Web Inspector: HeapSnapshots are slow and use too much memory
[WebKit-https.git] / LayoutTests / webarchive / test-css-url-resources-inline-styles-expected.webarchive
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3 <plist version="1.0">
4 <dict>
5         <key>WebMainResource</key>
6         <dict>
7                 <key>WebResourceData</key>
8                 <string>&lt;html&gt;&lt;head&gt;
9 &lt;script&gt;
10 if (window.testRunner) {
11     testRunner.dumpDOMAsWebArchive();
12     testRunner.waitUntilDone();
13 }
14
15 function notifyDone()
16 {
17     if (window.testRunner) {
18         // FIXME: Web fonts are loaded asynchronously, and there is
19         // no way to know when they're done, so just wait a bit.
20         setTimeout("testRunner.notifyDone()", 1000);
21     }
22 }
23 &lt;/script&gt;
24 &lt;style&gt;
25 @font-face {
26     font-family: webkit-ahem;
27     font-style: normal;
28     src: url(firstInvalidURL), url(secondInvalidURL), url(../resources/Ahem.ttf);
29 }
30 &lt;/style&gt;
31 &lt;/head&gt;
32 &lt;body onload="notifyDone()"&gt;
33 &lt;div&gt;&lt;p&gt;This page tests that url() resources referenced in CSS stylesheets are saved in webarchives.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
34 &lt;div style="border: solid black 1px; height: 64px; background: url(resources/apple.gif?background) no-repeat top left;"&gt;This element should have one Apple logo in the background at the top left.&lt;/div&gt;
35 &lt;div style="border: solid black 1px; height: 125px; background-image: url(resources/apple.gif?background-image);"&gt;This element should have repeated Apple logos in both x- and y-dimensions in the background.&lt;/div&gt;
36 &lt;div style="border: solid black 1px; height: 64px;"&gt;&lt;img style="content: url(resources/apple.gif?content);"&gt;This element should contain an img element that draws an Apple logo.&lt;/div&gt;
37 &lt;div style="border: solid black 1px; height: 100px; cursor: url(resources/apple.gif?cursor), auto;"&gt;The cursor should change to an Apple logo inside this element.&lt;/div&gt;
38 &lt;div style="border: solid black 1px; height: 25px;"&gt;This element contains "Ahem" written in the Ahem font: &lt;span style="font-family: webkit-ahem;"&gt;Ahem&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
39 &lt;div style="border: solid black 1px; list-style: square inside url(resources/apple.gif?list-style-image);"&gt;
40 &lt;ul&gt;
41   &lt;li&gt;These items&lt;/li&gt;
42   &lt;li&gt;should have&lt;/li&gt;
43   &lt;li&gt;Apple logos&lt;/li&gt;
44   &lt;li&gt;as bullets.&lt;/li&gt;
45 &lt;/ul&gt;
46 &lt;/div&gt;
47 &lt;div style="border: solid black 1px; display: inline-block; height: 100px; width: 200px; border-color: transparent; border-style: solid; -webkit-box-sizing: border-box; -webkit-border-fit: lines; border-width: 20px 15px 10px 15px; -webkit-border-image: url(resources/apple.gif?webkit-border-image) 20 15 10 15;"&gt;This content should be inside a strectched Apple logo.&lt;/div&gt;
48 &lt;div style="border: solid black 1px; height: 130px; background-color: white;"&gt;&lt;img src="resources/apple.gif?webkit-box-reflect-image" style="-webkit-box-reflect: below 2px url(resources/apple.gif?webkit-box-reflect) 75 75 75 75 stretch stretch;"&gt;This element should have an image of an Apple logo with a full reflection below it.&lt;/div&gt;
49 &lt;div style="border: solid black 1px; background-color: pink; height: 100px; -webkit-mask: url(resources/apple.gif?mask) repeat scroll center top;"&gt;&lt;br&gt;This element should have solid pink Apple logos as its mask.&lt;/div&gt;
50 &lt;div style="border: solid black 1px; height: 125px; padding: 50px; color: white; background-color: maroon; -webkit-mask-box-image: url(resources/apple.gif?mask-box-image) 75 75 75 75;"&gt;&lt;br&gt;This element should have maroon Apple logos for "borders" with a maroon background.&lt;/div&gt;
51 &lt;div style="border: solid black 1px; height: 100px; margin: 6px; border: 1px dotted green; color: white; background-color: black; -webkit-mask-image: url(resources/apple.gif?mask-image); -webkit-mask-origin: padding; -webkit-mask-size: 25px 25px;"&gt;This element should have black Apple logos for its background.&lt;/div&gt;
52 &lt;div style="border: solid black 1px; height: 140px; border: 10px solid black; background-color: lime; -webkit-mask-image: url(resources/apple.gif?mask-top-left), url(resources/apple.gif?mask-top-right), url(resources/apple.gif?mask-bottom-left), url(resources/apple.gif?mask-bottom-right), url(resources/apple.gif?mask-top), url(resources/apple.gif?mask-right), url(resources/apple.gif?mask-bottom), url(resources/apple.gif?mask-left), url(resources/apple.gif?mask-center); -webkit-mask-position: top left, top right, bottom left, bottom right, top center, center right, bottom center, center left, center; -webkit-mask-origin: border; -webkit-mask-repeat: no-repeat, no-repeat, no-repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y, repeat-x, repeat-y, repeat; -webkit-mask-composite: copy;"&gt;&lt;br&gt;This element should have lime Apple logos for its background and borders with a black outer border.&lt;/div&gt;
53 &lt;div&gt;&lt;/div&gt;
54
55
56 &lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</string>
57                 <key>WebResourceFrameName</key>
58                 <string></string>
59                 <key>WebResourceMIMEType</key>
60                 <string>text/html</string>
61                 <key>WebResourceTextEncodingName</key>
62                 <string>UTF-8</string>
63                 <key>WebResourceURL</key>
64                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/test-css-url-resources-inline-styles.html</string>
65         </dict>
66         <key>WebSubresources</key>
67         <array>
68                 <dict>
69                         <key>WebResourceData</key>
70                         <data>
71                         AAEAAAALAIAAAwAwT1MvMnhQSo0AAAE4AAAAYGNtYXAP1hZGAAAF
72                         bAAABnJnYXNwABcACQAAMLAAAAAQZ2x5ZkmzdNoAAAvgAAAaZGhl
73                         YWTWok4cAAAAvAAAADZoaGVhBwoEFgAAAPQAAAAkaG10eLkgAH0A
74                         AAGYAAAD1GxvY2EgdSciAAAmRAAAAextYXhwAPgACQAAARgAAAAg
75                         bmFtZX4UjLgAACgwAAAGaHBvc3SN0B2KAAAumAAAAhgAAQAAAAEA
76                         QhIXUWdfDzz1AAkD6AAAAACzb19ZAAAAAMAtq0kAAP84A+gDIAAA
77                         AAMAAgAAAAAAAAABAAADIP84AAAD6AAAAAAD6AABAAAAAAAAAAAA
78                         AAAAAAAA9QABAAAA9QAIAAIAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
79                         AAID6AGQAAUAAAK8AooAAACPArwCigAAAcUAMgEDAAACAAQJAAAA
80                         AAAAgAAArxAAIEgAAAAAAAAAAFczQwAAQAAg8AIDIP84AAADIADI
81                         IAABEUAAAAADIAMgAAAAIAAAA+gAfQAAAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
82                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
83                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
84                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
85                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
86                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
87                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
88                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
89                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
90                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
91                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
92                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
93                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
94                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
95                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
96                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
97                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
98                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
99                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
100                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
101                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
102                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
103                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
104                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
105                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
106                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAAAAADAAAAAwAABEwAAQAA
107                         AAAAHAADAAEAAAImAAYCCgAAAAABAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
108                         AQACAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
109                         AAAAAQAAAAAAAwAEAAUABgAHAAgACQAAAAoACwAMAA0ADgAPABAA
110                         EQASABMAFAAVABYAFwAYABkAGgAbABwAHQAeAB8AIAAhACIAIwAk
111                         ACUAJgAnACgAKQAqACsALAAtAC4ALwAwADEAMgAzADQANQA2ADcA
112                         OAA5ADoAOwA8AD0APgA/AEAAQQBCAEMARABFAEYARwBIAEkASgBL
113                         AEwATQBOAE8AUABRAFIAUwBUAFUAVgBXAFgAWQBaAFsAXABdAF4A
114                         XwBgAAAAYQBiAGMAZABlAGYAZwBoAGkAagBrAGwAbQBuAG8AcABx
115                         AHIAcwB0AHUAdgB3AHgAeQB6AHsAfAB9AH4AfwCAANsAgQCCAIMA
116                         hADdAIUAhgCHAIgA4wCJAIoA6gCLAIwA6ACNAOsA7ACOAI8A5ADm
117                         AOUA1ADpAJAAkQDTAJIAkwCUAJUAlgDnANEA7QDSAJcAmADeAAMA
118                         mgCbAJwAzgDPANUA1gDYANkAnQCeAJ8A7gCgANAA4gChAOAA4QAA
119                         AAAA3ACiANcA2gDfAKMApAClAKYApwCoAKkAqgCrAKwArQAAAK4A
120                         rwCwALEAsgCzALQAtQC2ALcAuAC5ALoAuwC8AAQCJgAAAE4AQAAF
121                         AA4AJgB+AP8BMQFTAXgBkgLHAskC3QOUA6kDvAPAIBAgFCAaIB4g
122                         IiAmIDAgOiBEISIhJiICIgYiDyISIhoiHiIrIkgiYCJlIvIlyvAC
123                         //8AAAAgACgAoAExAVIBeAGSAsYCyQLYA5QDqQO8A8AgECATIBgg
124                         HCAgICYgMCA5IEQhIiEmIgIiBiIPIhEiGSIeIisiSCJgImQi8iXK
125                         8AD////j/+IAAP+B/3z/WP8/AAD97AAA/T79KvzT/RTf/+DCAADg
126                         vOC74Ljgr+Cn4J7fwd+t3uLezN7WAAAAAN7K3r7epd6K3ofd+9sk
127                         EO8AAQAAAAAASgAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAP4A
128                         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOwA7gAAAAAAAAAAAAAAAAAA
129                         AAAAAACZAJUAggCDAKEAjgC9AIQAigCIAJAAlwCWAMQAhwC1AIEA
130                         jQDHAMgAiQCPAIUAogC5AMYAkQCYAMoAyQDLAJQAmgClAKMAmwBh
131                         AGIAiwBjAKcAZACkAKYAqwCoAKkAqgC+AGUArgCsAK0AnABmAMUA
132                         jACxAK8AsABnAMAAwgCGAGkAaABqAGwAawBtAJIAbgBwAG8AcQBy
133                         AHQAcwB1AHYAvwB3AHkAeAB6AHwAewCfAJMAfgB9AH8AgADBAMMA
134                         oACzALwAtgC3ALgAuwC0ALoAnQCeANcA5gDEAKIA5wAEAiYAAABO
135                         AEAABQAOACYAfgD/ATEBUwF4AZICxwLJAt0DlAOpA7wDwCAQIBQg
136                         GiAeICIgJiAwIDogRCEiISYiAiIGIg8iEiIaIh4iKyJIImAiZSLy
137                         JcrwAv//AAAAIAAoAKABMQFSAXgBkgLGAskC2AOUA6kDvAPAIBAg
138                         EyAYIBwgICAmIDAgOSBEISIhJiICIgYiDyIRIhkiHiIrIkgiYCJk
139                         IvIlyvAA////4//iAAD/gf98/1j/PwAA/ewAAP0+/Sr80/0U3//g
140                         wgAA4Lzgu+C44K/gp+Ce38Hfrd7i3sze1gAAAADeyt6+3qXeit6H
141                         3fvbJBDvAAEAAAAAAEoAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAA
142                         AAD+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADsAO4AAAAAAAAAAAAA
143                         AAAAAAAAAAAAmQCVAIIAgwChAI4AvQCEAIoAiACQAJcAlgDEAIcA
144                         tQCBAI0AxwDIAIkAjwCFAKIAuQDGAJEAmADKAMkAywCUAJoApQCj
145                         AJsAYQBiAIsAYwCnAGQApACmAKsAqACpAKoAvgBlAK4ArACtAJwA
146                         ZgDFAIwAsQCvALAAZwDAAMIAhgBpAGgAagBsAGsAbQCSAG4AcABv
147                         AHEAcgB0AHMAdQB2AL8AdwB5AHgAegB8AHsAnwCTAH4AfQB/AIAA
148                         wQDDAKAAswC8ALYAtwC4ALsAtAC6AJ0AngDXAOYAxACiAOcAAAAC
149                         AH0AAANrAyAAAwAHAAAzESERJSERIX0C7v2PAfT+DAMg/OB9AiYA
150                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
151                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
152                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
153                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
154                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
155                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
156                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
157                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
158                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
159                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
160                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
161                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
162                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
163                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
164                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
165                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
166                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
167                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
168                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
169                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
170                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPo
171                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
172                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
173                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
174                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
175                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
176                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
177                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
178                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
179                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
180                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
181                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
182                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
183                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
184                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
185                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
186                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
187                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
188                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
189                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
190                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
191                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
192                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
193                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
194                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
195                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
196                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
197                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
198                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPo
199                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
200                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
201                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
202                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
203                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
204                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
205                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
206                         AQAA/zgD6AAAAAMAADEhFSED6PwYyAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
207                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
208                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
209                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
210                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
211                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
212                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
213                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
214                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
215                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
216                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
217                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
218                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAAAAAPo
219                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPzgAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
220                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
221                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
222                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
223                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
224                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
225                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
226                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
227                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
228                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
229                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
230                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
231                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
232                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
233                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
234                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
235                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
236                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
237                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
238                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
239                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
240                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
241                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
242                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
243                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
244                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
245                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
246                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPo
247                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
248                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
249                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
250                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
251                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
252                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
253                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
254                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
255                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
256                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
257                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
258                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
259                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
260                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
261                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
262                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
263                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
264                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
265                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
266                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
267                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
268                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
269                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
270                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
271                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
272                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
273                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
274                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPo
275                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
276                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
277                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
278                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
279                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
280                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
281                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
282                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
283                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
284                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
285                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
286                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
287                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
288                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
289                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
290                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
291                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
292                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
293                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
294                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
295                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
296                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
297                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
298                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
299                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
300                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
301                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
302                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPo
303                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
304                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
305                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
306                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
307                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
308                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
309                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
310                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
311                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
312                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
313                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
314                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
315                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
316                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
317                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
318                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
319                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
320                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
321                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
322                         GAMg/BgAAAAAABQAFAAUABQAIgAwAD4ATABaAGgAdgCEAJIAoACu
323                         ALwAygDYAOYA9AECARABHgEsAToBSAFWAWQBcgGAAY4BnAGqAbgB
324                         xgHUAeIB8AH+AgwCGgIoAjYCRAJSAmACbgJ8AooCmAKmArQCwgLQ
325                         At4C7AL6AwgDFgMkAzIDQANOA1wDagN4A4YDlAOiA7ADvgPMA9oD
326                         6AP2BAQEEgQgBC4EPARKBFgEZARyBIAEjgScBKoEuATGBNQE4gTw
327                         BP4FDAUaBSgFNgVEBVIFYAVuBXwFigWYBaYFtAXCBdAF3gXsBfoG
328                         CAYWBiQGMgZABk4GXAZqBngGhgaUBqIGsAa+BswG2gboBvYHBAcS
329                         ByAHLgc8B0oHWAdmB3QHggeQB54HrAe6B8gH1gfkB/IIAAgOCBwI
330                         Kgg4CDgIRghUCGIIcAh+CIwImgioCLYIxAjSCOAI7gj8CQoJGAkm
331                         CTQJQglQCV4JbAl6CYgJlgmkCbIJwAnOCdwJ6gn4CgYKFAoiCjAK
332                         PgpMCloKaAp2CoQKkgqgCq4KvArKCtgK5gr0CwILEAseCywLOgtI
333                         C1YLZAtyC4ALjgucC6oLuAvGC9QL4gvwC/4MDAwaDCgMNgxEDFIM
334                         YAxuDHwMigyYDKYMtAzCDNAM3gzsDPoNCA0WDSQNMgAAABsBSgAA
335                         AAAAAAAAAZ4AAAAAAAAAAAABAAgBngAAAAAAAAACAA4BpgAAAAAA
336                         AAADACABtAAAAAAAAAAEAAgB1AAAAAAAAAAFABYB3AAAAAAAAAAG
337                         AAgB8gABAAAAAAAAAM8B+gABAAAAAAABAAQCyQABAAAAAAACAAcC
338                         zQABAAAAAAADABAC1AABAAAAAAAEAAQC5AABAAAAAAAFAAsC6AAB
339                         AAAAAAAGAAQC8wABAAAAAAAQAAQC9wABAAAAAAARAAcC+wABAAAA
340                         AAASAAQDAgADAAEECQAAAZ4DBgADAAEECQABAAgEpAADAAEECQAC
341                         AA4ErAADAAEECQADACAEugADAAEECQAEAAgE2gADAAEECQAFABYE
342                         4gADAAEECQAGAAgE+AADAAEECQAQAAgFAAADAAEECQARAA4FCAAD
343                         AAEECQASAAgFFgBNAG8AcwB0ACAAYwBoAGEAcgBhAGMAdABlAHIA
344                         cwAgAGEAcgBlACAAdABoAGUAIABlAG0AIABzAHEAdQBhAHIAZQAs
345                         ACAAZQB4AGMAZQBwAHQAIAAmAEUAQQBjAHUAdABlACAAYQBuAGQA
346                         IAAiAHAAIgAsACAAdwBoAGkAYwBoACAAcwBoAG8AdwAgAGEAcwBj
347                         AGUAbgB0AC8AZABlAHMAYwBlAG4AdAAgAGYAcgBvAG0AIAB0AGgA
348                         ZQAgAGIAYQBzAGUAbABpAG4AZQAuACAAVQBzAGUAZgB1AGwAIABm
349                         AG8AcgAgAHQAZQBzAHQAaQBuAGcAIABjAG8AbQBwAG8AcwBpAHQA
350                         aQBvAG4AIABzAHkAcwB0AGUAbQBzAC4AIABQAHIAbwBkAHUAYwBl
351                         AGQAIABiAHkAIABUAG8AZABkACAARgBhAGgAcgBuAGUAcgAgAGYA
352                         bwByACAAdABoAGUAIABDAFMAUwAgAFMAYQBtAHUAcgBhAGkAJwBz
353                         ACAAYgByAG8AdwBzAGUAcgAgAHQAZQBzAHQAaQBuAGcALgBBAGgA
354                         ZQBtAFIAZQBnAHUAbABhAHIAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAx
355                         ACAAQQBoAGUAbQBBAGgAZQBtAFYAZQByAHMAaQBvAG4AIAAxAC4A
356                         MQBBAGgAZQBtTW9zdCBjaGFyYWN0ZXJzIGFyZSB0aGUgZW0gc3F1
357                         YXJlLCBleGNlcHQgJkVBY3V0ZSBhbmQgInAiLCB3aGljaCBzaG93
358                         IGFzY2VudC9kZXNjZW50IGZyb20gdGhlIGJhc2VsaW5lLiBVc2Vm
359                         dWwgZm9yIHRlc3RpbmcgY29tcG9zaXRpb24gc3lzdGVtcy4gUHJv
360                         ZHVjZWQgYnkgVG9kZCBGYWhybmVyIGZvciB0aGUgQ1NTIFNhbXVy
361                         YWkncyBicm93c2VyIHRlc3RpbmcuQWhlbVJlZ3VsYXJWZXJzaW9u
362                         IDEuMSBBaGVtQWhlbVZlcnNpb24gMS4xQWhlbUFoZW1SZWd1bGFy
363                         QWhlbQBNAG8AcwB0ACAAYwBoAGEAcgBhAGMAdABlAHIAcwAgAGEA
364                         cgBlACAAdABoAGUAIABlAG0AIABzAHEAdQBhAHIAZQAsACAAZQB4
365                         AGMAZQBwAHQAIAAmAEUAQQBjAHUAdABlACAAYQBuAGQAIAAiAHAA
366                         IgAsACAAdwBoAGkAYwBoACAAcwBoAG8AdwAgAGEAcwBjAGUAbgB0
367                         AC8AZABlAHMAYwBlAG4AdAAgAGYAcgBvAG0AIAB0AGgAZQAgAGIA
368                         YQBzAGUAbABpAG4AZQAuACAAVQBzAGUAZgB1AGwAIABmAG8AcgAg
369                         AHQAZQBzAHQAaQBuAGcAIABjAG8AbQBwAG8AcwBpAHQAaQBvAG4A
370                         IABzAHkAcwB0AGUAbQBzAC4AIABQAHIAbwBkAHUAYwBlAGQAIABi
371                         AHkAIABUAG8AZABkACAARgBhAGgAcgBuAGUAcgAgAGYAbwByACAA
372                         dABoAGUAIABDAFMAUwAgAFMAYQBtAHUAcgBhAGkAJwBzACAAYgBy
373                         AG8AdwBzAGUAcgAgAHQAZQBzAHQAaQBuAGcALgBBAGgAZQBtAFIA
374                         ZQBnAHUAbABhAHIAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAxACAAQQBo
375                         AGUAbQBBAGgAZQBtAFYAZQByAHMAaQBvAG4AIAAxAC4AMQBBAGgA
376                         ZQBtAEEAaABlAG0AUgBlAGcAdQBsAGEAcgBBAGgAZQBtAAIAAAAA
377                         AAD/ewAUAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9QAAAQIAAgADAAQA
378                         BQAGAAcACAAJAAsADAANAA4ADwAQABEAEgATABQAFQAWABcAGAAZ
379                         ABoAGwAcAB0AHgAfACAAIQAiACMAJAAlACYAJwAoACkAKgArACwA
380                         LQAuAC8AMAAxADIAMwA0ADUANgA3ADgAOQA6ADsAPAA9AD4APwBA
381                         AEEAQgBDAEQARQBGAEcASABJAEoASwBMAE0ATgBPAFAAUQBSAFMA
382                         VABVAFYAVwBYAFkAWgBbAFwAXQBeAF8AYABhAGIAYwBkAGUAZgBn
383                         AGgAaQBqAGsAbABtAG4AbwBwAHEAcgBzAHQAdQB2AHcAeAB5AHoA
384                         ewB8AH0AfgB/AIAAgQCDAIQAhQCGAIgAiQCKAIsAjQCOAJAAkQCT
385                         AJYAlwCdAJ4AoAChAKIAowCkAKkAqgCsAK0ArgCvALYAtwC4ALoA
386                         vQDDAMcAyADJAMoAywDMAM0AzgDPANAA0QDTANQA1QDWANcA2ADZ
387                         ANoA2wDcAN0A3gDfAOAA4QDoAOkA6gDrAOwA7QDuAO8A8ADxAPIA
388                         8wD0APUA9gAAAAAAsACxALsApgCoAJ8AmwCyALMAxAC0ALUAxQCC
389                         AMIAhwCrAMYAvgC/ALwAjACYAJoAmQClAJIAnACPAJQAlQCnALkA
390                         0gDAAMEBAwACAQQETlVMTAJIVANERUwAAAADAAgAAgAQAAH//wAD
391                         </data>
392                         <key>WebResourceMIMEType</key>
393                         <string>application/octet-stream</string>
394                         <key>WebResourceResponse</key>
395                         <dict>
396                                 <key>MIMEType</key>
397                                 <string>application/octet-stream</string>
398                                 <key>URL</key>
399                                 <string>file:///LayoutTests/resources/Ahem.ttf</string>
400                                 <key>expectedContentLength</key>
401                                 <integer>12480</integer>
402                         </dict>
403                         <key>WebResourceURL</key>
404                         <string>file:///LayoutTests/resources/Ahem.ttf</string>
405                 </dict>
406                 <dict>
407                         <key>WebResourceData</key>
408                         <data>
409                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
410                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
411                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
412                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
413                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
414                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
415                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
416                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
417                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
418                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
419                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
420                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
421                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
422                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
423                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
424                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
425                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
426                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
427                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
428                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
429                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
430                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
431                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
432                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
433                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
434                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
435                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
436                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
437                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
438                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
439                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
440                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
441                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
442                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
443                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
444                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
445                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
446                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
447                         </data>
448                         <key>WebResourceMIMEType</key>
449                         <string>image/gif</string>
450                         <key>WebResourceResponse</key>
451                         <dict>
452                                 <key>MIMEType</key>
453                                 <string>image/gif</string>
454                                 <key>URL</key>
455                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?background</string>
456                                 <key>expectedContentLength</key>
457                                 <integer>1476</integer>
458                         </dict>
459                         <key>WebResourceURL</key>
460                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?background</string>
461                 </dict>
462                 <dict>
463                         <key>WebResourceData</key>
464                         <data>
465                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
466                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
467                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
468                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
469                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
470                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
471                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
472                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
473                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
474                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
475                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
476                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
477                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
478                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
479                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
480                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
481                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
482                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
483                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
484                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
485                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
486                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
487                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
488                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
489                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
490                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
491                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
492                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
493                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
494                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
495                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
496                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
497                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
498                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
499                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
500                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
501                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
502                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
503                         </data>
504                         <key>WebResourceMIMEType</key>
505                         <string>image/gif</string>
506                         <key>WebResourceResponse</key>
507                         <dict>
508                                 <key>MIMEType</key>
509                                 <string>image/gif</string>
510                                 <key>URL</key>
511                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?background-image</string>
512                                 <key>expectedContentLength</key>
513                                 <integer>1476</integer>
514                         </dict>
515                         <key>WebResourceURL</key>
516                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?background-image</string>
517                 </dict>
518                 <dict>
519                         <key>WebResourceData</key>
520                         <data>
521                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
522                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
523                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
524                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
525                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
526                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
527                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
528                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
529                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
530                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
531                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
532                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
533                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
534                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
535                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
536                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
537                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
538                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
539                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
540                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
541                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
542                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
543                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
544                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
545                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
546                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
547                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
548                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
549                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
550                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
551                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
552                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
553                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
554                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
555                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
556                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
557                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
558                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
559                         </data>
560                         <key>WebResourceMIMEType</key>
561                         <string>image/gif</string>
562                         <key>WebResourceResponse</key>
563                         <dict>
564                                 <key>MIMEType</key>
565                                 <string>image/gif</string>
566                                 <key>URL</key>
567                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?content</string>
568                                 <key>expectedContentLength</key>
569                                 <integer>1476</integer>
570                         </dict>
571                         <key>WebResourceURL</key>
572                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?content</string>
573                 </dict>
574                 <dict>
575                         <key>WebResourceData</key>
576                         <data>
577                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
578                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
579                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
580                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
581                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
582                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
583                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
584                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
585                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
586                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
587                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
588                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
589                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
590                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
591                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
592                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
593                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
594                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
595                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
596                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
597                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
598                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
599                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
600                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
601                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
602                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
603                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
604                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
605                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
606                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
607                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
608                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
609                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
610                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
611                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
612                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
613                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
614                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
615                         </data>
616                         <key>WebResourceMIMEType</key>
617                         <string>image/gif</string>
618                         <key>WebResourceResponse</key>
619                         <dict>
620                                 <key>MIMEType</key>
621                                 <string>image/gif</string>
622                                 <key>URL</key>
623                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?cursor</string>
624                                 <key>expectedContentLength</key>
625                                 <integer>1476</integer>
626                         </dict>
627                         <key>WebResourceURL</key>
628                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?cursor</string>
629                 </dict>
630                 <dict>
631                         <key>WebResourceData</key>
632                         <data>
633                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
634                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
635                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
636                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
637                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
638                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
639                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
640                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
641                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
642                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
643                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
644                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
645                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
646                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
647                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
648                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
649                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
650                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
651                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
652                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
653                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
654                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
655                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
656                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
657                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
658                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
659                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
660                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
661                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
662                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
663                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
664                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
665                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
666                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
667                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
668                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
669                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
670                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
671                         </data>
672                         <key>WebResourceMIMEType</key>
673                         <string>image/gif</string>
674                         <key>WebResourceResponse</key>
675                         <dict>
676                                 <key>MIMEType</key>
677                                 <string>image/gif</string>
678                                 <key>URL</key>
679                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?list-style-image</string>
680                                 <key>expectedContentLength</key>
681                                 <integer>1476</integer>
682                         </dict>
683                         <key>WebResourceURL</key>
684                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?list-style-image</string>
685                 </dict>
686                 <dict>
687                         <key>WebResourceData</key>
688                         <data>
689                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
690                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
691                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
692                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
693                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
694                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
695                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
696                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
697                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
698                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
699                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
700                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
701                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
702                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
703                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
704                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
705                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
706                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
707                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
708                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
709                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
710                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
711                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
712                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
713                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
714                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
715                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
716                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
717                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
718                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
719                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
720                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
721                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
722                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
723                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
724                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
725                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
726                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
727                         </data>
728                         <key>WebResourceMIMEType</key>
729                         <string>image/gif</string>
730                         <key>WebResourceResponse</key>
731                         <dict>
732                                 <key>MIMEType</key>
733                                 <string>image/gif</string>
734                                 <key>URL</key>
735                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask</string>
736                                 <key>expectedContentLength</key>
737                                 <integer>1476</integer>
738                         </dict>
739                         <key>WebResourceURL</key>
740                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask</string>
741                 </dict>
742                 <dict>
743                         <key>WebResourceData</key>
744                         <data>
745                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
746                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
747                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
748                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
749                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
750                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
751                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
752                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
753                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
754                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
755                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
756                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
757                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
758                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
759                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
760                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
761                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
762                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
763                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
764                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
765                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
766                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
767                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
768                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
769                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
770                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
771                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
772                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
773                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
774                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
775                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
776                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
777                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
778                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
779                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
780                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
781                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
782                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
783                         </data>
784                         <key>WebResourceMIMEType</key>
785                         <string>image/gif</string>
786                         <key>WebResourceResponse</key>
787                         <dict>
788                                 <key>MIMEType</key>
789                                 <string>image/gif</string>
790                                 <key>URL</key>
791                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom</string>
792                                 <key>expectedContentLength</key>
793                                 <integer>1476</integer>
794                         </dict>
795                         <key>WebResourceURL</key>
796                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom</string>
797                 </dict>
798                 <dict>
799                         <key>WebResourceData</key>
800                         <data>
801                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
802                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
803                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
804                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
805                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
806                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
807                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
808                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
809                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
810                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
811                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
812                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
813                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
814                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
815                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
816                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
817                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
818                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
819                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
820                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
821                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
822                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
823                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
824                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
825                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
826                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
827                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
828                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
829                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
830                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
831                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
832                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
833                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
834                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
835                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
836                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
837                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
838                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
839                         </data>
840                         <key>WebResourceMIMEType</key>
841                         <string>image/gif</string>
842                         <key>WebResourceResponse</key>
843                         <dict>
844                                 <key>MIMEType</key>
845                                 <string>image/gif</string>
846                                 <key>URL</key>
847                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom-left</string>
848                                 <key>expectedContentLength</key>
849                                 <integer>1476</integer>
850                         </dict>
851                         <key>WebResourceURL</key>
852                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom-left</string>
853                 </dict>
854                 <dict>
855                         <key>WebResourceData</key>
856                         <data>
857                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
858                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
859                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
860                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
861                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
862                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
863                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
864                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
865                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
866                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
867                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
868                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
869                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
870                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
871                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
872                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
873                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
874                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
875                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
876                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
877                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
878                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
879                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
880                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
881                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
882                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
883                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
884                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
885                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
886                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
887                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
888                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
889                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
890                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
891                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
892                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
893                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
894                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
895                         </data>
896                         <key>WebResourceMIMEType</key>
897                         <string>image/gif</string>
898                         <key>WebResourceResponse</key>
899                         <dict>
900                                 <key>MIMEType</key>
901                                 <string>image/gif</string>
902                                 <key>URL</key>
903                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom-right</string>
904                                 <key>expectedContentLength</key>
905                                 <integer>1476</integer>
906                         </dict>
907                         <key>WebResourceURL</key>
908                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom-right</string>
909                 </dict>
910                 <dict>
911                         <key>WebResourceData</key>
912                         <data>
913                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
914                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
915                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
916                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
917                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
918                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
919                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
920                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
921                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
922                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
923                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
924                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
925                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
926                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
927                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
928                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
929                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
930                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
931                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
932                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
933                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
934                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
935                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
936                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
937                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
938                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
939                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
940                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
941                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
942                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
943                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
944                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
945                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
946                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
947                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
948                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
949                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
950                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
951                         </data>
952                         <key>WebResourceMIMEType</key>
953                         <string>image/gif</string>
954                         <key>WebResourceResponse</key>
955                         <dict>
956                                 <key>MIMEType</key>
957                                 <string>image/gif</string>
958                                 <key>URL</key>
959                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-box-image</string>
960                                 <key>expectedContentLength</key>
961                                 <integer>1476</integer>
962                         </dict>
963                         <key>WebResourceURL</key>
964                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-box-image</string>
965                 </dict>
966                 <dict>
967                         <key>WebResourceData</key>
968                         <data>
969                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
970                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
971                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
972                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
973                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
974                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
975                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
976                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
977                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
978                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
979                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
980                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
981                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
982                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
983                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
984                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
985                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
986                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
987                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
988                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
989                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
990                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
991                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
992                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
993                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
994                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
995                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
996                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
997                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
998                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
999                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1000                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1001                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1002                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1003                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1004                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1005                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1006                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1007                         </data>
1008                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1009                         <string>image/gif</string>
1010                         <key>WebResourceResponse</key>
1011                         <dict>
1012                                 <key>MIMEType</key>
1013                                 <string>image/gif</string>
1014                                 <key>URL</key>
1015                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-center</string>
1016                                 <key>expectedContentLength</key>
1017                                 <integer>1476</integer>
1018                         </dict>
1019                         <key>WebResourceURL</key>
1020                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-center</string>
1021                 </dict>
1022                 <dict>
1023                         <key>WebResourceData</key>
1024                         <data>
1025                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1026                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1027                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1028                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1029                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1030                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1031                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1032                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1033                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1034                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1035                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1036                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1037                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1038                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1039                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1040                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1041                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1042                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1043                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1044                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1045                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1046                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1047                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1048                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1049                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1050                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1051                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1052                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1053                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1054                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1055                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1056                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1057                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1058                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1059                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1060                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1061                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1062                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1063                         </data>
1064                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1065                         <string>image/gif</string>
1066                         <key>WebResourceResponse</key>
1067                         <dict>
1068                                 <key>MIMEType</key>
1069                                 <string>image/gif</string>
1070                                 <key>URL</key>
1071                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-image</string>
1072                                 <key>expectedContentLength</key>
1073                                 <integer>1476</integer>
1074                         </dict>
1075                         <key>WebResourceURL</key>
1076                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-image</string>
1077                 </dict>
1078                 <dict>
1079                         <key>WebResourceData</key>
1080                         <data>
1081                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1082                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1083                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1084                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1085                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1086                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1087                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1088                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1089                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1090                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1091                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1092                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1093                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1094                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1095                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1096                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1097                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1098                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1099                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1100                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1101                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1102                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1103                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1104                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1105                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1106                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1107                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1108                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1109                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1110                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1111                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1112                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1113                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1114                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1115                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1116                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1117                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1118                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1119                         </data>
1120                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1121                         <string>image/gif</string>
1122                         <key>WebResourceResponse</key>
1123                         <dict>
1124                                 <key>MIMEType</key>
1125                                 <string>image/gif</string>
1126                                 <key>URL</key>
1127                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-left</string>
1128                                 <key>expectedContentLength</key>
1129                                 <integer>1476</integer>
1130                         </dict>
1131                         <key>WebResourceURL</key>
1132                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-left</string>
1133                 </dict>
1134                 <dict>
1135                         <key>WebResourceData</key>
1136                         <data>
1137                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1138                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1139                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1140                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1141                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1142                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1143                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1144                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1145                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1146                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1147                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1148                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1149                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1150                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1151                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1152                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1153                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1154                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1155                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1156                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1157                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1158                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1159                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1160                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1161                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1162                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1163                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1164                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1165                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1166                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1167                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1168                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1169                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1170                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1171                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1172                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1173                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1174                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1175                         </data>
1176                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1177                         <string>image/gif</string>
1178                         <key>WebResourceResponse</key>
1179                         <dict>
1180                                 <key>MIMEType</key>
1181                                 <string>image/gif</string>
1182                                 <key>URL</key>
1183                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-right</string>
1184                                 <key>expectedContentLength</key>
1185                                 <integer>1476</integer>
1186                         </dict>
1187                         <key>WebResourceURL</key>
1188                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-right</string>
1189                 </dict>
1190                 <dict>
1191                         <key>WebResourceData</key>
1192                         <data>
1193                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1194                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1195                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1196                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1197                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1198                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1199                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1200                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1201                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1202                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1203                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1204                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1205                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1206                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1207                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1208                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1209                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1210                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1211                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1212                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1213                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1214                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1215                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1216                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1217                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1218                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1219                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1220                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1221                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1222                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1223                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1224                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1225                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1226                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1227                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1228                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1229                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1230                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1231                         </data>
1232                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1233                         <string>image/gif</string>
1234                         <key>WebResourceResponse</key>
1235                         <dict>
1236                                 <key>MIMEType</key>
1237                                 <string>image/gif</string>
1238                                 <key>URL</key>
1239                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top</string>
1240                                 <key>expectedContentLength</key>
1241                                 <integer>1476</integer>
1242                         </dict>
1243                         <key>WebResourceURL</key>
1244                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top</string>
1245                 </dict>
1246                 <dict>
1247                         <key>WebResourceData</key>
1248                         <data>
1249                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1250                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1251                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1252                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1253                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1254                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1255                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1256                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1257                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1258                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1259                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1260                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1261                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1262                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1263                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1264                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1265                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1266                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1267                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1268                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1269                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1270                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1271                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1272                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1273                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1274                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1275                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1276                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1277                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1278                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1279                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1280                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1281                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1282                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1283                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1284                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1285                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1286                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1287                         </data>
1288                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1289                         <string>image/gif</string>
1290                         <key>WebResourceResponse</key>
1291                         <dict>
1292                                 <key>MIMEType</key>
1293                                 <string>image/gif</string>
1294                                 <key>URL</key>
1295                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top-left</string>
1296                                 <key>expectedContentLength</key>
1297                                 <integer>1476</integer>
1298                         </dict>
1299                         <key>WebResourceURL</key>
1300                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top-left</string>
1301                 </dict>
1302                 <dict>
1303                         <key>WebResourceData</key>
1304                         <data>
1305                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1306                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1307                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1308                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1309                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1310                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1311                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1312                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1313                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1314                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1315                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1316                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1317                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1318                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1319                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1320                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1321                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1322                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1323                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1324                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1325                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1326                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1327                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1328                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1329                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1330                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1331                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1332                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1333                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1334                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1335                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1336                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1337                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1338                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1339                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1340                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1341                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1342                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1343                         </data>
1344                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1345                         <string>image/gif</string>
1346                         <key>WebResourceResponse</key>
1347                         <dict>
1348                                 <key>MIMEType</key>
1349                                 <string>image/gif</string>
1350                                 <key>URL</key>
1351                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top-right</string>
1352                                 <key>expectedContentLength</key>
1353                                 <integer>1476</integer>
1354                         </dict>
1355                         <key>WebResourceURL</key>
1356                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top-right</string>
1357                 </dict>
1358                 <dict>
1359                         <key>WebResourceData</key>
1360                         <data>
1361                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1362                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1363                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1364                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1365                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1366                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1367                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1368                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1369                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1370                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1371                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1372                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1373                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1374                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1375                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1376                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1377                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1378                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1379                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1380                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1381                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1382                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1383                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1384                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1385                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1386                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1387                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1388                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1389                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1390                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1391                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1392                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1393                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1394                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1395                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1396                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1397                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1398                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1399                         </data>
1400                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1401                         <string>image/gif</string>
1402                         <key>WebResourceResponse</key>
1403                         <dict>
1404                                 <key>MIMEType</key>
1405                                 <string>image/gif</string>
1406                                 <key>URL</key>
1407                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-border-image</string>
1408                                 <key>expectedContentLength</key>
1409                                 <integer>1476</integer>
1410                         </dict>
1411                         <key>WebResourceURL</key>
1412                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-border-image</string>
1413                 </dict>
1414                 <dict>
1415                         <key>WebResourceData</key>
1416                         <data>
1417                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1418                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1419                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1420                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1421                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1422                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1423                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1424                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1425                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1426                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1427                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1428                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1429                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1430                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1431                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1432                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1433                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1434                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1435                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1436                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1437                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1438                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1439                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1440                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1441                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1442                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1443                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1444                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1445                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1446                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1447                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1448                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1449                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1450                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1451                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1452                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1453                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1454                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1455                         </data>
1456                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1457                         <string>image/gif</string>
1458                         <key>WebResourceResponse</key>
1459                         <dict>
1460                                 <key>MIMEType</key>
1461                                 <string>image/gif</string>
1462                                 <key>URL</key>
1463                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-box-reflect</string>
1464                                 <key>expectedContentLength</key>
1465                                 <integer>1476</integer>
1466                         </dict>
1467                         <key>WebResourceURL</key>
1468                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-box-reflect</string>
1469                 </dict>
1470                 <dict>
1471                         <key>WebResourceData</key>
1472                         <data>
1473                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1474                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1475                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1476                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1477                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1478                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1479                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1480                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1481                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1482                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1483                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1484                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1485                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1486                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1487                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1488                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1489                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1490                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1491                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1492                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1493                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1494                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1495                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1496                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1497                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1498                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1499                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1500                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1501                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1502                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1503                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1504                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1505                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1506                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1507                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1508                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1509                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1510                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1511                         </data>
1512                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1513                         <string>image/gif</string>
1514                         <key>WebResourceResponse</key>
1515                         <dict>
1516                                 <key>MIMEType</key>
1517                                 <string>image/gif</string>
1518                                 <key>URL</key>
1519                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-box-reflect-image</string>
1520                                 <key>expectedContentLength</key>
1521                                 <integer>1476</integer>
1522                         </dict>
1523                         <key>WebResourceURL</key>
1524                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-box-reflect-image</string>
1525                 </dict>
1526         </array>
1527 </dict>
1528 </plist>