement.cpp
1927         svg/SVGPolylineElement.cpp
1928         svg/SVGPreserveAspectRatio.cpp
1929         svg/SVGRadialGradientElement.cpp
1930         svg/SVGRectElement.cpp
1931         svg/SVGSVGElement.cpp
1932         svg/SVGScriptElement.cpp
1933         svg/SVGSetElement.cpp
1934         svg/SVGStopElement.cpp
1935         svg/SVGStringList.cpp
1936         svg/SVGStylable.cpp
1937         svg/SVGStyleElement.cpp
1938         svg/SVGStyledElement.cpp
1939         svg/SVGStyledLocatableElement.cpp
1940         svg/SVGStyledTransformableElement.cpp
1941         svg/SVGSwitchElement.cpp
1942         svg/SVGSymbolElement.cpp
1943         svg/SVGTRefElement.cpp
1944         svg/SVGTSpanElement.cpp
1945         svg/SVGTests.cpp
1946         svg/SVGTextContentElement.cpp
1947         svg/SVGTextElement.cpp
1948         svg/SVGTextPathElement.cpp
1949         svg/SVGTextPositioningElement.cpp
1950         svg/SVGTitleElement.cpp
1951         svg/SVGTransform.cpp
1952         svg/SVGTransformDistance.cpp
1953         svg/SVGTransformList.cpp
1954         svg/SVGTransformable.cpp
1955         svg/SVGURIReference.cpp
1956         svg/SVGUseElement.cpp
1957         svg/SVGViewElement.cpp
1958         svg/SVGVKernElement.cpp
1959         svg/SVGViewSpec.cpp
1960         svg/SVGZoomAndPan.cpp
1961         svg/SVGZoomEvent.cpp
1962         svg/animation/SMILTime.cpp
1963         svg/animation/SMILTimeContainer.cpp
1964         svg/animation/SVGSMILElement.cpp
1965         svg/graphics/SVGImage.cpp
1966         svg/graphics/SVGImageCache.cpp
1967         svg/graphics/filters/SVGFEImage.cpp
1968         svg/graphics/filters/SVGFilter.cpp
1969         svg/graphics/filters/SVGFilterBuilder.cpp
1970         svg/properties/SVGAttributeToPropertyMap.cpp
1971         svg/properties/SVGPathSegListPropertyTearOff.cpp
1972     )
1973
1974     # FIXME: The BlackBerry port doesn't support generating DOM bindings from the SVG IDL files.
1975     # For now, we explicitly demarcate the SVG IDL files so that the BlackBerry port can skip them
1976     # during DOM binding generation. See <https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=72773>.
1977     SET(SVG_IDL_FILES
1978         svg/SVGAElement.idl
1979         svg/SVGAltGlyphDefElement.idl
1980         svg/SVGAltGlyphElement.idl
1981         svg/SVGAltGlyphItemElement.idl
1982         svg/SVGAngle.idl
1983         svg/SVGAnimateColorElement.idl
1984         svg/SVGAnimateMotionElement.idl
1985         svg/SVGAnimateElement.idl
1986         svg/SVGAnimateTransformElement.idl
1987         svg/SVGAnimatedAngle.idl
1988         svg/SVGAnimatedBoolean.idl
1989         svg/SVGAnimatedEnumeration.idl
1990         svg/SVGAnimatedInteger.idl
1991         svg/SVGAnimatedLength.idl
1992         svg/SVGAnimatedLengthList.idl
1993         svg/SVGAnimatedNumber.idl
1994         svg/SVGAnimatedNumberList.idl
1995         svg/SVGAnimatedPreserveAspectRatio.idl
1996         svg/SVGAnimatedRect.idl
1997         svg/SVGAnimatedString.idl
1998         svg/SVGAnimatedTransformList.idl
1999         svg/SVGAnimationElement.idl
2000         svg/SVGCircleElement.idl
2001         svg/SVGClipPathElement.idl
2002         svg/SVGColor.idl
2003         svg/SVGComponentTransferFunctionElement.idl
2004         svg/SVGCursorElement.idl
2005         svg/SVGDefsElement.idl
2006         svg/SVGDescElement.idl
2007         svg/SVGDocument.idl
2008         svg/SVGElement.idl
2009         svg/SVGElementInstance.idl
2010         svg/SVGElementInstanceList.idl
2011         svg/SVGEllipseElement.idl
2012         svg/SVGException.idl
2013         svg/SVGFEBlendElement.idl
2014         svg/SVGFEColorMatrixElement.idl
2015         svg/SVGFEComponentTransferElement.idl
2016         svg/SVGFECompositeElement.idl
2017         svg/SVGFEConvolveMatrixElement.idl
2018         svg/SVGFEDiffuseLightingElement.idl
2019         svg/SVGFEDisplacementMapElement.idl
2020         svg/SVGFEDistantLightElement.idl
2021         svg/SVGFEDropShadowElement.idl
2022         svg/SVGFEFloodElement.idl
2023         svg/SVGFEFuncAElement.idl
2024         svg/SVGFEFuncBElement.idl
2025         svg/SVGFEFuncGElement.idl
2026         svg/SVGFEFuncRElement.idl
2027         svg/SVGFEGaussianBlurElement.idl
2028         svg/SVGFEImageElement.idl
2029         svg/SVGFEMergeElement.idl
2030         svg/SVGFEMergeNodeElement.idl
2031         svg/SVGFEMorphologyElement.idl
2032         svg/SVGFEOffsetElement.idl
2033         svg/SVGFEPointLightElement.idl
2034         svg/SVGFESpecularLightingElement.idl
2035         svg/SVGFESpotLightElement.idl
2036         svg/SVGFETileElement.idl
2037         svg/SVGFETurbulenceElement.idl
2038         svg/SVGFilterElement.idl
2039         svg/SVGFontElement.idl
2040         svg/SVGFontFaceElement.idl
2041         svg/SVGFontFaceFormatElement.idl
2042         svg/SVGFontFaceNameElement.idl
2043         svg/SVGFontFaceSrcElement.idl
2044         svg/SVGFontFaceUriElement.idl
2045         svg/SVGForeignObjectElement.idl
2046         svg/SVGGElement.idl
2047         svg/SVGGlyphElement.idl
2048         svg/SVGGlyphRefElement.idl
2049         svg/SVGGradientElement.idl
2050         svg/SVGHKernElement.idl
2051         svg/SVGImageElement.idl
2052         svg/SVGLength.idl
2053         svg/SVGLengthList.idl
2054         svg/SVGLineElement.idl
2055         svg/SVGLinearGradientElement.idl
2056         svg/SVGMarkerElement.idl
2057         svg/SVGMaskElement.idl
2058         svg/SVGMatrix.idl
2059         svg/SVGMetadataElement.idl
2060         svg/SVGMissingGlyphElement.idl
2061         svg/SVGMPathElement.idl
2062         svg/SVGNumber.idl
2063         svg/SVGNumberList.idl
2064         svg/SVGPaint.idl
2065         svg/SVGPathElement.idl
2066         svg/SVGPathSeg.idl
2067         svg/SVGPathSegArcAbs.idl
2068         svg/SVGPathSegArcRel.idl
2069         svg/SVGPathSegClosePath.idl
2070         svg/SVGPathSegCurvetoCubicAbs.idl
2071         svg/SVGPathSegCurvetoCubicRel.idl
2072         svg/SVGPathSegCurvetoCubicSmoothAbs.idl
2073         svg/SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRel.idl
2074         svg/SVGPathSegCurvetoQuadraticAbs.idl
2075         svg/SVGPathSegCurvetoQuadraticRel.idl
2076         svg/SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothAbs.idl
2077         svg/SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRel.idl
2078         svg/SVGPathSegLinetoAbs.idl
2079         svg/SVGPathSegLinetoHorizontalAbs.idl
2080         svg/SVGPathSegLinetoHorizontalRel.idl
2081         svg/SVGPathSegLinetoRel.idl
2082         svg/SVGPathSegLinetoVerticalAbs.idl
2083         svg/SVGPathSegLinetoVerticalRel.idl
2084         svg/SVGPathSegList.idl
2085         svg/SVGPathSegMovetoAbs.idl
2086         svg/SVGPathSegMovetoRel.idl
2087         svg/SVGPatternElement.idl
2088         svg/SVGPoint.idl
2089         svg/SVGPointList.idl
2090         svg/SVGPolygonElement.idl
2091         svg/SVGPolylineElement.idl
2092         svg/SVGPreserveAspectRatio.idl
2093         svg/SVGRadialGradientElement.idl
2094         svg/SVGRect.idl
2095         svg/SVGRectElement.idl
2096         svg/SVGRenderingIntent.idl
2097         svg/SVGSVGElement.idl
2098         svg/SVGScriptElement.idl
2099         svg/SVGSetElement.idl
2100         svg/SVGStopElement.idl
2101         svg/SVGStringList.idl
2102         svg/SVGStyleElement.idl
2103         svg/SVGSwitchElement.idl
2104         svg/SVGSymbolElement.idl
2105         svg/SVGTRefElement.idl
2106         svg/SVGTSpanElement.idl
2107         svg/SVGTextContentElement.idl
2108         svg/SVGTextElement.idl
2109         svg/SVGTextPathElement.idl
2110         svg/SVGTextPositioningElement.idl
2111         svg/SVGTitleElement.idl
2112         svg/SVGTransform.idl
2113         svg/SVGTransformList.idl
2114         svg/SVGUnitTypes.idl
2115         svg/SVGUseElement.idl
2116         svg/SVGViewElement.idl
2117         svg/SVGVKernElement.idl
2118         svg/SVGZoomEvent.idl
2119     )
2120
2121     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
2122         ${SVG_IDL_FILES}
2123     )
2124
2125     LIST(APPEND WebCore_CSS_PROPERTY_NAMES
2126         ${WEBCORE_DIR}/css/SVGCSSPropertyNames.in
2127     )
2128
2129     LIST(APPEND WebCore_CSS_VALUE_KEYWORDS
2130         ${WEBCORE_DIR}/css/SVGCSSValueKeywords.in
2131     )
2132 ENDIF()
2133
2134 IF (ENABLE_VIDEO)
2135     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2136         html/HTMLAudioElement.cpp
2137         html/HTMLMediaElement.cpp
2138         html/HTMLSourceElement.cpp
2139         html/HTMLVideoElement.cpp
2140         html/MediaFragmentURIParser.cpp
2141         html/TimeRanges.cpp
2142         html/shadow/MediaControlElements.cpp
2143         platform/graphics/MediaPlayer.cpp
2144         rendering/RenderMedia.cpp
2145         rendering/RenderVideo.cpp
2146     )
2147 ENDIF()
2148
2149 IF (ENABLE_WEB_SOCKETS)
2150     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2151         Modules/websockets/ThreadableWebSocketChannel.cpp
2152         Modules/websockets/ThreadableWebSocketChannelClientWrapper.cpp
2153         Modules/websockets/WebSocket.cpp
2154         Modules/websockets/WebSocketChannel.cpp
2155         Modules/websockets/WebSocketDeflater.cpp
2156         Modules/websockets/WebSocketDeflateFramer.cpp
2157         Modules/websockets/WebSocketExtensionDispatcher.cpp
2158         Modules/websockets/WebSocketFrame.cpp
2159         Modules/websockets/WebSocketHandshake.cpp
2160         Modules/websockets/WebSocketHandshakeRequest.cpp
2161         Modules/websockets/WebSocketHandshakeResponse.cpp
2162     )
2163
2164     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
2165         Modules/websockets/WebSocket.idl
2166     )
2167 ENDIF ()
2168
2169 IF (ENABLE_WEB_SOCKETS AND ENABLE_WORKERS)
2170     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2171         Modules/websockets/WorkerThreadableWebSocketChannel.cpp
2172     )
2173 ENDIF ()
2174
2175 IF (ENABLE_WORKERS)
2176     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2177         loader/WorkerThreadableLoader.cpp
2178
2179         page/WorkerNavigator.cpp
2180
2181         workers/AbstractWorker.cpp
2182         workers/DedicatedWorkerContext.cpp
2183         workers/DedicatedWorkerThread.cpp
2184         workers/Worker.cpp
2185         workers/WorkerContext.cpp
2186         workers/WorkerEventQueue.cpp
2187         workers/WorkerLocation.cpp
2188         workers/WorkerMessagingProxy.cpp
2189         workers/WorkerRunLoop.cpp
2190         workers/WorkerScriptLoader.cpp
2191         workers/WorkerThread.cpp
2192     )
2193
2194     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
2195         page/WorkerNavigator.idl
2196
2197         workers/AbstractWorker.idl
2198         workers/DedicatedWorkerContext.idl
2199         workers/Worker.idl
2200         workers/WorkerContext.idl
2201         workers/WorkerLocation.idl
2202     )
2203 ENDIF ()
2204
2205 IF (ENABLE_SHARED_WORKERS)
2206     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2207         workers/DefaultSharedWorkerRepository.cpp
2208         workers/SharedWorker.cpp
2209         workers/SharedWorkerContext.cpp
2210         workers/SharedWorkerThread.cpp
2211     )
2212
2213     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
2214         workers/SharedWorker.idl
2215         workers/SharedWorkerContext.idl
2216     )
2217 ENDIF ()
2218
2219 IF (ENABLE_VIDEO_TRACK)
2220     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2221         html/HTMLTrackElement.cpp
2222         html/track/LoadableTextTrack.cpp
2223         html/track/TextTrack.cpp
2224         html/track/TextTrackCue.cpp
2225         html/track/TextTrackCueList.cpp
2226         html/track/TextTrackList.cpp
2227         html/track/TrackBase.cpp
2228         html/track/TrackEvent.cpp
2229         html/track/WebVTTParser.cpp
2230         html/track/WebVTTTokenizer.cpp
2231         loader/TextTrackLoader.cpp
2232         loader/cache/CachedTextTrack.cpp
2233     )
2234 ENDIF()
2235
2236 IF (ENABLE_PROGRESS_TAG)
2237     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2238         accessibility/AccessibilityProgressIndicator.cpp
2239     )
2240 ENDIF ()
2241
2242 IF (ENABLE_MHTML)
2243     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2244         loader/archive/mhtml/MHTMLArchive.cpp
2245         loader/archive/mhtml/MHTMLParser.cpp
2246    )
2247 ENDIF ()
2248
2249 IF (ENABLE_WEBGL)
2250     LIST(APPEND WebCore_INCLUDE_DIRECTORIES
2251         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src
2252         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/include
2253         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/include/GLSLANG
2254         ${WEBCORE_DIR}/platform/graphics/gpu
2255     )
2256     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2257         ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/glslang.cpp
2258         ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/glslang_tab.cpp
2259         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/CodeGenGLSL.cpp
2260         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/BuiltInFunctionEmulator.cpp
2261         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/CodeGenGLSL.cpp
2262         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/Compiler.cpp
2263         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/debug.cpp
2264         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/DetectRecursion.cpp
2265         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/ForLoopUnroll.cpp
2266         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/InfoSink.cpp
2267         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/Initialize.cpp
2268         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/InitializeDll.cpp
2269         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/Intermediate.cpp
2270         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/intermOut.cpp
2271         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/IntermTraverse.cpp
2272         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/MapLongVariableNames.cpp
2273         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/ossource_posix.cpp
2274         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/OutputESSL.cpp
2275         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/OutputGLSL.cpp
2276         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/OutputGLSLBase.cpp
2277         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/OutputHLSL.cpp
2278         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/parseConst.cpp
2279         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/ParseHelper.cpp
2280         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/PoolAlloc.cpp
2281         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/preprocessor/atom.c
2282         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/preprocessor/cpp.c
2283         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/preprocessor/cppstruct.c
2284         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/preprocessor/memory.c
2285         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/preprocessor/scanner.c
2286         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/preprocessor/symbols.c
2287         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/preprocessor/tokens.c
2288         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/QualifierAlive.cpp
2289         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/RemoveTree.cpp
2290         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/SearchSymbol.cpp
2291         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/ShaderLang.cpp
2292         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/SymbolTable.cpp
2293         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/VersionGLSL.cpp
2294         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/TranslatorESSL.cpp
2295         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/TranslatorGLSL.cpp
2296         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/TranslatorHLSL.cpp
2297         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/UnfoldSelect.cpp
2298         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/util.cpp
2299         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/ValidateLimitations.cpp
2300         ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/VariableInfo.cpp
2301         html/canvas/WebGLBuffer.cpp
2302         html/canvas/WebGLCompressedTextureS3TC.cpp
2303         html/canvas/WebGLContextAttributes.cpp
2304         html/canvas/WebGLContextEvent.cpp
2305         html/canvas/WebGLContextGroup.cpp
2306         html/canvas/WebGLContextObject.cpp
2307         html/canvas/WebGLDebugRendererInfo.cpp
2308         html/canvas/WebGLDebugShaders.cpp
2309         html/canvas/WebGLFramebuffer.cpp
2310         html/canvas/WebGLGetInfo.cpp
2311         html/canvas/WebGLLoseContext.cpp
2312         html/canvas/WebGLObject.cpp
2313         html/canvas/WebGLProgram.cpp
2314         html/canvas/WebGLRenderbuffer.cpp
2315         html/canvas/WebGLRenderingContext.cpp
2316         html/canvas/WebGLShader.cpp
2317         html/canvas/WebGLShaderPrecisionFormat.cpp
2318         html/canvas/WebGLSharedObject.cpp
2319         html/canvas/WebGLTexture.cpp
2320         html/canvas/WebGLUniformLocation.cpp
2321         html/canvas/WebGLVertexArrayObjectOES.cpp
2322         html/canvas/WebGLExtension.cpp
2323         html/canvas/EXTTextureFilterAnisotropic.cpp
2324         html/canvas/OESStandardDerivatives.cpp
2325         html/canvas/OESTextureFloat.cpp
2326         html/canvas/OESVertexArrayObject.cpp
2327         platform/graphics/ANGLEWebKitBridge.cpp
2328         platform/graphics/GraphicsContext3D.cpp
2329         platform/graphics/gpu/DrawingBuffer.cpp
2330     )
2331     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
2332         html/canvas/EXTTextureFilterAnisotropic.idl
2333         html/canvas/OESStandardDerivatives.idl
2334         html/canvas/OESTextureFloat.idl
2335         html/canvas/OESVertexArrayObject.idl
2336         html/canvas/WebGLActiveInfo.idl
2337         html/canvas/WebGLBuffer.idl
2338         html/canvas/WebGLCompressedTextureS3TC.idl
2339         html/canvas/WebGLContextAttributes.idl
2340         html/canvas/WebGLContextEvent.idl
2341         html/canvas/WebGLDebugRendererInfo.idl
2342         html/canvas/WebGLDebugShaders.idl
2343         html/canvas/WebGLFramebuffer.idl
2344         html/canvas/WebGLLoseContext.idl
2345         html/canvas/WebGLProgram.idl
2346         html/canvas/WebGLRenderbuffer.idl
2347         html/canvas/WebGLRenderingContext.idl
2348         html/canvas/WebGLShader.idl
2349         html/canvas/WebGLShaderPrecisionFormat.idl
2350         html/canvas/WebGLTexture.idl
2351         html/canvas/WebGLUniformLocation.idl
2352         html/canvas/WebGLVertexArrayObjectOES.idl
2353     )
2354 ENDIF ()
2355
2356 IF (ENABLE_REQUEST_ANIMATION_FRAME)
2357     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
2358         dom/RequestAnimationFrameCallback.idl
2359     )
2360     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2361         dom/ScriptedAnimationController.cpp
2362     )
2363 ENDIF ()
2364
2365 IF (ENABLE_VIBRATION)
2366     LIST(APPEND WebCore_INCLUDE_DIRECTORIES
2367         ${WEBCORE_DIR}/Modules/vibration
2368     )
2369     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
2370         Modules/vibration/NavigatorVibration.idl
2371     )
2372     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2373         Modules/vibration/NavigatorVibration.cpp
2374         Modules/vibration/Vibration.cpp
2375     )
2376 ENDIF ()
2377
2378 SET(WebCoreTestSupport_INCLUDE_DIRECTORIES
2379     "${WebCore_INCLUDE_DIRECTORIES}"
2380     "${WEBCORE_DIR}/testing"
2381 )
2382
2383 SET(WebCoreTestSupport_IDL_INCLUDES
2384     testing
2385 )
2386
2387 SET(WebCoreTestSupport_IDL_FILES
2388     testing/Internals.idl
2389     testing/InternalSettings.idl
2390 )
2391
2392 SET(WebCoreTestSupport_SOURCES
2393     testing/Internals.cpp
2394     testing/InternalSettings.cpp
2395 )
2396
2397 IF (ENABLE_BATTERY_STATUS)
2398     LIST(APPEND WebCore_INCLUDE_DIRECTORIES
2399         "${WEBCORE_DIR}/Modules/battery"
2400     )
2401     LIST(APPEND WebCore_IDL_FILES
2402         Modules/battery/NavigatorBattery.idl
2403         Modules/battery/BatteryManager.idl
2404     )
2405     LIST(APPEND WebCore_SOURCES
2406         Modules/battery/NavigatorBattery.cpp
2407         Modules/battery/BatteryController.cpp
2408         Modules/battery/BatteryManager.cpp
2409         Modules/battery/BatteryStatus.cpp
2410     )
2411 ENDIF ()
2412
2413 # Modules that the bindings generator scripts may use
2414 SET(SCRIPTS_RESOLVE_SUPPLEMENTAL
2415     ${WEBCORE_DIR}/bindings/scripts/IDLParser.pm
2416 )
2417 SET(SCRIPTS_BINDINGS
2418     ${WEBCORE_DIR}/bindings/scripts/IDLParser.pm
2419     ${WEBCORE_DIR}/bindings/scripts/IDLStructure.pm
2420     ${WEBCORE_DIR}/bindings/scripts/InFilesParser.pm
2421     ${WEBCORE_DIR}/bindings/scripts/preprocessor.pm
2422 )
2423 SET(IDL_FILES_TMP ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/idl_files.tmp)
2424 SET(SUPPLEMENTAL_DEPENDENCY_FILE ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/supplemental_dependency.tmp)
2425 SET(IDL_ATTRIBUTES_FILE ${WEBCORE_DIR}/bindings/scripts/IDLAttributes.txt)
2426
2427 INCLUDE(${WEBCORE_DIR}/UseJSC.cmake)
2428
2429 SET(WebCore_LIBRARIES ${WTF_LIBRARY_NAME} ${JavaScriptCore_LIBRARY_NAME})
2430 SET(WebCore_LINK_FLAGS "")
2431 WEBKIT_INCLUDE_CONFIG_FILES_IF_EXISTS()
2432
2433 # ANGLE tokenizer & parser
2434 ADD_CUSTOM_COMMAND(
2435     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/glslang.cpp
2436     MAIN_DEPENDENCY ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/glslang.l
2437     COMMAND ${FLEX_EXECUTABLE} --noline --nounistd --outfile=glslang.cpp ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/glslang.l
2438     WORKING_DIRECTORY ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}
2439     VERBATIM)
2440
2441 ADD_CUSTOM_COMMAND(
2442     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/glslang_tab.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/glslang_tab.h
2443     MAIN_DEPENDENCY ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/glslang.y
2444     COMMAND ${BISON_EXECUTABLE} --no-lines --defines=glslang_tab.h --skeleton=yacc.c --output=glslang_tab.cpp ${THIRDPARTY_DIR}/ANGLE/src/compiler/glslang.y
2445     WORKING_DIRECTORY ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}
2446     VERBATIM)
2447
2448 # All Web Inspector generated files are created with this one call to CodeGeneratorInspector.pm
2449 ADD_CUSTOM_COMMAND(
2450     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorProtocolVersion.h
2451     MAIN_DEPENDENCY inspector/Inspector.json
2452     DEPENDS ${WEBCORE_DIR}/inspector/generate-inspector-protocol-version ${WEBCORE_DIR}/inspector/Inspector.json
2453     COMMAND ${PYTHON_EXECUTABLE} ${WEBCORE_DIR}/inspector/generate-inspector-protocol-version -o ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorProtocolVersion.h ${WEBCORE_DIR}/inspector/Inspector.json
2454     VERBATIM)
2455 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorProtocolVersion.h)
2456
2457 ADD_CUSTOM_COMMAND(
2458     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorBackendDispatcher.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorBackendDispatcher.h ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorFrontend.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorFrontend.h ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorTypeBuilder.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorTypeBuilder.h
2459     MAIN_DEPENDENCY inspector/Inspector.json
2460     DEPENDS ${WEBCORE_DIR}/inspector/CodeGeneratorInspector.py
2461     COMMAND ${PYTHON_EXECUTABLE} ${WEBCORE_DIR}/inspector/CodeGeneratorInspector.py ${WEBCORE_DIR}/inspector/Inspector.json --output_h_dir "${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}" --output_cpp_dir "${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}"
2462     VERBATIM)
2463 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorBackendDispatcher.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorFrontend.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InspectorTypeBuilder.cpp)
2464
2465
2466 # Generate InjectedScriptSource.h
2467 ADD_CUSTOM_COMMAND(
2468     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InjectedScriptSource.h
2469     MAIN_DEPENDENCY inspector/InjectedScriptSource.js
2470     COMMAND ${PERL_EXECUTABLE} ${WEBCORE_DIR}/inspector/xxd.pl InjectedScriptSource_js ${WEBCORE_DIR}/inspector/InjectedScriptSource.js ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InjectedScriptSource.h
2471     VERBATIM)
2472 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/InjectedScriptSource.h)
2473
2474
2475 MAKE_HASH_TOOLS(${WEBCORE_DIR}/platform/ColorData)
2476 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/ColorData.cpp)
2477
2478
2479 # Generate XMLViewerCSS.h
2480 ADD_CUSTOM_COMMAND(
2481     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XMLViewerCSS.h
2482     MAIN_DEPENDENCY xml/XMLViewer.css
2483     COMMAND ${PERL_EXECUTABLE} ${WEBCORE_DIR}/inspector/xxd.pl XMLViewer_css ${WEBCORE_DIR}/xml/XMLViewer.css ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XMLViewerCSS.h
2484     VERBATIM)
2485 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XMLViewerCSS.h)
2486
2487
2488 # Generate XMLViewerJS.h
2489 ADD_CUSTOM_COMMAND(
2490     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XMLViewerJS.h
2491     MAIN_DEPENDENCY xml/XMLViewer.js
2492     COMMAND ${PERL_EXECUTABLE} ${WEBCORE_DIR}/inspector/xxd.pl XMLViewer_js ${WEBCORE_DIR}/xml/XMLViewer.js ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XMLViewerJS.h
2493     VERBATIM)
2494 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XMLViewerJS.h)
2495
2496
2497 # Generate HTML entity table
2498 ADD_CUSTOM_COMMAND(
2499     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/HTMLEntityTable.cpp
2500     MAIN_DEPENDENCY ${WEBCORE_DIR}/html/parser/HTMLEntityNames.in
2501     DEPENDS ${WEBCORE_DIR}/html/parser/create-html-entity-table
2502     COMMAND ${PYTHON_EXECUTABLE} ${WEBCORE_DIR}/html/parser/create-html-entity-table -o ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/HTMLEntityTable.cpp ${WEBCORE_DIR}/html/parser/HTMLEntityNames.in
2503     VERBATIM)
2504 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/HTMLEntityTable.cpp)
2505
2506
2507 # Replace ";" with "space" in order to recognize feature definition in css files.
2508 SET(FEATURE_DEFINES_WITH_SPACE_SEPARATOR "")
2509 FOREACH(_feature ${FEATURE_DEFINES})
2510     # filter out color input since we have our own solution
2511     IF (NOT CMAKE_SYSTEM_NAME MATCHES "QNX" OR NOT _feature MATCHES "ENABLE_INPUT_TYPE_COLOR")
2512         SET(FEATURE_DEFINES_WITH_SPACE_SEPARATOR "${FEATURE_DEFINES_WITH_SPACE_SEPARATOR} ${_feature}")
2513     ENDIF()
2514 ENDFOREACH()
2515
2516
2517 # Generate CSS property names
2518 ADD_CUSTOM_COMMAND (
2519     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSPropertyNames.in ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSPropertyNames.h ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSPropertyNames.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSPropertyNames.gperf
2520     MAIN_DEPENDENCY ${WEBCORE_DIR}/css/makeprop.pl
2521     DEPENDS ${WebCore_CSS_PROPERTY_NAMES}
2522     WORKING_DIRECTORY ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}
2523     COMMAND ${PERL_EXECUTABLE} -ne "print" ${WebCore_CSS_PROPERTY_NAMES} > ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSPropertyNames.in
2524     COMMAND ${PERL_EXECUTABLE} -I${WEBCORE_DIR}/bindings/scripts ${WEBCORE_DIR}/css/makeprop.pl --defines "${FEATURE_DEFINES_WITH_SPACE_SEPARATOR}" --preprocessor "${CODE_GENERATOR_PREPROCESSOR}"
2525     VERBATIM)
2526 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSPropertyNames.cpp)
2527 ADD_SOURCE_WEBCORE_DERIVED_DEPENDENCIES(${WEBCORE_DIR}/css/CSSParser.cpp CSSValueKeywords.h)
2528 ADD_SOURCE_WEBCORE_DERIVED_DEPENDENCIES(${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSGrammar.cpp CSSPropertyNames.h)
2529
2530
2531 # Generate CSS value keywords
2532 ADD_CUSTOM_COMMAND (
2533     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSValueKeywords.in ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSValueKeywords.h ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSValueKeywords.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSValueKeywords.gperf
2534     MAIN_DEPENDENCY ${WEBCORE_DIR}/css/makevalues.pl
2535     DEPENDS ${WebCore_CSS_VALUE_KEYWORDS}
2536     WORKING_DIRECTORY ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}
2537     COMMAND ${PERL_EXECUTABLE} -ne "print" ${WebCore_CSS_VALUE_KEYWORDS} > ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSValueKeywords.in
2538     COMMAND ${PERL_EXECUTABLE} -I${WEBCORE_DIR}/bindings/scripts ${WEBCORE_DIR}/css/makevalues.pl --defines "${FEATURE_DEFINES_WITH_SPACE_SEPARATOR}" --preprocessor "${CODE_GENERATOR_PREPROCESSOR}"
2539     VERBATIM)
2540 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSValueKeywords.cpp)
2541 ADD_SOURCE_WEBCORE_DERIVED_DEPENDENCIES(${WEBCORE_DIR}/css/CSSParser.cpp CSSValueKeywords.h)
2542 ADD_SOURCE_WEBCORE_DERIVED_DEPENDENCIES(${WEBCORE_DIR}/css/CSSPrimitiveValueMappings.h CSSValueKeywords.h)
2543 ADD_SOURCE_WEBCORE_DERIVED_DEPENDENCIES(${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSGrammar.cpp CSSValueKeywords.h)
2544
2545 # Generate user agent styles
2546 ADD_CUSTOM_COMMAND(
2547     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/UserAgentStyleSheetsData.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/UserAgentStyleSheets.h
2548     MAIN_DEPENDENCY ${WEBCORE_DIR}/css/make-css-file-arrays.pl
2549     DEPENDS ${WebCore_USER_AGENT_STYLE_SHEETS} ${WEBCORE_DIR}/bindings/scripts/preprocessor.pm
2550     COMMAND ${PERL_EXECUTABLE} -I${WEBCORE_DIR}/bindings/scripts ${WEBCORE_DIR}/css/make-css-file-arrays.pl --defines "${FEATURE_DEFINES_WITH_SPACE_SEPARATOR}" --preprocessor "${CODE_GENERATOR_PREPROCESSOR}" ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/UserAgentStyleSheets.h ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/UserAgentStyleSheetsData.cpp ${WebCore_USER_AGENT_STYLE_SHEETS}
2551     VERBATIM)
2552 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/UserAgentStyleSheetsData.cpp)
2553 ADD_SOURCE_WEBCORE_DERIVED_DEPENDENCIES(${WEBCORE_DIR}/css/CSSStyleSelector.cpp UserAgentStyleSheetsData.cpp UserAgentStyleSheets.h)
2554
2555
2556 GENERATE_GRAMMAR(cssyy ${WEBCORE_DIR}/css/CSSGrammar.y ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSGrammar.h ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSGrammar.cpp)
2557 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/CSSGrammar.cpp)
2558
2559
2560 GENERATE_GRAMMAR(xpathyy ${WEBCORE_DIR}/xml/XPathGrammar.y ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XPathGrammar.h ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XPathGrammar.cpp)
2561 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XPathGrammar.cpp)
2562
2563
2564
2565 ADD_SOURCE_WEBCORE_DERIVED_DEPENDENCIES(${WEBCORE_DIR}/html/HTMLTreeBuilder.cpp MathMLNames.cpp)
2566
2567
2568 GENERATE_DOM_NAMES(HTML ${WEBCORE_DIR}/html/HTMLAttributeNames.in ${WEBCORE_DIR}/html/HTMLTagNames.in "")
2569 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/HTMLNames.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/HTMLElementFactory.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/JSHTMLElementWrapperFactory.cpp)
2570
2571
2572 GENERATE_EVENT_FACTORY(${WEBCORE_DIR}/dom/EventNames.in EventFactory.cpp)
2573 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/EventFactory.cpp)
2574
2575
2576 GENERATE_EVENT_FACTORY(${WEBCORE_DIR}/dom/EventTargetFactory.in EventTargetInterfaces.h)
2577 ADD_SOURCE_WEBCORE_DERIVED_DEPENDENCIES(${WEBCORE_DIR}/dom/EventNames.cpp EventTargetInterfaces.h)
2578
2579
2580 GENERATE_EXCEPTION_CODE_DESCRIPTION(${WEBCORE_DIR}/dom/DOMExceptions.in ExceptionCodeDescription.cpp)
2581 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/ExceptionCodeDescription.cpp)
2582
2583
2584 GENERATE_FONT_NAMES(${WEBCORE_DIR}/css/WebKitFontFamilyNames.in)
2585 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/WebKitFontFamilyNames.cpp)
2586
2587
2588 GENERATE_DOM_NAMES(MathML ${WEBCORE_DIR}/mathml/mathattrs.in ${WEBCORE_DIR}/mathml/mathtags.in "")
2589 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/MathMLNames.cpp)
2590 IF (ENABLE_MATHML)
2591     LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/MathMLElementFactory.cpp)
2592 ENDIF ()
2593
2594 # SVG extra defines need to map to a numerical value for correct preprocessing of svgtags.in.
2595 SET(SVG_EXTRA_DEFINES "")
2596 IF (ENABLE_FILTERS)
2597     LIST(APPEND SVG_EXTRA_DEFINES "ENABLE_FILTERS=1")
2598 ENDIF ()
2599 IF (ENABLE_SVG_FONTS)
2600     LIST(APPEND SVG_EXTRA_DEFINES "ENABLE_SVG_FONTS=1")
2601 ENDIF ()
2602
2603 GENERATE_DOM_NAMES(SVG ${WEBCORE_DIR}/svg/svgattrs.in ${WEBCORE_DIR}/svg/svgtags.in "${SVG_EXTRA_DEFINES}")
2604 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/SVGNames.cpp)
2605 IF (ENABLE_SVG)
2606     LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/SVGElementFactory.cpp ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/JSSVGElementWrapperFactory.cpp)
2607 ENDIF ()
2608
2609
2610 GENERATE_DOM_NAMES(XLink ${WEBCORE_DIR}/svg/xlinkattrs.in)
2611 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XLinkNames.cpp)
2612
2613
2614 GENERATE_DOM_NAMES(XMLNS ${WEBCORE_DIR}/xml/xmlnsattrs.in)
2615 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XMLNSNames.cpp)
2616
2617
2618 GENERATE_DOM_NAMES(XML ${WEBCORE_DIR}/xml/xmlattrs.in)
2619 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/XMLNames.cpp)
2620
2621 ADD_CUSTOM_COMMAND(
2622     OUTPUT ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/WebKitVersion.h
2623     MAIN_DEPENDENCY ${WEBKIT_DIR}/scripts/generate-webkitversion.pl
2624     DEPENDS ${WEBKIT_DIR}/mac/Configurations/Version.xcconfig
2625     COMMAND ${PERL_EXECUTABLE} ${WEBKIT_DIR}/scripts/generate-webkitversion.pl --config ${WEBKIT_DIR}/mac/Configurations/Version.xcconfig --outputDir ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}
2626     VERBATIM)
2627 LIST(APPEND WebCore_SOURCES ${DERIVED_SOURCES_WEBCORE_DIR}/WebKitVersion.h)
2628
2629 WEBKIT_WRAP_SOURCELIST(${WebCore_IDL_FILES} ${WebCore_SOURCES})
2630 WEBKIT_WRAP_SOURCELIST(${WebCoreTestSupport_IDL_FILES} ${WebCoreTestSupport_SOURCES})
2631
2632 ADD_DEFINITIONS(-DBUILDING_WebCore)
2633 INCLUDE_DIRECTORIES(${WebCore_INCLUDE_DIRECTORIES} ${WebCoreTestSupport_INCLUDE_DIRECTORIES})
2634
2635 ADD_LIBRARY(${WebCore_LIBRARY_NAME} ${WebCore_LIBRARY_TYPE} ${WebCore_SOURCES})
2636 SET_TARGET_PROPERTIES(${WebCore_LIBRARY_NAME} PROPERTIES FOLDER "WebCore")
2637 SET_TARGET_PROPERTIES(${WebCore_LIBRARY_NAME} PROPERTIES LINK_INTERFACE_LIBRARIES "")
2638
2639 ADD_LIBRARY(${WebCoreTestSupport_LIBRARY_NAME} ${WebCoreTestSupport_LIBRARY_TYPE} ${WebCoreTestSupport_SOURCES})
2640 SET_TARGET_PROPERTIES(${WebCoreTestSupport_LIBRARY_NAME} PROPERTIES FOLDER "WebCore")
2641
2642 ADD_DEPENDENCIES(${WebCore_LIBRARY_NAME} ${JavaScriptCore_LIBRARY_NAME})
2643 ADD_DEPENDENCIES(${WebCoreTestSupport_LIBRARY_NAME} ${WebCore_LIBRARY_NAME})
2644
2645 TARGET_LINK_LIBRARIES(${WebCore_LIBRARY_NAME} ${WebCore_LIBRARIES})
2646
2647 IF (WebCore_LINK_FLAGS)
2648     ADD_TARGET_PROPERTIES(${WebCore_LIBRARY_NAME} LINK_FLAGS "${WebCore_LINK_FLAGS}")
2649     ADD_TARGET_PROPERTIES(${WebCoreTestSupport_LIBRARY_NAME} LINK_FLAGS "${WebCore_LINK_FLAGS}")
2650 ENDIF ()
2651
2652 IF (SHARED_CORE)
2653     SET_TARGET_PROPERTIES(${WebCore_LIBRARY_NAME} PROPERTIES VERSION ${PROJECT_VERSION} SOVERSION ${PROJECT_VERSION_MAJOR})
2654     INSTALL(TARGETS ${WebCore_LIBRARY_NAME} DESTINATION "${LIB_INSTALL_DIR}")
2655 ENDIF ()