Add @page margin support
[WebKit-https.git] / LayoutTests / webarchive / test-css-url-resources-in-stylesheets-expected.webarchive
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3 <plist version="1.0">
4 <dict>
5         <key>WebMainResource</key>
6         <dict>
7                 <key>WebResourceData</key>
8                 <string>&lt;html&gt;&lt;head&gt;
9 &lt;script&gt;
10 if (window.testRunner) {
11     testRunner.dumpDOMAsWebArchive();
12     testRunner.waitUntilDone();
13 }
14
15 function notifyDone()
16 {
17     if (window.testRunner) {
18         // FIXME: Web fonts are loaded asynchronously, and there is
19         // no way to know when they're done, so just wait a bit.
20         setTimeout("testRunner.notifyDone()", 1000);
21     }
22 }
23 &lt;/script&gt;
24 &lt;style&gt;
25
26 @font-face {
27     font-family: webkit-ahem;
28     font-style: normal;
29     src: url(firstInvalidURL), url(secondInvalidURL), url(../resources/Ahem.ttf);
30 }
31
32 div.background {
33     border: solid black 1px;
34     height: 64px;
35     background: url(resources/apple.gif?background) no-repeat top left;
36 }
37
38 div.background-image {
39     border: solid black 1px;
40     height: 125px;
41     background-image: url(resources/apple.gif?background-image);
42 }
43
44 div.content {
45     border: solid black 1px;
46     height: 64px;
47 }
48
49 img.content {
50     content: url(resources/apple.gif?content);
51 }
52
53 div.cursor {
54     border: solid black 1px;
55     height: 100px;
56     cursor: url(resources/apple.gif?cursor), auto;
57 }
58
59 div.font-family {
60     border: solid black 1px;
61     height: 25px;
62 }
63
64 span.font-family {
65     font-family: webkit-ahem;
66 }
67
68 div.list-style-image {
69     border: solid black 1px;
70     list-style: square inside url(resources/apple.gif?list-style-image);
71 }
72
73 div.webkit-border-image {
74     border: solid black 1px;
75     display: inline-block;
76     height: 100px;
77     width: 200px;
78     border-color: transparent;
79     border-style: solid;
80     -webkit-box-sizing: border-box;
81     -webkit-border-fit: lines;
82     border-width: 20px 15px 10px 15px;
83     -webkit-border-image: url(resources/apple.gif?webkit-border-image) 20 15 10 15;
84 }
85
86 div.webkit-box-reflect {
87     border: solid black 1px;
88     height: 130px;
89     background-color: white;
90 }
91
92 img.webkit-box-reflect {
93     -webkit-box-reflect: below 2px url(resources/apple.gif?webkit-box-reflect) 75 75 75 75 stretch stretch;
94 }
95
96 div.webkit-mask {
97     border: solid black 1px;
98     background-color: pink;
99     height: 100px;
100     -webkit-mask: url(resources/apple.gif?mask) repeat scroll center top;
101 }
102
103 div.webkit-mask-box-image {
104     border: solid black 1px;
105     height: 125px;
106     padding: 50px;
107     color: white;
108     background-color: maroon;
109     -webkit-mask-box-image: url(resources/apple.gif?mask-box-image) 75 75 75 75;
110 }
111
112 div.webkit-mask-image {
113     border: solid black 1px;
114     height: 100px;
115     margin: 6px;
116     border: 1px dotted green;
117     color: white;
118     background-color: black;
119     -webkit-mask-image: url(resources/apple.gif?mask-image);
120     -webkit-mask-origin: padding;
121     -webkit-mask-size: 25px 25px;
122 }
123
124 div.webkit-mask-image-list {
125     border: solid black 1px;
126     height: 140px;
127     border: 10px solid black;
128     background-color: lime;
129     -webkit-mask-image: url(resources/apple.gif?mask-top-left), url(resources/apple.gif?mask-top-right), url(resources/apple.gif?mask-bottom-left), url(resources/apple.gif?mask-bottom-right), url(resources/apple.gif?mask-top), url(resources/apple.gif?mask-right), url(resources/apple.gif?mask-bottom), url(resources/apple.gif?mask-left), url(resources/apple.gif?mask-center);
130     -webkit-mask-position: top left, top right, bottom left, bottom right, top center, center right, bottom center, center left, center;
131     -webkit-mask-origin: border;
132     -webkit-mask-repeat: no-repeat, no-repeat, no-repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y, repeat-x, repeat-y, repeat;
133     -webkit-mask-composite: copy;
134 }
135
136 &lt;/style&gt;
137 &lt;/head&gt;
138 &lt;body onload="notifyDone()"&gt;
139 &lt;div&gt;&lt;p&gt;This page tests that url() resources referenced in CSS stylesheets are saved in webarchives.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
140 &lt;div class="background"&gt;This element should have one Apple logo in the background at the top left.&lt;/div&gt;
141 &lt;div class="background-image"&gt;This element should have repeated Apple logos in both x- and y-dimensions in the background.&lt;/div&gt;
142 &lt;div class="content"&gt;&lt;img class="content"&gt;This element should contain an img element that draws an Apple logo.&lt;/div&gt;
143 &lt;div class="cursor"&gt;The cursor should change to an Apple logo inside this element.&lt;/div&gt;
144 &lt;div class="font-family"&gt;This element contains "Ahem" written in the Ahem font: &lt;span class="font-family"&gt;Ahem&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
145 &lt;div class="list-style-image"&gt;
146 &lt;ul&gt;
147   &lt;li&gt;These items&lt;/li&gt;
148   &lt;li&gt;should have&lt;/li&gt;
149   &lt;li&gt;Apple logos&lt;/li&gt;
150   &lt;li&gt;as bullets.&lt;/li&gt;
151 &lt;/ul&gt;
152 &lt;/div&gt;
153 &lt;div class="webkit-border-image"&gt;This content should be inside a strectched Apple logo.&lt;/div&gt;
154 &lt;div class="webkit-box-reflect"&gt;&lt;img src="resources/apple.gif?webkit-box-reflect-image" class="webkit-box-reflect"&gt;This element should have an image of an Apple logo with a full reflection below it.&lt;/div&gt;
155 &lt;div class="webkit-mask"&gt;&lt;br&gt;This element should have solid pink Apple logos as its mask.&lt;/div&gt;
156 &lt;div class="webkit-mask-box-image"&gt;&lt;br&gt;This element should have maroon Apple logos for "borders" with a maroon background.&lt;/div&gt;
157 &lt;div class="webkit-mask-image"&gt;This element should have black Apple logos for its background.&lt;/div&gt;
158 &lt;div class="webkit-mask-image-list"&gt;&lt;br&gt;This element should have lime Apple logos for its background and borders with a black outer border.&lt;/div&gt;
159 &lt;div&gt;&lt;/div&gt;
160
161
162 &lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</string>
163                 <key>WebResourceFrameName</key>
164                 <string></string>
165                 <key>WebResourceMIMEType</key>
166                 <string>text/html</string>
167                 <key>WebResourceTextEncodingName</key>
168                 <string>UTF-8</string>
169                 <key>WebResourceURL</key>
170                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/test-css-url-resources-in-stylesheets.html</string>
171         </dict>
172         <key>WebSubresources</key>
173         <array>
174                 <dict>
175                         <key>WebResourceData</key>
176                         <data>
177                         AAEAAAALAIAAAwAwT1MvMnhQSo0AAAE4AAAAYGNtYXAP1hZGAAAF
178                         bAAABnJnYXNwABcACQAAMLAAAAAQZ2x5ZkmzdNoAAAvgAAAaZGhl
179                         YWTWok4cAAAAvAAAADZoaGVhBwoEFgAAAPQAAAAkaG10eLkgAH0A
180                         AAGYAAAD1GxvY2EgdSciAAAmRAAAAextYXhwAPgACQAAARgAAAAg
181                         bmFtZX4UjLgAACgwAAAGaHBvc3SN0B2KAAAumAAAAhgAAQAAAAEA
182                         QhIXUWdfDzz1AAkD6AAAAACzb19ZAAAAAMAtq0kAAP84A+gDIAAA
183                         AAMAAgAAAAAAAAABAAADIP84AAAD6AAAAAAD6AABAAAAAAAAAAAA
184                         AAAAAAAA9QABAAAA9QAIAAIAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
185                         AAID6AGQAAUAAAK8AooAAACPArwCigAAAcUAMgEDAAACAAQJAAAA
186                         AAAAgAAArxAAIEgAAAAAAAAAAFczQwAAQAAg8AIDIP84AAADIADI
187                         IAABEUAAAAADIAMgAAAAIAAAA+gAfQAAAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
188                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
189                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
190                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
191                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
192                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
193                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
194                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
195                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
196                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
197                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
198                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
199                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
200                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
201                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
202                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
203                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
204                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
205                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
206                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
207                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
208                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAA
209                         A+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gA
210                         AAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPo
211                         AAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAD
212                         6AAAA+gAAAPoAAAD6AAAA+gAAAPoAAAAAAADAAAAAwAABEwAAQAA
213                         AAAAHAADAAEAAAImAAYCCgAAAAABAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
214                         AQACAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
215                         AAAAAQAAAAAAAwAEAAUABgAHAAgACQAAAAoACwAMAA0ADgAPABAA
216                         EQASABMAFAAVABYAFwAYABkAGgAbABwAHQAeAB8AIAAhACIAIwAk
217                         ACUAJgAnACgAKQAqACsALAAtAC4ALwAwADEAMgAzADQANQA2ADcA
218                         OAA5ADoAOwA8AD0APgA/AEAAQQBCAEMARABFAEYARwBIAEkASgBL
219                         AEwATQBOAE8AUABRAFIAUwBUAFUAVgBXAFgAWQBaAFsAXABdAF4A
220                         XwBgAAAAYQBiAGMAZABlAGYAZwBoAGkAagBrAGwAbQBuAG8AcABx
221                         AHIAcwB0AHUAdgB3AHgAeQB6AHsAfAB9AH4AfwCAANsAgQCCAIMA
222                         hADdAIUAhgCHAIgA4wCJAIoA6gCLAIwA6ACNAOsA7ACOAI8A5ADm
223                         AOUA1ADpAJAAkQDTAJIAkwCUAJUAlgDnANEA7QDSAJcAmADeAAMA
224                         mgCbAJwAzgDPANUA1gDYANkAnQCeAJ8A7gCgANAA4gChAOAA4QAA
225                         AAAA3ACiANcA2gDfAKMApAClAKYApwCoAKkAqgCrAKwArQAAAK4A
226                         rwCwALEAsgCzALQAtQC2ALcAuAC5ALoAuwC8AAQCJgAAAE4AQAAF
227                         AA4AJgB+AP8BMQFTAXgBkgLHAskC3QOUA6kDvAPAIBAgFCAaIB4g
228                         IiAmIDAgOiBEISIhJiICIgYiDyISIhoiHiIrIkgiYCJlIvIlyvAC
229                         //8AAAAgACgAoAExAVIBeAGSAsYCyQLYA5QDqQO8A8AgECATIBgg
230                         HCAgICYgMCA5IEQhIiEmIgIiBiIPIhEiGSIeIisiSCJgImQi8iXK
231                         8AD////j/+IAAP+B/3z/WP8/AAD97AAA/T79KvzT/RTf/+DCAADg
232                         vOC74Ljgr+Cn4J7fwd+t3uLezN7WAAAAAN7K3r7epd6K3ofd+9sk
233                         EO8AAQAAAAAASgAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAP4A
234                         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOwA7gAAAAAAAAAAAAAAAAAA
235                         AAAAAACZAJUAggCDAKEAjgC9AIQAigCIAJAAlwCWAMQAhwC1AIEA
236                         jQDHAMgAiQCPAIUAogC5AMYAkQCYAMoAyQDLAJQAmgClAKMAmwBh
237                         AGIAiwBjAKcAZACkAKYAqwCoAKkAqgC+AGUArgCsAK0AnABmAMUA
238                         jACxAK8AsABnAMAAwgCGAGkAaABqAGwAawBtAJIAbgBwAG8AcQBy
239                         AHQAcwB1AHYAvwB3AHkAeAB6AHwAewCfAJMAfgB9AH8AgADBAMMA
240                         oACzALwAtgC3ALgAuwC0ALoAnQCeANcA5gDEAKIA5wAEAiYAAABO
241                         AEAABQAOACYAfgD/ATEBUwF4AZICxwLJAt0DlAOpA7wDwCAQIBQg
242                         GiAeICIgJiAwIDogRCEiISYiAiIGIg8iEiIaIh4iKyJIImAiZSLy
243                         JcrwAv//AAAAIAAoAKABMQFSAXgBkgLGAskC2AOUA6kDvAPAIBAg
244                         EyAYIBwgICAmIDAgOSBEISIhJiICIgYiDyIRIhkiHiIrIkgiYCJk
245                         IvIlyvAA////4//iAAD/gf98/1j/PwAA/ewAAP0+/Sr80/0U3//g
246                         wgAA4Lzgu+C44K/gp+Ce38Hfrd7i3sze1gAAAADeyt6+3qXeit6H
247                         3fvbJBDvAAEAAAAAAEoAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAA
248                         AAD+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADsAO4AAAAAAAAAAAAA
249                         AAAAAAAAAAAAmQCVAIIAgwChAI4AvQCEAIoAiACQAJcAlgDEAIcA
250                         tQCBAI0AxwDIAIkAjwCFAKIAuQDGAJEAmADKAMkAywCUAJoApQCj
251                         AJsAYQBiAIsAYwCnAGQApACmAKsAqACpAKoAvgBlAK4ArACtAJwA
252                         ZgDFAIwAsQCvALAAZwDAAMIAhgBpAGgAagBsAGsAbQCSAG4AcABv
253                         AHEAcgB0AHMAdQB2AL8AdwB5AHgAegB8AHsAnwCTAH4AfQB/AIAA
254                         wQDDAKAAswC8ALYAtwC4ALsAtAC6AJ0AngDXAOYAxACiAOcAAAAC
255                         AH0AAANrAyAAAwAHAAAzESERJSERIX0C7v2PAfT+DAMg/OB9AiYA
256                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
257                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
258                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
259                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
260                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
261                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
262                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
263                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
264                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
265                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
266                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
267                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
268                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
269                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
270                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
271                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
272                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
273                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
274                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
275                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
276                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPo
277                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
278                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
279                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
280                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
281                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
282                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
283                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
284                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
285                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
286                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
287                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
288                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
289                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
290                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
291                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
292                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
293                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
294                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
295                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
296                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
297                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
298                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
299                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
300                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
301                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
302                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
303                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
304                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPo
305                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
306                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
307                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
308                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
309                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
310                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
311                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
312                         AQAA/zgD6AAAAAMAADEhFSED6PwYyAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
313                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
314                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
315                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
316                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
317                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
318                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
319                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
320                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
321                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
322                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
323                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
324                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAAAAAPo
325                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPzgAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
326                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
327                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
328                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
329                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
330                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
331                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
332                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
333                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
334                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
335                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
336                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
337                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
338                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
339                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
340                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
341                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
342                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
343                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
344                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
345                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
346                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
347                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
348                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
349                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
350                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
351                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
352                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPo
353                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
354                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
355                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
356                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
357                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
358                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
359                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
360                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
361                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
362                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
363                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
364                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
365                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
366                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
367                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
368                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
369                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
370                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
371                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
372                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
373                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
374                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
375                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
376                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
377                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
378                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
379                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
380                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPo
381                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
382                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
383                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
384                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
385                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
386                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
387                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
388                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
389                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
390                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
391                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
392                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
393                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
394                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
395                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
396                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
397                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
398                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
399                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
400                         GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA
401                         /zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAAR
402                         IREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwY
403                         AAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gD
404                         IAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo
405                         /BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEA
406                         AP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAA
407                         ESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8
408                         GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPo
409                         AyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED
410                         6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAAB
411                         AAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMA
412                         ABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg
413                         /BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD
414                         6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREh
415                         A+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAA
416                         AQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAAD
417                         AAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgD
418                         IPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84
419                         A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAAAwAAESER
420                         IQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwYAyD8GAAA
421                         AAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/OAPoAyAA
422                         AwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEhESED6PwY
423                         AyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgAAAABAAD/
424                         OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMgAAMAABEh
425                         ESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8GAMg/BgA
426                         AAABAAD/OAPoAyAAAwAAESERIQPo/BgDIPwYAAAAAQAA/zgD6AMg
427                         AAMAABEhESED6PwYAyD8GAAAAAEAAP84A+gDIAADAAARIREhA+j8
428                         GAMg/BgAAAAAABQAFAAUABQAIgAwAD4ATABaAGgAdgCEAJIAoACu
429                         ALwAygDYAOYA9AECARABHgEsAToBSAFWAWQBcgGAAY4BnAGqAbgB
430                         xgHUAeIB8AH+AgwCGgIoAjYCRAJSAmACbgJ8AooCmAKmArQCwgLQ
431                         At4C7AL6AwgDFgMkAzIDQANOA1wDagN4A4YDlAOiA7ADvgPMA9oD
432                         6AP2BAQEEgQgBC4EPARKBFgEZARyBIAEjgScBKoEuATGBNQE4gTw
433                         BP4FDAUaBSgFNgVEBVIFYAVuBXwFigWYBaYFtAXCBdAF3gXsBfoG
434                         CAYWBiQGMgZABk4GXAZqBngGhgaUBqIGsAa+BswG2gboBvYHBAcS
435                         ByAHLgc8B0oHWAdmB3QHggeQB54HrAe6B8gH1gfkB/IIAAgOCBwI
436                         Kgg4CDgIRghUCGIIcAh+CIwImgioCLYIxAjSCOAI7gj8CQoJGAkm
437                         CTQJQglQCV4JbAl6CYgJlgmkCbIJwAnOCdwJ6gn4CgYKFAoiCjAK
438                         PgpMCloKaAp2CoQKkgqgCq4KvArKCtgK5gr0CwILEAseCywLOgtI
439                         C1YLZAtyC4ALjgucC6oLuAvGC9QL4gvwC/4MDAwaDCgMNgxEDFIM
440                         YAxuDHwMigyYDKYMtAzCDNAM3gzsDPoNCA0WDSQNMgAAABsBSgAA
441                         AAAAAAAAAZ4AAAAAAAAAAAABAAgBngAAAAAAAAACAA4BpgAAAAAA
442                         AAADACABtAAAAAAAAAAEAAgB1AAAAAAAAAAFABYB3AAAAAAAAAAG
443                         AAgB8gABAAAAAAAAAM8B+gABAAAAAAABAAQCyQABAAAAAAACAAcC
444                         zQABAAAAAAADABAC1AABAAAAAAAEAAQC5AABAAAAAAAFAAsC6AAB
445                         AAAAAAAGAAQC8wABAAAAAAAQAAQC9wABAAAAAAARAAcC+wABAAAA
446                         AAASAAQDAgADAAEECQAAAZ4DBgADAAEECQABAAgEpAADAAEECQAC
447                         AA4ErAADAAEECQADACAEugADAAEECQAEAAgE2gADAAEECQAFABYE
448                         4gADAAEECQAGAAgE+AADAAEECQAQAAgFAAADAAEECQARAA4FCAAD
449                         AAEECQASAAgFFgBNAG8AcwB0ACAAYwBoAGEAcgBhAGMAdABlAHIA
450                         cwAgAGEAcgBlACAAdABoAGUAIABlAG0AIABzAHEAdQBhAHIAZQAs
451                         ACAAZQB4AGMAZQBwAHQAIAAmAEUAQQBjAHUAdABlACAAYQBuAGQA
452                         IAAiAHAAIgAsACAAdwBoAGkAYwBoACAAcwBoAG8AdwAgAGEAcwBj
453                         AGUAbgB0AC8AZABlAHMAYwBlAG4AdAAgAGYAcgBvAG0AIAB0AGgA
454                         ZQAgAGIAYQBzAGUAbABpAG4AZQAuACAAVQBzAGUAZgB1AGwAIABm
455                         AG8AcgAgAHQAZQBzAHQAaQBuAGcAIABjAG8AbQBwAG8AcwBpAHQA
456                         aQBvAG4AIABzAHkAcwB0AGUAbQBzAC4AIABQAHIAbwBkAHUAYwBl
457                         AGQAIABiAHkAIABUAG8AZABkACAARgBhAGgAcgBuAGUAcgAgAGYA
458                         bwByACAAdABoAGUAIABDAFMAUwAgAFMAYQBtAHUAcgBhAGkAJwBz
459                         ACAAYgByAG8AdwBzAGUAcgAgAHQAZQBzAHQAaQBuAGcALgBBAGgA
460                         ZQBtAFIAZQBnAHUAbABhAHIAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAx
461                         ACAAQQBoAGUAbQBBAGgAZQBtAFYAZQByAHMAaQBvAG4AIAAxAC4A
462                         MQBBAGgAZQBtTW9zdCBjaGFyYWN0ZXJzIGFyZSB0aGUgZW0gc3F1
463                         YXJlLCBleGNlcHQgJkVBY3V0ZSBhbmQgInAiLCB3aGljaCBzaG93
464                         IGFzY2VudC9kZXNjZW50IGZyb20gdGhlIGJhc2VsaW5lLiBVc2Vm
465                         dWwgZm9yIHRlc3RpbmcgY29tcG9zaXRpb24gc3lzdGVtcy4gUHJv
466                         ZHVjZWQgYnkgVG9kZCBGYWhybmVyIGZvciB0aGUgQ1NTIFNhbXVy
467                         YWkncyBicm93c2VyIHRlc3RpbmcuQWhlbVJlZ3VsYXJWZXJzaW9u
468                         IDEuMSBBaGVtQWhlbVZlcnNpb24gMS4xQWhlbUFoZW1SZWd1bGFy
469                         QWhlbQBNAG8AcwB0ACAAYwBoAGEAcgBhAGMAdABlAHIAcwAgAGEA
470                         cgBlACAAdABoAGUAIABlAG0AIABzAHEAdQBhAHIAZQAsACAAZQB4
471                         AGMAZQBwAHQAIAAmAEUAQQBjAHUAdABlACAAYQBuAGQAIAAiAHAA
472                         IgAsACAAdwBoAGkAYwBoACAAcwBoAG8AdwAgAGEAcwBjAGUAbgB0
473                         AC8AZABlAHMAYwBlAG4AdAAgAGYAcgBvAG0AIAB0AGgAZQAgAGIA
474                         YQBzAGUAbABpAG4AZQAuACAAVQBzAGUAZgB1AGwAIABmAG8AcgAg
475                         AHQAZQBzAHQAaQBuAGcAIABjAG8AbQBwAG8AcwBpAHQAaQBvAG4A
476                         IABzAHkAcwB0AGUAbQBzAC4AIABQAHIAbwBkAHUAYwBlAGQAIABi
477                         AHkAIABUAG8AZABkACAARgBhAGgAcgBuAGUAcgAgAGYAbwByACAA
478                         dABoAGUAIABDAFMAUwAgAFMAYQBtAHUAcgBhAGkAJwBzACAAYgBy
479                         AG8AdwBzAGUAcgAgAHQAZQBzAHQAaQBuAGcALgBBAGgAZQBtAFIA
480                         ZQBnAHUAbABhAHIAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAxACAAQQBo
481                         AGUAbQBBAGgAZQBtAFYAZQByAHMAaQBvAG4AIAAxAC4AMQBBAGgA
482                         ZQBtAEEAaABlAG0AUgBlAGcAdQBsAGEAcgBBAGgAZQBtAAIAAAAA
483                         AAD/ewAUAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9QAAAQIAAgADAAQA
484                         BQAGAAcACAAJAAsADAANAA4ADwAQABEAEgATABQAFQAWABcAGAAZ
485                         ABoAGwAcAB0AHgAfACAAIQAiACMAJAAlACYAJwAoACkAKgArACwA
486                         LQAuAC8AMAAxADIAMwA0ADUANgA3ADgAOQA6ADsAPAA9AD4APwBA
487                         AEEAQgBDAEQARQBGAEcASABJAEoASwBMAE0ATgBPAFAAUQBSAFMA
488                         VABVAFYAVwBYAFkAWgBbAFwAXQBeAF8AYABhAGIAYwBkAGUAZgBn
489                         AGgAaQBqAGsAbABtAG4AbwBwAHEAcgBzAHQAdQB2AHcAeAB5AHoA
490                         ewB8AH0AfgB/AIAAgQCDAIQAhQCGAIgAiQCKAIsAjQCOAJAAkQCT
491                         AJYAlwCdAJ4AoAChAKIAowCkAKkAqgCsAK0ArgCvALYAtwC4ALoA
492                         vQDDAMcAyADJAMoAywDMAM0AzgDPANAA0QDTANQA1QDWANcA2ADZ
493                         ANoA2wDcAN0A3gDfAOAA4QDoAOkA6gDrAOwA7QDuAO8A8ADxAPIA
494                         8wD0APUA9gAAAAAAsACxALsApgCoAJ8AmwCyALMAxAC0ALUAxQCC
495                         AMIAhwCrAMYAvgC/ALwAjACYAJoAmQClAJIAnACPAJQAlQCnALkA
496                         0gDAAMEBAwACAQQETlVMTAJIVANERUwAAAADAAgAAgAQAAH//wAD
497                         </data>
498                         <key>WebResourceMIMEType</key>
499                         <string>application/octet-stream</string>
500                         <key>WebResourceResponse</key>
501                         <dict>
502                                 <key>MIMEType</key>
503                                 <string>application/octet-stream</string>
504                                 <key>URL</key>
505                                 <string>file:///LayoutTests/resources/Ahem.ttf</string>
506                                 <key>expectedContentLength</key>
507                                 <integer>12480</integer>
508                         </dict>
509                         <key>WebResourceURL</key>
510                         <string>file:///LayoutTests/resources/Ahem.ttf</string>
511                 </dict>
512                 <dict>
513                         <key>WebResourceData</key>
514                         <data>
515                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
516                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
517                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
518                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
519                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
520                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
521                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
522                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
523                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
524                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
525                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
526                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
527                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
528                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
529                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
530                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
531                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
532                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
533                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
534                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
535                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
536                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
537                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
538                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
539                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
540                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
541                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
542                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
543                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
544                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
545                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
546                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
547                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
548                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
549                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
550                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
551                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
552                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
553                         </data>
554                         <key>WebResourceMIMEType</key>
555                         <string>image/gif</string>
556                         <key>WebResourceResponse</key>
557                         <dict>
558                                 <key>MIMEType</key>
559                                 <string>image/gif</string>
560                                 <key>URL</key>
561                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?background</string>
562                                 <key>expectedContentLength</key>
563                                 <integer>1476</integer>
564                         </dict>
565                         <key>WebResourceURL</key>
566                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?background</string>
567                 </dict>
568                 <dict>
569                         <key>WebResourceData</key>
570                         <data>
571                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
572                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
573                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
574                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
575                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
576                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
577                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
578                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
579                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
580                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
581                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
582                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
583                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
584                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
585                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
586                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
587                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
588                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
589                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
590                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
591                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
592                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
593                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
594                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
595                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
596                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
597                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
598                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
599                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
600                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
601                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
602                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
603                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
604                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
605                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
606                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
607                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
608                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
609                         </data>
610                         <key>WebResourceMIMEType</key>
611                         <string>image/gif</string>
612                         <key>WebResourceResponse</key>
613                         <dict>
614                                 <key>MIMEType</key>
615                                 <string>image/gif</string>
616                                 <key>URL</key>
617                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?background-image</string>
618                                 <key>expectedContentLength</key>
619                                 <integer>1476</integer>
620                         </dict>
621                         <key>WebResourceURL</key>
622                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?background-image</string>
623                 </dict>
624                 <dict>
625                         <key>WebResourceData</key>
626                         <data>
627                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
628                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
629                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
630                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
631                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
632                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
633                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
634                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
635                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
636                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
637                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
638                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
639                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
640                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
641                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
642                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
643                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
644                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
645                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
646                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
647                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
648                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
649                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
650                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
651                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
652                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
653                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
654                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
655                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
656                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
657                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
658                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
659                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
660                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
661                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
662                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
663                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
664                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
665                         </data>
666                         <key>WebResourceMIMEType</key>
667                         <string>image/gif</string>
668                         <key>WebResourceResponse</key>
669                         <dict>
670                                 <key>MIMEType</key>
671                                 <string>image/gif</string>
672                                 <key>URL</key>
673                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?content</string>
674                                 <key>expectedContentLength</key>
675                                 <integer>1476</integer>
676                         </dict>
677                         <key>WebResourceURL</key>
678                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?content</string>
679                 </dict>
680                 <dict>
681                         <key>WebResourceData</key>
682                         <data>
683                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
684                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
685                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
686                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
687                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
688                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
689                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
690                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
691                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
692                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
693                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
694                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
695                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
696                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
697                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
698                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
699                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
700                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
701                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
702                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
703                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
704                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
705                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
706                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
707                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
708                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
709                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
710                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
711                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
712                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
713                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
714                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
715                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
716                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
717                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
718                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
719                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
720                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
721                         </data>
722                         <key>WebResourceMIMEType</key>
723                         <string>image/gif</string>
724                         <key>WebResourceResponse</key>
725                         <dict>
726                                 <key>MIMEType</key>
727                                 <string>image/gif</string>
728                                 <key>URL</key>
729                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?cursor</string>
730                                 <key>expectedContentLength</key>
731                                 <integer>1476</integer>
732                         </dict>
733                         <key>WebResourceURL</key>
734                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?cursor</string>
735                 </dict>
736                 <dict>
737                         <key>WebResourceData</key>
738                         <data>
739                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
740                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
741                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
742                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
743                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
744                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
745                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
746                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
747                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
748                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
749                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
750                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
751                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
752                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
753                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
754                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
755                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
756                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
757                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
758                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
759                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
760                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
761                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
762                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
763                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
764                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
765                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
766                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
767                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
768                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
769                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
770                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
771                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
772                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
773                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
774                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
775                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
776                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
777                         </data>
778                         <key>WebResourceMIMEType</key>
779                         <string>image/gif</string>
780                         <key>WebResourceResponse</key>
781                         <dict>
782                                 <key>MIMEType</key>
783                                 <string>image/gif</string>
784                                 <key>URL</key>
785                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?list-style-image</string>
786                                 <key>expectedContentLength</key>
787                                 <integer>1476</integer>
788                         </dict>
789                         <key>WebResourceURL</key>
790                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?list-style-image</string>
791                 </dict>
792                 <dict>
793                         <key>WebResourceData</key>
794                         <data>
795                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
796                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
797                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
798                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
799                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
800                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
801                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
802                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
803                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
804                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
805                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
806                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
807                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
808                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
809                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
810                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
811                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
812                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
813                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
814                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
815                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
816                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
817                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
818                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
819                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
820                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
821                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
822                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
823                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
824                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
825                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
826                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
827                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
828                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
829                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
830                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
831                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
832                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
833                         </data>
834                         <key>WebResourceMIMEType</key>
835                         <string>image/gif</string>
836                         <key>WebResourceResponse</key>
837                         <dict>
838                                 <key>MIMEType</key>
839                                 <string>image/gif</string>
840                                 <key>URL</key>
841                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask</string>
842                                 <key>expectedContentLength</key>
843                                 <integer>1476</integer>
844                         </dict>
845                         <key>WebResourceURL</key>
846                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask</string>
847                 </dict>
848                 <dict>
849                         <key>WebResourceData</key>
850                         <data>
851                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
852                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
853                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
854                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
855                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
856                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
857                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
858                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
859                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
860                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
861                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
862                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
863                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
864                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
865                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
866                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
867                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
868                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
869                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
870                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
871                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
872                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
873                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
874                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
875                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
876                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
877                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
878                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
879                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
880                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
881                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
882                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
883                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
884                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
885                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
886                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
887                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
888                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
889                         </data>
890                         <key>WebResourceMIMEType</key>
891                         <string>image/gif</string>
892                         <key>WebResourceResponse</key>
893                         <dict>
894                                 <key>MIMEType</key>
895                                 <string>image/gif</string>
896                                 <key>URL</key>
897                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom</string>
898                                 <key>expectedContentLength</key>
899                                 <integer>1476</integer>
900                         </dict>
901                         <key>WebResourceURL</key>
902                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom</string>
903                 </dict>
904                 <dict>
905                         <key>WebResourceData</key>
906                         <data>
907                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
908                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
909                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
910                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
911                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
912                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
913                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
914                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
915                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
916                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
917                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
918                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
919                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
920                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
921                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
922                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
923                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
924                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
925                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
926                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
927                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
928                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
929                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
930                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
931                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
932                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
933                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
934                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
935                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
936                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
937                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
938                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
939                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
940                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
941                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
942                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
943                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
944                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
945                         </data>
946                         <key>WebResourceMIMEType</key>
947                         <string>image/gif</string>
948                         <key>WebResourceResponse</key>
949                         <dict>
950                                 <key>MIMEType</key>
951                                 <string>image/gif</string>
952                                 <key>URL</key>
953                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom-left</string>
954                                 <key>expectedContentLength</key>
955                                 <integer>1476</integer>
956                         </dict>
957                         <key>WebResourceURL</key>
958                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom-left</string>
959                 </dict>
960                 <dict>
961                         <key>WebResourceData</key>
962                         <data>
963                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
964                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
965                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
966                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
967                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
968                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
969                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
970                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
971                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
972                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
973                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
974                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
975                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
976                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
977                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
978                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
979                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
980                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
981                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
982                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
983                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
984                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
985                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
986                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
987                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
988                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
989                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
990                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
991                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
992                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
993                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
994                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
995                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
996                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
997                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
998                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
999                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1000                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1001                         </data>
1002                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1003                         <string>image/gif</string>
1004                         <key>WebResourceResponse</key>
1005                         <dict>
1006                                 <key>MIMEType</key>
1007                                 <string>image/gif</string>
1008                                 <key>URL</key>
1009                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom-right</string>
1010                                 <key>expectedContentLength</key>
1011                                 <integer>1476</integer>
1012                         </dict>
1013                         <key>WebResourceURL</key>
1014                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-bottom-right</string>
1015                 </dict>
1016                 <dict>
1017                         <key>WebResourceData</key>
1018                         <data>
1019                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1020                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1021                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1022                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1023                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1024                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1025                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1026                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1027                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1028                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1029                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1030                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1031                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1032                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1033                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1034                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1035                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1036                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1037                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1038                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1039                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1040                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1041                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1042                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1043                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1044                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1045                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1046                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1047                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1048                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1049                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1050                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1051                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1052                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1053                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1054                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1055                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1056                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1057                         </data>
1058                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1059                         <string>image/gif</string>
1060                         <key>WebResourceResponse</key>
1061                         <dict>
1062                                 <key>MIMEType</key>
1063                                 <string>image/gif</string>
1064                                 <key>URL</key>
1065                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-box-image</string>
1066                                 <key>expectedContentLength</key>
1067                                 <integer>1476</integer>
1068                         </dict>
1069                         <key>WebResourceURL</key>
1070                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-box-image</string>
1071                 </dict>
1072                 <dict>
1073                         <key>WebResourceData</key>
1074                         <data>
1075                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1076                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1077                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1078                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1079                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1080                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1081                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1082                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1083                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1084                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1085                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1086                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1087                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1088                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1089                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1090                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1091                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1092                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1093                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1094                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1095                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1096                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1097                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1098                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1099                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1100                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1101                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1102                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1103                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1104                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1105                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1106                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1107                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1108                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1109                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1110                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1111                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1112                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1113                         </data>
1114                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1115                         <string>image/gif</string>
1116                         <key>WebResourceResponse</key>
1117                         <dict>
1118                                 <key>MIMEType</key>
1119                                 <string>image/gif</string>
1120                                 <key>URL</key>
1121                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-center</string>
1122                                 <key>expectedContentLength</key>
1123                                 <integer>1476</integer>
1124                         </dict>
1125                         <key>WebResourceURL</key>
1126                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-center</string>
1127                 </dict>
1128                 <dict>
1129                         <key>WebResourceData</key>
1130                         <data>
1131                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1132                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1133                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1134                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1135                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1136                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1137                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1138                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1139                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1140                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1141                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1142                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1143                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1144                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1145                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1146                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1147                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1148                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1149                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1150                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1151                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1152                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1153                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1154                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1155                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1156                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1157                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1158                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1159                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1160                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1161                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1162                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1163                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1164                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1165                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1166                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1167                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1168                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1169                         </data>
1170                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1171                         <string>image/gif</string>
1172                         <key>WebResourceResponse</key>
1173                         <dict>
1174                                 <key>MIMEType</key>
1175                                 <string>image/gif</string>
1176                                 <key>URL</key>
1177                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-image</string>
1178                                 <key>expectedContentLength</key>
1179                                 <integer>1476</integer>
1180                         </dict>
1181                         <key>WebResourceURL</key>
1182                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-image</string>
1183                 </dict>
1184                 <dict>
1185                         <key>WebResourceData</key>
1186                         <data>
1187                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1188                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1189                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1190                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1191                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1192                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1193                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1194                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1195                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1196                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1197                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1198                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1199                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1200                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1201                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1202                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1203                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1204                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1205                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1206                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1207                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1208                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1209                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1210                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1211                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1212                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1213                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1214                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1215                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1216                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1217                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1218                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1219                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1220                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1221                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1222                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1223                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1224                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1225                         </data>
1226                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1227                         <string>image/gif</string>
1228                         <key>WebResourceResponse</key>
1229                         <dict>
1230                                 <key>MIMEType</key>
1231                                 <string>image/gif</string>
1232                                 <key>URL</key>
1233                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-left</string>
1234                                 <key>expectedContentLength</key>
1235                                 <integer>1476</integer>
1236                         </dict>
1237                         <key>WebResourceURL</key>
1238                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-left</string>
1239                 </dict>
1240                 <dict>
1241                         <key>WebResourceData</key>
1242                         <data>
1243                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1244                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1245                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1246                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1247                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1248                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1249                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1250                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1251                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1252                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1253                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1254                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1255                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1256                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1257                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1258                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1259                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1260                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1261                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1262                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1263                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1264                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1265                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1266                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1267                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1268                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1269                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1270                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1271                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1272                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1273                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1274                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1275                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1276                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1277                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1278                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1279                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1280                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1281                         </data>
1282                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1283                         <string>image/gif</string>
1284                         <key>WebResourceResponse</key>
1285                         <dict>
1286                                 <key>MIMEType</key>
1287                                 <string>image/gif</string>
1288                                 <key>URL</key>
1289                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-right</string>
1290                                 <key>expectedContentLength</key>
1291                                 <integer>1476</integer>
1292                         </dict>
1293                         <key>WebResourceURL</key>
1294                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-right</string>
1295                 </dict>
1296                 <dict>
1297                         <key>WebResourceData</key>
1298                         <data>
1299                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1300                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1301                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1302                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1303                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1304                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1305                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1306                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1307                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1308                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1309                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1310                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1311                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1312                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1313                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1314                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1315                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1316                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1317                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1318                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1319                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1320                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1321                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1322                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1323                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1324                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1325                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1326                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1327                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1328                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1329                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1330                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1331                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1332                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1333                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1334                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1335                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1336                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1337                         </data>
1338                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1339                         <string>image/gif</string>
1340                         <key>WebResourceResponse</key>
1341                         <dict>
1342                                 <key>MIMEType</key>
1343                                 <string>image/gif</string>
1344                                 <key>URL</key>
1345                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top</string>
1346                                 <key>expectedContentLength</key>
1347                                 <integer>1476</integer>
1348                         </dict>
1349                         <key>WebResourceURL</key>
1350                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top</string>
1351                 </dict>
1352                 <dict>
1353                         <key>WebResourceData</key>
1354                         <data>
1355                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1356                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1357                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1358                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1359                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1360                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1361                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1362                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1363                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1364                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1365                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1366                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1367                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1368                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1369                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1370                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1371                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1372                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1373                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1374                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1375                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1376                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1377                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1378                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1379                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1380                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1381                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1382                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1383                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1384                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1385                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1386                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1387                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1388                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1389                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1390                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1391                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1392                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1393                         </data>
1394                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1395                         <string>image/gif</string>
1396                         <key>WebResourceResponse</key>
1397                         <dict>
1398                                 <key>MIMEType</key>
1399                                 <string>image/gif</string>
1400                                 <key>URL</key>
1401                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top-left</string>
1402                                 <key>expectedContentLength</key>
1403                                 <integer>1476</integer>
1404                         </dict>
1405                         <key>WebResourceURL</key>
1406                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top-left</string>
1407                 </dict>
1408                 <dict>
1409                         <key>WebResourceData</key>
1410                         <data>
1411                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1412                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1413                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1414                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1415                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1416                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1417                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1418                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1419                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1420                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1421                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1422                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1423                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1424                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1425                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1426                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1427                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1428                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1429                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1430                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1431                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1432                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1433                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1434                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1435                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1436                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1437                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1438                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1439                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1440                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1441                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1442                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1443                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1444                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1445                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1446                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1447                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1448                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1449                         </data>
1450                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1451                         <string>image/gif</string>
1452                         <key>WebResourceResponse</key>
1453                         <dict>
1454                                 <key>MIMEType</key>
1455                                 <string>image/gif</string>
1456                                 <key>URL</key>
1457                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top-right</string>
1458                                 <key>expectedContentLength</key>
1459                                 <integer>1476</integer>
1460                         </dict>
1461                         <key>WebResourceURL</key>
1462                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?mask-top-right</string>
1463                 </dict>
1464                 <dict>
1465                         <key>WebResourceData</key>
1466                         <data>
1467                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1468                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1469                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1470                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1471                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1472                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1473                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1474                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1475                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1476                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1477                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1478                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1479                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1480                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1481                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1482                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1483                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1484                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1485                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1486                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1487                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1488                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1489                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1490                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1491                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1492                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1493                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1494                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1495                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1496                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1497                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1498                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1499                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1500                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1501                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1502                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1503                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1504                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1505                         </data>
1506                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1507                         <string>image/gif</string>
1508                         <key>WebResourceResponse</key>
1509                         <dict>
1510                                 <key>MIMEType</key>
1511                                 <string>image/gif</string>
1512                                 <key>URL</key>
1513                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-border-image</string>
1514                                 <key>expectedContentLength</key>
1515                                 <integer>1476</integer>
1516                         </dict>
1517                         <key>WebResourceURL</key>
1518                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-border-image</string>
1519                 </dict>
1520                 <dict>
1521                         <key>WebResourceData</key>
1522                         <data>
1523                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1524                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1525                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1526                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1527                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1528                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1529                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1530                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1531                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1532                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1533                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1534                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1535                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1536                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1537                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1538                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1539                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1540                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1541                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1542                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1543                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1544                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1545                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1546                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1547                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1548                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1549                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1550                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1551                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1552                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1553                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1554                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1555                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1556                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1557                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1558                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1559                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1560                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1561                         </data>
1562                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1563                         <string>image/gif</string>
1564                         <key>WebResourceResponse</key>
1565                         <dict>
1566                                 <key>MIMEType</key>
1567                                 <string>image/gif</string>
1568                                 <key>URL</key>
1569                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-box-reflect</string>
1570                                 <key>expectedContentLength</key>
1571                                 <integer>1476</integer>
1572                         </dict>
1573                         <key>WebResourceURL</key>
1574                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-box-reflect</string>
1575                 </dict>
1576                 <dict>
1577                         <key>WebResourceData</key>
1578                         <data>
1579                         R0lGODlhNABAAMQfAGJiYvLz9ImKitvb2/39/cnJyaSkpOPj49TU
1580                         1MHBwbW1terq7Lu7u/X19uXm5+3u7+fo6eDg4e/w8t7e3/n5+RcX
1581                         F87Oz/f398fHx9fX16+vr9HR0fDw8Pj4+MzMzAAAACH5BAEAAB8A
1582                         LAAAAAA0AEAAQAX/4CeOZGme5iFUlYC+cCwKD7FAxxElAiTDnATA
1583                         cCEYj8aABiBIDCIbjQCgqBEojUCjQSEEpoXTAUCQLB4PiZoTaG/f
1584                         jcuFgj1kBrnIZDLoDzIIgRsTAgYmBk8TEQ4OEGdpbBQLDAUQEA55
1585                         e32AGxsWHh4FBRgJCQgFAhQoCwIDlgsSFxyFOnt8foAInp+jpQkM
1586                         wArCGsQaCg0KBgEoDwAAHoHRgroW1aEYpL7A28LDxcUGGgalhi8I
1587                         AAgYoOvrn5/soL2lwcThEBQAAz/7JxYAXVcCPNjggp/BEwIYOHNm
1588                         wMHBErMSEMgCR47FC3EwwnlzocOFBxMy3NHkp88EBwU///gjcKCR
1589                         o0cPOEhwM6fDgUGWMuHKtQvUBgBhThhQ4CBCSwhoJDToQKxljlq4
1590                         BPHCNo+bggXEXnwZMNMAupJ/ckm9RvUXg27dvqllkEFADxMQAKir
1591                         Zs3Du1CiRpX1ZfasN3EGAlsYIIADv3MCDnBowKEAQwSGSRzAMEVA
1592                         BIwTmCB4yHkEQQMACQDY0LmzgAlXZF0ac6D0QwUJOAxAkMArgAyu
1593                         T3gQ5zYwBh8jBmhgoG9EBgYG3BbSQHpfBAEKjHSYTt3jxQ4BH3DB
1594                         2EaLnAYLIgC6EyGuBhMDyDSI2X3jlu8Vay7480TPrU250p8n0SrA
1595                         SzQxsTGTFu9hF4B45WESgf8e+EWzy0/NlTBOeDk0AtNMcVAQQCcH
1596                         5LTgLSJJ9c4ooQiwjFAI7GGUhWkE0AFWv+GQB4N/6OJJPNnMY0EA
1597                         ACyAgmMSLIKUBBxQgEoGRX0IIk8j5hiMNwxQkBAKDAhgxgMdeCBX
1598                         BGCJFGInvMhj1V/fJMCjmSVEAEBcAFiQS4jS9HSNNk+mpZZaBmAw
1599                         WgmZUeNJJ4DWJUqOdI6JZ2DjEHKiCRwEBg88BbCTl15O+lUPoo3u
1600                         94MCAERAijrx+NQHBuIo4EGNgBRQigcRdAFAArl9EAAbBnWgRayl
1601                         ObCEiQQIECGu+2i5gBEaxgUcsDJk1sAVtp4xJbIy6JkdJhBAB63/
1602                         DCstoOAGXhV3LQxeubWQZd/+kBBDuF17AKcAaDDAAuEp1G4GDZiA
1603                         gBRMYODAAgdYYBsD+zjgFUAUVGedERf8NO49AQ2YkX85ZNDuCyoU
1604                         cEVGBlunEUVbuBHHdBwcMNtIfkwQFwYlUMDDRA5v9B18FRUMHn22
1605                         gBUWIZp+QEGeBKShRnceu5cRHbLdodNO0aSngAlV2vCIBD4PSOB7
1606                         c0hidCb31TgNDyfEdcElLz3Cwdgt07HAHY0crbWN7iiQUgluN7Di
1607                         K2eQ3cYcFwywQYcy0ggnmLx48FNrQllQ1FGvxIQhBQ+o0wgmUIU1
1608                         Fl7YbEBZByggskeFjiQVAAUQKFDJ/2p5REUNjlSx1dYFmWOgh5Bi
1609                         azhcTlhvMpZedMIm2q8kuE1h5zNRkMxJM97HJI65D7NBBz2ekNkD
1610                         LZ0hQQeEJZAkjbafPmdVdhKDQAMAEC5hAg8g9XlyeNRs+o1kVeWX
1611                         AncywDwD9ZKQmSMBLDAEl13ydCPu3CPTnRKgPwP4aARVuoBjEBGW
1612                         8fivSdkYE/zudCcPCMADvUOXNOIEJtQVCi0CxFN6HlCCKgFqA4II
1613                         1F0A6L46kQlRgRkDBk0ghV3Q5YYQxAahtvGkb8DQgM94gWPuAoq6
1614                         xCMvGKDUDl8YmOigIwYyjNSjpriOQUXQUpfilwAc8gMhZCABc8Hh
1615                         NSJlgTkOgoIUZykG+UQTFIMohBEIKGN9BmCbQgRmCq+awAIwgh0b
1616                         vMo1C6hNZfJ0wBdMwG29KQAJy/WtEAAAO1BvbG9udXMK
1617                         </data>
1618                         <key>WebResourceMIMEType</key>
1619                         <string>image/gif</string>
1620                         <key>WebResourceResponse</key>
1621                         <dict>
1622                                 <key>MIMEType</key>
1623                                 <string>image/gif</string>
1624                                 <key>URL</key>
1625                                 <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-box-reflect-image</string>
1626                                 <key>expectedContentLength</key>
1627                                 <integer>1476</integer>
1628                         </dict>
1629                         <key>WebResourceURL</key>
1630                         <string>file:///LayoutTests/webarchive/resources/apple.gif?webkit-box-reflect-image</string>
1631                 </dict>
1632         </array>
1633 </dict>
1634 </plist>