2010-08-13 Ariya Hidayat <ariya@sencha.com>
[WebKit-https.git] / LayoutTests / platform / qt / fast / box-shadow / basic-shadows-expected.png
LayoutTests/platform/qt/fast/box-shadow/basic-shadows-expected.png