2010-07-13 Shinichiro Hamaji <hamaji@chromium.org>
[WebKit-https.git] / LayoutTests / ChangeLog
1 2010-07-13  Shinichiro Hamaji  <hamaji@chromium.org>
2
3         Unreviewed. Rebaseline chromium tests for r63071.
4
5         Update padding on Windows?
6         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=38016
7
8         * platform/chromium-linux/editing/selection/3690703-2-expected.checksum:
9         * platform/chromium-linux/editing/selection/3690703-2-expected.png:
10         * platform/chromium-linux/editing/selection/3690703-2-expected.txt:
11         * platform/chromium-linux/editing/selection/3690703-expected.checksum:
12         * platform/chromium-linux/editing/selection/3690703-expected.png:
13         * platform/chromium-linux/editing/selection/3690703-expected.txt:
14         * platform/chromium-linux/editing/selection/3690719-expected.checksum:
15         * platform/chromium-linux/editing/selection/3690719-expected.png:
16         * platform/chromium-linux/editing/selection/3690719-expected.txt:
17         * platform/chromium-linux/editing/selection/4397952-expected.checksum:
18         * platform/chromium-linux/editing/selection/4397952-expected.png:
19         * platform/chromium-linux/editing/selection/4397952-expected.txt:
20         * platform/chromium-linux/editing/selection/5240265-expected.checksum:
21         * platform/chromium-linux/editing/selection/5240265-expected.png:
22         * platform/chromium-linux/editing/selection/5240265-expected.txt:
23         * platform/chromium-linux/fast/block/float/float-avoidance-expected.checksum:
24         * platform/chromium-linux/fast/block/float/float-avoidance-expected.png:
25         * platform/chromium-linux/fast/block/float/float-avoidance-expected.txt:
26         * platform/chromium-linux/fast/block/positioning/inline-block-relposition-expected.checksum:
27         * platform/chromium-linux/fast/block/positioning/inline-block-relposition-expected.png:
28         * platform/chromium-linux/fast/block/positioning/inline-block-relposition-expected.txt:
29         * platform/chromium-linux/fast/css/continuationCrash-expected.checksum:
30         * platform/chromium-linux/fast/css/continuationCrash-expected.png:
31         * platform/chromium-linux/fast/css/continuationCrash-expected.txt:
32         * platform/chromium-linux/fast/css/margin-top-bottom-dynamic-expected.checksum:
33         * platform/chromium-linux/fast/css/margin-top-bottom-dynamic-expected.png:
34         * platform/chromium-linux/fast/css/margin-top-bottom-dynamic-expected.txt:
35         * platform/chromium-linux/fast/css/rtl-ordering-expected.checksum:
36         * platform/chromium-linux/fast/css/rtl-ordering-expected.png:
37         * platform/chromium-linux/fast/css/rtl-ordering-expected.txt:
38         * platform/chromium-linux/fast/dom/HTMLTableColElement/resize-table-using-col-width-expected.checksum:
39         * platform/chromium-linux/fast/dom/HTMLTableColElement/resize-table-using-col-width-expected.png:
40         * platform/chromium-linux/fast/dom/HTMLTableColElement/resize-table-using-col-width-expected.txt:
41         * platform/chromium-linux/fast/dom/HTMLTextAreaElement/reset-textarea-expected.checksum:
42         * platform/chromium-linux/fast/dom/HTMLTextAreaElement/reset-textarea-expected.png:
43         * platform/chromium-linux/fast/dom/HTMLTextAreaElement/reset-textarea-expected.txt:
44         * platform/chromium-linux/fast/forms/basic-buttons-expected.checksum:
45         * platform/chromium-linux/fast/forms/basic-buttons-expected.png:
46         * platform/chromium-linux/fast/forms/basic-buttons-expected.txt:
47         * platform/chromium-linux/fast/forms/blankbuttons-expected.checksum:
48         * platform/chromium-linux/fast/forms/blankbuttons-expected.png:
49         * platform/chromium-linux/fast/forms/blankbuttons-expected.txt:
50         * platform/chromium-linux/fast/forms/box-shadow-override-expected.checksum:
51         * platform/chromium-linux/fast/forms/box-shadow-override-expected.png:
52         * platform/chromium-linux/fast/forms/box-shadow-override-expected.txt:
53         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-align-expected.checksum:
54         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-align-expected.png:
55         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-align-expected.txt:
56         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-cannot-be-nested-expected.checksum:
57         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-cannot-be-nested-expected.png:
58         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-cannot-be-nested-expected.txt:
59         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-default-title-expected.checksum:
60         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-default-title-expected.png:
61         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-default-title-expected.txt:
62         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-generated-content-expected.checksum:
63         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-generated-content-expected.png:
64         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-generated-content-expected.txt:
65         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-inner-block-reuse-expected.checksum:
66         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-inner-block-reuse-expected.png:
67         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-inner-block-reuse-expected.txt:
68         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-positioned-expected.checksum:
69         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-positioned-expected.png:
70         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-positioned-expected.txt:
71         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-sizes-expected.checksum:
72         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-sizes-expected.png:
73         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-sizes-expected.txt:
74         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-style-color-expected.checksum:
75         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-style-color-expected.png:
76         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-style-color-expected.txt:
77         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-table-styles-expected.checksum:
78         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-table-styles-expected.png:
79         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-table-styles-expected.txt:
80         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-text-transform-expected.checksum:
81         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-text-transform-expected.png:
82         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-text-transform-expected.txt:
83         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-white-space-expected.checksum:
84         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-white-space-expected.png:
85         * platform/chromium-linux/fast/forms/button-white-space-expected.txt:
86         * platform/chromium-linux/fast/forms/control-clip-overflow-expected.checksum:
87         * platform/chromium-linux/fast/forms/control-clip-overflow-expected.png:
88         * platform/chromium-linux/fast/forms/control-clip-overflow-expected.txt:
89         * platform/chromium-linux/fast/forms/control-restrict-line-height-expected.checksum:
90         * platform/chromium-linux/fast/forms/control-restrict-line-height-expected.png:
91         * platform/chromium-linux/fast/forms/control-restrict-line-height-expected.txt:
92         * platform/chromium-linux/fast/forms/file-input-direction-expected.checksum:
93         * platform/chromium-linux/fast/forms/file-input-direction-expected.png:
94         * platform/chromium-linux/fast/forms/file-input-direction-expected.txt:
95         * platform/chromium-linux/fast/forms/file-input-disabled-expected.checksum:
96         * platform/chromium-linux/fast/forms/file-input-disabled-expected.png:
97         * platform/chromium-linux/fast/forms/file-input-disabled-expected.txt:
98         * platform/chromium-linux/fast/forms/form-element-geometry-expected.checksum:
99         * platform/chromium-linux/fast/forms/form-element-geometry-expected.png:
100         * platform/chromium-linux/fast/forms/form-element-geometry-expected.txt:
101         * platform/chromium-linux/fast/forms/formmove3-expected.checksum:
102         * platform/chromium-linux/fast/forms/formmove3-expected.png:
103         * platform/chromium-linux/fast/forms/formmove3-expected.txt:
104         * platform/chromium-linux/fast/forms/hidden-input-file-expected.checksum:
105         * platform/chromium-linux/fast/forms/hidden-input-file-expected.png:
106         * platform/chromium-linux/fast/forms/hidden-input-file-expected.txt:
107         * platform/chromium-linux/fast/forms/input-appearance-height-expected.checksum:
108         * platform/chromium-linux/fast/forms/input-appearance-height-expected.png:
109         * platform/chromium-linux/fast/forms/input-appearance-height-expected.txt:
110         * platform/chromium-linux/fast/forms/input-file-re-render-expected.checksum:
111         * platform/chromium-linux/fast/forms/input-file-re-render-expected.png:
112         * platform/chromium-linux/fast/forms/input-file-re-render-expected.txt:
113         * platform/chromium-linux/fast/forms/input-value-expected.checksum:
114         * platform/chromium-linux/fast/forms/input-value-expected.png:
115         * platform/chromium-linux/fast/forms/input-value-expected.txt:
116         * platform/chromium-linux/fast/forms/select-baseline-expected.checksum:
117         * platform/chromium-linux/fast/forms/select-baseline-expected.png:
118         * platform/chromium-linux/fast/forms/select-baseline-expected.txt:
119         * platform/chromium-linux/fast/forms/targeted-frame-submission-expected.checksum:
120         * platform/chromium-linux/fast/forms/targeted-frame-submission-expected.png:
121         * platform/chromium-linux/fast/forms/targeted-frame-submission-expected.txt:
122         * platform/chromium-linux/fast/overflow/scroll-nested-positioned-layer-in-overflow-expected.checksum:
123         * platform/chromium-linux/fast/overflow/scroll-nested-positioned-layer-in-overflow-expected.png:
124         * platform/chromium-linux/fast/overflow/scroll-nested-positioned-layer-in-overflow-expected.txt:
125         * platform/chromium-linux/fast/replaced/replaced-breaking-expected.checksum:
126         * platform/chromium-linux/fast/replaced/replaced-breaking-expected.png:
127         * platform/chromium-linux/fast/replaced/replaced-breaking-expected.txt:
128         * platform/chromium-linux/fast/replaced/width100percent-button-expected.checksum:
129         * platform/chromium-linux/fast/replaced/width100percent-button-expected.png:
130         * platform/chromium-linux/fast/replaced/width100percent-button-expected.txt:
131         * platform/chromium-linux/fast/selectors/064-expected.checksum:
132         * platform/chromium-linux/fast/selectors/064-expected.png:
133         * platform/chromium-linux/fast/selectors/064-expected.txt:
134         * platform/chromium-linux/fast/table/append-cells2-expected.checksum:
135         * platform/chromium-linux/fast/table/append-cells2-expected.png:
136         * platform/chromium-linux/fast/table/append-cells2-expected.txt:
137         * platform/chromium-linux/fast/table/remove-td-display-none-expected.checksum:
138         * platform/chromium-linux/fast/table/remove-td-display-none-expected.png:
139         * platform/chromium-linux/fast/table/remove-td-display-none-expected.txt:
140         * platform/chromium-linux/fast/text/international/hindi-spacing-expected.checksum:
141         * platform/chromium-linux/fast/text/international/hindi-spacing-expected.png:
142         * platform/chromium-linux/fast/text/international/hindi-spacing-expected.txt:
143         * platform/chromium-linux/fast/text/textIteratorNilRenderer-expected.checksum:
144         * platform/chromium-linux/fast/text/textIteratorNilRenderer-expected.png:
145         * platform/chromium-linux/fast/text/textIteratorNilRenderer-expected.txt:
146         * platform/chromium-linux/http/tests/navigation/anchor-frames-expected.checksum:
147         * platform/chromium-linux/http/tests/navigation/anchor-frames-expected.png:
148         * platform/chromium-linux/http/tests/navigation/anchor-frames-expected.txt:
149         * platform/chromium-linux/svg/custom/inline-svg-in-xhtml-expected.checksum:
150         * platform/chromium-linux/svg/custom/inline-svg-in-xhtml-expected.png:
151         * platform/chromium-linux/svg/custom/inline-svg-in-xhtml-expected.txt:
152         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug1188-expected.checksum:
153         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug1188-expected.png:
154         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug1188-expected.txt:
155         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug1318-expected.checksum:
156         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug1318-expected.png:
157         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug1318-expected.txt:
158         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug138725-expected.checksum:
159         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug138725-expected.png:
160         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug138725-expected.txt:
161         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug18359-expected.checksum:
162         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug18359-expected.png:
163         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug18359-expected.txt:
164         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug2479-2-expected.checksum:
165         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug2479-2-expected.png:
166         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug2479-2-expected.txt:
167         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug2479-3-expected.checksum:
168         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug2479-3-expected.png:
169         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug2479-3-expected.txt:
170         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug2479-4-expected.checksum:
171         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug2479-4-expected.png:
172         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug2479-4-expected.txt:
173         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug26178-expected.checksum:
174         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug26178-expected.png:
175         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug26178-expected.txt:
176         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug28928-expected.checksum:
177         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug28928-expected.png:
178         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug28928-expected.txt:
179         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug33855-expected.checksum:
180         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug33855-expected.png:
181         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug33855-expected.txt:
182         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug39209-expected.checksum:
183         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug39209-expected.png:
184         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug39209-expected.txt:
185         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug4429-expected.checksum:
186         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug4429-expected.png:
187         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug4429-expected.txt:
188         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug44505-expected.checksum:
189         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug44505-expected.png:
190         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug44505-expected.txt:
191         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug46368-1-expected.checksum:
192         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug46368-1-expected.png:
193         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug46368-1-expected.txt:
194         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug46368-2-expected.checksum:
195         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug46368-2-expected.png:
196         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug46368-2-expected.txt:
197         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug51037-expected.checksum:
198         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug51037-expected.png:
199         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug51037-expected.txt:
200         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug51727-expected.checksum:
201         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug51727-expected.png:
202         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug51727-expected.txt:
203         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug52505-expected.checksum:
204         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug52505-expected.png:
205         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug52505-expected.txt:
206         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug52506-expected.checksum:
207         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug52506-expected.png:
208         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug52506-expected.txt:
209         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug60749-expected.checksum:
210         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug60749-expected.png:
211         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug60749-expected.txt:
212         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug68912-expected.checksum:
213         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug68912-expected.png:
214         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug68912-expected.txt:
215         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug7342-expected.checksum:
216         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug7342-expected.png:
217         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug7342-expected.txt:
218         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug92647-2-expected.checksum:
219         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug92647-2-expected.png:
220         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/bugs/bug92647-2-expected.txt:
221         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/collapsing_borders/bug41262-4-expected.checksum:
222         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/collapsing_borders/bug41262-4-expected.png:
223         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/collapsing_borders/bug41262-4-expected.txt:
224         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/dom/tableDom-expected.checksum:
225         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/dom/tableDom-expected.png:
226         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/dom/tableDom-expected.txt:
227         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/other/move_row-expected.checksum:
228         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/other/move_row-expected.png:
229         * platform/chromium-linux/tables/mozilla/other/move_row-expected.txt:
230         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug1725-expected.checksum:
231         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug1725-expected.png:
232         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug1725-expected.txt:
233         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug2479-5-expected.checksum:
234         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug2479-5-expected.png:
235         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug2479-5-expected.txt:
236         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug58402-2-expected.checksum:
237         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug58402-2-expected.png:
238         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug58402-2-expected.txt:
239         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-5-expected.checksum:
240         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-5-expected.png:
241         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-5-expected.txt:
242         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-6-expected.checksum:
243         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-6-expected.png:
244         * platform/chromium-linux/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-6-expected.txt:
245         * platform/chromium-win/editing/selection/3690703-2-expected.checksum:
246         * platform/chromium-win/editing/selection/3690703-2-expected.png:
247         * platform/chromium-win/editing/selection/3690703-2-expected.txt:
248         * platform/chromium-win/editing/selection/3690703-expected.checksum:
249         * platform/chromium-win/editing/selection/3690703-expected.png:
250         * platform/chromium-win/editing/selection/3690703-expected.txt:
251         * platform/chromium-win/editing/selection/3690719-expected.checksum:
252         * platform/chromium-win/editing/selection/3690719-expected.png:
253         * platform/chromium-win/editing/selection/3690719-expected.txt:
254         * platform/chromium-win/editing/selection/4397952-expected.checksum:
255         * platform/chromium-win/editing/selection/4397952-expected.png:
256         * platform/chromium-win/editing/selection/4397952-expected.txt:
257         * platform/chromium-win/editing/selection/5240265-expected.checksum:
258         * platform/chromium-win/editing/selection/5240265-expected.png:
259         * platform/chromium-win/editing/selection/5240265-expected.txt:
260         * platform/chromium-win/fast/block/float/float-avoidance-expected.checksum:
261         * platform/chromium-win/fast/block/float/float-avoidance-expected.png:
262         * platform/chromium-win/fast/block/float/float-avoidance-expected.txt:
263         * platform/chromium-win/fast/block/positioning/inline-block-relposition-expected.checksum:
264         * platform/chromium-win/fast/block/positioning/inline-block-relposition-expected.png:
265         * platform/chromium-win/fast/block/positioning/inline-block-relposition-expected.txt:
266         * platform/chromium-win/fast/css/continuationCrash-expected.checksum:
267         * platform/chromium-win/fast/css/continuationCrash-expected.png:
268         * platform/chromium-win/fast/css/continuationCrash-expected.txt:
269         * platform/chromium-win/fast/css/margin-top-bottom-dynamic-expected.checksum:
270         * platform/chromium-win/fast/css/margin-top-bottom-dynamic-expected.png:
271         * platform/chromium-win/fast/css/margin-top-bottom-dynamic-expected.txt:
272         * platform/chromium-win/fast/css/rtl-ordering-expected.checksum:
273         * platform/chromium-win/fast/css/rtl-ordering-expected.png:
274         * platform/chromium-win/fast/css/rtl-ordering-expected.txt:
275         * platform/chromium-win/fast/dom/HTMLTableColElement/resize-table-using-col-width-expected.checksum:
276         * platform/chromium-win/fast/dom/HTMLTableColElement/resize-table-using-col-width-expected.png:
277         * platform/chromium-win/fast/dom/HTMLTableColElement/resize-table-using-col-width-expected.txt:
278         * platform/chromium-win/fast/dom/HTMLTextAreaElement/reset-textarea-expected.checksum:
279         * platform/chromium-win/fast/dom/HTMLTextAreaElement/reset-textarea-expected.png:
280         * platform/chromium-win/fast/dom/HTMLTextAreaElement/reset-textarea-expected.txt:
281         * platform/chromium-win/fast/dynamic/positioned-movement-with-positioned-children-expected.txt:
282         * platform/chromium-win/fast/forms/001-expected.checksum:
283         * platform/chromium-win/fast/forms/001-expected.png: Added.
284         * platform/chromium-win/fast/forms/001-expected.txt:
285         * platform/chromium-win/fast/forms/basic-buttons-expected.checksum:
286         * platform/chromium-win/fast/forms/basic-buttons-expected.png:
287         * platform/chromium-win/fast/forms/basic-buttons-expected.txt:
288         * platform/chromium-win/fast/forms/blankbuttons-expected.checksum:
289         * platform/chromium-win/fast/forms/blankbuttons-expected.png:
290         * platform/chromium-win/fast/forms/blankbuttons-expected.txt:
291         * platform/chromium-win/fast/forms/box-shadow-override-expected.checksum:
292         * platform/chromium-win/fast/forms/box-shadow-override-expected.png:
293         * platform/chromium-win/fast/forms/box-shadow-override-expected.txt:
294         * platform/chromium-win/fast/forms/button-align-expected.checksum:
295         * platform/chromium-win/fast/forms/button-align-expected.png:
296         * platform/chromium-win/fast/forms/button-align-expected.txt:
297         * platform/chromium-win/fast/forms/button-cannot-be-nested-expected.checksum:
298         * platform/chromium-win/fast/forms/button-cannot-be-nested-expected.png:
299         * platform/chromium-win/fast/forms/button-cannot-be-nested-expected.txt:
300         * platform/chromium-win/fast/forms/button-default-title-expected.checksum:
301         * platform/chromium-win/fast/forms/button-default-title-expected.png:
302         * platform/chromium-win/fast/forms/button-default-title-expected.txt:
303         * platform/chromium-win/fast/forms/button-generated-content-expected.checksum:
304         * platform/chromium-win/fast/forms/button-generated-content-expected.png:
305         * platform/chromium-win/fast/forms/button-generated-content-expected.txt:
306         * platform/chromium-win/fast/forms/button-inner-block-reuse-expected.checksum:
307         * platform/chromium-win/fast/forms/button-inner-block-reuse-expected.png:
308         * platform/chromium-win/fast/forms/button-inner-block-reuse-expected.txt:
309         * platform/chromium-win/fast/forms/button-positioned-expected.checksum:
310         * platform/chromium-win/fast/forms/button-positioned-expected.png:
311         * platform/chromium-win/fast/forms/button-positioned-expected.txt:
312         * platform/chromium-win/fast/forms/button-sizes-expected.checksum:
313         * platform/chromium-win/fast/forms/button-sizes-expected.png:
314         * platform/chromium-win/fast/forms/button-sizes-expected.txt:
315         * platform/chromium-win/fast/forms/button-style-color-expected.checksum:
316         * platform/chromium-win/fast/forms/button-style-color-expected.png:
317         * platform/chromium-win/fast/forms/button-style-color-expected.txt:
318         * platform/chromium-win/fast/forms/button-table-styles-expected.checksum:
319         * platform/chromium-win/fast/forms/button-table-styles-expected.png:
320         * platform/chromium-win/fast/forms/button-table-styles-expected.txt:
321         * platform/chromium-win/fast/forms/button-text-transform-expected.checksum:
322         * platform/chromium-win/fast/forms/button-text-transform-expected.png:
323         * platform/chromium-win/fast/forms/button-text-transform-expected.txt:
324         * platform/chromium-win/fast/forms/button-white-space-expected.checksum:
325         * platform/chromium-win/fast/forms/button-white-space-expected.png:
326         * platform/chromium-win/fast/forms/button-white-space-expected.txt:
327         * platform/chromium-win/fast/forms/control-clip-overflow-expected.checksum:
328         * platform/chromium-win/fast/forms/control-clip-overflow-expected.png:
329         * platform/chromium-win/fast/forms/control-clip-overflow-expected.txt:
330         * platform/chromium-win/fast/forms/control-restrict-line-height-expected.checksum:
331         * platform/chromium-win/fast/forms/control-restrict-line-height-expected.png:
332         * platform/chromium-win/fast/forms/control-restrict-line-height-expected.txt:
333         * platform/chromium-win/fast/forms/file-input-direction-expected.checksum:
334         * platform/chromium-win/fast/forms/file-input-direction-expected.png:
335         * platform/chromium-win/fast/forms/file-input-direction-expected.txt:
336         * platform/chromium-win/fast/forms/file-input-disabled-expected.checksum:
337         * platform/chromium-win/fast/forms/file-input-disabled-expected.png:
338         * platform/chromium-win/fast/forms/file-input-disabled-expected.txt:
339         * platform/chromium-win/fast/forms/form-element-geometry-expected.checksum:
340         * platform/chromium-win/fast/forms/form-element-geometry-expected.png:
341         * platform/chromium-win/fast/forms/form-element-geometry-expected.txt:
342         * platform/chromium-win/fast/forms/formmove3-expected.checksum:
343         * platform/chromium-win/fast/forms/formmove3-expected.png:
344         * platform/chromium-win/fast/forms/formmove3-expected.txt:
345         * platform/chromium-win/fast/forms/hidden-input-file-expected.checksum:
346         * platform/chromium-win/fast/forms/hidden-input-file-expected.png:
347         * platform/chromium-win/fast/forms/hidden-input-file-expected.txt:
348         * platform/chromium-win/fast/forms/input-appearance-height-expected.checksum:
349         * platform/chromium-win/fast/forms/input-appearance-height-expected.png:
350         * platform/chromium-win/fast/forms/input-appearance-height-expected.txt:
351         * platform/chromium-win/fast/forms/input-file-re-render-expected.checksum:
352         * platform/chromium-win/fast/forms/input-file-re-render-expected.png:
353         * platform/chromium-win/fast/forms/input-file-re-render-expected.txt:
354         * platform/chromium-win/fast/forms/input-first-letter-expected.checksum:
355         * platform/chromium-win/fast/forms/input-first-letter-expected.png: Added.
356         * platform/chromium-win/fast/forms/input-first-letter-expected.txt:
357         * platform/chromium-win/fast/forms/input-value-expected.checksum:
358         * platform/chromium-win/fast/forms/input-value-expected.png:
359         * platform/chromium-win/fast/forms/input-value-expected.txt:
360         * platform/chromium-win/fast/forms/select-baseline-expected.checksum:
361         * platform/chromium-win/fast/forms/select-baseline-expected.png:
362         * platform/chromium-win/fast/forms/select-baseline-expected.txt:
363         * platform/chromium-win/fast/forms/targeted-frame-submission-expected.checksum:
364         * platform/chromium-win/fast/forms/targeted-frame-submission-expected.png:
365         * platform/chromium-win/fast/forms/targeted-frame-submission-expected.txt:
366         * platform/chromium-win/fast/overflow/scroll-nested-positioned-layer-in-overflow-expected.checksum:
367         * platform/chromium-win/fast/overflow/scroll-nested-positioned-layer-in-overflow-expected.png:
368         * platform/chromium-win/fast/overflow/scroll-nested-positioned-layer-in-overflow-expected.txt:
369         * platform/chromium-win/fast/overflow/scrollRevealButton-expected.checksum:
370         * platform/chromium-win/fast/overflow/scrollRevealButton-expected.png: Added.
371         * platform/chromium-win/fast/overflow/scrollRevealButton-expected.txt:
372         * platform/chromium-win/fast/replaced/replaced-breaking-expected.checksum:
373         * platform/chromium-win/fast/replaced/replaced-breaking-expected.png:
374         * platform/chromium-win/fast/replaced/replaced-breaking-expected.txt:
375         * platform/chromium-win/fast/replaced/width100percent-button-expected.checksum:
376         * platform/chromium-win/fast/replaced/width100percent-button-expected.png:
377         * platform/chromium-win/fast/replaced/width100percent-button-expected.txt:
378         * platform/chromium-win/fast/selectors/064-expected.checksum:
379         * platform/chromium-win/fast/selectors/064-expected.png:
380         * platform/chromium-win/fast/selectors/064-expected.txt:
381         * platform/chromium-win/fast/table/append-cells2-expected.checksum:
382         * platform/chromium-win/fast/table/append-cells2-expected.png:
383         * platform/chromium-win/fast/table/append-cells2-expected.txt:
384         * platform/chromium-win/fast/table/remove-td-display-none-expected.checksum:
385         * platform/chromium-win/fast/table/remove-td-display-none-expected.png:
386         * platform/chromium-win/fast/table/remove-td-display-none-expected.txt:
387         * platform/chromium-win/fast/text/international/hindi-spacing-expected.checksum:
388         * platform/chromium-win/fast/text/international/hindi-spacing-expected.png:
389         * platform/chromium-win/fast/text/international/hindi-spacing-expected.txt:
390         * platform/chromium-win/fast/text/textIteratorNilRenderer-expected.checksum:
391         * platform/chromium-win/fast/text/textIteratorNilRenderer-expected.png:
392         * platform/chromium-win/fast/text/textIteratorNilRenderer-expected.txt:
393         * platform/chromium-win/http/tests/navigation/anchor-frames-expected.checksum:
394         * platform/chromium-win/http/tests/navigation/anchor-frames-expected.png:
395         * platform/chromium-win/http/tests/navigation/anchor-frames-expected.txt:
396         * platform/chromium-win/http/tests/navigation/javascriptlink-frames-expected.checksum:
397         * platform/chromium-win/http/tests/navigation/javascriptlink-frames-expected.png: Added.
398         * platform/chromium-win/http/tests/navigation/javascriptlink-frames-expected.txt:
399         * platform/chromium-win/svg/custom/foreign-object-skew-expected.checksum:
400         * platform/chromium-win/svg/custom/foreign-object-skew-expected.png:
401         * platform/chromium-win/svg/custom/foreign-object-skew-expected.txt:
402         * platform/chromium-win/svg/custom/inline-svg-in-xhtml-expected.checksum:
403         * platform/chromium-win/svg/custom/inline-svg-in-xhtml-expected.png:
404         * platform/chromium-win/svg/custom/inline-svg-in-xhtml-expected.txt:
405         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug1188-expected.checksum:
406         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug1188-expected.png:
407         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug1188-expected.txt:
408         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug1318-expected.checksum:
409         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug1318-expected.png:
410         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug1318-expected.txt:
411         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug138725-expected.checksum:
412         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug138725-expected.png:
413         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug138725-expected.txt:
414         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug18359-expected.checksum:
415         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug18359-expected.png:
416         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug18359-expected.txt:
417         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug2479-2-expected.checksum:
418         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug2479-2-expected.png:
419         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug2479-2-expected.txt:
420         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug2479-3-expected.checksum:
421         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug2479-3-expected.png:
422         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug2479-3-expected.txt:
423         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug2479-4-expected.txt:
424         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug26178-expected.checksum:
425         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug26178-expected.png:
426         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug26178-expected.txt:
427         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug28928-expected.checksum:
428         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug28928-expected.png:
429         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug28928-expected.txt:
430         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug33855-expected.checksum:
431         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug33855-expected.png:
432         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug33855-expected.txt:
433         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug39209-expected.checksum:
434         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug39209-expected.png:
435         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug39209-expected.txt:
436         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug4429-expected.checksum:
437         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug4429-expected.png:
438         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug4429-expected.txt:
439         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug44505-expected.checksum:
440         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug44505-expected.png:
441         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug44505-expected.txt:
442         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug46368-1-expected.checksum:
443         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug46368-1-expected.png:
444         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug46368-1-expected.txt:
445         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug46368-2-expected.checksum:
446         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug46368-2-expected.png:
447         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug46368-2-expected.txt:
448         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug51037-expected.checksum:
449         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug51037-expected.png:
450         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug51037-expected.txt:
451         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug51727-expected.checksum:
452         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug51727-expected.png:
453         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug51727-expected.txt:
454         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug52505-expected.checksum:
455         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug52505-expected.png:
456         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug52505-expected.txt:
457         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug52506-expected.checksum:
458         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug52506-expected.png:
459         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug52506-expected.txt:
460         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug60749-expected.checksum:
461         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug60749-expected.png:
462         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug60749-expected.txt:
463         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug68912-expected.checksum:
464         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug68912-expected.png:
465         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug68912-expected.txt:
466         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug7342-expected.checksum:
467         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug7342-expected.png:
468         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug7342-expected.txt:
469         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug92647-2-expected.checksum:
470         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug92647-2-expected.png:
471         * platform/chromium-win/tables/mozilla/bugs/bug92647-2-expected.txt:
472         * platform/chromium-win/tables/mozilla/collapsing_borders/bug41262-4-expected.checksum:
473         * platform/chromium-win/tables/mozilla/collapsing_borders/bug41262-4-expected.png:
474         * platform/chromium-win/tables/mozilla/collapsing_borders/bug41262-4-expected.txt:
475         * platform/chromium-win/tables/mozilla/dom/tableDom-expected.checksum:
476         * platform/chromium-win/tables/mozilla/dom/tableDom-expected.png:
477         * platform/chromium-win/tables/mozilla/dom/tableDom-expected.txt:
478         * platform/chromium-win/tables/mozilla/other/move_row-expected.checksum:
479         * platform/chromium-win/tables/mozilla/other/move_row-expected.png:
480         * platform/chromium-win/tables/mozilla/other/move_row-expected.txt:
481         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug1725-expected.checksum:
482         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug1725-expected.png:
483         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug1725-expected.txt:
484         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug2479-5-expected.txt:
485         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug58402-2-expected.checksum:
486         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug58402-2-expected.png:
487         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/bugs/bug58402-2-expected.txt:
488         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-5-expected.checksum:
489         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-5-expected.png:
490         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-5-expected.txt:
491         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-6-expected.checksum:
492         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-6-expected.png:
493         * platform/chromium-win/tables/mozilla_expected_failures/collapsing_borders/bug41262-6-expected.txt:
494         * platform/chromium/test_expectations.txt:
495
496 2010-07-13  Steve Block  <steveblock@google.com>
497
498         Unreviewed test fix.
499
500         Add new DeviceOrientation test to GTK skipped list.
501
502         * platform/gtk/Skipped:
503
504 2010-07-12  Steve Block  <steveblock@google.com>
505
506         Reviewed by Jeremy Orlow.
507
508         DeviceOrientationEvent should use optional properties
509         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41607
510
511         * fast/dom/DeviceOrientation/optional-event-properties-expected.txt: Added.
512         * fast/dom/DeviceOrientation/optional-event-properties.html: Added.
513         * fast/dom/DeviceOrientation/script-tests/optional-event-properties.js: Added.
514
515 2010-07-07  Tor Arne Vestbø  <tor.arne.vestbo@nokia.com>
516
517         Reviewed by Darin Adler.
518
519         Prevent assertion/duplicate loads for non-deferred subtitute-data loads
520
521         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=30879
522
523         MainResourceLoader uses the member m_initialRequest to store requests for future
524         deferred loads. When doing the actual load in handleDataLoadNow(), we therefore
525         have to clear this request so that subsequent entries into the loader will not
526         start yet another load.
527
528         This can happen as a result of a PageGroupLoadDeferrer going out of scope when
529         returning from Chrome::runJavaScriptAlert(), which calls setDeferredLoading(false),
530         but only in the case of using both substitute-data and non-deferred main resource
531         load together. That's why two new DRT functions were added:
532
533          * queueLoadHTMLString()
534          * setDeferMainResourceLoad()
535
536         The change adds DRT hooks for Mac, Win and Qt for these two functions. For Mac
537         and Win the hook uses new SPI in WebDataSource. For Qt a new static member was
538         added to the FrameLoaderClientQt and accessed though DumpRenderTreeSupportQt.
539
540         * fast/loader/non-deferred-substitute-load-expected.txt: Added.
541         * fast/loader/non-deferred-substitute-load.html: Added.
542         * platform/chromium/test_expectations.txt:
543         * platform/gtk/Skipped:
544
545 2010-07-13  Yoshiki Hayashi  <yhayashi@google.com>
546
547         Reviewed by Kent Tamura.
548
549         Make sure correct Nodes are passed to childrenChanged so that
550         :last-child gets properly applied when fragment is inserted.
551         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=37944
552
553         * fast/css/last-child-innerhtml-expected.txt: Added.
554         * fast/css/last-child-innerhtml.html: Added.
555
556 2010-07-12  Maciej Stachowiak  <mjs@apple.com>
557
558         Reviewed by Steve Falkenburg.
559
560         Add tests that require layoutTestController.layerTreeAsText to WebKit2 skipped list
561         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42147
562
563         * platform/mac-wk2/Skipped:
564
565 2010-07-13  Andras Becsi  <abecsi@webkit.org>
566
567         Unreviewed.
568
569         Remove extra line added in r63183 "resources/whitespace01.dat: PASS"
570         from html5lib/runner-expected.txt (which was probably added accidentally),
571         because no bot produces this output in the tree.
572
573         * html5lib/runner-expected.txt:
574
575 2010-07-12  Eric Seidel  <eric@webkit.org>
576
577         Reviewed by Adam Barth.
578
579         Fix typo in "close the cell" which caused assertion
580         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42138
581
582         * html5lib/resources/tables01.dat:
583
584 2010-07-12  Martin Robinson  <mrobinson@igalia.com>
585
586         Reviewed by Dirk Schulze.
587
588         [Cairo] Incorrect Test for Text Fill
589         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42123
590
591         Unskip tests which cover text stroking and add pixel dump results for
592         them via the GTK+ port.
593
594         * platform/gtk/Skipped: Unskip passing tests.
595         * platform/gtk/fast/text/stroking-decorations-expected.checksum: Added.
596         * platform/gtk/fast/text/stroking-decorations-expected.png: Added.
597         * platform/gtk/fast/text/stroking-decorations-expected.txt: Added.
598         * platform/gtk/fast/text/stroking-expected.checksum: Added.
599         * platform/gtk/fast/text/stroking-expected.png: Added.
600         * platform/gtk/fast/text/stroking-expected.txt: Added.
601
602 2010-07-12  Martin Robinson  <mrobinson@igalia.com>
603
604         Unreviewed.
605
606         Fix a small error in the Skipped list.
607
608         * platform/gtk/Skipped:
609
610 2010-07-12  Pavel Feldman  <pfeldman@chromium.org>
611
612         Not reviewed: rebaseline chromium tests.
613
614         * platform/chromium-win-xp/fast/gradients/radial-centered-expected.checksum: Copied from LayoutTests/platform/chromium-win/fast/gradients/radial-centered-expected.checksum.
615         * platform/chromium-win-xp/fast/gradients/radial-centered-expected.png: Copied from LayoutTests/platform/chromium-win/fast/gradients/radial-centered-expected.png.
616         * platform/chromium-win-xp/fast/gradients/radial-centered-expected.txt: Copied from LayoutTests/platform/chromium-win/fast/gradients/radial-centered-expected.txt.
617         * platform/chromium/test_expectations.txt:
618
619 2010-07-12  Maciej Stachowiak  <mjs@apple.com>
620
621         Reviewed by David Levin.
622
623         Add failing animation and canvas tests to WebKit2 Skipped list
624         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42141
625
626         * platform/mac-wk2/Skipped:
627
628 2010-07-12  Eric Seidel  <eric@webkit.org>
629
630         Reviewed by Sam Weinig.
631
632         Fix a typo in the adoption agency causing test failures
633         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42133
634
635         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
636
637 2010-07-12  Adam Barth  <abarth@webkit.org>
638
639         Reviewed by Eric Seidel.
640
641         HTML5 Parser: document.write after onload blows away document
642         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=40745
643
644         Update test to expect new behavior.
645
646         * http/tests/misc/write-while-waiting.html:
647
648 2010-07-12  Maciej Stachowiak  <mjs@apple.com>
649
650         Reviewed by Sam Weinig.
651
652         Need support for a WebKit2-specific Skipped list (and initially add accessibility tests to it)
653         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42132
654
655         * platform/mac-wk2: Added.
656         * platform/mac-wk2/Skipped: Added. Initially add the accessibility
657         directory (with two blocking bugs).
658
659 2010-07-12  Yuta Kitamura  <yutak@chromium.org>
660
661         Reviewed by Alexey Proskuryakov.
662
663         Fix crash caused by unintentional deletion of worker bridge and channel.
664
665         WebSocket: Crash caused by calling close() within onmessage handler
666         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41507
667
668         * websocket/tests/workers/close-in-onmessage-crash-expected.txt: Added.
669         * websocket/tests/workers/close-in-onmessage-crash.html: Added.
670         * websocket/tests/workers/resources/close-in-onmessage-crash.js: Added.
671         (runTests.try.ws.onopen):
672         (runTests.try.ws.onmessage): Calling close() inside the onmessage handler
673         causes the crash.
674         (runTests.try.ws.onclose):
675         (runTests):
676
677 2010-07-12  Eric Seidel  <eric@webkit.org>
678
679         Unreviewed.  Just skipping a test on Gtk due to missing DRT features.
680
681         REGRESSION (HTML5 parser?): Impossible to get past the CAPTCHA on postcode.royalmail.com
682         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41797
683
684         * platform/gtk/Skipped:
685          - Gtk is missing DRT api.
686
687 2010-07-12  Adam Barth  <abarth@webkit.org>
688
689         Reviewed by Eric Seidel.
690
691         REGRESSION (HTML5 parser?): Impossible to get past the CAPTCHA on postcode.royalmail.com
692         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41797
693
694         This test is a bit subtle, but it captures a reduction of what I think
695         is going on with the site.
696
697         Essentially, the real parser doesn't see the <img> tag, but the preload
698         scanner does.  Prior to this patch, we were preload scanning this
699         region of the document even though we weren't supposed to.
700
701         * http/tests/loading/preload-slow-loading-expected.txt: Added.
702         * http/tests/loading/preload-slow-loading.php: Added.
703
704 2010-07-12  Albert J. Wong  <ajwong@chromium.org>
705
706         Unreviewed, build fix.
707
708         [chromium] rebaseline new test expectations.
709
710         * platform/chromium-mac/media/video-source-expected.txt:
711         * platform/chromium-mac/media/video-src-expected.txt:
712         * platform/chromium-win/media/video-source-expected.txt:
713         * platform/chromium-win/media/video-src-expected.txt:
714
715 2010-07-12  Tony Chang  <tony@chromium.org>
716
717         Reviewed by David Hyatt.
718
719         crash in FrameView::detachCustomScrollbars
720         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41196
721
722         * scrollbars/hidden-iframe-scrollbar-crash-expected.txt: Added.
723         * scrollbars/hidden-iframe-scrollbar-crash.html: Added.
724
725 2010-07-12  Eric Seidel  <eric@webkit.org>
726
727         Reviewed by Adam Barth.
728
729         HTML tags should break out of foreign content
730         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42106
731
732         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
733
734 2010-07-12  Zhenyao Mo  <zmo@google.com>
735
736         Reviewed by Darin Fisher.
737
738         Bring bufferData and clear to GLES2 compliant
739         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41574
740
741         * fast/canvas/webgl/invalidPassedParams-expected.txt: Add wrong param test cases for bufferData and clear.
742         * fast/canvas/webgl/invalidPassedParams.html: Ditto.
743         * fast/canvas/webgl/resources/desktop-gl-constants.js: Add ACCUM_BUFFER_BIT enum.
744
745 2010-07-12  Alexey Proskuryakov  <ap@apple.com>
746
747         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=13075
748         XMLHttpRequest with failed authentication should set status to 401
749
750         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=6871
751         <rdar://problem/3363403> 401 error page is never shown
752
753         Enable xmlhttprequest/failed-auth.html on Windows. It now passes on my machine.
754
755         * platform/win/Skipped: Also removed two userscript tests that don't exist (run-webkit-tests
756         loudly complained about those).
757
758 2010-07-09  Darin Adler  <darin@apple.com>
759
760         Reviewed by Geoffrey Garen.
761
762         String to number coercion is not spec compliant
763         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=31349
764
765         * fast/js/ToNumber-expected.txt: Updated to expect more tests to pass.
766         * fast/js/parseFloat-expected.txt: Ditto.
767         * fast/js/sputnik/Conformance/09_Type_Conversion/9.3_ToNumber/9.3.1_ToNumber_from_String/S9.3.1_A2-expected.txt: Ditto.
768         * fast/js/sputnik/Conformance/09_Type_Conversion/9.3_ToNumber/9.3.1_ToNumber_from_String/S9.3.1_A3_T1-expected.txt: Ditto.
769         * fast/js/sputnik/Conformance/09_Type_Conversion/9.3_ToNumber/9.3.1_ToNumber_from_String/S9.3.1_A3_T2-expected.txt: Ditto.
770         * fast/js/sputnik/Conformance/15_Native_Objects/15.1_The_Global_Object/15.1.2/15.1.2.3_parseFloat/S15.1.2.3_A2_T10-expected.txt: Ditto.
771         * fast/js/sputnik/Conformance/15_Native_Objects/15.1_The_Global_Object/15.1.2/15.1.2.3_parseFloat/S15.1.2.3_A2_T3-expected.txt: Ditto.
772         * fast/js/sputnik/Conformance/15_Native_Objects/15.1_The_Global_Object/15.1.2/15.1.2.3_parseFloat/S15.1.2.3_A2_T8-expected.txt: Ditto.
773         * fast/js/sputnik/Conformance/15_Native_Objects/15.1_The_Global_Object/15.1.2/15.1.2.3_parseFloat/S15.1.2.3_A2_T9-expected.txt: Ditto.
774         * fast/js/sputnik/Conformance/15_Native_Objects/15.1_The_Global_Object/15.1.2/15.1.2.3_parseFloat/S15.1.2.3_A6-expected.txt: Ditto.
775
776 2010-07-12  Eric Carlson  <eric.carlson@apple.com>
777
778         Reviewed by Darin Adler.
779
780         Update media element's handling of empty 'src' attribute
781         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42001
782
783         * fast/dom/URL-attribute-reflection-expected.txt: Update results now that audio, video, and
784         source return 'non-empty URL'.
785
786         * media/video-poster-expected.txt:
787         * media/video-poster.html: Test empty poster url.
788
789         * media/video-source-error-no-candidate-expected.txt:
790         * media/video-source-error-no-candidate.html: Empty 'src' should fires an error event.
791
792         * media/video-source-expected.txt:
793         * media/video-source.html: Test <source> element's 'src' attribute and property as well 
794         as currentSrc.
795
796         * media/video-src-empty-expected.txt: Removed.
797         * media/video-src-empty.html: Removed, the test is no longer valid.
798
799         * media/video-src-none-expected.txt:
800         * media/video-src-none.html: Updated to test empty 'src'. Add tests to ensure that an error 
801         is fired when load() is called and the 'src' is empty, but not when 'src' is missing.
802
803         * media/video-src.html:
804         * media/video-src-expected.txt: Test 'src' attribute and property as well as currentSrc.
805
806 2010-07-12  Eric Seidel  <eric@webkit.org>
807
808         Reviewed by Adam Barth.
809
810         HTMLTreeBuilder needs to support mixing SVG and MathML content
811         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42096
812
813         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
814
815 2010-07-12  Eric Seidel  <eric@webkit.org>
816
817         Reviewed by Adam Barth.
818
819         Update HTMLTreeBuilder now that MathMLNames is always generated
820         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42059
821
822         We pass a bunch more tests now that our MathML code path is enabled.
823
824         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
825
826 2010-07-12  Simon Fraser  <simon.fraser@apple.com>
827
828         Reviewed by Dan Bernstein.
829
830         Don't go into compositing mode for 0x0 plugins
831         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=34009
832         
833         Tests for compositing and changing iframe size, changing plugin size, and a 1x1 plugin.
834
835         * compositing/iframes/iframe-size-from-zero-expected.txt: Added.
836         * compositing/iframes/iframe-size-from-zero.html: Added.
837         * compositing/iframes/iframe-size-to-zero-expected.txt: Added.
838         * compositing/iframes/iframe-size-to-zero.html: Added.
839         * compositing/plugins/1x1-composited-plugin-expected.txt: Added.
840         * compositing/plugins/1x1-composited-plugin.html: Added.
841         * compositing/plugins/large-to-small-composited-plugin-expected.txt: Added.
842         * compositing/plugins/large-to-small-composited-plugin.html: Added.
843         * compositing/plugins/small-to-large-composited-plugin-expected.txt: Added.
844         * compositing/plugins/small-to-large-composited-plugin.html: Added.
845
846 2010-07-12  Simon Fraser  <simon.fraser@apple.com>
847
848         Reviewed by Dan Bernstein.
849
850         Need to do a layout when RenderLayers come and go because of compositing
851         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42108
852
853         Test that has an iframe that leaves compositing mode, then hit-tests the iframe.
854         
855         * compositing/iframes/layout-on-compositing-change-expected.txt: Added.
856         * compositing/iframes/layout-on-compositing-change.html: Added.
857         * compositing/iframes/resources/leave-compositing-subframe-click.html: Added.
858
859 2010-07-12  Albert J. Wong  <ajwong@chromium.org>
860
861         Unreviewed, build fix
862
863         [chromium] update test_expectations, and rebaseline a changed svg test.
864
865         * platform/chromium-win/fast/gradients/radial-centered-expected.checksum:
866         * platform/chromium-win/fast/gradients/radial-centered-expected.png:
867         * platform/chromium-win/fast/gradients/radial-centered-expected.txt:
868         * platform/chromium/test_expectations.txt:
869
870 2010-07-12  Alexey Proskuryakov  <ap@apple.com>
871
872         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=13075
873         XMLHttpRequest with failed authentication should set status to 401
874
875         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=6871
876         <rdar://problem/3363403> 401 error page is never shown
877
878         The fix doesn't help Tiger, update results of one test and skip another.
879
880         * platform/mac-tiger/Skipped: Skip 401-alternative-content.php.
881         * platform/mac-tiger/http/tests/xmlhttprequest/failed-auth-expected.txt:
882         Copied from http/tests/xmlhttprequest/failed-auth-expected.txt, updated for failure result
883         in async case.
884
885 2010-07-12  Nate Chapin  <japhet@chromium.org>
886
887         Reviewed by Darin Fisher.
888
889         Test that Cache-Control headers are not included on XHRs that occur
890         after the load event.
891
892         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41813
893
894         * http/tests/xmlhttprequest/cache-headers-after-reload-expected.txt: Added.
895         * http/tests/xmlhttprequest/cache-headers-after-reload.html: Added.
896         * http/tests/xmlhttprequest/resources/print-cache-control-header.cgi: Added.
897
898 2010-07-12  Csaba Osztrogonác  <ossy@webkit.org>
899
900         Unreviewed.
901
902         [Qt] Some inspector test fail intermittently
903         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42090
904
905         Add tests to the Skipped list until fix to avoid false positive alarms.
906
907         * platform/qt/Skipped:
908          - inspector/timeline-layout.html skipped.
909          - inspector/timeline-parse-html.html skipped.
910          - inspector/timeline-recalculate-styles.html skipped.
911
912 2010-07-09  Alexey Proskuryakov  <ap@apple.com>
913
914         Reviewed by Darin Adler.
915
916         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=13075
917         XMLHttpRequest with failed authentication should set status to 401
918
919         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=6871
920         <rdar://problem/3363403> 401 error page is never shown
921
922         * http/tests/xmlhttprequest/failed-auth-expected.txt:
923         * http/tests/xmlhttprequest/failed-auth.html:
924         Uncommented relevant subtests.
925
926         * http/tests/misc/401-alternative-content-expected.txt:
927         * http/tests/misc/401-alternative-content.php:
928         Added a test for the main resource aspect of this issue.
929
930 2010-07-12  Pavel Feldman  <pfeldman@chromium.org>
931
932         Not reviewed: chromium test expectations updated.
933
934         * platform/chromium/test_expectations.txt:
935         
936 2010-07-12  Pavel Feldman  <pfeldman@chromium.org>
937
938         Not reviewed: chromium test expectations updated.
939
940         * platform/chromium/test_expectations.txt:
941
942 2010-07-12  Andreas Kling  <andreas.kling@nokia.com>
943
944         Reviewed by Simon Hausmann.
945
946         [Qt] Dragging within webkit with a drag created via Javascript ends up misinterpreting the data
947         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41457
948
949         Rebaseline test now that Qt doesn't corrupt non-breaking spaces on clipboard roundtrip.
950
951         * platform/qt/editing/pasteboard/onpaste-text-html-expected.txt:
952
953 2010-07-12  Pavel Feldman  <pfeldman@chromium.org>
954
955         Not reviewed: rebaseline chromium layout tests.
956
957         * platform/chromium-linux/fast/dom/HTMLLinkElement/prefetch-expected.txt: Added.
958         * platform/chromium-linux/fast/gradients/radial-centered-expected.checksum:
959         * platform/chromium-linux/fast/gradients/radial-centered-expected.png:
960         * platform/chromium-linux/fast/gradients/radial-centered-expected.txt: Added.
961         * platform/chromium-linux/fast/inline/continuation-outlines-with-layers-2-expected.checksum: Added.
962         * platform/chromium-linux/fast/inline/continuation-outlines-with-layers-2-expected.png: Added.
963         * platform/chromium-linux/fast/inline/continuation-outlines-with-layers-2-expected.txt: Added.
964         * platform/chromium-mac/fast/dom/HTMLLinkElement/prefetch-expected.txt: Added.
965         * platform/chromium-mac/fast/gradients/radial-centered-expected.checksum: Removed.
966         * platform/chromium-mac/fast/gradients/radial-centered-expected.png: Removed.
967         * platform/chromium-mac/fast/gradients/radial-centered-expected.txt: Removed.
968         * platform/chromium-mac/fast/inline/continuation-outlines-with-layers-2-expected.checksum: Added.
969         * platform/chromium-mac/fast/inline/continuation-outlines-with-layers-2-expected.png: Added.
970         * platform/chromium-win-vista/fast/gradients/radial-centered-expected.checksum: Added.
971         * platform/chromium-win-vista/fast/gradients/radial-centered-expected.png: Added.
972         * platform/chromium-win-vista/fast/gradients/radial-centered-expected.txt: Added.
973
974 2010-07-12  François Sausset  <sausset@gmail.com>
975
976         Reviewed by Kenneth Rohde Christiansen.
977
978         Test the mathsize MathML attribute.
979         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42067
980
981         * mathml/presentation/attributes.xhtml:
982         * platform/mac/mathml/presentation/attributes-expected.checksum:
983         * platform/mac/mathml/presentation/attributes-expected.png:
984         * platform/mac/mathml/presentation/attributes-expected.txt:
985
986 2010-07-12  Pavel Podivilov  <podivilov@chromium.org>
987
988         Reviewed by Pavel Feldman.
989
990         [Chromium] Fix duplicate test expectations
991         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42072
992
993         * platform/chromium/test_expectations.txt:
994
995 2010-07-12  François Sausset  <sausset@gmail.com>
996
997         Reviewed by Kenneth Rohde Christiansen.
998
999         Update of the results to the test introduced here:
1000         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41626
1001         as they were outdated in the commit.
1002
1003         * platform/mac/mathml/presentation/tokenElements-expected.checksum:
1004         * platform/mac/mathml/presentation/tokenElements-expected.png:
1005         * platform/mac/mathml/presentation/tokenElements-expected.txt:
1006
1007 2010-07-12  François Sausset  <sausset@gmail.com>
1008
1009         Reviewed by Kenneth Rohde Christiansen.
1010
1011         Update tests to check that msqrt and mfrac use style color to draw themselves
1012         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41889
1013
1014         * mathml/presentation/fractions.xhtml:
1015         * mathml/presentation/roots.xhtml:
1016         * platform/mac/mathml/presentation/fractions-expected.checksum:
1017         * platform/mac/mathml/presentation/fractions-expected.png:
1018         * platform/mac/mathml/presentation/fractions-expected.txt:
1019         * platform/mac/mathml/presentation/roots-expected.checksum:
1020         * platform/mac/mathml/presentation/roots-expected.png:
1021         * platform/mac/mathml/presentation/roots-expected.txt:
1022
1023 2010-07-12  Andreas Kling  <andreas.kling@nokia.com>
1024
1025         Reviewed by Antti Koivisto.
1026
1027         Canvas: arc() with startAngle == endAngle shouldn't add to the path
1028         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41420
1029
1030         Unskip (for Qt) test that now passes:
1031         - canvas/philip/tests/2d.path.stroke.prune.arc.html
1032
1033         Spec link:
1034         http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#dom-context-2d-stroke
1035
1036         * platform/qt/Skipped:
1037
1038 2010-07-12  Jeremy Orlow  <jorlow@chromium.org>
1039
1040         Somehow the updated expectations got dropped form the original patch.  Added.
1041
1042         * storage/indexeddb/idb-objectstore-request-expected.txt:
1043
1044 2010-07-12  Shinichiro Hamaji  <hamaji@chromium.org>
1045
1046         Reviewed by Ojan Vafai.
1047
1048         Update padding on Windows?
1049         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=38016
1050
1051         * platform/chromium/test_expectations.txt:
1052         * platform/win/Skipped:
1053
1054 2010-07-12  Shinichiro Hamaji  <hamaji@chromium.org>
1055
1056         Unreviewed. Put the expected result for Win.
1057
1058         REGRESSION: printing is broken if stylesheet has @page
1059         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=40452
1060
1061         * platform/win/printing/page-rule-in-media-query-expected.txt: Added.
1062
1063 2010-07-12  Shinichiro Hamaji  <hamaji@chromium.org>
1064
1065         Unreviewed. Put wrong results for Mac and Win instead of Skipped list.
1066
1067         Results for editing/pasteboard/5761530-1.html are wrong
1068         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=38437
1069
1070         * platform/mac/Skipped:
1071         * platform/mac/editing/pasteboard/5761530-1-expected.txt: Copied from LayoutTests/platform/chromium/editing/pasteboard/5761530-1-expected.txt.
1072         * platform/win/editing/pasteboard/5761530-1-expected.txt: Copied from LayoutTests/platform/chromium/editing/pasteboard/5761530-1-expected.txt.
1073
1074 2010-07-12  Steve Block  <steveblock@google.com>
1075
1076         Reviewed by Alexey Proskuryakov.
1077
1078         XPath substring function does not correctly handle non-positive values for the position argument
1079         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41913
1080
1081         * fast/xpath/substring-non-positive-postion-expected.txt: Added.
1082         * fast/xpath/substring-non-positive-postion.html: Added.
1083
1084 2010-06-27  Jeremy Orlow  <jorlow@chromium.org>
1085
1086         Reviewed by Dumitru Daniliuc.
1087
1088         Implement IDBObjectStore.get/set/remove
1089         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41250
1090
1091         Modify existing test to provide basic coverage for get/put/remove functions.
1092
1093         * storage/indexeddb/script-tests/idb-objectstore-request.js:
1094         (test):
1095         (openSuccess):
1096         (createSuccess):
1097         (addSuccess):
1098         (getSuccess):
1099         (removeSuccess):
1100
1101 2010-07-10  Darin Adler  <darin@apple.com>
1102
1103         Reviewed by Anders Carlsson.
1104
1105         Enhance content attribute reflection for URL attributes, including adding a non-empty option
1106         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42040
1107
1108         The current test results show many failures, and we should follow up with fixes
1109         either to the DOM implementation, or to the test result expectations.
1110
1111         * fast/dom/URL-attribute-reflection-expected.txt: Added.
1112         * fast/dom/URL-attribute-reflection.html: Added.
1113         * fast/dom/script-tests/URL-attribute-reflection.js: Added.
1114
1115 2010-07-10  Sam Weinig  <sam@webkit.org>
1116
1117         Reviewed by Anders Carlsson.
1118
1119         Test for https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42021
1120         isEqualNode should work for DocumentType nodes
1121
1122         * fast/dom/Node/isEqualNode-expected.txt: Added.
1123         * fast/dom/Node/isEqualNode.html: Added.
1124         * fast/dom/Node/script-tests/isEqualNode.js: Added.
1125
1126 2010-07-10  Dan Bernstein  <mitz@apple.com>
1127
1128         Reviewed by Anders Carlsson.
1129
1130         <rdar://problem/8153214> Continuation outlines in layers do not paint correctly
1131
1132         * fast/inline/continuation-outlines-with-layers-2.html: Added.
1133         * platform/mac/fast/inline/continuation-outlines-with-layers-2-expected.checksum: Added.
1134         * platform/mac/fast/inline/continuation-outlines-with-layers-2-expected.png: Added.
1135         * platform/mac/fast/inline/continuation-outlines-with-layers-2-expected.txt: Added.
1136
1137 2010-07-10  Eric Seidel  <eric@webkit.org>
1138
1139         Reviewed by Adam Barth.
1140
1141         HTMLTreeBuilder needs adjustForeignAttributes support
1142         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42022
1143
1144         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
1145          - We now pass 3 more tests.
1146
1147 2010-07-09  Tony Chang  <tony@chromium.org>
1148
1149         Reviewed by Ojan Vafai.
1150
1151         crash in WebCore::CompositeEditCommand::splitTreeToNode when indenting pre
1152         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=38231
1153
1154         * editing/execCommand/indent-pre-expected.txt: Added.
1155         * editing/execCommand/indent-pre.html: Added.
1156
1157 2010-07-09  Erik Arvidsson  <arv@chromium.org>
1158
1159         Reviewed by Darin Adler.
1160
1161         Computed style is not implemented for padding-start, padding-end, margin-start, margin-end
1162         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41496
1163
1164         * fast/css/margin-start-end-expected.txt:
1165         * fast/css/padding-start-end-expected.txt:
1166         * fast/css/script-tests/margin-start-end.js: Added tests for computed style.
1167         * fast/css/script-tests/padding-start-end.js: Added tests for computed style.
1168
1169 2010-07-09  Daniel Bates  <dbates@rim.com>
1170
1171         Reviewed by Darin Adler.
1172
1173         Clean up: Move dump-list.js utility script from LayoutTests/fast/lists
1174         to LayoutTests/fast/lists/resources
1175         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42016
1176
1177         Move fast/lists/dump-list.js to fast/lists/resources since it
1178         is a utility script and not a test case.
1179
1180         * fast/lists/dump-list.js: Removed. Moved to fast/lists/resources.
1181         * fast/lists/ol-nested-items-dynamic-insert.html: Modified to look
1182           for dump-list.js in new location.
1183         * fast/lists/ol-nested-items-dynamic-remove.html: Ditto.
1184         * fast/lists/ol-nested-items.html: Ditto.
1185         * fast/lists/ol-nested-list-dynamic-insert.html: Ditto.
1186         * fast/lists/ol-nested-list-dynamic-remove.html: Ditto.
1187         * fast/lists/ol-nested-list.html: Ditto.
1188         * fast/lists/resources/dump-list.js: Copied from LayoutTests/fast/lists/dump-list.js.
1189
1190 2010-07-09  Leon Clarke  <leonclarke@google.com>
1191
1192         Reviewed by Adam Barth.
1193
1194         add support for link prefetching
1195         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=3652
1196
1197         * fast/dom/HTMLLinkElement/prefetch-expected.txt: Added.
1198         * fast/dom/HTMLLinkElement/prefetch.html: Added.
1199         * fast/dom/HTMLLinkElement/prefetch.link: Added.
1200         * platform/gtk/Skipped:
1201         * platform/mac/Skipped:
1202         * platform/qt/Skipped:
1203         * platform/win/Skipped:
1204
1205 2010-07-09  Simon Fraser  <simon.fraser@apple.com>
1206
1207         Reviewed by Darin Adler.
1208
1209         Calling layoutTestController.layerTreeAsText() should update layout
1210         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41818
1211         
1212         Test cleanup to remove as many setTimeout() calls as possible, replacing them with
1213         calls to display(), which is required for painting to happen, and therefore FrameView::setIsOverlapped()
1214         to get called.
1215         
1216         Remove some logic that checked whether both iframe and parent document is loaded, since the load event
1217         fires only once the iframes are loaded.
1218
1219         * compositing/iframes/composited-parent-iframe.html:
1220         * compositing/iframes/connect-compositing-iframe-delayed.html:
1221         * compositing/iframes/connect-compositing-iframe.html:
1222         * compositing/iframes/connect-compositing-iframe2.html:
1223         * compositing/iframes/connect-compositing-iframe3.html:
1224         * compositing/iframes/enter-compositing-iframe.html:
1225         * compositing/iframes/iframe-copy-on-scroll.html:
1226         * compositing/iframes/iframe-resize.html:
1227         * compositing/iframes/iframe-src-change.html:
1228         * compositing/iframes/leave-compositing-iframe.html:
1229         * compositing/iframes/overlapped-iframe.html:
1230         * compositing/iframes/scrolling-iframe.html:
1231
1232 2010-07-09  Kenneth Russell  <kbr@google.com>
1233
1234         Reviewed by Nate Chapin.
1235
1236         bufferSubData causes crash in WebGLBuffer::associateBufferSubData
1237         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=42004
1238
1239         * fast/canvas/webgl/index-validation-crash-with-buffer-sub-data-expected.txt: Added.
1240         * fast/canvas/webgl/index-validation-crash-with-buffer-sub-data.html: Added.
1241
1242 2010-07-09  Kenneth Russell  <kbr@google.com>
1243
1244         Reviewed by Dimitri Glazkov.
1245
1246         Assertion failure in String::utf8() for certain invalid UTF16 inputs
1247         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41983
1248
1249         * fast/canvas/webgl/invalid-UTF-16-expected.txt: Added.
1250         * fast/canvas/webgl/invalid-UTF-16.html: Added.
1251
1252 2010-07-09  Tony Gentilcore  <tonyg@chromium.org>
1253
1254         Reviewed by Dimitri Glazkov.
1255
1256         Implement performance.timing.navigationStart
1257         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41815
1258
1259         * fast/dom/script-tests/webtiming.js:
1260         (checkTimingBeforeLoad):
1261         (checkWebTimingOnLoad):
1262         (checkWebTimingAfterLoad):
1263         * fast/dom/webtiming-expected.txt:
1264
1265 2010-07-09  Albert J. Wong  <ajwong@chromium.org>
1266
1267         Unreviewed. Build fix.
1268
1269         [chromium] Add in baseline for ietestcenter tests that pass.  Also
1270         rebaseline two other tests.
1271
1272         * platform/chromium-mac/fast/js/no-semi-insertion-at-end-of-script-expected.txt: Added.
1273         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/11.4.1-4.a-10-expected.txt: Added.
1274         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/11.4.1-4.a-8-expected.txt: Added.
1275         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.12.1.1-0-2-expected.txt: Added.
1276         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.12.1.1-0-3-expected.txt: Added.
1277         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.12.2-0-2-expected.txt: Added.
1278         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.12.3-0-2-expected.txt: Added.
1279         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.10-0-1-expected.txt: Added.
1280         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.10-0-2-expected.txt: Added.
1281         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.10-1-expected.txt: Added.
1282         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.10-2-expected.txt: Added.
1283         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-0-1-expected.txt: Added.
1284         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-0-2-expected.txt: Added.
1285         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-0-3-expected.txt: Added.
1286         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-1-expected.txt: Added.
1287         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-1-expected.txt: Added.
1288         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-10-expected.txt: Added.
1289         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-11-expected.txt: Added.
1290         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-12-expected.txt: Added.
1291         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-13-expected.txt: Added.
1292         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-14-expected.txt: Added.
1293         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-15-expected.txt: Added.
1294         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-16-expected.txt: Added.
1295         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-17-expected.txt: Added.
1296         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-18-expected.txt: Added.
1297         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-19-expected.txt: Added.
1298         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-2-expected.txt: Added.
1299         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-20-expected.txt: Added.
1300         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-21-expected.txt: Added.
1301         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-3-expected.txt: Added.
1302         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-4-expected.txt: Added.
1303         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-5-expected.txt: Added.
1304         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-6-expected.txt: Added.
1305         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-7-expected.txt: Added.
1306         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-8-expected.txt: Added.
1307         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-9-expected.txt: Added.
1308         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.14-2-4-expected.txt: Added.
1309         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.14-3-4-expected.txt: Added.
1310         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.3-4-22-expected.txt: Added.
1311         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.3-4-25-expected.txt: Added.
1312         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.2.3.6-4-1-expected.txt: Added.
1313         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.4.4.14-9-a-12-expected.txt: Added.
1314         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-3-26-expected.txt: Added.
1315         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-3-27-expected.txt: Added.
1316         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-5-1-expected.txt: Added.
1317         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-5-12-expected.txt: Added.
1318         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-5-14-expected.txt: Added.
1319         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-5-16-expected.txt: Added.
1320         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-5-4-expected.txt: Added.
1321         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-8-9-expected.txt: Added.
1322         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-8-a-12-expected.txt: Added.
1323         * platform/chromium-win/fast/js/no-semi-insertion-at-end-of-script-expected.txt: Added.
1324         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/11.4.1-4.a-10-expected.txt: Added.
1325         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/11.4.1-4.a-8-expected.txt: Added.
1326         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.12.1.1-0-2-expected.txt: Added.
1327         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.12.1.1-0-3-expected.txt: Added.
1328         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.12.2-0-2-expected.txt: Added.
1329         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.12.3-0-2-expected.txt: Added.
1330         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.10-0-1-expected.txt: Added.
1331         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.10-0-2-expected.txt: Added.
1332         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.10-1-expected.txt: Added.
1333         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.10-2-expected.txt: Added.
1334         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-0-1-expected.txt: Added.
1335         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-0-2-expected.txt: Added.
1336         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-0-3-expected.txt: Added.
1337         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-1-expected.txt: Added.
1338         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-1-expected.txt: Added.
1339         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-10-expected.txt: Added.
1340         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-11-expected.txt: Added.
1341         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-12-expected.txt: Added.
1342         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-13-expected.txt: Added.
1343         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-14-expected.txt: Added.
1344         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-15-expected.txt: Added.
1345         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-16-expected.txt: Added.
1346         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-17-expected.txt: Added.
1347         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-18-expected.txt: Added.
1348         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-19-expected.txt: Added.
1349         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-2-expected.txt: Added.
1350         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-20-expected.txt: Added.
1351         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-21-expected.txt: Added.
1352         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-3-expected.txt: Added.
1353         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-4-expected.txt: Added.
1354         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-5-expected.txt: Added.
1355         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-6-expected.txt: Added.
1356         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-7-expected.txt: Added.
1357         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-8-expected.txt: Added.
1358         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.13-2-9-expected.txt: Added.
1359         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.14-2-4-expected.txt: Added.
1360         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.14-3-4-expected.txt: Added.
1361         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.3-4-22-expected.txt: Added.
1362         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.3-4-25-expected.txt: Added.
1363         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.2.3.6-4-1-expected.txt: Added.
1364         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.4.4.14-9-a-12-expected.txt: Added.
1365         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-3-26-expected.txt: Added.
1366         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-3-27-expected.txt: Added.
1367         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-5-1-expected.txt: Added.
1368         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-5-12-expected.txt: Added.
1369         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-5-14-expected.txt: Added.
1370         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-5-16-expected.txt: Added.
1371         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-5-4-expected.txt: Added.
1372         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-8-9-expected.txt: Added.
1373         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-8-a-12-expected.txt: Added.
1374
1375 2010-07-09  Eric Seidel  <eric@webkit.org>
1376
1377         Reviewed by Adam Barth.
1378
1379         Fix SVG tag name casing for HTMLTreeBuilder
1380         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41998
1381
1382         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
1383
1384 2010-07-09  Eric Seidel  <eric@webkit.org>
1385
1386         Reviewed by Adam Barth.
1387
1388         Implement SVG attribute case mapping for HTMLTreeBuilder
1389         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41949
1390
1391         Update results now that we pass 3 more tests.
1392
1393         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
1394
1395 2010-07-09  Xiaomei Ji  <xji@chromium.org>
1396
1397         Reviewed by David Levin.
1398
1399         Rebaseline bidi-mirror-he-ar.html and bidi-neutral-run.html for Chromium after r62965
1400         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41974
1401
1402         * platform/chromium-linux/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.checksum: Added.
1403         * platform/chromium-linux/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.png: Added.
1404         * platform/chromium-linux/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.txt: Added.
1405         * platform/chromium-linux/fast/text/international/bidi-neutral-run-expected.checksum:
1406         * platform/chromium-linux/fast/text/international/bidi-neutral-run-expected.png:
1407         * platform/chromium-mac/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.checksum: Added.
1408         * platform/chromium-mac/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.png: Added.
1409         * platform/chromium-mac/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.txt: Added.
1410         * platform/chromium-win/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.checksum: Added.
1411         * platform/chromium-win/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.png: Added.
1412         * platform/chromium-win/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.txt: Added.
1413         * platform/chromium/test_expectations.txt:
1414
1415 2010-07-08  Tony Gentilcore  <tonyg@chromium.org>
1416
1417         Reviewed by Nate Chapin.
1418
1419         Implement unloadEventEnd, loadEventStart, and loadEventEnd for Web Timing
1420         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41332
1421
1422         Expectations are set to FAIL because disabled by default. Passes with --web-timing.
1423
1424         * fast/dom/script-tests/webtiming.js: Added.
1425         (sleepFiftyMilliseconds):
1426         (shouldBeGreaterThanOrEqual):
1427         (checkTimingBeforeLoad):
1428         (checkWebTimingOnLoad):
1429         (checkWebTimingAfterLoad):
1430         * fast/dom/webtiming-expected.txt: Added.
1431         * fast/dom/webtiming.html: Added.
1432
1433 2010-07-09  Aaron Boodman  <aa@chromium.org>
1434
1435         Reviewed by Ojan Vafai.
1436
1437         Fix regression from r62876.
1438         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41928
1439
1440         * platform/mac/Skipped:
1441         * printing/page-rule-selection.html:
1442
1443 2010-07-09  Nico Weber  <thakis@chromium.org>
1444
1445         Reviewed by Simon Fraser.
1446         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41580
1447
1448         Fix layout test to be smaller in y direction. Also add explanatory text.
1449
1450         * fast/gradients/radial-centered.html: Make divs display:inline-block.
1451
1452 2010-07-09  Xiaomei Ji  <xji@chromium.org>
1453
1454         Reviewed by David Levin.
1455
1456         Rebaseline bidi-mirror-he-ar.html for leopard and snowleopard.
1457         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41974
1458
1459         * platform/mac-leopard/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.txt: Added.
1460         * platform/mac-snowleopard/platform/mac/fast/text: Removed.
1461         * platform/mac-snowleopard/platform/mac/fast/text/international: Removed.
1462         * platform/mac-snowleopard/platform/mac/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.txt: Removed.
1463         * platform/mac/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.txt:
1464
1465 2010-07-09  Albert J. Wong  <ajwong@chromium.org>
1466
1467         Not reviewed
1468
1469         [chromium] upstreaming expectations from chromium.
1470
1471         * platform/chromium/test_expectations.txt:
1472
1473 2010-07-09  Albert J. Wong  <ajwong@chromium.org>
1474
1475         Not reviewed, build fix.
1476
1477         [chromium] Update test expecations for failing tests.
1478
1479         * platform/chromium/test_expectations.txt:
1480
1481 2010-07-09  François Sausset  <sausset@gmail.com>
1482
1483         Reviewed by Kenneth Rohde Christiansen.
1484
1485         Test for the newly implemented MathML mathcolor & mathbackground attributes
1486         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41895
1487
1488         * mathml/presentation/attributes.xhtml: Added.
1489         * platform/mac/mathml/presentation/attributes-expected.checksum: Added.
1490         * platform/mac/mathml/presentation/attributes-expected.png: Added.
1491         * platform/mac/mathml/presentation/attributes-expected.txt: Added.
1492
1493 2010-07-09  Vitaly Repeshko  <vitalyr@chromium.org>
1494
1495         Unreviewed.
1496
1497         [chromium] Updating expectations.
1498
1499         * platform/chromium-win/svg/batik/paints/gradientLimit-expected.txt:
1500         * platform/chromium-win/svg/batik/paints/patternPreserveAspectRatioA-expected.txt:
1501         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textLength-expected.txt:
1502         * platform/chromium-win/svg/carto.net/button-expected.txt:
1503         * platform/chromium-win/svg/carto.net/colourpicker-expected.txt:
1504         * platform/chromium-win/svg/carto.net/combobox-expected.txt:
1505         * platform/chromium-win/svg/carto.net/slider-expected.txt:
1506         * platform/chromium-win/svg/carto.net/textbox-expected.txt:
1507         * platform/chromium-win/svg/carto.net/window-expected.txt:
1508         * platform/chromium-win/svg/custom/animate-path-morphing-expected.txt:
1509         * platform/chromium-win/svg/custom/coords-relative-units-transforms-expected.txt:
1510         * platform/chromium-win/svg/custom/foreign-object-skew-expected.txt:
1511         * platform/chromium-win/svg/custom/pattern-rotate-expected.txt:
1512         * platform/chromium-win/svg/custom/text-rotated-gradient-expected.txt:
1513         * platform/chromium-win/svg/custom/use-detach-expected.txt:
1514         * platform/chromium-win/svg/custom/use-font-face-crash-expected.txt:
1515         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-3-expected.txt:
1516         * platform/chromium-win/svg/custom/use-property-changes-through-svg-dom-expected.txt:
1517         * platform/chromium-win/svg/custom/use-referencing-nonexisting-symbol-expected.txt:
1518         * platform/chromium-win/svg/custom/use-transform-expected.txt:
1519         * platform/chromium-win/svg/hixie/text/003b-expected.txt:
1520         * platform/chromium-win/svg/text/foreignObject-repaint-expected.txt:
1521         * platform/chromium-win/svg/transforms/animated-path-inside-transformed-html-expected.txt:
1522         * platform/chromium-win/svg/transforms/text-with-pattern-inside-transformed-html-expected.txt:
1523         * platform/chromium-win/svg/transforms/text-with-pattern-with-svg-transform-expected.txt:
1524
1525 2010-07-09  Xiaomei Ji  <xji@chromium.org>
1526
1527         Reviewed by David Levin.
1528
1529         Fix characters with unicode-bidi-mirror property are not correctly
1530         mirrored in Linux.
1531         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41305
1532
1533         Since harfbuzz does not do mirroring, chromium should iterate each
1534         character in the string and mirror it if needed before passing the
1535         string to harfbuzz for shaping.
1536
1537         * fast/text/international/bidi-mirror-he-ar.html: Added.
1538         * platform/chromium-linux/fast/text/international/bidi-neutral-run-expected.checksum:
1539         * platform/chromium-linux/fast/text/international/bidi-neutral-run-expected.png:
1540         * platform/mac-snowleopard/platform/mac/fast/text: Added.
1541         * platform/mac-snowleopard/platform/mac/fast/text/international: Added.
1542         * platform/mac-snowleopard/platform/mac/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.txt: Added.
1543         * platform/mac-tiger/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.txt: Added.
1544         * platform/mac/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.checksum: Added.
1545         * platform/mac/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.png: Added.
1546         * platform/mac/fast/text/international/bidi-mirror-he-ar-expected.txt: Added.
1547
1548 2010-07-09  Kenneth Russell  <kbr@google.com>
1549
1550         Reviewed by Dimitri Glazkov.
1551
1552         Crash with uniform array test
1553         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=36028
1554
1555         * fast/canvas/webgl/gl-uniform-arrays-expected.txt:
1556          - Updated test expectations.
1557         * fast/canvas/webgl/gl-uniform-arrays.html:
1558          - Separated calling wrong uniform*fv entry point from calling with non-array.
1559
1560 2010-07-09  Chris Fleizach  <cfleizach@apple.com>
1561
1562         Reviewed by Darin Adler.
1563
1564         AX:  text editing not spoken by VO on web view contenteditable textbox
1565         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41912
1566
1567         * platform/mac/accessibility/selection-value-changes-for-aria-textbox-expected.txt: Added.
1568         * platform/mac/accessibility/selection-value-changes-for-aria-textbox.html: Added.
1569
1570 2010-07-09  Vitaly Repeshko  <vitalyr@chromium.org>
1571
1572         Unreviewed.
1573
1574         [chromium] Updating expectations.
1575
1576         * platform/chromium-linux/svg/batik/paints/patternRegions-expected.txt:
1577         * platform/chromium-linux/svg/batik/text/textOnPath-expected.txt:
1578         * platform/chromium-linux/svg/batik/text/textPosition-expected.txt:
1579         * platform/chromium-linux/svg/batik/text/textPosition2-expected.txt:
1580         * platform/chromium-linux/svg/batik/text/verticalTextOnPath-expected.txt:
1581         * platform/chromium-linux/svg/css/text-shadow-multiple-expected.txt: Removed.
1582         * platform/chromium-linux/svg/custom/image-with-transform-clip-filter-expected.txt:
1583         * platform/chromium-linux/svg/custom/repaint-moving-svg-and-div-expected.checksum: Added.
1584         * platform/chromium-linux/svg/custom/stroke-width-large-expected.txt:
1585         * platform/chromium-linux/svg/hixie/perf/001-expected.txt:
1586         * platform/chromium-linux/svg/hixie/perf/002-expected.txt:
1587         * platform/chromium-linux/svg/hixie/perf/007-expected.txt:
1588         * platform/chromium-linux/svg/hixie/text/003a-expected.txt:
1589         * platform/chromium-linux/svg/hixie/viewbox/preserveAspectRatio/001-expected.txt:
1590         * platform/chromium-linux/svg/hixie/viewbox/preserveAspectRatio/002-expected.txt:
1591         * platform/chromium-linux/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-1-expected.txt:
1592         * platform/chromium-linux/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-2-expected.txt:
1593         * platform/chromium-linux/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-3-expected.txt:
1594         * platform/chromium-linux/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-4-expected.txt:
1595         * platform/chromium-linux/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-1-expected.txt:
1596         * platform/chromium-linux/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-2-expected.txt:
1597         * platform/chromium-linux/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-3-expected.txt:
1598         * platform/chromium-linux/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-4-expected.txt:
1599         * platform/chromium-linux/svg/text/selection-doubleclick-expected.txt:
1600         * platform/chromium-mac/fast/dom/prototype-inheritance-expected.txt: Added.
1601         * platform/chromium-mac/html5lib/runner-expected.txt:
1602         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.5.4.20-1-1-expected.txt: Added.
1603         * platform/chromium-mac/ietestcenter/Javascript/15.5.4.20-1-2-expected.txt: Added.
1604         * platform/chromium-mac/plugins/clicking-missing-plugin-fires-delegate-expected.txt: Added.
1605         * platform/chromium-mac/svg/clip-path/clip-path-childs-clipped-expected.txt: Removed.
1606         * platform/chromium-mac/svg/clip-path/clip-path-clipped-expected.txt: Removed.
1607         * platform/chromium-mac/svg/clip-path/clip-path-evenodd-expected.txt: Removed.
1608         * platform/chromium-mac/svg/clip-path/clip-path-evenodd-nonzero-expected.txt: Removed.
1609         * platform/chromium-mac/svg/clip-path/clip-path-nonzero-evenodd-expected.txt: Removed.
1610         * platform/chromium-mac/svg/custom/clip-path-referencing-use2-expected.txt:
1611         * platform/chromium-mac/svg/custom/createelement-expected.txt:
1612         * platform/chromium-mac/svg/custom/junk-data-expected.txt:
1613         * platform/chromium-mac/svg/custom/missing-xlink-expected.txt:
1614         * platform/chromium-mac/svg/custom/repaint-moving-svg-and-div-expected.checksum: Added.
1615         * platform/chromium-mac/svg/custom/repaint-moving-svg-and-div-expected.png: Added.
1616         * platform/chromium-mac/userscripts/user-script-top-frame-only-expected.txt: Added.
1617         * platform/chromium-mac/userscripts/user-style-top-frame-only-expected.txt: Added.
1618         * platform/chromium-win-xp/svg/batik/text/textFeatures-expected.txt:
1619         * platform/chromium-win/fast/dom/prototype-inheritance-expected.txt: Added.
1620         * platform/chromium-win/html5lib/runner-expected.txt:
1621         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.5.4.20-1-1-expected.txt: Added.
1622         * platform/chromium-win/ietestcenter/Javascript/15.5.4.20-1-2-expected.txt: Added.
1623         * platform/chromium-win/plugins/clicking-missing-plugin-fires-delegate-expected.txt: Added.
1624         * platform/chromium-win/svg/W3C-SVG-1.1/struct-frag-03-t-expected.txt:
1625         * platform/chromium-win/svg/batik/filters/feTile-expected.txt:
1626         * platform/chromium-win/svg/batik/filters/filterRegions-expected.txt:
1627         * platform/chromium-win/svg/batik/masking/maskRegions-expected.txt:
1628         * platform/chromium-win/svg/batik/paints/patternRegionA-expected.txt:
1629         * platform/chromium-win/svg/batik/paints/patternRegions-expected.txt:
1630         * platform/chromium-win/svg/batik/text/longTextOnPath-expected.txt:
1631         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textAnchor-expected.txt:
1632         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textAnchor2-expected.txt:
1633         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textAnchor3-expected.txt:
1634         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textDecoration-expected.txt:
1635         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textDecoration2-expected.txt:
1636         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textEffect-expected.txt:
1637         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textEffect2-expected.txt:
1638         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textEffect3-expected.txt:
1639         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textFeatures-expected.txt:
1640         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textGlyphOrientationHorizontal-expected.txt:
1641         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textLayout-expected.txt:
1642         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textLayout2-expected.txt:
1643         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textOnPath-expected.txt:
1644         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textOnPath2-expected.txt:
1645         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textOnPath3-expected.txt:
1646         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textOnPathSpaces-expected.txt:
1647         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textPCDATA-expected.txt:
1648         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textPosition-expected.txt:
1649         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textPosition2-expected.txt:
1650         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textProperties-expected.txt:
1651         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textProperties2-expected.txt:
1652         * platform/chromium-win/svg/batik/text/textStyles-expected.txt:
1653         * platform/chromium-win/svg/batik/text/verticalText-expected.txt:
1654         * platform/chromium-win/svg/batik/text/verticalTextOnPath-expected.txt:
1655         * platform/chromium-win/svg/batik/text/xmlSpace-expected.txt:
1656         * platform/chromium-win/svg/carto.net/scrollbar-expected.txt:
1657         * platform/chromium-win/svg/carto.net/selectionlist-expected.txt:
1658         * platform/chromium-win/svg/clip-path/clip-path-childs-clipped-expected.txt: Removed.
1659         * platform/chromium-win/svg/clip-path/clip-path-clipped-expected.txt: Removed.
1660         * platform/chromium-win/svg/clip-path/clip-path-evenodd-expected.txt: Removed.
1661         * platform/chromium-win/svg/clip-path/clip-path-evenodd-nonzero-expected.txt: Removed.
1662         * platform/chromium-win/svg/clip-path/clip-path-nonzero-evenodd-expected.txt: Removed.
1663         * platform/chromium-win/svg/clip-path/clip-path-text-and-shape-expected.txt:
1664         * platform/chromium-win/svg/clip-path/clip-path-text-and-stroke-expected.txt:
1665         * platform/chromium-win/svg/clip-path/clip-path-text-expected.txt:
1666         * platform/chromium-win/svg/clip-path/clip-path-with-text-clipped-expected.txt:
1667         * platform/chromium-win/svg/css/group-with-shadow-expected.txt:
1668         * platform/chromium-win/svg/css/text-shadow-multiple-expected.txt:
1669         * platform/chromium-win/svg/custom/SVGMatrix-interface-expected.txt:
1670         * platform/chromium-win/svg/custom/SVGPoint-matrixTransform-expected.txt:
1671         * platform/chromium-win/svg/custom/alignment-baseline-modes-expected.txt:
1672         * platform/chromium-win/svg/custom/altglyph-expected.txt:
1673         * platform/chromium-win/svg/custom/circle-move-invalidation-expected.txt:
1674         * platform/chromium-win/svg/custom/clip-path-referencing-use-expected.txt:
1675         * platform/chromium-win/svg/custom/clip-path-referencing-use2-expected.txt:
1676         * platform/chromium-win/svg/custom/clone-element-with-animated-svg-properties-expected.txt:
1677         * platform/chromium-win/svg/custom/container-opacity-clip-viewBox-expected.txt:
1678         * platform/chromium-win/svg/custom/createImageElement2-expected.txt:
1679         * platform/chromium-win/svg/custom/createelement-expected.txt:
1680         * platform/chromium-win/svg/custom/dominant-baseline-modes-expected.txt:
1681         * platform/chromium-win/svg/custom/empty-clip-path-expected.txt:
1682         * platform/chromium-win/svg/custom/empty-mask-expected.txt:
1683         * platform/chromium-win/svg/custom/feComponentTransfer-Discrete-expected.txt:
1684         * platform/chromium-win/svg/custom/feComponentTransfer-Gamma-expected.txt:
1685         * platform/chromium-win/svg/custom/feComponentTransfer-Linear-expected.txt:
1686         * platform/chromium-win/svg/custom/feComponentTransfer-Table-expected.txt:
1687         * platform/chromium-win/svg/custom/fill-fallback-expected.txt:
1688         * platform/chromium-win/svg/custom/focus-ring-expected.txt:
1689         * platform/chromium-win/svg/custom/font-face-cascade-order-expected.txt:
1690         * platform/chromium-win/svg/custom/font-face-simple-expected.txt:
1691         * platform/chromium-win/svg/custom/foreignObject-crash-on-hover-expected.txt:
1692         * platform/chromium-win/svg/custom/getTransformToElement-expected.txt:
1693         * platform/chromium-win/svg/custom/gradient-cycle-detection-expected.txt:
1694         * platform/chromium-win/svg/custom/gradient-deep-referencing-expected.txt:
1695         * platform/chromium-win/svg/custom/hit-test-unclosed-subpaths-expected.txt:
1696         * platform/chromium-win/svg/custom/image-small-width-height-expected.txt:
1697         * platform/chromium-win/svg/custom/image-with-transform-clip-filter-expected.txt:
1698         * platform/chromium-win/svg/custom/invalid-css-expected.txt:
1699         * platform/chromium-win/svg/custom/invalid-fill-expected.txt:
1700         * platform/chromium-win/svg/custom/invalid-fill-hex-expected.txt:
1701         * platform/chromium-win/svg/custom/invalid-lengthlist-expected.txt:
1702         * platform/chromium-win/svg/custom/js-late-clipPath-and-object-creation-expected.txt:
1703         * platform/chromium-win/svg/custom/js-late-clipPath-creation-expected.txt:
1704         * platform/chromium-win/svg/custom/js-late-gradient-and-object-creation-expected.txt:
1705         * platform/chromium-win/svg/custom/js-late-gradient-creation-expected.txt:
1706         * platform/chromium-win/svg/custom/js-late-pattern-and-object-creation-expected.txt:
1707         * platform/chromium-win/svg/custom/js-late-pattern-creation-expected.txt:
1708         * platform/chromium-win/svg/custom/junk-data-expected.txt:
1709         * platform/chromium-win/svg/custom/marker-default-width-height-expected.txt:
1710         * platform/chromium-win/svg/custom/marker-overflow-clip-expected.txt:
1711         * platform/chromium-win/svg/custom/mask-invalidation-expected.txt:
1712         * platform/chromium-win/svg/custom/missing-xlink-expected.txt:
1713         * platform/chromium-win/svg/custom/non-opaque-filters-expected.txt:
1714         * platform/chromium-win/svg/custom/path-bad-data-expected.txt:
1715         * platform/chromium-win/svg/custom/path-textPath-simulation-expected.txt:
1716         * platform/chromium-win/svg/custom/pattern-cycle-detection-expected.txt:
1717         * platform/chromium-win/svg/custom/pattern-deep-referencing-expected.txt:
1718         * platform/chromium-win/svg/custom/pattern-with-transformation-expected.txt:
1719         * platform/chromium-win/svg/custom/pointer-events-image-expected.txt:
1720         * platform/chromium-win/svg/custom/pointer-events-path-expected.txt:
1721         * platform/chromium-win/svg/custom/pointer-events-text-expected.txt:
1722         * platform/chromium-win/svg/custom/preserve-aspect-ratio-syntax-expected.txt:
1723         * platform/chromium-win/svg/custom/relative-sized-deep-shadow-tree-content-expected.txt:
1724         * platform/chromium-win/svg/custom/relative-sized-inner-svg-expected.txt:
1725         * platform/chromium-win/svg/custom/relative-sized-use-on-symbol-expected.txt:
1726         * platform/chromium-win/svg/custom/relative-sized-use-without-attributes-on-symbol-expected.txt:
1727         * platform/chromium-win/svg/custom/repaint-moving-svg-and-div-expected.checksum: Added.
1728         * platform/chromium-win/svg/custom/repaint-moving-svg-and-div-expected.png: Added.
1729         * platform/chromium-win/svg/custom/second-inline-text-expected.txt:
1730         * platform/chromium-win/svg/custom/shape-rendering-expected.txt:
1731         * platform/chromium-win/svg/custom/shapes-supporting-markers-expected.txt:
1732         * platform/chromium-win/svg/custom/stroke-fallback-expected.txt:
1733         * platform/chromium-win/svg/custom/stroke-width-large-expected.txt:
1734         * platform/chromium-win/svg/custom/stroked-pattern-expected.txt:
1735         * platform/chromium-win/svg/custom/style-attribute-font-size-expected.txt:
1736         * platform/chromium-win/svg/custom/svg-curve-with-relative-cordinates-expected.txt:
1737         * platform/chromium-win/svg/custom/svg-float-border-padding-expected.txt:
1738         * platform/chromium-win/svg/custom/text-clip-expected.txt:
1739         * platform/chromium-win/svg/custom/text-ctm-expected.txt:
1740         * platform/chromium-win/svg/custom/text-decoration-visibility-expected.txt:
1741         * platform/chromium-win/svg/custom/text-filter-expected.txt:
1742         * platform/chromium-win/svg/custom/text-hit-test-expected.txt:
1743         * platform/chromium-win/svg/custom/text-image-opacity-expected.txt:
1744         * platform/chromium-win/svg/custom/text-letter-spacing-expected.txt:
1745         * platform/chromium-win/svg/custom/text-linking-expected.txt:
1746         * platform/chromium-win/svg/custom/text-repaint-including-stroke-expected.txt:
1747         * platform/chromium-win/svg/custom/text-whitespace-handling-expected.txt:
1748         * platform/chromium-win/svg/custom/text-x-dx-lists-expected.txt:
1749         * platform/chromium-win/svg/custom/text-x-override-in-tspan-child-expected.txt:
1750         * platform/chromium-win/svg/custom/text-xy-updates-SVGList-expected.txt:
1751         * platform/chromium-win/svg/custom/text-xy-updates-expected.txt:
1752         * platform/chromium-win/svg/custom/tref-update-expected.txt:
1753         * platform/chromium-win/svg/custom/use-clipped-hit-expected.txt:
1754         * platform/chromium-win/svg/custom/use-dynamic-append-expected.txt:
1755         * platform/chromium-win/svg/custom/use-elementInstance-event-target-expected.txt:
1756         * platform/chromium-win/svg/custom/use-elementInstance-methods-expected.txt:
1757         * platform/chromium-win/svg/custom/use-event-handler-on-referenced-element-expected.txt:
1758         * platform/chromium-win/svg/custom/use-event-handler-on-use-element-expected.txt:
1759         * platform/chromium-win/svg/custom/use-events-crash-expected.txt:
1760         * platform/chromium-win/svg/custom/use-instanceRoot-modifications-expected.txt:
1761         * platform/chromium-win/svg/custom/use-modify-container-in-target-expected.txt:
1762         * platform/chromium-win/svg/custom/use-modify-target-container-expected.txt:
1763         * platform/chromium-win/svg/custom/use-modify-target-symbol-expected.txt:
1764         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-1-expected.txt:
1765         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-2-expected.txt:
1766         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-4-expected.txt:
1767         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-5-expected.txt:
1768         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-6-expected.txt:
1769         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-g-containing-symbol-expected.txt:
1770         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-g-containing-use-expected.txt:
1771         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-g-expected.txt:
1772         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-non-svg-namespaced-element-expected.txt:
1773         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-rect-expected.txt:
1774         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-symbol-expected.txt:
1775         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-symbol-inside-pattern-expected.txt:
1776         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-text-expected.txt:
1777         * platform/chromium-win/svg/custom/use-on-use-expected.txt:
1778         * platform/chromium-win/svg/custom/use-property-changes-through-dom-expected.txt:
1779         * platform/chromium-win/svg/custom/use-recursion-1-expected.txt:
1780         * platform/chromium-win/svg/custom/use-recursion-2-expected.txt:
1781         * platform/chromium-win/svg/custom/use-recursion-3-expected.txt:
1782         * platform/chromium-win/svg/custom/use-recursion-4-expected.txt:
1783         * platform/chromium-win/svg/custom/use-setAttribute-crash-expected.txt:
1784         * platform/chromium-win/svg/custom/viewbox-syntax-expected.txt:
1785         * platform/chromium-win/svg/custom/viewport-em-expected.txt:
1786         * platform/chromium-win/svg/filters/feColorMatrix-values-expected.txt:
1787         * platform/chromium-win/svg/filters/feComposite-expected.txt:
1788         * platform/chromium-win/svg/filters/filter-on-filter-for-text-expected.txt:
1789         * platform/chromium-win/svg/filters/filter-on-tspan-expected.txt:
1790         * platform/chromium-win/svg/filters/filter-width-update-expected.txt:
1791         * platform/chromium-win/svg/filters/sourceAlpha-expected.txt:
1792         * platform/chromium-win/svg/foreignObject/no-crash-with-svg-content-in-html-document-expected.txt:
1793         * platform/chromium-win/svg/foreignObject/svg-document-as-direct-child-expected.txt:
1794         * platform/chromium-win/svg/foreignObject/svg-document-in-html-document-expected.txt:
1795         * platform/chromium-win/svg/hixie/data-types/002-expected.txt:
1796         * platform/chromium-win/svg/hixie/dynamic/002-expected.txt:
1797         * platform/chromium-win/svg/hixie/error/002-expected.txt:
1798         * platform/chromium-win/svg/hixie/error/010-expected.txt:
1799         * platform/chromium-win/svg/hixie/error/011-expected.txt:
1800         * platform/chromium-win/svg/hixie/error/012-expected.txt:
1801         * platform/chromium-win/svg/hixie/error/013-expected.txt:
1802         * platform/chromium-win/svg/hixie/error/017-expected.txt:
1803         * platform/chromium-win/svg/hixie/links/002-expected.txt:
1804         * platform/chromium-win/svg/hixie/links/003-broken-expected.txt:
1805         * platform/chromium-win/svg/hixie/mixed/003-expected.txt:
1806         * platform/chromium-win/svg/hixie/mixed/004-expected.txt:
1807         * platform/chromium-win/svg/hixie/mixed/005-expected.txt:
1808         * platform/chromium-win/svg/hixie/mixed/011-expected.txt:
1809         * platform/chromium-win/svg/hixie/perf/001-expected.txt:
1810         * platform/chromium-win/svg/hixie/perf/002-expected.txt:
1811         * platform/chromium-win/svg/hixie/perf/007-expected.txt:
1812         * platform/chromium-win/svg/hixie/shapes/path/001-expected.txt:
1813         * platform/chromium-win/svg/hixie/text/002-expected.txt:
1814         * platform/chromium-win/svg/hixie/text/003a-expected.txt:
1815         * platform/chromium-win/svg/hixie/viewbox/preserveAspectRatio/001-expected.txt:
1816         * platform/chromium-win/svg/hixie/viewbox/preserveAspectRatio/002-expected.txt:
1817         * platform/chromium-win/svg/text/foreignObject-text-clipping-bug-expected.txt:
1818         * platform/chromium-win/svg/text/kerning-expected.txt:
1819         * platform/chromium-win/svg/text/multichar-glyph-expected.txt:
1820         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-1-expected.txt:
1821         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-2-expected.txt:
1822         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-3-expected.txt:
1823         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-4-expected.txt:
1824         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-1-expected.txt:
1825         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-2-expected.txt:
1826         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-3-expected.txt:
1827         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-4-expected.txt:
1828         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-1-expected.txt:
1829         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-2-expected.txt:
1830         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-3-expected.txt:
1831         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-4-expected.txt:
1832         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-1-expected.txt:
1833         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-2-expected.txt:
1834         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-3-expected.txt:
1835         * platform/chromium-win/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-4-expected.txt:
1836         * platform/chromium-win/svg/text/select-x-list-1-expected.txt:
1837         * platform/chromium-win/svg/text/select-x-list-2-expected.txt:
1838         * platform/chromium-win/svg/text/select-x-list-3-expected.txt:
1839         * platform/chromium-win/svg/text/select-x-list-4-expected.txt:
1840         * platform/chromium-win/svg/text/select-x-list-with-tspans-1-expected.txt:
1841         * platform/chromium-win/svg/text/select-x-list-with-tspans-2-expected.txt:
1842         * platform/chromium-win/svg/text/select-x-list-with-tspans-3-expected.txt:
1843         * platform/chromium-win/svg/text/select-x-list-with-tspans-4-expected.txt:
1844         * platform/chromium-win/svg/text/selection-background-color-expected.txt:
1845         * platform/chromium-win/svg/text/selection-doubleclick-expected.txt:
1846         * platform/chromium-win/svg/text/selection-styles-expected.txt:
1847         * platform/chromium-win/svg/text/selection-tripleclick-expected.txt:
1848         * platform/chromium-win/svg/text/text-gradient-positioning-expected.txt:
1849         * platform/chromium-win/svg/text/text-repaint-rects-expected.txt:
1850         * platform/chromium-win/svg/text/textPathBoundsBug-expected.txt:
1851         * platform/chromium-win/svg/zoom/page/zoom-coords-viewattr-01-b-expected.txt:
1852         * platform/chromium-win/svg/zoom/page/zoom-foreignObject-expected.txt:
1853         * platform/chromium-win/svg/zoom/page/zoom-svg-float-border-padding-expected.txt:
1854         * platform/chromium-win/svg/zoom/text/zoom-foreignObject-expected.txt:
1855         * platform/chromium-win/svg/zoom/text/zoom-svg-float-border-padding-expected.txt:
1856         * platform/chromium-win/transforms/svg-vs-css-expected.txt:
1857         * platform/chromium-win/userscripts/user-script-top-frame-only-expected.txt: Added.
1858         * platform/chromium-win/userscripts/user-style-top-frame-only-expected.txt: Added.
1859
1860 2010-07-09  Michael Nordman  <michaeln@google.com>
1861
1862         Reviewed by Dumitru Daniliuc.
1863
1864         Add a layout test to verify the expected number of progress events are raised by the appcache,
1865         and that those events have properly set 'lengthComputable', 'loaded', and 'total' attributes.
1866         Also update a couple of other tests that depend on counting the number of progress events to
1867         determine success or failure to now expect the additional final progress event that is being
1868         raised.
1869         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=37602
1870
1871         * http/tests/appcache/foreign-iframe-main-expected.txt:
1872         * http/tests/appcache/progress-counter-expected.txt: Added.
1873         * http/tests/appcache/progress-counter.html: Added.
1874         * http/tests/appcache/resources/different-https-origin-resource.html:
1875         * http/tests/appcache/resources/progress-counter.manifest: Added.
1876
1877 2010-07-09  Ben Murdoch  <benm@google.com>
1878
1879         Reviewed by Steve Block.
1880
1881         [Arm] Missing NaN check in XPath substring function
1882         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41862
1883
1884         This layout test checks for the case described in the bug
1885         and some related edge cases that do currently already pass
1886         but only through a fluke.
1887
1888         * fast/xpath/substring-nan-position-expected.txt: Added.
1889         * fast/xpath/substring-nan-position.html: Added.
1890
1891 2010-07-09  François Sausset  <sausset@gmail.com>
1892
1893         Reviewed by Beth Dakin.
1894
1895         Add test to be sure that only <mi> elements use italic fonts by default.
1896         Update test with fractions to take into account the correct behaviour of mtext (regular instead of italic).
1897         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41626
1898
1899         * mathml/presentation/tokenElements.xhtml: Added.
1900         * platform/mac/mathml/presentation/fractions-expected.checksum:
1901         * platform/mac/mathml/presentation/fractions-expected.png:
1902         * platform/mac/mathml/presentation/fractions-expected.txt:
1903         * platform/mac/mathml/presentation/tokenElements-expected.checksum: Added.
1904         * platform/mac/mathml/presentation/tokenElements-expected.png: Added.
1905         * platform/mac/mathml/presentation/tokenElements-expected.txt: Added.
1906
1907 2010-07-09  Tony Gentilcore  <tonyg@chromium.org>
1908
1909         Reviewed by Dimitri Glazkov.
1910
1911         Implement performance.navigation.type
1912         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41564
1913
1914         Expectations set to FAIL because disabled by default. Tests pass with --web-timing.
1915
1916         * fast/dom/navigation-type-back-forward-expected.txt: Added.
1917         * fast/dom/navigation-type-back-forward.html: Added.
1918         * fast/dom/navigation-type-navigate-expected.txt: Added.
1919         * fast/dom/navigation-type-navigate.html: Added.
1920         * fast/dom/navigation-type-reload-expected.txt: Added.
1921         * fast/dom/navigation-type-reload.html: Added.
1922         * fast/dom/resources/navigation-type-matches-querystring.html: Added.
1923
1924 2010-07-09  François Sausset  <sausset@gmail.com>
1925
1926         Reviewed by Kenneth Rohde Christiansen.
1927
1928         Set the good default behaviour for the columalign attribute on MathML mtable element
1929         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41631
1930
1931         Test updated.
1932
1933         * mathml/presentation/tables.xhtml:
1934         * platform/mac/mathml/presentation/tables-expected.checksum:
1935         * platform/mac/mathml/presentation/tables-expected.png:
1936         * platform/mac/mathml/presentation/tables-expected.txt:
1937
1938 2010-07-09  Nikolas Zimmermann  <nzimmermann@rim.com>
1939
1940         Not reviewed.
1941
1942         RenderSVGRoot does not include border/padding while repainting
1943         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41854
1944
1945         Add mac-tiger specific results. That should mark the end of the journey.
1946
1947         * platform/mac-tiger/svg/hixie/text/003-expected.txt:
1948         * platform/mac-tiger/svg/hixie/text/003a-expected.txt:
1949         * platform/mac-tiger/svg/hixie/viewbox/preserveAspectRatio/001-expected.txt:
1950         * platform/mac-tiger/svg/hixie/viewbox/preserveAspectRatio/002-expected.txt:
1951
1952 2010-07-09  Nikolas Zimmermann  <nzimmermann@rim.com>
1953
1954         Not reviewed.
1955
1956         RenderSVGRoot does not include border/padding while repainting
1957         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41854
1958
1959         Hopefully last round of gtk specific results.
1960
1961         * platform/gtk/svg/text/select-x-list-with-tspans-1-expected.txt:
1962         * platform/gtk/svg/text/select-x-list-with-tspans-2-expected.txt:
1963         * platform/gtk/svg/text/select-x-list-with-tspans-3-expected.txt:
1964         * platform/gtk/svg/text/select-x-list-with-tspans-4-expected.txt:
1965         * platform/gtk/svg/text/selection-background-color-expected.txt:
1966         * platform/gtk/svg/text/selection-doubleclick-expected.txt:
1967         * platform/gtk/svg/text/selection-styles-expected.txt:
1968         * platform/gtk/svg/text/selection-tripleclick-expected.txt:
1969         * platform/gtk/svg/text/text-hkern-expected.txt:
1970         * platform/gtk/svg/text/text-hkern-on-vertical-text-expected.txt:
1971         * platform/gtk/svg/text/text-vkern-expected.txt:
1972         * platform/gtk/svg/text/text-vkern-on-horizontal-text-expected.txt:
1973         * platform/gtk/svg/zoom/page/relative-sized-document-scrollbars-expected.txt:
1974         * platform/gtk/svg/zoom/page/zoom-coords-viewattr-01-b-expected.txt:
1975         * platform/gtk/svg/zoom/page/zoom-foreignObject-expected.txt:
1976         * platform/gtk/svg/zoom/page/zoom-svg-float-border-padding-expected.txt:
1977         * platform/gtk/svg/zoom/text/relative-sized-document-scrollbars-expected.txt:
1978         * platform/gtk/svg/zoom/text/zoom-foreignObject-expected.txt:
1979         * platform/gtk/svg/zoom/text/zoom-svg-float-border-padding-expected.txt:
1980         * platform/gtk/transforms/svg-vs-css-expected.txt:
1981
1982 2010-07-09  Nikolas Zimmermann  <nzimmermann@rim.com>
1983
1984         Not reviewed.
1985
1986         RenderSVGRoot does not include border/padding while repainting
1987         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41854
1988
1989         Next round of gtk specific results.
1990
1991         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-3-expected.txt:
1992         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-4-expected.txt:
1993         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-1-expected.txt:
1994         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-2-expected.txt:
1995         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-3-expected.txt:
1996         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-4-expected.txt:
1997         * platform/gtk/svg/text/select-x-list-1-expected.txt:
1998         * platform/gtk/svg/text/select-x-list-2-expected.txt:
1999         * platform/gtk/svg/text/select-x-list-3-expected.txt:
2000         * platform/gtk/svg/text/select-x-list-4-expected.txt:
2001
2002 2010-07-09  Nikolas Zimmermann  <nzimmermann@rim.com>
2003
2004         Not reviewed.
2005
2006         RenderSVGRoot does not include border/padding while repainting
2007         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41854
2008
2009         Last round of qt specific results.
2010
2011         * platform/qt/fast/repaint/moving-shadow-on-container-expected.txt:
2012         * platform/qt/fast/repaint/moving-shadow-on-path-expected.txt:
2013         * platform/qt/fast/repaint/svg-layout-root-style-attr-update-expected.txt:
2014
2015 2010-07-09  Nikolas Zimmermann  <nzimmermann@rim.com>
2016
2017         Not reviewed.
2018
2019         RenderSVGRoot does not include border/padding while repainting
2020         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41854
2021
2022         Next round of win specific results.
2023
2024         * platform/win/svg/custom/broken-internal-references-expected.txt:
2025         * platform/win/svg/custom/clip-path-referencing-use2-expected.txt:
2026         * platform/win/svg/custom/image-with-transform-clip-filter-expected.txt:
2027         * platform/win/svg/filters/feColorMatrix-values-expected.txt:
2028
2029 2010-07-09  Csaba Osztrogonác  <ossy@webkit.org>
2030
2031         Reviewed by Nikolas Zimmermann.
2032
2033         [Qt] Update platform specific expected results after r62922.
2034
2035         RenderSVGRoot does not include border/padding while repainting
2036         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41854
2037
2038         * platform/qt/svg/custom/js-update-image-and-display-expected.txt:
2039         * platform/qt/svg/custom/js-update-image-and-display2-expected.txt:
2040         * platform/qt/svg/custom/js-update-image-and-display3-expected.txt:
2041         * platform/qt/svg/custom/marker-opacity-expected.txt:
2042         * platform/qt/svg/custom/marker-referencePoint-expected.txt:
2043         * platform/qt/svg/custom/marker-strokeWidth-changes-expected.txt:
2044         * platform/qt/svg/custom/mask-invalidation-expected.txt:
2045         * platform/qt/svg/custom/mask-on-multiple-objects-expected.txt:
2046         * platform/qt/svg/custom/mask-with-default-value-expected.txt:
2047         * platform/qt/svg/custom/non-scaling-stroke-expected.txt:
2048         * platform/qt/svg/custom/pattern-excessive-malloc-expected.txt:
2049         * platform/qt/svg/custom/pattern-size-bigger-than-target-size-expected.txt:
2050         * platform/qt/svg/custom/pattern-skew-transformed-expected.txt:
2051         * platform/qt/svg/custom/radial-gradient-with-outstanding-focalPoint-expected.txt:
2052         * platform/qt/svg/custom/relative-sized-deep-shadow-tree-content-expected.txt:
2053         * platform/qt/svg/custom/relative-sized-use-on-symbol-expected.txt:
2054         * platform/qt/svg/custom/repaint-stroke-width-changes-expected.txt:
2055         * platform/qt/svg/custom/resource-invalidate-on-target-update-expected.txt:
2056         * platform/qt/svg/custom/stroke-width-large-expected.txt:
2057         * platform/qt/svg/custom/text-xy-updates-SVGList-expected.txt:
2058         * platform/qt/svg/custom/text-zoom-expected.txt:
2059         * platform/qt/svg/custom/transformedMaskFails-expected.txt:
2060         * platform/qt/svg/custom/use-on-clip-path-with-transformation-expected.txt:
2061         * platform/qt/svg/custom/use-on-symbol-inside-pattern-expected.txt:
2062         * platform/qt/svg/filters/feColorMatrix-values-expected.txt:
2063         * platform/qt/svg/filters/feComposite-expected.txt:
2064         * platform/qt/svg/filters/feGaussianBlur-expected.txt:
2065         * platform/qt/svg/filters/feLighting-crash-expected.txt:
2066         * platform/qt/svg/filters/feMerge-expected.txt:
2067         * platform/qt/svg/filters/feMerge-wrong-input-expected.txt:
2068         * platform/qt/svg/filters/feOffset-expected.txt:
2069         * platform/qt/svg/filters/feTile-expected.txt:
2070         * platform/qt/svg/filters/filter-clip-expected.txt:
2071         * platform/qt/svg/filters/filter-on-filter-for-text-expected.txt:
2072         * platform/qt/svg/filters/filter-on-tspan-expected.txt:
2073         * platform/qt/svg/filters/filter-source-position-expected.txt:
2074         * platform/qt/svg/filters/filteredImage-expected.txt:
2075         * platform/qt/svg/filters/shadow-on-filter-expected.txt:
2076         * platform/qt/svg/filters/shadow-on-rect-with-filter-expected.txt:
2077         * platform/qt/svg/filters/sourceAlpha-expected.txt:
2078         * platform/qt/svg/filters/subRegion-one-effect-expected.txt:
2079         * platform/qt/svg/filters/subRegion-two-effects-expected.txt:
2080         * platform/qt/svg/foreignObject/disallowed-svg-nodes-as-direct-children-expected.txt:
2081         * platform/qt/svg/foreignObject/no-crash-with-svg-content-in-html-document-expected.txt:
2082         * platform/qt/svg/foreignObject/svg-document-as-direct-child-expected.txt:
2083         * platform/qt/svg/foreignObject/svg-document-in-html-document-expected.txt:
2084         * platform/qt/svg/overflow/overflow-on-foreignObject-expected.txt:
2085         * platform/qt/svg/overflow/overflow-on-inner-svg-element-defaults-expected.txt:
2086         * platform/qt/svg/overflow/overflow-on-inner-svg-element-expected.txt:
2087         * platform/qt/svg/text/foreignObject-text-clipping-bug-expected.txt:
2088         * platform/qt/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-1-expected.txt:
2089         * platform/qt/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-2-expected.txt:
2090         * platform/qt/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-3-expected.txt:
2091         * platform/qt/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-4-expected.txt:
2092         * platform/qt/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-1-expected.txt:
2093         * platform/qt/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-2-expected.txt:
2094         * platform/qt/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-3-expected.txt:
2095         * platform/qt/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-4-expected.txt:
2096         * platform/qt/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-4-expected.txt:
2097         * platform/qt/svg/text/select-x-list-1-expected.txt:
2098         * platform/qt/svg/text/select-x-list-2-expected.txt:
2099         * platform/qt/svg/text/select-x-list-3-expected.txt:
2100         * platform/qt/svg/text/select-x-list-4-expected.txt:
2101         * platform/qt/svg/text/select-x-list-with-tspans-1-expected.txt:
2102         * platform/qt/svg/text/select-x-list-with-tspans-2-expected.txt:
2103         * platform/qt/svg/text/select-x-list-with-tspans-3-expected.txt:
2104         * platform/qt/svg/text/select-x-list-with-tspans-4-expected.txt:
2105         * platform/qt/svg/text/selection-background-color-expected.txt:
2106         * platform/qt/svg/text/selection-doubleclick-expected.txt:
2107         * platform/qt/svg/text/selection-styles-expected.txt:
2108         * platform/qt/svg/text/selection-tripleclick-expected.txt:
2109         * platform/qt/svg/text/text-hkern-expected.txt:
2110         * platform/qt/svg/text/text-hkern-on-vertical-text-expected.txt:
2111         * platform/qt/svg/text/text-vkern-expected.txt:
2112         * platform/qt/svg/text/text-vkern-on-horizontal-text-expected.txt:
2113         * platform/qt/svg/zoom/page/relative-sized-document-scrollbars-expected.txt:
2114         * platform/qt/svg/zoom/page/zoom-coords-viewattr-01-b-expected.txt:
2115         * platform/qt/svg/zoom/page/zoom-foreignObject-expected.txt:
2116         * platform/qt/svg/zoom/page/zoom-svg-float-border-padding-expected.txt:
2117         * platform/qt/svg/zoom/text/relative-sized-document-scrollbars-expected.txt:
2118         * platform/qt/svg/zoom/text/zoom-coords-viewattr-01-b-expected.txt:
2119         * platform/qt/svg/zoom/text/zoom-foreignObject-expected.txt:
2120         * platform/qt/svg/zoom/text/zoom-svg-float-border-padding-expected.txt:
2121
2122 2010-07-09  Nikolas Zimmermann  <nzimmermann@rim.com>
2123
2124         Not reviewed.
2125
2126         RenderSVGRoot does not include border/padding while repainting
2127         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41854
2128
2129         Next round of gtk specific results.
2130
2131         * platform/gtk/fast/repaint/moving-shadow-on-container-expected.txt:
2132         * platform/gtk/fast/repaint/moving-shadow-on-path-expected.txt:
2133         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-1-expected.txt:
2134         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-2-expected.txt:
2135         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-3-expected.txt:
2136         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-4-expected.txt:
2137         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-1-expected.txt:
2138         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-2-expected.txt:
2139         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-3-expected.txt:
2140         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-4-expected.txt:
2141         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-1-expected.txt:
2142         * platform/gtk/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-2-expected.txt:
2143
2144 2010-07-09  Nikolas Zimmermann  <nzimmermann@rim.com>
2145
2146         Not reviewed.
2147
2148         RenderSVGRoot does not include border/padding while repainting
2149         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41854
2150
2151         Next round of gtk specific results.
2152
2153         * platform/gtk/svg/custom/text-zoom-expected.txt:
2154         * platform/gtk/svg/filters/feDisplacementMap-expected.txt:
2155         * platform/gtk/svg/filters/feLighting-crash-expected.txt:
2156         * platform/gtk/svg/filters/filter-on-filter-for-text-expected.txt:
2157         * platform/gtk/svg/filters/filter-on-tspan-expected.txt:
2158         * platform/gtk/svg/overflow/overflow-on-foreignObject-expected.txt:
2159         * platform/gtk/svg/overflow/overflow-on-inner-svg-element-defaults-expected.txt:
2160         * platform/gtk/svg/text/foreignObject-text-clipping-bug-expected.txt:
2161
2162 2010-07-09  Adam Barth  <abarth@webkit.org>
2163
2164         Reviewed by Eric Seidel.
2165
2166         Skip leading newlines in <textarea>
2167         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41947
2168
2169         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
2170
2171 2010-07-09  Eric Seidel  <eric@webkit.org>
2172
2173         Reviewed by Adam Barth.
2174
2175         Implement self closing start tag state in the tokenizer
2176         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41946
2177
2178         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
2179          - Yay progressions!
2180
2181 2010-07-09  Eric Seidel  <eric@webkit.org>
2182
2183         Reviewed by Adam Barth.
2184
2185         Add basic "in foreign content" support to the TreeBuilder
2186         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41943
2187
2188         Update our results now that we pass a bunch more tests.
2189
2190         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
2191
2192 2010-07-09  Nikolas Zimmermann  <nzimmermann@rim.com>
2193
2194         Not reviewed.
2195
2196         RenderSVGRoot does not include border/padding while repainting
2197         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41854
2198
2199         Update gtk/qt specific results, and 4 mac results I missed.
2200
2201         * fast/repaint/svg-layout-root-style-attr-update-expected.txt:
2202         * platform/gtk/svg/css/shadow-and-opacity-expected.txt:
2203         * platform/gtk/svg/custom/broken-internal-references-expected.txt:
2204         * platform/gtk/svg/custom/clip-path-id-changes-expected.txt:
2205         * platform/gtk/svg/custom/empty-mask-expected.txt:
2206         * platform/gtk/svg/custom/fill-opacity-hsl-expected.txt:
2207         * platform/gtk/svg/custom/fill-opacity-rgba-expected.txt:
2208         * platform/gtk/svg/custom/js-repaint-rect-on-path-with-stroke-expected.txt:
2209         * platform/gtk/svg/custom/marker-opacity-expected.txt:
2210         * platform/gtk/svg/custom/marker-referencePoint-expected.txt:
2211         * platform/gtk/svg/custom/mask-invalidation-expected.txt:
2212         * platform/gtk/svg/custom/pattern-excessive-malloc-expected.txt:
2213         * platform/gtk/svg/custom/pattern-size-bigger-than-target-size-expected.txt:
2214         * platform/gtk/svg/custom/pattern-skew-transformed-expected.txt:
2215         * platform/gtk/svg/custom/relative-sized-deep-shadow-tree-content-expected.txt:
2216         * platform/gtk/svg/custom/repaint-stroke-width-changes-expected.txt:
2217         * platform/gtk/svg/custom/stroke-width-large-expected.txt:
2218         * platform/gtk/svg/custom/text-xy-updates-SVGList-expected.txt:
2219         * platform/mac/fast/repaint/moving-shadow-on-container-expected.txt:
2220         * platform/mac/fast/repaint/moving-shadow-on-path-expected.txt:
2221         * platform/mac/transforms/svg-vs-css-expected.txt: 
2222         * platform/qt/svg/batik/text/textDecoration-expected.txt:
2223         * platform/qt/svg/css/arrow-with-shadow-expected.txt:
2224         * platform/qt/svg/css/circle-in-mask-with-shadow-expected.txt:
2225         * platform/qt/svg/css/clippath-with-shadow-expected.txt:
2226         * platform/qt/svg/css/mask-with-shadow-expected.txt:
2227         * platform/qt/svg/css/path-with-shadow-expected.txt:
2228         * platform/qt/svg/css/shadow-and-opacity-expected.txt:
2229         * platform/qt/svg/css/shadow-with-large-radius-expected.txt:
2230         * platform/qt/svg/css/shadow-with-negative-offset-expected.txt:
2231         * platform/qt/svg/css/stars-with-shadow-expected.txt:
2232         * platform/qt/svg/custom/animation-currentColor-expected.txt:
2233         * platform/qt/svg/custom/broken-internal-references-expected.txt:
2234         * platform/qt/svg/custom/clip-path-id-changes-expected.txt:
2235         * platform/qt/svg/custom/createImageElement-expected.txt:
2236         * platform/qt/svg/custom/createImageElement2-expected.txt:
2237         * platform/qt/svg/custom/empty-mask-expected.txt:
2238         * platform/qt/svg/custom/js-repaint-rect-on-path-with-stroke-expected.txt:
2239
2240 2010-07-09  Adam Barth  <abarth@webkit.org>
2241
2242         Reviewed by Eric Seidel.
2243
2244         Coalesce text nodes when foster parenting
2245         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41921
2246
2247         Yay test progression.
2248
2249         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
2250
2251 2010-07-08  Nikolas Zimmermann  <nzimmermann@rim.com>
2252
2253         Reviewed by Dirk Schulze.
2254
2255         RenderSVGRoot does not include border/padding while repainting
2256         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41854
2257
2258         Update most textual results as <svg> now receives a proper size and location.
2259         NOTE: This requires updating more platform specific results, after landing with the help of the buildbots.
2260
2261         * platform/mac-leopard/svg/custom/junk-data-expected.txt:
2262         * platform/mac-leopard/svg/custom/missing-xlink-expected.txt:
2263         * platform/mac-leopard/svg/custom/use-font-face-crash-expected.txt:
2264         * platform/mac-leopard/svg/hixie/error/012-expected.txt:
2265         * platform/mac/svg/W3C-SVG-1.1/struct-frag-01-t-expected.txt:
2266         * platform/mac/svg/W3C-SVG-1.1/struct-frag-03-t-expected.txt:
2267         * platform/mac/svg/batik/filters/feTile-expected.txt:
2268         * platform/mac/svg/batik/filters/filterRegions-expected.txt:
2269         * platform/mac/svg/batik/masking/maskRegions-expected.txt:
2270         * platform/mac/svg/batik/paints/gradientLimit-expected.txt:
2271         * platform/mac/svg/batik/paints/patternPreserveAspectRatioA-expected.txt:
2272         * platform/mac/svg/batik/paints/patternRegionA-expected.txt:
2273         * platform/mac/svg/batik/paints/patternRegions-expected.txt:
2274         * platform/mac/svg/batik/text/longTextOnPath-expected.txt:
2275         * platform/mac/svg/batik/text/textAnchor-expected.txt:
2276         * platform/mac/svg/batik/text/textAnchor2-expected.txt:
2277         * platform/mac/svg/batik/text/textAnchor3-expected.txt:
2278         * platform/mac/svg/batik/text/textDecoration-expected.txt:
2279         * platform/mac/svg/batik/text/textDecoration2-expected.txt:
2280         * platform/mac/svg/batik/text/textEffect-expected.txt:
2281         * platform/mac/svg/batik/text/textEffect2-expected.txt:
2282         * platform/mac/svg/batik/text/textEffect3-expected.txt:
2283         * platform/mac/svg/batik/text/textFeatures-expected.txt:
2284         * platform/mac/svg/batik/text/textGlyphOrientationHorizontal-expected.txt:
2285         * platform/mac/svg/batik/text/textLayout-expected.txt:
2286         * platform/mac/svg/batik/text/textLayout2-expected.txt:
2287         * platform/mac/svg/batik/text/textLength-expected.txt:
2288         * platform/mac/svg/batik/text/textOnPath-expected.txt:
2289         * platform/mac/svg/batik/text/textOnPath2-expected.txt:
2290         * platform/mac/svg/batik/text/textOnPath3-expected.txt:
2291         * platform/mac/svg/batik/text/textOnPathSpaces-expected.txt:
2292         * platform/mac/svg/batik/text/textPCDATA-expected.txt:
2293         * platform/mac/svg/batik/text/textPosition-expected.txt:
2294         * platform/mac/svg/batik/text/textPosition2-expected.txt:
2295         * platform/mac/svg/batik/text/textProperties-expected.txt:
2296         * platform/mac/svg/batik/text/textProperties2-expected.txt:
2297         * platform/mac/svg/batik/text/textStyles-expected.txt:
2298         * platform/mac/svg/batik/text/verticalText-expected.txt:
2299         * platform/mac/svg/batik/text/verticalTextOnPath-expected.txt:
2300         * platform/mac/svg/batik/text/xmlSpace-expected.txt:
2301         * platform/mac/svg/carto.net/button-expected.txt:
2302         * platform/mac/svg/carto.net/colourpicker-expected.txt:
2303         * platform/mac/svg/carto.net/combobox-expected.txt:
2304         * platform/mac/svg/carto.net/scrollbar-expected.txt:
2305         * platform/mac/svg/carto.net/selectionlist-expected.txt:
2306         * platform/mac/svg/carto.net/slider-expected.txt:
2307         * platform/mac/svg/carto.net/tabgroup-expected.txt:
2308         * platform/mac/svg/carto.net/textbox-expected.txt:
2309         * platform/mac/svg/carto.net/window-expected.txt:
2310         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-child-clipped-expected.txt:
2311         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-childs-clipped-expected.txt:
2312         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-clipped-evenodd-twice-expected.txt:
2313         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-clipped-expected.txt:
2314         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-clipped-no-content-expected.txt:
2315         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-clipped-nonzero-expected.txt:
2316         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-evenodd-expected.txt:
2317         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-evenodd-nonzero-expected.txt:
2318         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-nonzero-evenodd-expected.txt:
2319         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-nonzero-expected.txt:
2320         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-objectBoundingBox-expected.txt:
2321         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-on-clipped-use-expected.txt:
2322         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-on-g-and-child-expected.txt:
2323         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-on-g-expected.txt:
2324         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-on-svg-and-child-expected.txt:
2325         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-on-svg-expected.txt:
2326         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-recursive-call-by-child-expected.txt:
2327         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-recursive-call-expected.txt:
2328         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-text-and-shape-expected.txt:
2329         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-text-and-stroke-expected.txt:
2330         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-text-expected.txt:
2331         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-use-as-child-expected.txt:
2332         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-use-as-child2-expected.txt:
2333         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-use-as-child3-expected.txt:
2334         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-use-as-child4-expected.txt:
2335         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-use-as-child5-expected.txt:
2336         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-userSpaceOnUse-expected.txt:
2337         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-with-container-expected.txt:
2338         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-with-different-unittypes-expected.txt:
2339         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-with-different-unittypes2-expected.txt:
2340         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-with-invisibile-child-expected.txt:
2341         * platform/mac/svg/clip-path/clip-path-with-text-clipped-expected.txt:
2342         * platform/mac/svg/css/arrow-with-shadow-expected.txt:
2343         * platform/mac/svg/css/circle-in-mask-with-shadow-expected.txt:
2344         * platform/mac/svg/css/clippath-with-shadow-expected.txt:
2345         * platform/mac/svg/css/composite-shadow-example-expected.txt:
2346         * platform/mac/svg/css/composite-shadow-with-opacity-expected.txt:
2347         * platform/mac/svg/css/group-with-shadow-expected.txt:
2348         * platform/mac/svg/css/mask-with-shadow-expected.txt:
2349         * platform/mac/svg/css/path-with-shadow-expected.txt:
2350         * platform/mac/svg/css/shadow-and-opacity-expected.txt:
2351         * platform/mac/svg/css/shadow-with-large-radius-expected.txt:
2352         * platform/mac/svg/css/shadow-with-negative-offset-expected.txt:
2353         * platform/mac/svg/css/stars-with-shadow-expected.txt:
2354         * platform/mac/svg/css/text-shadow-multiple-expected.txt:
2355         * platform/mac/svg/custom/SVGMatrix-interface-expected.txt:
2356         * platform/mac/svg/custom/SVGNumber-interface-expected.txt:
2357         * platform/mac/svg/custom/SVGPoint-interface-expected.txt:
2358         * platform/mac/svg/custom/SVGPoint-matrixTransform-expected.txt:
2359         * platform/mac/svg/custom/SVGRect-interface-expected.txt:
2360         * platform/mac/svg/custom/alignment-baseline-modes-expected.txt:
2361         * platform/mac/svg/custom/altglyph-expected.txt:
2362         * platform/mac/svg/custom/animate-path-discrete-expected.txt:
2363         * platform/mac/svg/custom/animate-path-morphing-expected.txt:
2364         * platform/mac/svg/custom/broken-internal-references-expected.txt:
2365         * platform/mac/svg/custom/circle-move-invalidation-expected.txt:
2366         * platform/mac/svg/custom/circular-marker-reference-1-expected.txt:
2367         * platform/mac/svg/custom/circular-marker-reference-2-expected.txt:
2368         * platform/mac/svg/custom/circular-marker-reference-3-expected.txt:
2369         * platform/mac/svg/custom/circular-marker-reference-4-expected.txt:
2370         * platform/mac/svg/custom/class-baseValue-expected.txt:
2371         * platform/mac/svg/custom/class-selector-expected.txt:
2372         * platform/mac/svg/custom/clip-path-child-changes-expected.txt:
2373         * platform/mac/svg/custom/clip-path-href-changes-expected.txt:
2374         * platform/mac/svg/custom/clip-path-id-changes-expected.txt:
2375         * platform/mac/svg/custom/clip-path-referencing-use-expected.txt:
2376         * platform/mac/svg/custom/clip-path-referencing-use2-expected.txt:
2377         * platform/mac/svg/custom/clip-path-units-changes-expected.txt:
2378         * platform/mac/svg/custom/clip-path-with-transform-expected.txt:
2379         * platform/mac/svg/custom/clone-element-with-animated-svg-properties-expected.txt:
2380         * platform/mac/svg/custom/conditional-processing-outside-switch-expected.txt:
2381         * platform/mac/svg/custom/container-opacity-clip-viewBox-expected.txt:
2382         * platform/mac/svg/custom/control-points-for-S-and-T-expected.txt:
2383         * platform/mac/svg/custom/coords-relative-units-transforms-expected.txt:
2384         * platform/mac/svg/custom/create-metadata-element-expected.txt:
2385         * platform/mac/svg/custom/createImageElement-expected.txt:
2386         * platform/mac/svg/custom/createImageElement2-expected.txt:
2387         * platform/mac/svg/custom/createelement-expected.txt:
2388         * platform/mac/svg/custom/css-pixels-dpi-expected.txt:
2389         * platform/mac/svg/custom/dasharrayOrigin-expected.txt:
2390         * platform/mac/svg/custom/deep-dynamic-updates-expected.txt:
2391         * platform/mac/svg/custom/display-none-expected.txt:
2392         * platform/mac/svg/custom/dominant-baseline-modes-expected.txt:
2393         * platform/mac/svg/custom/dynamic-empty-path-expected.txt:
2394         * platform/mac/svg/custom/empty-clip-path-expected.txt:
2395         * platform/mac/svg/custom/empty-mask-expected.txt:
2396         * platform/mac/svg/custom/empty-merge-expected.txt:
2397         * platform/mac/svg/custom/evt-onload-expected.txt:
2398         * platform/mac/svg/custom/feComponentTransfer-Discrete-expected.txt:
2399         * platform/mac/svg/custom/feComponentTransfer-Gamma-expected.txt:
2400         * platform/mac/svg/custom/feComponentTransfer-Linear-expected.txt:
2401         * platform/mac/svg/custom/feComponentTransfer-Table-expected.txt:
2402         * platform/mac/svg/custom/feDisplacementMap-01-expected.txt:
2403         * platform/mac/svg/custom/fill-fallback-expected.txt:
2404         * platform/mac/svg/custom/fill-opacity-hsl-expected.txt:
2405         * platform/mac/svg/custom/fill-opacity-rgba-expected.txt:
2406         * platform/mac/svg/custom/fill-update-expected.txt:
2407         * platform/mac/svg/custom/focus-ring-expected.txt:
2408         * platform/mac/svg/custom/font-face-cascade-order-expected.txt:
2409         * platform/mac/svg/custom/font-face-simple-expected.txt:
2410         * platform/mac/svg/custom/foreign-object-skew-expected.txt:
2411         * platform/mac/svg/custom/foreignObject-crash-on-hover-expected.txt:
2412         * platform/mac/svg/custom/fractional-rects-expected.txt:
2413         * platform/mac/svg/custom/getTransformToElement-expected.txt:
2414         * platform/mac/svg/custom/gradient-add-stops-expected.txt:
2415         * platform/mac/svg/custom/gradient-attr-update-expected.txt:
2416         * platform/mac/svg/custom/gradient-cycle-detection-expected.txt:
2417         * platform/mac/svg/custom/gradient-deep-referencing-expected.txt:
2418         * platform/mac/svg/custom/gradient-rotated-bbox-expected.txt:
2419         * platform/mac/svg/custom/gradient-stop-style-change-expected.txt:
2420         * platform/mac/svg/custom/gradient-stroke-width-expected.txt:
2421         * platform/mac/svg/custom/grayscale-gradient-mask-expected.txt:
2422         * platform/mac/svg/custom/group-opacity-expected.txt:
2423         * platform/mac/svg/custom/hit-test-unclosed-subpaths-expected.txt:
2424         * platform/mac/svg/custom/image-small-width-height-expected.txt:
2425         * platform/mac/svg/custom/image-with-aspect-ratio-stretch-expected.txt:
2426         * platform/mac/svg/custom/image-with-transform-clip-filter-expected.txt:
2427         * platform/mac/svg/custom/inner-percent-expected.txt:
2428         * platform/mac/svg/custom/inner-svg-hit-test-expected.txt:
2429         * platform/mac/svg/custom/invalid-css-expected.txt:
2430         * platform/mac/svg/custom/invalid-fill-expected.txt:
2431         * platform/mac/svg/custom/invalid-fill-hex-expected.txt:
2432         * platform/mac/svg/custom/invalid-lengthlist-expected.txt:
2433         * platform/mac/svg/custom/js-late-clipPath-and-object-creation-expected.txt:
2434         * platform/mac/svg/custom/js-late-clipPath-creation-expected.txt:
2435         * platform/mac/svg/custom/js-late-gradient-and-object-creation-expected.txt:
2436         * platform/mac/svg/custom/js-late-gradient-creation-expected.txt:
2437         * platform/mac/svg/custom/js-late-marker-and-object-creation-expected.txt:
2438         * platform/mac/svg/custom/js-late-marker-creation-expected.txt:
2439         * platform/mac/svg/custom/js-late-mask-and-object-creation-expected.txt:
2440         * platform/mac/svg/custom/js-late-mask-creation-expected.txt:
2441         * platform/mac/svg/custom/js-late-pattern-and-object-creation-expected.txt:
2442         * platform/mac/svg/custom/js-late-pattern-creation-expected.txt:
2443         * platform/mac/svg/custom/js-repaint-rect-on-path-with-stroke-expected.txt:
2444         * platform/mac/svg/custom/js-update-bounce-expected.txt:
2445         * platform/mac/svg/custom/js-update-container-expected.txt:
2446         * platform/mac/svg/custom/js-update-container2-expected.txt:
2447         * platform/mac/svg/custom/js-update-gradient-expected.txt:
2448         * platform/mac/svg/custom/js-update-image-and-display-expected.txt:
2449         * platform/mac/svg/custom/js-update-image-and-display2-expected.txt:
2450         * platform/mac/svg/custom/js-update-image-and-display3-expected.txt:
2451         * platform/mac/svg/custom/js-update-image-expected.txt:
2452         * platform/mac/svg/custom/js-update-path-changes-expected.txt:
2453         * platform/mac/svg/custom/js-update-path-removal-expected.txt:
2454         * platform/mac/svg/custom/js-update-pattern-child-expected.txt:
2455         * platform/mac/svg/custom/js-update-pattern-expected.txt:
2456         * platform/mac/svg/custom/js-update-polygon-changes-expected.txt:
2457         * platform/mac/svg/custom/js-update-polygon-removal-expected.txt:
2458         * platform/mac/svg/custom/js-update-stop-expected.txt:
2459         * platform/mac/svg/custom/js-update-style-expected.txt:
2460         * platform/mac/svg/custom/js-update-transform-addition-expected.txt:
2461         * platform/mac/svg/custom/js-update-transform-changes-expected.txt:
2462         * platform/mac/svg/custom/junk-data-expected.txt:
2463         * platform/mac/svg/custom/large-bounding-box-percents-expected.txt:
2464         * platform/mac/svg/custom/marker-changes-expected.txt:
2465         * platform/mac/svg/custom/marker-child-changes-expected.txt:
2466         * platform/mac/svg/custom/marker-default-width-height-expected.txt:
2467         * platform/mac/svg/custom/marker-opacity-expected.txt:
2468         * platform/mac/svg/custom/marker-overflow-clip-expected.txt:
2469         * platform/mac/svg/custom/marker-referencePoint-expected.txt:
2470         * platform/mac/svg/custom/marker-strokeWidth-changes-expected.txt:
2471         * platform/mac/svg/custom/marker-viewBox-changes-expected.txt:
2472         * platform/mac/svg/custom/mask-changes-expected.txt:
2473         * platform/mac/svg/custom/mask-child-changes-expected.txt:
2474         * platform/mac/svg/custom/mask-excessive-malloc-expected.txt:
2475         * platform/mac/svg/custom/mask-inside-defs-expected.txt:
2476         * platform/mac/svg/custom/mask-invalidation-expected.txt:
2477         * platform/mac/svg/custom/mask-on-multiple-objects-expected.txt:
2478         * platform/mac/svg/custom/mask-with-all-units-expected.txt:
2479         * platform/mac/svg/custom/mask-with-default-value-expected.txt:
2480         * platform/mac/svg/custom/missing-xlink-expected.txt:
2481         * platform/mac/svg/custom/non-circular-marker-reference-expected.txt:
2482         * platform/mac/svg/custom/non-opaque-filters-expected.txt:
2483         * platform/mac/svg/custom/non-scaling-stroke-expected.txt:
2484         * platform/mac/svg/custom/path-bad-data-expected.txt:
2485         * platform/mac/svg/custom/path-textPath-simulation-expected.txt:
2486         * platform/mac/svg/custom/pattern-cycle-detection-expected.txt:
2487         * platform/mac/svg/custom/pattern-deep-referencing-expected.txt:
2488         * platform/mac/svg/custom/pattern-excessive-malloc-expected.txt:
2489         * platform/mac/svg/custom/pattern-rotate-expected.txt:
2490         * platform/mac/svg/custom/pattern-size-bigger-than-target-size-expected.txt:
2491         * platform/mac/svg/custom/pattern-skew-transformed-expected.txt:
2492         * platform/mac/svg/custom/pattern-with-transformation-expected.txt:
2493         * platform/mac/svg/custom/pattern-y-offset-expected.txt:
2494         * platform/mac/svg/custom/percentage-rect-expected.txt:
2495         * platform/mac/svg/custom/percentage-rect2-expected.txt:
2496         * platform/mac/svg/custom/pointer-events-image-expected.txt:
2497         * platform/mac/svg/custom/pointer-events-path-expected.txt:
2498         * platform/mac/svg/custom/pointer-events-text-expected.txt:
2499         * platform/mac/svg/custom/poly-identify-expected.txt:
2500         * platform/mac/svg/custom/polyline-hittest-expected.txt:
2501         * platform/mac/svg/custom/polyline-invalid-points-expected.txt:
2502         * platform/mac/svg/custom/polyline-setattribute-points-null-expected.txt:
2503         * platform/mac/svg/custom/preserve-aspect-ratio-syntax-expected.txt:
2504         * platform/mac/svg/custom/prevent-default-expected.txt:
2505         * platform/mac/svg/custom/recursive-clippath-expected.txt:
2506         * platform/mac/svg/custom/relative-sized-deep-shadow-tree-content-expected.txt:
2507         * platform/mac/svg/custom/relative-sized-inner-svg-expected.txt:
2508         * platform/mac/svg/custom/relative-sized-use-on-symbol-expected.txt:
2509         * platform/mac/svg/custom/relative-sized-use-without-attributes-on-symbol-expected.txt:
2510         * platform/mac/svg/custom/repaint-moving-svg-and-div-expected.checksum: Added.
2511         * platform/mac/svg/custom/repaint-moving-svg-and-div-expected.png: Added.
2512         * platform/mac/svg/custom/repaint-moving-svg-and-div-expected.txt: Added.
2513         * platform/mac/svg/custom/repaint-on-image-bounds-change-expected.txt:
2514         * platform/mac/svg/custom/repaint-stroke-width-changes-expected.txt:
2515         * platform/mac/svg/custom/resource-client-removal-expected.txt:
2516         * platform/mac/svg/custom/resource-invalidate-on-target-update-expected.txt:
2517         * platform/mac/svg/custom/rgbcolor-syntax-expected.txt:
2518         * platform/mac/svg/custom/root-container-opacity-clip-viewBox-expected.txt:
2519         * platform/mac/svg/custom/rootelement-expected.txt:
2520         * platform/mac/svg/custom/rounded-rects-expected.txt:
2521         * platform/mac/svg/custom/second-inline-text-expected.txt:
2522         * platform/mac/svg/custom/shape-rendering-expected.txt:
2523         * platform/mac/svg/custom/shapes-supporting-markers-expected.txt:
2524         * platform/mac/svg/custom/sheet-title-expected.txt:
2525         * platform/mac/svg/custom/stroke-fallback-expected.txt:
2526         * platform/mac/svg/custom/stroke-width-large-expected.txt:
2527         * platform/mac/svg/custom/stroked-pattern-expected.txt:
2528         * platform/mac/svg/custom/style-attribute-font-size-expected.txt:
2529         * platform/mac/svg/custom/svg-curve-with-relative-cordinates-expected.txt:
2530         * platform/mac/svg/custom/svg-float-border-padding-expected.txt:
2531         * platform/mac/svg/custom/svgpolyparser-extra-space-expected.txt:
2532         * platform/mac/svg/custom/text-clip-expected.txt:
2533         * platform/mac/svg/custom/text-ctm-expected.txt:
2534         * platform/mac/svg/custom/text-decoration-visibility-expected.txt:
2535         * platform/mac/svg/custom/text-filter-expected.txt:
2536         * platform/mac/svg/custom/text-hit-test-expected.txt:
2537         * platform/mac/svg/custom/text-image-opacity-expected.txt:
2538         * platform/mac/svg/custom/text-letter-spacing-expected.txt:
2539         * platform/mac/svg/custom/text-linking-expected.txt:
2540         * platform/mac/svg/custom/text-repaint-including-stroke-expected.txt:
2541         * platform/mac/svg/custom/text-rotated-gradient-expected.txt:
2542         * platform/mac/svg/custom/text-whitespace-handling-expected.txt:
2543         * platform/mac/svg/custom/text-x-dx-lists-expected.txt:
2544         * platform/mac/svg/custom/text-x-override-in-tspan-child-expected.txt:
2545         * platform/mac/svg/custom/text-xy-updates-SVGList-expected.txt:
2546         * platform/mac/svg/custom/text-xy-updates-expected.txt:
2547         * platform/mac/svg/custom/transform-invalid-expected.txt:
2548         * platform/mac/svg/custom/transform-removeAttributeNS-expected.txt:
2549         * platform/mac/svg/custom/transform-scale-parse-expected.txt:
2550         * platform/mac/svg/custom/tref-update-expected.txt:
2551         * platform/mac/svg/custom/use-clipped-hit-expected.txt:
2552         * platform/mac/svg/custom/use-css-no-effect-on-shadow-tree-expected.txt:
2553         * platform/mac/svg/custom/use-detach-expected.txt:
2554         * platform/mac/svg/custom/use-dynamic-append-expected.txt:
2555         * platform/mac/svg/custom/use-empty-reference-expected.txt:
2556         * platform/mac/svg/custom/use-event-handler-on-referenced-element-expected.txt:
2557         * platform/mac/svg/custom/use-event-handler-on-use-element-expected.txt:
2558         * platform/mac/svg/custom/use-events-crash-expected.txt:
2559         * platform/mac/svg/custom/use-font-face-crash-expected.txt:
2560         * platform/mac/svg/custom/use-forward-refs-expected.txt:
2561         * platform/mac/svg/custom/use-instanceRoot-modifications-expected.txt:
2562         * platform/mac/svg/custom/use-modify-container-in-target-expected.txt:
2563         * platform/mac/svg/custom/use-modify-target-container-expected.txt:
2564         * platform/mac/svg/custom/use-modify-target-symbol-expected.txt:
2565         * platform/mac/svg/custom/use-nested-transform-expected.txt:
2566         * platform/mac/svg/custom/use-on-clip-path-with-transformation-expected.txt:
2567         * platform/mac/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-1-expected.txt:
2568         * platform/mac/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-2-expected.txt:
2569         * platform/mac/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-3-expected.txt:
2570         * platform/mac/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-4-expected.txt:
2571         * platform/mac/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-5-expected.txt:
2572         * platform/mac/svg/custom/use-on-disallowed-foreign-object-6-expected.txt:
2573         * platform/mac/svg/custom/use-on-g-containing-foreignObject-and-image-expected.txt:
2574         * platform/mac/svg/custom/use-on-g-containing-symbol-expected.txt:
2575         * platform/mac/svg/custom/use-on-g-containing-use-expected.txt:
2576         * platform/mac/svg/custom/use-on-g-expected.txt:
2577         * platform/mac/svg/custom/use-on-non-svg-namespaced-element-expected.txt:
2578         * platform/mac/svg/custom/use-on-rect-expected.txt:
2579         * platform/mac/svg/custom/use-on-symbol-expected.txt:
2580         * platform/mac/svg/custom/use-on-symbol-inside-pattern-expected.txt:
2581         * platform/mac/svg/custom/use-on-text-expected.txt:
2582         * platform/mac/svg/custom/use-on-use-expected.txt:
2583         * platform/mac/svg/custom/use-property-changes-through-dom-expected.txt:
2584         * platform/mac/svg/custom/use-property-changes-through-svg-dom-expected.txt:
2585         * platform/mac/svg/custom/use-property-synchronization-crash-expected.txt:
2586         * platform/mac/svg/custom/use-recalcStyle-crash-expected.txt:
2587         * platform/mac/svg/custom/use-recursion-1-expected.txt:
2588         * platform/mac/svg/custom/use-recursion-2-expected.txt:
2589         * platform/mac/svg/custom/use-recursion-3-expected.txt:
2590         * platform/mac/svg/custom/use-recursion-4-expected.txt:
2591         * platform/mac/svg/custom/use-referencing-nonexisting-symbol-expected.txt:
2592         * platform/mac/svg/custom/use-symbol-overflow-expected.txt:
2593         * platform/mac/svg/custom/use-transform-expected.txt:
2594         * platform/mac/svg/custom/viewBox-hit-expected.txt:
2595         * platform/mac/svg/custom/viewbox-syntax-expected.txt:
2596         * platform/mac/svg/custom/viewport-em-expected.txt:
2597         * platform/mac/svg/custom/viewport-no-width-height-expected.txt:
2598         * platform/mac/svg/custom/viewport-update-expected.txt:
2599         * platform/mac/svg/custom/viewport-update2-expected.txt:
2600         * platform/mac/svg/custom/visibility-override-clip-expected.txt:
2601         * platform/mac/svg/custom/visibility-override-expected.txt:
2602         * platform/mac/svg/custom/visibility-override-filter-expected.txt:
2603         * platform/mac/svg/custom/visibility-override-mask-expected.txt:
2604         * platform/mac/svg/custom/xml-stylesheet-expected.txt:
2605         * platform/mac/svg/filters/feColorMatrix-values-expected.txt:
2606         * platform/mac/svg/filters/feComposite-expected.txt:
2607         * platform/mac/svg/filters/feDisplacementMap-expected.txt:
2608         * platform/mac/svg/filters/feGaussianBlur-expected.txt:
2609         * platform/mac/svg/filters/feLighting-crash-expected.txt:
2610         * platform/mac/svg/filters/feMerge-expected.txt:
2611         * platform/mac/svg/filters/feMerge-wrong-input-expected.txt:
2612         * platform/mac/svg/filters/feOffset-expected.txt:
2613         * platform/mac/svg/filters/feTile-expected.txt:
2614         * platform/mac/svg/filters/filter-clip-expected.txt:
2615         * platform/mac/svg/filters/filter-on-filter-for-text-expected.txt:
2616         * platform/mac/svg/filters/filter-on-tspan-expected.txt:
2617         * platform/mac/svg/filters/filter-source-position-expected.txt:
2618         * platform/mac/svg/filters/filter-width-update-expected.txt:
2619         * platform/mac/svg/filters/filterRes-expected.txt:
2620         * platform/mac/svg/filters/filteredImage-expected.txt:
2621         * platform/mac/svg/filters/parent-children-with-same-filter-expected.txt:
2622         * platform/mac/svg/filters/shadow-on-filter-expected.txt:
2623         * platform/mac/svg/filters/shadow-on-rect-with-filter-expected.txt:
2624         * platform/mac/svg/filters/sourceAlpha-expected.txt:
2625         * platform/mac/svg/filters/subRegion-one-effect-expected.txt:
2626         * platform/mac/svg/filters/subRegion-two-effects-expected.txt:
2627         * platform/mac/svg/foreignObject/disallowed-svg-nodes-as-direct-children-expected.txt:
2628         * platform/mac/svg/foreignObject/no-crash-with-svg-content-in-html-document-expected.txt:
2629         * platform/mac/svg/foreignObject/svg-document-as-direct-child-expected.txt:
2630         * platform/mac/svg/foreignObject/svg-document-in-html-document-expected.txt:
2631         * platform/mac/svg/hixie/cascade/001-broken-expected.txt:
2632         * platform/mac/svg/hixie/cascade/002-expected.txt:
2633         * platform/mac/svg/hixie/data-types/002-expected.txt:
2634         * platform/mac/svg/hixie/dynamic/002-expected.txt:
2635         * platform/mac/svg/hixie/error/001-expected.txt:
2636         * platform/mac/svg/hixie/error/002-expected.txt:
2637         * platform/mac/svg/hixie/error/007-expected.txt:
2638         * platform/mac/svg/hixie/error/008-expected.txt:
2639         * platform/mac/svg/hixie/error/009-expected.txt:
2640         * platform/mac/svg/hixie/error/010-expected.txt:
2641         * platform/mac/svg/hixie/error/011-expected.txt:
2642         * platform/mac/svg/hixie/error/012-expected.txt:
2643         * platform/mac/svg/hixie/error/013-expected.txt:
2644         * platform/mac/svg/hixie/error/014-expected.txt:
2645         * platform/mac/svg/hixie/error/014-test-expected.txt:
2646         * platform/mac/svg/hixie/error/017-expected.txt:
2647         * platform/mac/svg/hixie/links/001-expected.txt:
2648         * platform/mac/svg/hixie/links/002-expected.txt:
2649         * platform/mac/svg/hixie/links/003-broken-expected.txt:
2650         * platform/mac/svg/hixie/mixed/003-expected.txt:
2651         * platform/mac/svg/hixie/mixed/004-expected.txt:
2652         * platform/mac/svg/hixie/mixed/005-expected.txt:
2653         * platform/mac/svg/hixie/mixed/011-expected.txt:
2654         * platform/mac/svg/hixie/painting/001-expected.txt:
2655         * platform/mac/svg/hixie/perf/007-expected.txt:
2656         * platform/mac/svg/hixie/processing-model/005-expected.txt:
2657         * platform/mac/svg/hixie/rendering-model/001-expected.txt:
2658         * platform/mac/svg/hixie/rendering-model/002-expected.txt:
2659         * platform/mac/svg/hixie/shapes/path/001-expected.txt:
2660         * platform/mac/svg/hixie/text/002-expected.txt:
2661         * platform/mac/svg/hixie/text/003-expected.txt:
2662         * platform/mac/svg/hixie/text/003a-expected.txt:
2663         * platform/mac/svg/hixie/text/003b-expected.txt:
2664         * platform/mac/svg/hixie/use/001-expected.txt:
2665         * platform/mac/svg/hixie/use/002-expected.txt:
2666         * platform/mac/svg/hixie/use/002-test-expected.txt:
2667         * platform/mac/svg/hixie/viewbox/001-expected.txt:
2668         * platform/mac/svg/hixie/viewbox/004-expected.txt:
2669         * platform/mac/svg/hixie/viewbox/preserveAspectRatio/001-expected.txt:
2670         * platform/mac/svg/hixie/viewbox/preserveAspectRatio/002-expected.txt:
2671         * platform/mac/svg/overflow/overflow-on-foreignObject-expected.txt:
2672         * platform/mac/svg/overflow/overflow-on-inner-svg-element-defaults-expected.txt:
2673         * platform/mac/svg/overflow/overflow-on-inner-svg-element-expected.txt:
2674         * platform/mac/svg/text/foreignObject-repaint-expected.txt:
2675         * platform/mac/svg/text/foreignObject-text-clipping-bug-expected.txt:
2676         * platform/mac/svg/text/kerning-expected.txt:
2677         * platform/mac/svg/text/multichar-glyph-expected.txt:
2678         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-1-expected.txt:
2679         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-2-expected.txt:
2680         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-3-expected.txt:
2681         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacing-squeeze-4-expected.txt:
2682         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-1-expected.txt:
2683         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-2-expected.txt:
2684         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-3-expected.txt:
2685         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacing-stretch-4-expected.txt:
2686         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-1-expected.txt:
2687         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-2-expected.txt:
2688         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-3-expected.txt:
2689         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-squeeze-4-expected.txt:
2690         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-1-expected.txt:
2691         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-2-expected.txt:
2692         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-3-expected.txt:
2693         * platform/mac/svg/text/select-textLength-spacingAndGlyphs-stretch-4-expected.txt:
2694         * platform/mac/svg/text/select-x-list-1-expected.txt:
2695         * platform/mac/svg/text/select-x-list-2-expected.txt:
2696         * platform/mac/svg/text/select-x-list-3-expected.txt:
2697         * platform/mac/svg/text/select-x-list-4-expected.txt:
2698         * platform/mac/svg/text/select-x-list-with-tspans-1-expected.txt:
2699         * platform/mac/svg/text/select-x-list-with-tspans-2-expected.txt:
2700         * platform/mac/svg/text/select-x-list-with-tspans-3-expected.txt:
2701         * platform/mac/svg/text/select-x-list-with-tspans-4-expected.txt:
2702         * platform/mac/svg/text/selection-background-color-expected.txt:
2703         * platform/mac/svg/text/selection-doubleclick-expected.txt:
2704         * platform/mac/svg/text/selection-styles-expected.txt:
2705         * platform/mac/svg/text/selection-tripleclick-expected.txt:
2706         * platform/mac/svg/text/text-gradient-positioning-expected.txt:
2707         * platform/mac/svg/text/text-hkern-expected.txt:
2708         * platform/mac/svg/text/text-hkern-on-vertical-text-expected.txt:
2709         * platform/mac/svg/text/text-repaint-rects-expected.txt:
2710         * platform/mac/svg/text/text-vkern-expected.txt:
2711         * platform/mac/svg/text/text-vkern-on-horizontal-text-expected.txt:
2712         * platform/mac/svg/text/textPathBoundsBug-expected.txt:
2713         * platform/mac/svg/transforms/animated-path-inside-transformed-html-expected.txt:
2714         * platform/mac/svg/transforms/text-with-pattern-inside-transformed-html-expected.txt:
2715         * platform/mac/svg/transforms/text-with-pattern-with-svg-transform-expected.txt:
2716         * platform/mac/svg/zoom/page/relative-sized-document-scrollbars-expected.txt:
2717         * platform/mac/svg/zoom/page/zoom-coords-viewattr-01-b-expected.txt:
2718         * platform/mac/svg/zoom/page/zoom-foreignObject-expected.txt:
2719         * platform/mac/svg/zoom/page/zoom-svg-float-border-padding-expected.txt:
2720         * platform/mac/svg/zoom/text/relative-sized-document-scrollbars-expected.txt:
2721         * platform/mac/svg/zoom/text/zoom-foreignObject-expected.txt:
2722         * platform/mac/svg/zoom/text/zoom-svg-float-border-padding-expected.txt:
2723         * platform/win/svg/custom/junk-data-expected.txt:
2724         * platform/win/svg/custom/missing-xlink-expected.txt:
2725         * svg/custom/animation-currentColor-expected.txt:
2726         * svg/custom/glyph-setting-d-attribute-expected.txt:
2727         * svg/custom/glyph-transformation-with-hkern-expected.txt:
2728         * svg/custom/gradient-with-1d-boundingbox-expected.txt:
2729         * svg/custom/radial-gradient-with-outstanding-focalPoint-expected.txt:
2730         * svg/custom/repaint-moving-svg-and-div.xhtml: Added.
2731         * svg/custom/text-zoom-expected.txt:
2732         * svg/custom/transformedMaskFails-expected.txt:
2733         * svg/custom/use-clipped-transform-expected.txt:
2734         * svg/custom/use-elementInstance-event-target-expected.txt:
2735         * svg/custom/use-elementInstance-methods-expected.txt:
2736         * svg/custom/use-setAttribute-crash-expected.txt:
2737         * svg/dom/SVGRectElement/rect-modify-rx-expected.txt:
2738
2739 2010-07-09  Albert J. Wong  <ajwong@chromium.org>
2740
2741         Unreviewed, build fix.
2742
2743         plugins/return-negative-one-from-write.html times out after r62739.
2744         Marking as skip.
2745
2746         * platform/chromium/test_expectations.txt:
2747
2748 2010-07-09  Adam Barth  <abarth@webkit.org>
2749
2750         Reviewed by Eric Seidel.
2751
2752         Implementing pending table characters
2753         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41916
2754
2755         This doesn't quite fix all the tests, but it fixes a bunch of them.
2756
2757         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
2758
2759 2010-07-08  Adam Barth  <abarth@webkit.org>
2760
2761         Reviewed by Eric Seidel.
2762
2763         Handle whitespace correctly
2764         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41907
2765
2766         Update expectations to show massive progression.
2767
2768         * html5lib/resources/doctype01.dat:
2769           - When I created this test, I set the expectations incorrectly.  The
2770             new expectations now match the spec and Minefield.
2771         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
2772         * html5lib/runner-expected.txt:
2773
2774 2010-07-09  Csaba Osztrogonác  <ossy@webkit.org>
2775
2776         Unreviewed fix.
2777
2778         [Qt] Add platform specific expected file after r62889.
2779         This test say it passes if doesn't crash. It passes, but
2780         Qt has an extra newline character in its expected file.
2781
2782         * platform/qt/editing/inserting/return-key-in-hidden-field-expected.txt: Added.
2783
2784 2010-07-08  Rob Buis  <rwlbuis@gmail.com>
2785
2786         Reviewed by Eric Seidel.
2787
2788         Implement SVGSVGElement.getElementById
2789         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41655
2790
2791         Add a test for SVGSVGElement.getElementById, based on
2792         http://samples.msdn.microsoft.com/ietestcenter/svg112/svg/svg/chapter_05.4.svg
2793         with added subtests.
2794
2795         * svg/custom/svg-getelementid-expected.txt: Copied from LayoutTests/fast/dom/beforeload/image-object-before-load-expected.txt.
2796         * svg/custom/svg-getelementid.xhtml: Added.
2797
2798 2010-07-08  Brian Weinstein  <bweinstein@apple.com>
2799
2800         Rubber-stamped by Dan Bernstein.
2801
2802         Revision 62900 put w3-css3-list-styles-alphabetic-expected.txt and w3-css3-list-styles-numeric-expected.txt
2803         in the wrong place, this moves them into fast/lists.
2804
2805         * platform/win-xp/fast/lists/w3-css3-list-styles-alphabetic-expected.txt: Copied from platform/win-xp/fast/text/international/w3-css3-list-styles-alphabetic-expected.txt.
2806         * platform/win-xp/fast/lists/w3-css3-list-styles-numeric-expected.txt: Copied from platform/win-xp/fast/text/international/w3-css3-list-styles-numeric-expected.txt.
2807         * platform/win-xp/fast/text/international/w3-css3-list-styles-alphabetic-expected.txt: Removed.
2808         * platform/win-xp/fast/text/international/w3-css3-list-styles-numeric-expected.txt: Removed.
2809
2810 2010-07-08  Brian Weinstein  <bweinstein@apple.com>
2811
2812         Rubber-stamped by Dan Bernstein.
2813
2814         Some tests fail on Windows 7 but pass on XP due to fonts
2815         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41933
2816         
2817         These tests are failing on Windows 7 while passing on XP due to font differences
2818         between the two platforms.
2819         
2820         Use the ability added in r62742 to specify different results for Windows platforms
2821         to move the current results to platform/win-xp, and add the Windows 7 results to
2822         platform/win.
2823
2824         * platform/win-xp: Added.
2825         * platform/win-xp/fast: Added.
2826         * platform/win-xp/fast/lists: Added.
2827         * platform/win-xp/fast/text: Added.
2828         * platform/win-xp/fast/text/backslash-to-yen-sign-expected.txt: Copied from platform/win/fast/text/backslash-to-yen-sign-expected.txt.
2829         * platform/win-xp/fast/text/international: Added.
2830         * platform/win-xp/fast/text/international/bold-bengali-expected.txt: Copied from platform/win/fast/text/international/bold-bengali-expected.txt.
2831         * platform/win-xp/fast/text/international/complex-character-based-fallback-expected.txt: Copied from platform/win/fast/text/international/complex-character-based-fallback-expected.txt.
2832         * platform/win-xp/fast/text/international/w3-css3-list-styles-alphabetic-expected.txt: Copied from platform/win/fast/lists/w3-css3-list-styles-alphabetic-expected.txt.
2833         * platform/win-xp/fast/text/international/w3-css3-list-styles-numeric-expected.txt: Copied from platform/win/fast/lists/w3-css3-list-styles-numeric-expected.txt.
2834         * platform/win-xp/transforms: Added.
2835         * platform/win-xp/transforms/2d: Added.
2836         * platform/win-xp/transforms/2d/hindi-rotated-expected.txt: Copied from platform/win/transforms/2d/hindi-rotated-expected.txt.
2837         * platform/win/fast/lists/w3-css3-list-styles-alphabetic-expected.txt: Updated with Windows Vista/7 results.
2838         * platform/win/fast/lists/w3-css3-list-styles-numeric-expected.txt: Ditto.
2839         * platform/win/fast/text/backslash-to-yen-sign-expected.txt: Ditto.
2840         * platform/win/fast/text/international/bold-bengali-expected.txt: Ditto.
2841         * platform/win/fast/text/international/complex-character-based-fallback-expected.txt: Ditto.
2842         * platform/win/transforms/2d/hindi-rotated-expected.txt: Ditto.
2843
2844 2010-07-08  Oliver Hunt  <oliver@apple.com>
2845
2846         Reviewed by Sam Weinig.
2847
2848         Property declarations in an object literal should not consider the prototype chain when being added to the new object
2849         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41929
2850
2851         Add tests to ensure correct behaviour of object literals when there
2852         are setters on the prototype chain.
2853
2854         * fast/js/object-literal-direct-put-expected.txt: Added.
2855         * fast/js/object-literal-direct-put.html: Added.
2856         * fast/js/script-tests/object-literal-direct-put.js: Added.
2857         * ietestcenter/Javascript/15.4.4.14-9-b-i-6-expected.txt:
2858         * ietestcenter/Javascript/15.4.4.15-8-b-i-6-expected.txt:
2859         * platform/chromium/test_expectations.txt:
2860
2861 2010-07-08  Simon Fraser  <simon.fraser@apple.com>
2862
2863         Reviewed by Darin Adler.
2864
2865         compositing/iframes/iframe-resize.html displays incorrectly after the resize
2866         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41794
2867         
2868         Re-enable iframe-resize.html and overlapped-iframe.html tests, add an offsetWidth call to
2869         force layout, and update the results.
2870
2871         * compositing/iframes/iframe-resize-expected.txt:
2872         * compositing/iframes/iframe-resize.html:
2873         * compositing/iframes/overlapped-iframe.html: Fix this test now that it's not skipped.
2874         * platform/mac/Skipped:
2875
2876 2010-07-08  Simon Fraser  <simon.fraser@apple.com>
2877
2878         Reviewed by Dan Bernstein.
2879
2880         Calling layoutTestController.layerTreeAsText() should update layout
2881         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41818
2882         
2883         Remove setTimeout() calls that are no longer necessary now that
2884         layerTreeAsText() updates layout.
2885
2886         * compositing/geometry/clip.html:
2887         * compositing/geometry/preserve-3d-switching.html:
2888         * compositing/iframes/composited-parent-iframe.html:
2889         * compositing/iframes/connect-compositing-iframe-delayed.html:
2890         * compositing/iframes/connect-compositing-iframe.html:
2891         * compositing/iframes/connect-compositing-iframe2.html:
2892         * compositing/iframes/connect-compositing-iframe3.html:
2893         * compositing/iframes/overlapped-iframe.html:
2894         * compositing/images/clip-on-directly-composited-image.html:
2895         * compositing/overflow/clip-descendents.html:
2896
2897 2010-07-08  Adam Barth  <abarth@webkit.org>
2898
2899         Reviewed by Eric Seidel.
2900
2901         Get my head wrapped around processCharacter
2902         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41812
2903
2904         Minor test progression.
2905
2906         * html5lib/runner-expected-html5.txt:
2907
2908 2010-07-08  Tony Chang  <tony@chromium.org>
2909
2910         Reviewed by Ojan Vafai.
2911
2912         WebCore::InsertLineBreakCommand::shouldUseBreakElement ReadAV@NULL
2913         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=30116
2914
2915         * editing/inserting/return-key-in-hidden-textarea-expected.txt: Added.
2916         * editing/inserting/return-key-in-hidden-textarea.html: Added.
2917
2918 2010-07-08  Adam Barth  <abarth@webkit.org>
2919
2920         Unreviewed.
2921
2922         This test regressed in http://trac.webkit.org/changeset/62876
2923         but that change is too complicated to roll out and Aaron Boodman
2924         isn't around to help figure out what went wrong.  Hopefully we'll
2925         get this off the skipped list tomorrow morning.
2926
2927         * platform/mac/Skipped:
2928
2929 2010-07-08  Gavin Barraclough  <barraclough@apple.com>
2930
2931         Reviewed by Sam Weinig.
2932
2933         String.prototype methods should CheckObjectCoercible (test this is not null or undefined).
2934
2935         * ietestcenter/Javascript/15.5.4.20-1-1-expected.txt:
2936         * ietestcenter/Javascript/15.5.4.20-1-2-expected.txt:
2937
2938 2010-07-08  Gavin Barraclough  <barraclough@apple.com>
2939
2940         Reviewed by Sam Weinig.
2941
2942         Date.prototype.toJSON takes one argument, report this correctly.
2943
2944         * ietestcenter/Javascript/15.9.5.44-0-2-expected.txt:
2945
2946 2010-07-08  Sam Weinig  <sam@webkit.org>
2947
2948         Update Qt test results.
2949
2950         * platform/qt/fast/dom/Window/window-properties-expected.txt:
2951         * platform/qt/fast/dom/Window/window-property-descriptors-expected.txt:
2952         * platform/qt/fast/dom/prototype-inheritance-expected.txt:
2953         * platform/qt/fast/js/global-constructors-expected.txt:
2954
2955 2010-07-08  Sam Weinig  <sam@webkit.org>
2956
2957         Update Gtk test results.
2958
2959         * platform/gtk/fast/dom/Window/window-properties-expected.txt:
2960         * platform/gtk/fast/dom/Window/window-property-descriptors-expected.txt:
2961         * platform/gtk/fast/dom/prototype-inheritance-expected.txt:
2962         * platform/gtk/fast/js/global-constructors-expected.txt:
2963
2964 2010-07-08  Sam Weinig  <sam@webkit.org>
2965
2966         Reviewed by Oliver Hunt.
2967
2968         Fix for https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41923
2969         TimeRanges should expose a JS constructor
2970
2971         * fast/dom/Window/window-properties-expected.txt:
2972         * fast/dom/Window/window-property-descriptors-expected.txt:
2973         * fast/dom/prototype-inheritance-2-expected.txt:
2974         * fast/dom/prototype-inheritance-expected.txt:
2975         * fast/js/global-constructors-expected.txt:
2976         * platform/win/fast/dom/Window/window-property-descriptors-expected.txt:
2977         * platform/win/fast/dom/prototype-inheritance-2-expected.txt:
2978         * platform/win/fast/dom/prototype-inheritance-expected.txt:
2979         * platform/win/fast/js/global-constructors-expected.txt:
2980
2981 2010-07-08  Erik Arvidsson  <arv@chromium.org>
2982
2983         Reviewed by Ojan Vafai.
2984
2985         Add missing padding-end and margin-end CSS properties.
2986         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=25761
2987
2988         * fast/css/margin-start-end-expected.txt: Added.
2989         * fast/css/margin-start-end.html: Added.
2990         * fast/css/padding-start-end-expected.txt: Added.
2991         * fast/css/padding-start-end.html: Added.
2992         * fast/css/script-tests/margin-start-end.js: Added.
2993         (test):
2994         * fast/css/script-tests/padding-start-end.js: Added.
2995         (test):
2996
2997 2010-07-08  Aaron Boodman  <aa@chromium.org>
2998
2999         Reviewed by Timothy Hatcher.
3000
3001         Add the ability for user scripts and user styles to affect just the top frame.
3002
3003         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41529
3004
3005         * platform/win/Skipped: Skipped test because WebKit API needs updating.
3006         * userscripts/mixed-case-stylesheet.html: Added new allFrames param.
3007         * userscripts/resources/frame1.html: Added.
3008         * userscripts/resources/frame2.html: Added.
3009         * userscripts/script-not-run-for-fragments.html: Added new allFrames param.
3010         * userscripts/script-run-at-end.html: Ditto.
3011         * userscripts/script-run-at-start.html: Ditto.
3012         * userscripts/simple-stylesheet.html: Ditto.
3013         * userscripts/user-script-all-frames-expected.txt: Added.
3014         * userscripts/user-script-all-frames.html: Added.
3015         * userscripts/user-script-top-frame-only-expected.txt: Added.
3016         * userscripts/user-script-top-frame-only.html: Added.
3017         * userscripts/user-style-all-frames-expected.txt: Added.
3018         * userscripts/user-style-all-frames.html: Added.
3019         * userscripts/user-style-top-frame-only-expected.txt: Added.
3020         * userscripts/user-style-top-frame-only.html: Added.
3021
3022 2010-07-08  Adele Peterson  <adele@apple.com>
3023
3024         Reviewed by Jon Honeycutt, Adam Roben, and Darin Adler.
3025
3026         Test for https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41721
3027         <rdar://problem/8158561> Missing plug-in indicator should have a pressed state
3028
3029         * platform/gtk/Skipped:
3030         * platform/qt/Skipped:
3031         * plugins/clicking-missing-plugin-fires-delegate-expected.txt: Added.
3032         * plugins/clicking-missing-plugin-fires-delegate.html: Added.
3033
3034 2010-07-02  Ojan Vafai  <ojan@chromium.org>
3035
3036         Reviewed by Adam Barth.
3037
3038         Crash in RenderObject::containingBlock when clearing selection in a display:none node.
3039         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41523
3040
3041         * editing/selection/crash-on-clear-selection-expected.txt: Added.
3042         * editing/selection/crash-on-clear-selection.html: Added.
3043
3044 2010-07-08  Albert J. Wong  <ajwong@chromium.org>
3045
3046         Unreviewed.  Chromium build fix.
3047
3048         More ietestcenter expectations. Marking a couple of new tests
3049         as failed until I can rebaseline.
3050
3051         * platform/chromium/test_expectations.txt:
3052
3053 2010-07-08  Ojan Vafai  <ojan@chromium.org>
3054
3055         Not reviewed.
3056
3057         [qt] editing/selection/5195166-1.html failing after r62816
3058         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41918
3059
3060         * platform/qt/Skipped:
3061
3062 2010-07-08  Gavin Barraclough  <barraclough@apple.com>
3063
3064         Reviewed by Sam Weinig.
3065
3066         RegExp's prototype should be an object of type RegExp.
3067
3068         * fast/js/Object-getOwnPropertyNames-expected.txt:
3069         * fast/js/kde/RegExp-expected.txt:
3070         * fast/js/script-tests/Object-getOwnPropertyNames.js:
3071         * fast/js/sputnik/Conformance/15_Native_Objects/15.10_RegExp/15.10.6/S15.10.6_A2-expected.txt:
3072         * ietestcenter/Javascript/15.10.6-expected.txt:
3073         * ietestcenter/Javascript/15.10.7.1-1-expected.txt:
3074         * ietestcenter/Javascript/15.10.7.2-1-expected.txt:
3075         * ietestcenter/Javascript/15.10.7.3-1-expected.txt:
3076         * ietestcenter/Javascript/15.10.7.4-1-expected.txt:
3077         * ietestcenter/Javascript/15.10.7.5-1-expected.txt:
3078         * ietestcenter/Javascript/15.2.3.3-4-212-expected.txt:
3079         * ietestcenter/Javascript/15.2.3.3-4-213-expected.txt:
3080         * ietestcenter/Javascript/15.2.3.3-4-214-expected.txt:
3081         * ietestcenter/Javascript/15.2.3.3-4-215-expected.txt:
3082
3083 2010-07-08  Simon Fraser  <simon.fraser@apple.com>
3084
3085         Add missing results for a new test, added for:
3086         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41580
3087
3088         * platform/mac/fast/gradients/radial-centered-expected.checksum: Added.
3089         * platform/mac/fast/gradients/radial-centered-expected.png: Added.
3090         * platform/mac/fast/gradients/radial-centered-expected.txt: Copied from LayoutTests/platform/chromium-mac/fast/gradients/radial-centered-expected.txt.
3091
3092 2010-07-08  Albert J. Wong  <ajwong@chromium.org>
3093
3094         Unreviewed, Chromium build fix.
3095
3096         Readd expectations from r62848 with corrected syntax.
3097
3098         * platform/chromium/test_expectations.txt:
3099
3100 2010-07-08  Simon Fraser  <simon.fraser@apple.com>
3101
3102         Reviewed by Anders Carlsson.
3103
3104         Allow the TestPlugin to use Core Animation rendering for testing
3105         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41872
3106         
3107         Simple pixel test with a Core Animation plugin.
3108
3109         * compositing/plugins/composited-plugin.html: Added.
3110         * platform/mac/compositing/plugins/composited-plugin-expected.checksum: Added.
3111         * platform/mac/compositing/plugins/composited-plugin-expected.png: Added.
3112         * platform/mac/compositing/plugins/composited-plugin-expected.txt: Added.
3113
3114 2010-07-08  Albert J. Wong  <ajwong@chromium.org>
3115
3116         Unreviewed, chromium build fix.
3117
3118         Update test expectations for mac chromium layout tests to exclude
3119         the ietestcenter tests.
3120
3121         * platform/chromium/test_expectations.txt:
3122
3123 2010-07-08  Albert J. Wong  <ajwong@chromium.org>
3124
3125         Unreviewed, chromium build fix.
3126
3127         Undoing expectations with incorrect syntax from r62848
3128
3129         * platform/chromium/test_expectations.txt:
3130
3131 2010-07-08  Oliver Hunt  <oliver@apple.com>
3132
3133         Reviewed by Gavin Barraclough.
3134
3135         JavaScript parser violates ECMA automatic semicolon insertion rule
3136         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41844
3137
3138         Add testcase to ensure that we don't automatically insert a semicolon
3139         at the end of a script.
3140
3141         * fast/js/no-semi-insertion-at-end-of-script-expected.txt: Added.
3142         * fast/js/no-semi-insertion-at-end-of-script.html: Added.
3143         * fast/js/script-tests/no-semi-insertion-at-end-of-script.js: Added.
3144
3145 2010-07-08  Oliver Hunt  <oliver@apple.com>
3146
3147         Reviewed by Gavin Barraclough.
3148
3149         Make object-literal parsing conformant with the spec.
3150         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41892
3151
3152         Add tests to ensure correct parsing of object literals.
3153
3154         * fast/js/object-literal-syntax-expected.txt: Added.
3155         * fast/js/object-literal-syntax.html: Added.
3156         * fast/js/parser-syntax-check-expected.txt:
3157         * fast/js/script-tests/object-literal-syntax.js: Added.
3158         * fast/js/script-tests/parser-syntax-check.js:
3159         * ietestcenter/Javascript/11.1.5_4-4-b-1-expected.txt:
3160         * ietestcenter/Javascript/11.1.5_4-4-b-2-expected.txt:
3161         * ietestcenter/Javascript/11.1.5_4-4-c-1-expected.txt:
3162         * ietestcenter/Javascript/11.1.5_4-4-c-2-expected.txt:
3163         * ietestcenter/Javascript/11.1.5_4-4-d-1-expected.txt:
3164         * ietestcenter/Javascript/11.1.5_4-4-d-2-expected.txt:
3165         * ietestcenter/Javascript/11.1.5_4-4-d-3-expected.txt:
3166         * ietestcenter/Javascript/11.1.5_4-4-d-4-expected.txt:
3167         * platform/chromium/test_expectations.txt:
3168
3169 2010-07-08  Jon Honeycutt  <jhoneycutt@apple.com>
3170
3171         Missing plug-ins may cause an assertion failure
3172         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41900
3173
3174         Reviewed by Adele Peterson.
3175
3176         * plugins/missing-plugin.html: Added.
3177
3178 2010-07-08  Ojan Vafai  <ojan@chromium.org>
3179
3180         Not reviewed. Just changing test expectations.
3181
3182         [chromium] editing/selection/5195166-1.html needs layoutTestController.setEditingBehavior
3183         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41905
3184
3185         For now, mark it as failing since there are already other tests that are failing
3186         due to this.
3187
3188         * platform/chromium/test_expectations.txt:
3189
3190 2010-07-08  Xan Lopez  <xlopez@igalia.com>
3191
3192         Skip crashing test, a new ASSERT added in a refactoring seems to
3193         have uncovered a bug.
3194
3195         * platform/gtk/Skipped:
3196
3197 2010-07-08  Dimitri Glazkov  <dglazkov@chromium.org>
3198
3199         Unreviewed, expectations update.
3200
3201         Create port-specific test expectations for fast/implicit-submission.html.
3202
3203         * platform/win/fast/forms/implicit-submission-expected.txt: Added.
3204
3205 2010-07-08  Dmitry Titov  <dimich@chromium.org>
3206
3207         Reviewed by David Levin.
3208
3209         Remove IDL declarations and stubs for navigator.registerProtocolHandler and navigator.registerContentHandler
3210         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41878
3211
3212         This is practically a rollback of http://trac.webkit.org/changeset/50477.
3213
3214         * fast/dom/Window/window-properties-expected.txt:
3215         * fast/dom/navigator-detached-no-crash-expected.txt:
3216         * fast/dom/registerContentHandler-expected.txt: Removed.
3217         * fast/dom/registerContentHandler.html: Removed.
3218         * fast/dom/registerProtocolHandler-expected.txt: Removed.
3219         * fast/dom/registerProtocolHandler.html: Removed.
3220         * platform/chromium-mac/fast/dom/navigator-detached-no-crash-expected.txt:
3221         * platform/chromium-win/fast/dom/navigator-detached-no-crash-expected.txt:
3222         * platform/gtk/fast/dom/Window/window-properties-expected.txt:
3223         * platform/mac-leopard/fast/dom/navigator-detached-no-crash-expected.txt:
3224         * platform/qt/fast/dom/Window/window-properties-expected.txt:
3225
3226 2010-07-08  Csaba Osztrogonác  <ossy@webkit.org>
3227
3228         Unreviewed.
3229
3230         [Qt] fast/dom/beforeload/script-before-load-dynamic.html is crashy-flakey
3231         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41452
3232
3233         fast/dom/beforeload/remove-video-in-beforeload-listener.html 
3234         make fast/dom/beforeload/script-before-load-dynamic.html crash.
3235
3236         * platform/qt/Skipped: fast/dom/beforeload/remove-video-in-beforeload-listener.html skipped until fix.
3237
3238 2010-07-07  Robert Hogan  <robert@webkit.org>
3239
3240         Reviewed by Kenneth Rohde Christiansen.
3241
3242         [Qt] Add DRT support for pageProperty etc.
3243
3244         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41584
3245
3246         Unskip:
3247          printing/page-rule-selection.html
3248          printing/page-format-data.html
3249
3250         * platform/qt/Skipped:
3251
3252 2010-07-08  Alexey Proskuryakov  <ap@apple.com>
3253
3254         Reviewed by David Levin.
3255
3256         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41886
3257         Shorten access control failure explanation messages
3258
3259         * http/tests/xmlhttprequest/access-control-basic-denied-expected.txt:
3260         * http/tests/xmlhttprequest/access-control-basic-denied-preflight-cache-expected.txt:
3261         * http/tests/xmlhttprequest/access-control-basic-get-fail-non-simple-expected.txt:
3262         * http/tests/xmlhttprequest/access-control-basic-non-simple-deny-cached-expected.txt:
3263         * http/tests/xmlhttprequest/access-control-basic-post-fail-non-simple-content-type-expected.txt:
3264         * http/tests/xmlhttprequest/access-control-preflight-async-header-denied-expected.txt:
3265         * http/tests/xmlhttprequest/access-control-preflight-async-method-denied-expected.txt:
3266         * http/tests/xmlhttprequest/access-control-preflight-async-not-supported-expected.txt:
3267         * http/tests/xmlhttprequest/access-control-preflight-sync-header-denied-expected.txt:
3268         * http/tests/xmlhttprequest/access-control-preflight-sync-method-denied-expected.txt:
3269         * http/tests/xmlhttprequest/access-control-preflight-sync-not-supported-expected.txt:
3270         * http/tests/xmlhttprequest/cross-origin-no-authorization-expected.txt:
3271         * http/tests/xmlhttprequest/cross-site-denied-response-expected.txt:
3272         * http/tests/xmlhttprequest/cross-site-denied-response-sync-2-expected.txt:
3273         * http/tests/xmlhttprequest/cross-site-denied-response-sync-expected.txt:
3274         * http/tests/xmlhttprequest/onerror-event-expected.txt:
3275         * http/tests/xmlhttprequest/origin-whitelisting-https-expected.txt:
3276         * http/tests/xmlhttprequest/origin-whitelisting-ip-addresses-with-subdomains-expected.txt:
3277         * http/tests/xmlhttprequest/origin-whitelisting-removal-expected.txt:
3278         * http/tests/xmlhttprequest/simple-cross-origin-denied-events-expected.txt:
3279         * http/tests/xmlhttprequest/simple-cross-origin-denied-events-post-expected.txt:
3280         * http/tests/xmlhttprequest/simple-cross-origin-denied-events-post-sync-expected.txt:
3281         * http/tests/xmlhttprequest/simple-cross-origin-denied-events-sync-expected.txt:
3282         * http/tests/xmlhttprequest/simple-cross-origin-progress-events-expected.txt:
3283         * platform/mac-tiger/http/tests/xmlhttprequest/cross-origin-authorization-with-embedder-expected.txt:
3284
3285 2010-07-08  Martin Robinson  <mrobinson@igalia.com>
3286
3287         Unreviewed.
3288
3289         [GTK] DRT implement execCommand()
3290         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=35351
3291
3292         Group and skip tests that require LayoutTestController.execCommand support.
3293
3294         * platform/gtk/Skipped:
3295
3296 2010-07-08  Albert J. Wong  <ajwong@chromium.org>
3297
3298         Unreviewed, build fix for chromium.
3299
3300         Disable ietestcenter tests for until we can baseline them in chromium.
3301
3302         * platform/chromium/test_expectations.txt:
3303
3304 2010-07-08  Eric Carlson  <eric.carlson@apple.com>
3305
3306         Reviewed by Dan Bernstein.
3307
3308         Mac OS X media controls should have a way to adjust volume incrementally
3309         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=41718
3310         <rdar://problem/5679472>
3311
3312         Updated results for the mute button size change. Remove some Leopard test results
3313         where the SnowLeopard results are identical.
3314
3315         * platform/mac-leopard/media/audio-controls-rendering-expected.checksum: Removed.
3316         * platform/mac-leopard/media/audio-controls-rendering-expected.png: Removed.
3317         * platform/mac-leopard/media/audio-controls-rendering-expected.txt: Removed.
3318         * platform/mac-leopard/media/controls-after-reload-expected.txt:
3319         * platform/mac-leopard/media/controls-strict-expected.txt:
3320         * platform/mac-leopard/media/controls-styling-expected.txt:
3321         * platform/mac-leopard/media/video-controls-rendering-expected.txt:
3322         * platform/mac-leopard/media/video-display-toggle-expected.txt:
3323         * platform/mac-leopard/media/video-zoom-controls-expected.txt:
3324         * platform/mac/media/audio-controls-rendering-expected.txt:
3325         * platform/mac/media/controls-after-reload-expected.txt:
3326         * platform/mac/media/controls-styling-expected.txt:
3327         * platform/mac/media/video-zoom-controls-expected.txt:
3328
3329 2010-07-07  Ojan Vafai  <ojan@chromium.org>
3330
3331         Reviewed by Darin Adler.
3332
3333         Regression: Selection anchor + focus swap when arrow keys after setBaseAndExtent
3334         https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=32605
3335
3336         * editing/selection/5195166-1.html:
3337         * editing/selection/extend-forward-after-set-base-and-extent-expected.txt: Added.
3338         * editing/selection/extend-forward-after-set-base-and-extent.html: Added.
3339         * platform/mac/editing/selection/5195166-1-expected.txt:
3340
3341 2010-07-05  Gavin Barraclough  <barraclough@apple.com>
3342
3343         Rubber stamped by Oliver Hunt.
3344
3345         Import Microsoft's Javascript (Ecma-262-5) test suite, from here:
3346         http://samples.msdn.microsoft.com/ietestcenter/#javascript
3347
3348         Landing these in their own top level directory, (ietestcenter), with
3349         a view that tests from the other suites on this site might also be
3350         imported at a later date.  Landing verbatim copies of the test cases,
3351         and using directory names mirroring those used on the ietestcenter
3352         site.  Using a minimal bespoke harness that wraps the tests to use
3353         our existing js test harness from fast/js (js-test-[pre|post].js).
3354
3355         * ietestcenter: Added.
3356         * ietestcenter/Javascript: Added.
3357         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-1-1-expected.txt: Added.
3358         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-1-1.html: Added.
3359         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-1-2-expected.txt: Added.
3360         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-1-2.html: Added.
3361         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-1-3-expected.txt: Added.
3362         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-1-3.html: Added.
3363         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-1-4-expected.txt: Added.
3364         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-1-4.html: Added.
3365         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-1-5-expected.txt: Added.
3366         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-1-5.html: Added.
3367         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-2-c-1-expected.txt: Added.
3368         * ietestcenter/Javascript/10.4.2-2-c-1.html: Added.
3369         * ietestcenter/Javascript/10.6-10-c-ii-1-expected.txt: Added.
3370         * ietestcenter/Javascript/10.6-10-c-ii-1.html: Added.
3371         * ietestcenter/Javascript/10.6-10-c-ii-2-expected.txt: Added.
3372         * ietestcenter/Javascript/10.6-10-c-ii-2.html: Added.
3373         * ietestcenter/Javascript/10.6-12-1-expected.txt: Added.